Підрозділи – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Підрозділи

ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ
Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України


Відділ дослідження проблем кримінального
та кримінально-виконавчого права


Відділ кримінологічних досліджень


Відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою
Допоміжні служби Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

       Бухгалтерія

       Господарсько-технічний відділ

       Старший інспектор з кадрів

 

Організаційна структура
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України