Підрозділи – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Підрозділи

 ПІДРОЗДІЛИ
Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України


Відділ дослідження проблем кримінального права Відділ кримінологічних досліджень


Відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою


Лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і
техніки у боротьбі зі злочинністю»


Допоміжні служби Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

       Бухгалтерія

       Господарсько-технічний відділ

       Старший інспектор з кадрів

 

Організаційна структура
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Розгорнути