Структура – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Структура

Організаційна структура
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України