Склад Ради з якості освіти та освітньої діяльності Інституту – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Склад Ради з якості освіти та освітньої діяльності Інституту

Батиргареєва Владислава Станіславівна – директор Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Євтєєва Дарина Петрівна – заступник директора з наукової роботи, кандидат юридичних наук, старший дослідник.

Степанюк Анатолій Хомич – завідувач відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

 Глинська Наталія Валеріївна – завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

 Шепітько Валерій Юрійович – завідувач лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук, професор.

Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Гуторова Наталія Олександрівна – завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я, доктор юридичних наук, професор.

Бабенко Андрій Миколайович – стейкхолдер освітньо-наукової програми Інституту “Право” з підготовки докторів філософії, професор Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Калініна Аліна Владиславівна – інспектор з аспірантури, кандидат юридичних наук.

Бабич Артур Олегович – представник ради молодих вчених.

Міщенко Євгенія Олександрівна – бібліотекар.