Новости – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Фахівці Інституту взяли участь у заході Одеського державного університету внутрішніх справ із забезпечення якості освіти

Забезпечення якості освіти в підготовці докторів філософії – одна з пріоритетних задач Інституту. Обмін досвідом із цих питань із іншими закладами вищої освіти дозволяє запозичити та впровадити в установі найкращі практики.

Двадцять першого січня 2022 р. представники Інституту – Владислава Батиргареєва, Дарина Євтєєва, Катерина Новікова, Аліна Калініна та інші – взяли участь у зустрічі гаранта освітньо-наукової програми «Право» та адміністрації Одеського державного університету внутрішніх справ із ад’юнктами та аспірантами.

Заступник директора з наукової роботи, гарант освітньо-наукової програми Інституту Дарина Євтєєва поділилася досвідом установи з реалізації PhD програми та забезпечення її успішної акредитації. Зокрема, вона висвітлила 4 основні стрижні, на яких будується освітня діяльність в Інституті: спільнота, інституції, політика та практики.

Старший науковий співробітник Інституту Катерина Новікова розповіла про власний досвід стажування в Ягеллонському університеті в м. Кракові (Польща) в рамках польської стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда. Вона приділила увагу особливостям програми, процедурі відбору, університетському життю та навчанню, науковій складовій, а також дозвіллю.

 

Для освітянської спільноти Інституту було корисним ознайомитися:

– з процедурою та особливостями перегляду й оновлення освітньо-наукової програми Одеського державного університету внутрішніх справ, механізмом взаємодії зі стейкхолдерами та різноаспектністю студентськоцентрованого підходу, які розкрив гарант програми, професор Андрій Бабенко;

з особливостями організації міжнародного стажування та академічної мобільності університету, про які зазначила начальник відділу міжнародного співробітництва Алла Бочевар;

– зі специфікою пошуку інформації в бібліотеці для наукових досліджень, яку продемонструвала завідувач університетської бібліотеки Оксана Витяганець.

Як зауважив насамкінець гарант програми Андрій Бабенко, подібні заходи із запрошенням представників Інституту та інших закладів вищої освіти та наукових установ стануть усталеною практикою, спрямованою на покращення якості реалізації освітніх програм усіх сторін.

Інститут відкриває антикорупційний напрям у підготовці наукових висновків на замовлення фізичних та юридичних осіб

Шановні пані та панове!
 
Слідуючи актуальним трендам розвитку українського суспільства, Інститут  відкриває АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАПРЯМ у підготовці наукових висновків та наданні консультацій на замовлення фізичних та юридичних осіб із питань додержання вимог і обмежень щодо:

– конфлікту інтересів;

– одержання подарунків;

– несумісності;

– декларування майна;

– перевірки доброчесності під час доборів до органів державної влади;

– та ін.

Послуги за цим напрямом будуть актуальними для:

– кандидатів на посади державної служби;

– суддів;

– співробітників правоохоронних органів;

– посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;

– всіх інших осіб, на яких поширюється законодавство про запобігання корупції.

Також в Інституті продовжується практика підготовки наукових висновків та консультацій із кримінального права, кримінального процесу та інших галузей права.
 
Великий досвід та професіоналізм наших науковців є запорукою підготовки якісних висновків у справах будь-якої складності.
 
Якщо Вас або Ваших колег зацікавили наші послуги, звертайтеся до нас за більш детальною консультацією у зручний для Вас спосіб:

– через онлайн-форму, після заповнення якої ми зв’яжемося з Вами найближчим часом: https://forms.gle/zTe88BBZyBYkoM1g6;

– телефоном: (057) 706-02-91;

– електронною поштою:  officemanager@aprnu.rol.net.ua; 

– або листом 61002, Харків, вул. Пушкінська, 49.

 

Фахівці та стейкхолдери Інституту увійшли до Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України

Кінець минулого року відзначився важливою подією для правничої спільноти – Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук утворив Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України (розпорядження № 502 від 30.12.2021 р.).

Така Рада являє собою консультативно-дорадчий орган, що функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до законопроектної роботи, підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради України, які потребують наукового забезпечення.

Основними завданнями органу є:
1) підготовка пропозицій щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України;
2) вивчення проблемних питань щодо застосування норм права, які виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України нормативно-правових актів;
3) науковий супровід законопроектної роботи.

До Ради було відібрано провідних вітчизняних фахівців у сфері права, які погодилися брати участь в її роботі. Зокрема, до її персонального складу увійшли такі науковці Інституту: 

• Владислава Батиргареєва — директор Інституту;

• Ольга Шило — головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;

• Лідія Москвич — головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;

• Павло Фріс завідувач навчально-наукової лабораторії дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю.

До Ради також залучені стейкхолдери освітньо-наукової програми Інституту з підготовки докторів філософії з числа роботодавців та представників наукової спільноти: 

• Анатолій Гетьман — ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

• Тетяна Кагановська — ректор Харківського національного  університету імені В. Н. Каразіна;

• Юрій Баулін — голова відділеня кримінально-правових наук Національної академії правових наук України;

• Юрій Пономаренко завідувач кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

• Андрій Лапкін — доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

• Ірина Гловюк — головний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.

Така подія безперечно є відзнакою вагомих наукових здобутків та авторитетності наших фахівців та партнерів. Разом із тим це й стимулювання до подальшої плідної праці, й свого роду виклик на ще більш відданий труд на користь держави й суспільства.

 

2022-й рік проголошений Роком фундаментальної науки в Інституті

 

“Наука не є і ніколи не буде закінченою книгою. Кожен важливий успіх приносить нові запитання. Будь-який розвиток виявляє згодом дедалі нові й глибші труднощі”.

Альберт Ейнштейн

 

 

 

У грудні минулого року ООН року визначив 2022-й роком фундаментальних досліджень. Слідуючи в цьому питанні як міжнародним трендам, так і власним переконанням, Інститут відзначає прийдешній рік як рік фундаментальної науки. Із самого його початку активність у стінах установи віддзеркалює такий статус – творчі колективи розпочали роботу над чотирма фундаментальними темами, обраними з урахуванням сучасних викликів, які постають перед державою й суспільством:

1) «Теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми кримінально-правової охорони інформаційної безпеки в Україні»;

2) «Дотримання прав людини при виконанні покарань і поводженні із засудженими в Україні»;

3) «Теоретико-правові проблеми цифровізації кримінального провадження в Україні»;

4) «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці та судовій експертизі».

Окрім того, другий рік продовжуватиметься робота над такими темами, як:

  • «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні»;
  • «Національна безпека у сфері громадського здоров’я: правові засоби захисту від загроз».

Фахівці Інституту поставили перед собою низку складних завдань, спрямованих на реалізацію цих тем. У процесі їх розробки передбачається опублікування наукової продукції (монографії, посібники, збірники матеріалів, статті, тези та ін.) та апробація здобутків. За своєю сутністю результати фундаментальних наукових досліджень (гіпотези, теорії, нові методи пізнання, закономірності розвитку суспільства та ін.) не є орієнтованими на безпосереднє практичне використання у сфері економіки. Водночас наукова спільнота Інституту тримає перманентний курс на підвищення коефіцієнту кориcності своїх розробок, на їх впровадження у нормотворчій, правозастовній, навчальній площинах, а також у повсякденному житті.

Як відомо, Інститут є єдиною науковою установою в академічній науці, в якій здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, тож він виступає монополістом у цій сфері й має значний науковий авторитет. Підтримувати цей статус – не лише справа честі, а й велика відповідальність перед суспільством і державою. І це повсякденна робота кожного представника нашої наукової спільноти.

 

Підсумки роботи Інституту у 2021 році

Кінець року – час коли підбиваються підсумки, оцінюється робота установи та її керівника. І це не випадково, адже саме у цей час можна підвести підсумки, наскільки ефективно працювала установа та її керівник. На завершальному у 2021 р. засіданні вченої ради директор Інституту Владислава Батиргареєва висвітлила головні досягнення 2021 року та визначила пріоритети на 2022 рік.

Колектив Інституту продовжував курс на збільшення «коефіцієнту корисності» для суспільства та укріплення власних позицій серед науково-дослідних центрів, діяльність яких перетинається зі статутними завданнями установи. Очевидно, що шлях до цього єдиний – через посилення соціального ефекту від розробок, що проводяться в Інституті.

На 2021 рік директором Інституту було визначено такі орієнтири:

➤ прийняття Стратегії діяльності Інституту на 2021-2025 роки;

➤ 2021 рік оголосити роком аспіранта і сконцентруватися на виявленні та реалізації їх освітніх потреб та інтересів;

➤ стимулювання презентації науковцями здобутків Інституту на наукових заходах, що проводяться як в Україні, так і за кордоном;

➤ проведення чергового медико-правового форуму із запрошенням видавців журналу «Wiadomości Lekarskie».

І. У першій половині 2021 р. Інститут пройшов серйозне випробування – отримав повну акредитацію освітньо-наукової програми «PHD» з елементами зразковості за критерієм 7 «Освітнє середовище та матеріальні ресурси», що дозволило нам готувати аспірантів у наступні 6 (!) років з правом видавати диплом державного зразка. Акредитація відіграла значну роль в об’єднанні всієї спільноти Інституту. Акредитація стала поштовхом для розвитку внутрішньої культури якості, зокрема популяризації академічної доброчесності, а також розвитку нових форм проведення занять та наукових заходів.

Продовжено практику проведення освітянських студій. Для обміну досвідом в ці студії запрошувалися гаранти та групи забезпечення освітньо-наукових програм інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Також проведено низку корисних і цікавих заходів для здобувачів освіти (це майстер-класи, відкриті дискусії, челенджі бінарних занять.

ІІ. У поточному році було прийнято Стратегію розвитку Інституту на 2021-2025 роки, в який закріплено місію, візію, кредо та цінності Інституту, пріоритетні напрями розвитку правової науки та основні завдання розвитку Інституту на найближчі п’ять років у таких сферах, як:

фундаментальні і прикладні дослідження;

зміцнення зв’язків з органами законодавчої, виконавчої та судової влади;

розвиток освітньої діяльності;

міжнародне співробітництво;

розширення співпраці з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

розвиток інформаційної політики, просвітницької та видавничої діяльності;

укріплення зв’язків із громадськістю;

інтеграція науки, освіти та практики;

стратегічне планування наукових досліджень;

розвиток потенціалу та покращання добробуту кадрів, підвищення престижу наукової праці і модернізація робочого процесу.

ІІІ. Важливий напрям діяльності Інституту – розвиток та популяризація збірника наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю». Цього року тривала робота з його модернізації – обиралася актуальна стрижнева тематика для його випусків (штучний інтелект, боротьба з пандемією), до публікацій запрошувалися фахівці з новаторськими ідеями, щоразу розроблялася нова обкладинка, що віддзеркалювала проблематику номерів і на якій відбивалася квінтесенція найцікавіших статей номера.

IV. Фахівці Інституту протягом року брали активну участь у грантових розробках. Колектив науковців на чолі з В. І. Борисовим продовжив роботу над реалізацією гранту Фонду національних досліджень України під назвою «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні». Представниками Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я було отримано грант від РНБО за темою «Правове забезпечення національної безпеки у сфері обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних мікроорганізмів», який розроблювався під керівництвом В. М. Пашкова. Перемогла у конкурсі й здобула індивідуальний малий грант для випускників програми Лейна Кіркланда (Польща), який передбачає розробку курсу за тематикою психології кримінального права та його впровадження в освітній процес установи, К. А. Новікова.

V. Інститут у 2021 році виступив організатором або співорганізатором 12 наукових заходів. Вже традиційною подією стало проведення на базі Інституту разом із польським видавництвом Алуна Міжнародного медико-правового форуму. В цьому році у змішаному форматі відбувся уже П’ятий, ювілейний, форум під назвою «Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії». До слова, у роботі форуму взяли безпосередню участь фахівці із ФРН, Туреччини. Латвії, Польщі, керівництво РНБО України, держлікслужби, Національної служби здоров’я та ін. Найкращі матеріали Медико-правового форуму, а це 42 статті опубліковані у ХІ номері 2021 р. «Wiadomości Lekarskie», що входить до наукометричної бази Scopus.

В Інституті продовжена практика розміщення наукових публікацій у виданнях Web of Science і Scopus.

 VІ. Інститут активно співпрацює з Комітетом з питань правоохоронної діяльності та Комітетом з питань правової політики. Співпраця здійснювалася у таких формах: відвідання засідань Комітету; щотижнева підготовка науково-правових висновків на проекти нових законів або на проекти змін та доповнень до чинних законодавчих актів.

Що важливе, фахівцями Інституту проводиться й ініціативна робота з підготовки проектів нормативно-правових актів у межах виконання тем фундаментальних досліджень  (наприклад, законопроекти «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах», Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо  удосконалення регламентації затримання за підозрою у вчиненні кримінального проступку», Про узгодження Закону України «Про Державно-кримінальну виконавчу службу України» з Кримінально-виконавчим кодексом України та Законом України «Про пробацію» та ін.). Зокрема, законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу», співавтором якого є Г. К. Авдєєва, зареєстрований у Верховній Раді України. Окрім того, її пропозиції були включені до проєкту Закону «Про судово-експертну діяльність та самоврядування судових експертів».

Також здійснювалась підготовка Інститутом науково-правових висновків на запити суддів Верховного та Конституційного Суду.  

У 2021 році продовжено новацію з оприлюднення в друкованому та електронному вигляді збірки матеріалів нормопроектних робіт та науково-правових висновків на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих установ та організацій. Видання із матеріалами за 2020-й рік вмістило майже 100 аналітичних документів.

VІІ. У 2021 р. проводилася активна партнерська співпраця з іншими освітніми установами. Зокрема укладено угоди про співробітництво з:

  • Університетом Вісмара (Університетом прикладних наук, технологій, бізнесу та дизайну) (ФРН);
  • Одеським державним університетом внутрішніх справ;
  • Одеським державним університетом внутрішніх справ;
  • Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди.

Зокрема, з ректором Донецького університету Сергієм Вітвицьким дійшли домовленості про поєднання зусиль установ у проведенні у 2022 році міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої правовим та організаційним аспектам транспортної безпеки. І такі заходи віднині стануть щорічними.

VІІІ. Помітними подіями в житті Інституту стали здобуття Сергієм Подкопаєвим наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10; отримання Сабріє Шрамко вченого звання старшого дослідника.

В Інституті посилено увагу до підвищення кваліфікації викладачів Інституту, а тому постійно стимулюється їх участь у відповідних заходах. Так, виїзні стажування пройшли, зокрема: Катерина Новікова (Ягеллонський університет, Польща), Валерій Шепітько та Михайло Шепітько ( Університет Миколаса Ромериса, Литва), Віталій Пашков (Університет Вісмара, ФРН). Дистанційне стажування пройшов Олексій Марочкін (Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, ФРН).

Отриманий досвід дослідники впроваджують у своїй науково-педагогічній діяльності. 

Дарині Євтєєвій призначено державну іменну стипендію як найкращому  молодому вченому для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. Анатолій Степанюк та Олена Гальцова стали призерами конкурсу наукових видань імені Святого Володимира із монографією «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань».

Результати реалізації роботи підтверджують про виконання намічених роком раніше планів, а також про впевнений рух на нові рубежі й розвиток наукового, кадрового й іміджевого потенціалу. Що стосується планів на наступний рік, то директором Інституту 2022-й проголошений Роком фундаментальної науки. Не випадковим співпадінням виявилося те, що ООН у грудні 2021 року визначив 2022 рік роком фундаментальних досліджень. Отже, саме цей напрям буде розвиватися в Інституті протягом поточного року як пріоритетний.

 

Привітання директорки Інституту з Новорічними святами

«Життя – як п’єса у театрі: важливо не те, скільки вона триває, а наскільки добре зіграна» (Сенека).

Дорогі друзі та колеги, вітаю Вас із новорічними святами! Незабаром закінчиться 2021 рік і ми вступимо у 2022 – Рік Чорного Водяного Тигра.

2021 рік показав, що якими ми є сьогодні – наслідок наших вчорашніх думок, а думки сьогоднішні творять наше завтра. Цей рік був визначальним для багатьох із нас, більш передбачуваним і виваженим. Ми багато і добре працювали, досягли певних успіхів і визначилися з орієнтирами на майбутнє, стали мудріше. Ми стали кращими!

Бажаю Вам зберегти той піднесений настрій, жагу до перемоги та зі світлими й позитивними думками зустріти першу хвилину нового року! Нехай у Ваших домівках і колективах панує благополуччя та гармонія, рідні та близькі Вам люди будуть здорові. Нехай 2022 буде лагідним й відкритим для втілення сміливих задумів, наповнений цікавими пригодами і зустрічами. 

Мира, добра і веселих свят!

З повагою Владислава Батиргареєва

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

Двадцять дев’ятого грудня 2021 року у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України відбулися фінальні засідання спеціалізованої вченої ради К 64.502.01.

Під час засідань проведено успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук двох аспірантів Інституту:

1) БАЙДАЛІНОВОЇ АЛІНИ ЮРІЇВНИ за темою «Запобігання професійній віктимізації»

Науковий керівник  – доктор юридичних наук, професор Батиргареєва Владислава Станіславівна, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Корнякова Тетяна Всеволодівна, завідувачка кафедри адміністративного та кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
  • кандидат юридичних наук, доцент Васильєв Андрій Анатолійович, професор кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

На фото: дисертантка А. Ю. Байдалінова з науковим керівником д.ю.н., проф. В. С. Батиргареєвою

2) СЕРГІЄВСЬКОГО СЕРГІЯ КОСТЯНТИНОВИЧА за темою «Кримінальна відповідальність за державну зраду»

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Гуторова Наталія Олександрівна, професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Храмцов Олександр Миколайович, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • кандидат юридичних наук, доцент Павленко Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

На фото: дисертант С. К. Сергієвський

Церемонія нагородження працівників Інституту премією ЗОЛОТА БДЖОЛА-2021

Двадцять восьмого грудня 2021 р. в урочистій обстановці відбулися збори працівників Інституту. Для відзначення фахівців Інституту, які зробили помітний внесок у його розвиток протягом року, керівництво Інституту організували церемонію нагородження Премією ЗОЛОТА БДЖОЛА-2021.

Нагородження здійснювалися за 14 номінаціями, і відкрили церемонію номінацією КЕРІВНИК НАУКОВОЇ СОТИ. За ефективне управління командою та успішну організацію виконання поточних завдань нагороджено завідувачку відділом дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Наталію Глинську.

У номінації АМБАСАДОР ІНСТИТУТУ, за представництво Інституту в позитивному світлі, за сприяння підвищенню впізнаваності бренду установи відзначено завідувача Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Віталія Пашкова.

За самовіддане служіння науці, за постійний рух вперед та долання заради науки перешкод, кордонів та мовних бар’єрів у номінації  НАУКОВЕЦЬ РОКУ нагороджено вчену, яка пройшла річне закордонне стажування, заради чого екстрено вивчила іноземну мову, а також виграла закордонний грант для реалізації проєкту в Україні – Катерину Новікову.

За найбільш активну та напружену роботу із надання науково-правових висновків на запити центральних органів влади у номінації АНАЛІТИК РОКУ перемогу здобули провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального
та кримінально-виконавчого права Олександр Пащенко та науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Микола Пашковський.

У номінації ГУРУ ЗАКОНОПРОЄКТІВ за значну активність у роботі з підготовки ініціативних законопроектів  нагороджено завідувача відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Анатолія Степанюка та наукового співробітника цього відділу Олену Гальцову.

Заслужену перемогу за оригінальні підходи у педагогічній діяльності, щоденне вдосконалення власних навичок та знань у номінаціі ВИКЛАДАЧ РОКУ одержала провідний науковий співробітник Лабораторії використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю Галина Авдєєва.

За втілення в життя Інституту оригінальних, унікальних ідей та яскравих подій у номінації КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖЕР нагороджено наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень Аліну Калініну. До слова, науковицю також відзначено подякою Президента НАПрН України за участь у конкурсі на краще монографічне видання серед молодих вчених наукових установ Академії.

У номінації АКТИВ РОКУ, за забезпечення фінансових основ функціонування Інституту, перманентне вирішення складних задач та оперативне реагування на буденні виклики перемогу здобулає головний бухгалтер Інституту Наталя Ізотова.

За суттєвий вклад в успішне проходження Інститутом акредитації освітньої програми у номінації НАДБАННЯ ІНСТИТУТУ нагороджено молодшого наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень Марину Кисельову

НАУКОВИМ ДЕБЮТОМ РОКУ визнано молодшого наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Дар’ю Куковинець, а в номінації НАУКОВА СИНЕРГІЯ нагороджено молодшого наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Анастасію Барабаш.

За забезпечення комфортної праці в Інституті та значний внесок в успішну акредитацію освітньо-наукової програми у номінації ІНФРАСТРУКТУРНИЙ МЕНЕДЖЕР нагороджені фахівці допоміжних служб Володимир Нагорняк та Світлана Кузнєцова.

Організатори Премії не залишили без уваги й аспірантів Інституту. Так, у номінації НАУКА І ПРАКТИКА за успішне поєдання наукової роботи та практичної й тренерської діяльності, за постійне самовдосконалення відзначено прокурора, тренерку Тренінгового центру прокурорів України, аспірантку ІІІ року навчання Яну Тализіну.

Відзнаку від Конкурсної Комісії із прийому вступних іспитів до аспірантури за найкращий результат під час проходження конкурсу на вступ до аспірантури Інституту нагороджено грамотою аспіранта І року навчання Віталія Федюка

Останню й найголовнішу премію у номінації ГРАН ПРІ за самовіддане служіння справі Інституту, значний внесок у його процвітання, організаційну та координаційну роботу у форматі 24/7 здобула старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Сабріє Шрамко.

Усім переможцям вручено дипломи та цінні подарунки!

В Інституті проведено “круглий стіл” «Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання»

Чотирнадцятого грудня 2021 р. в Інституті відбувся “круглий стіл” на тему «Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання», який було проведено в онлайн режимі спільно з ГО «Україна без тортур». Поряд з командою Інституту до заходу залучились провідні науковці в галузі кримінально-виконавчого права та члени координаційного бюро кримінально-виконавчого права НАПрН України.

Відкрила захід вітальним словом заступниця директора з наукової роботи Інституту Дарина Євтєєва, після чого з центральною доповіддю «Характеристика сучасних проблем кримінально-виконавчого права з позицій історичного ревізіонізму» виступив Анатолій Степанюк. Цікавими та змістовними були виступи професорки Юлії Кернякевич-Танасійчук, яка розкрила питання реалій та перспектив позбавлення волі, провідного наукового співробітника Інституту Ірини Яковець з доповіддю «Нормативне регулювання порядку реалізації засудженими права на медичну допомогу і лікування», Олени Сокальської, яка занурила аудиторію в історичні витоки концепту поняття пенітенціарна система й пенітенціарні установи.

До слова були запрошені також молоді науковці, зокрема Максим Бабак, який присвятив свою доповідь питанням виправних арештантських рот цивільного відомства як виду позбавлення волі. Наостанок взяв слово Костянтин Автухов, розповівши про стан додержання прав і свобод людини в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах у період COVID-19.

Всі виступи учасників супроводжувались активним обговоренням та дискусіями. Робота «круглого столу» завершилася виступом директорки Інституту Владислави Батиргареєвої, яка наголосила на одвічності актуальності проблематики заходу та висловила вдячність всім учасникам за активну участь у ньому.

Зустріч керівництва Інституту з ректором та першим проректором Донецького державного університету внутрішніх справ

В Інституті відбулася зустріч директорки Інституту Владислави Батиргареєвої з ректором Донецького державного університету внутрішніх справ Сергієм Вітвіцьким та першим проректором Університету Єгором Назимко.

Під час візиту обговорювалися напрями подальшої спільної діяльності у науковій та освітній сфері, а також дійшли домовленості про проведення щорічних спільних заходів з питань транспортної безпеки. Так само керівники установ підписали план наукової діяльності спільної Науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад на 2022 рік.