Новости – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

В Інституті пройшов тиждень bona fides

Рік тому Інститут обрав собі кредо «bona fides» вираз, що з латині означає моральну чесність та стосується добросовісної поведінки. Ця подія визначила доброчесність як важливий вектор у діяльності Інституту. У розвиток цього вектору були прийняті Кодекс наукової етики та Положення про Комісію з наукової етики, проведено онлайн майстер-клас із питань дотримання академічної доброчесності, організовано конкурс наукових статей аспірантів Інституту, одним із завдань якого було формування в них навичок із дотримання правил наукової етики.

Під гаслом «bona fides» пройшов і минулий тиждень у нашій установі:

8 та 9 липня науковці та аспіранти Інституту взяли участь у вебінарах від Clarivate Analytics: «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави» за участю голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергія Квіта, а також «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 липня Інститут виступив співорганізатором всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії», на якому, зокрема, обговорювалися питання достовірності наукових  результатів як фактору доброчесності в емпіричних дослідженнях;

10 липня у 95-ту річницю із Дня народження Володимира Сташиса Інститут оголосив Конкурс імені академіка, метою якого є відзначення талановитих організаторів у сфері наук кримінально-правового циклу, а також авторів кращих вітчизняних наукових видань. Одним із завдань Конкурсу є пропагування ідей академічної доброчесності.

Подальша політика Інституту з цих питань реалізовуватиметься за принципом «bona fidesmodus operandi». При його втіленні перманентна увага приділятиметься пропагуванню ідей академічної доброчесності серед здобувачів наукових ступенів.

Розпочався Конкурс імені академіка Володимира Сташиса

Десятого липня, у 95-річницю від дня народження Володимира Володимировича Сташиса, в Інституті розпочався прийом матеріалів на конкурс імені академіка.

Метою Конкурсу є відзначення талановитих організаторів у сфері наук кримінально-правового циклу, а також авторів кращих вітчизняних наукових видань із кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, судоустрою, прокуратури та адвокатури для стимулювання їх авторів до подальшої плідної наукової роботи.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

«Кращий організатор у сфері наук кримінально-правового циклу»;

«Краще видання у сфері наук кримінально-правового циклу».

Конкурсанти подають матеріали разом із заявкою на Конкурс  з 10 липня по 4 жовтня 2020 р.

Умови проведення Конкурсу та перелік необхідних документів для участі в ньому викладені у Положенні про конкурс та наказі директора Інституту про організацію конкурсу.

 

 

Вшановуємо пам’ять академіка Володимира Володимировича Сташиса

Цього року 10 липня академіку Володимиру Володимировичу Сташису виповнилося 95 років із дня народження (10.07.1925-02.11.2011).

Володимир Володимирович – видатна постать серед відомих правників України та багатьох зарубіжних країн. Він доклав багато зусиль становленню та розвитку в Україні Національної академії правових наук та став одним із засновників цього унікального наукового закладу, який із перших днів свого існування заявив про себе як про самобутню організацію вчених-юристів України.

Під керівництвом В.В. Сташиса – академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України – вченими, що працюють в цьому відділенні, здійснювалися фундаментальні дослідження з питань кримінального права, забезпечення дотримання прав особи в сфері кримінальної юстиції, реформування чинного кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого законодавства, поліпшення практики його застосування, запобігання та розкриття злочинів.

Володимир Володимирович визнаний Міжнародним біографічним центром (Велика Британія) одним із найбільш видатних інтелектуалів 20 століття, а місцева влада м. Харкова присвоїла йому титул – Почесний громадянин Харкова.

Наш Інститут з честю та гордістю носить ім’я засновника авторитетної наукової школи кримінального права і продовжує дотримуватися високих стандартів здійснення наукових досліджень! Вшановуючи пам’ять вченого, вчителя, організатора, в Інституті проведено низку наукових заходів, учасники яких ділилися теплими спогадами про академіка. Також на честь ювілею започаткований Конкурс імені академіка Володимира Сташиса.

Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії

Дев’ятого липня 2020 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар на тему «Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії». Захід організовано та проведено зусиллями НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Кримінологічної асоціації України, НДІ публічної політики і соціальних наук. Науковий онлайн простір об’єднав понад 70 учасників із майже 10 провідних установ і організацій України.

Метою проведення заходу стало обговорення низки питань, що стосуються ролі емпіричних досліджень в галузі права та правоохоронної діяльності, методології проведення сучасних досліджень та їх значення у практичній площині.

Ідея підняття на поверхню цієї складної теми виникла невипадково, адже за швидким темпом життя та бажанням отримувати миттєві результати нівелювалися основні ідеї позитивізму.

Модераторами заходу виступили: к.соц.н., доцент Олексій Сердюк та к.ю.н., доцент Артем Голубов.

Доповідачі: д.ю.н., с.н.с Владислава Батиргареєва, д.ю.н., проф. Олексій Литвинов та д.ю.н., проф. Юрій Орлов торкнулися історії становлення емпіричного правознавства, філософських питань, що виникають у процесі осмислення розуміння цього словосполучення, а також значення емпіричних досліджень у правовій науці.

Практичні аспекти та безпосередньо використання отриманих даних у правозастосовній діяльності розкрили д.ю.н., с.н.с Ірина Яковець та к.соц.н., доцент Олексій Сердюк.

В обговоренні зі своїм баченням визначення «емпіричне правознавство» та ролі емпірико-правових досліджень у науці виступив д.ю.н., професор, академік НАПрН України Вячеслав Борисов.

На завершення наукової дискусії організаторами наголошено, що це перший захід із серії запланованих на цю тематику. Наступна наукова подія запланована на осінь цього року.

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

На засіданнях спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 3 липня 2020 року відбувся успішний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

1)Дзюби Анастасії Юріївни за темою “Запобігання злочинності неповнолітніх у ФРН”.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шостко Олена Юріївна, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Офіційні опоненти:

Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор,  академік НАПрН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; 

Фіалка Михайло Ігоревич, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Дисертантка А. Ю. Дзюба під час виступу

 

Офіційний опонент д.ю.н., проф. О. О. Житний

 

Офіційний опонент к.ю.н., доц. М. І. Фіалка

2)Метельського Ігоря Дмитровича за темою “Працівник правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин”

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:

– доктор юридичних наук, професор Марисюк Костянтин Богданович, професор кафедри кримінального права і процесу  Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

– кандидат юридичних наук, доцент Васильєв Андрій Анатолійович, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Зліва направо: офіційний опонент д.ю.н., проф. К. Б. Марисюк, науковий керівник дисертанта д.ю.н., проф. О.О.Житний, дисертант І. Д. Метельський, офіційний опонент к.ю.н., доц. А. А. Васильєв

Відзначення наших провідних учених з нагоди Дня Конституції України

Святкування Дня Конституції України цього року відзначилося нагородженням наших колег!

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю нагороджено  Петришина Олександра Віталійовича – президента Національної академії правових наук України, академіка НАПрН України орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

 

 

 

За плідну працю та вагомий особистий внесок у забезпечення діяльності Верховного Суду оголошено подяку  Борисову Вячеславу Івановичу – раднику при дирекції НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, академіку НАПрН України.

 

 

 

Колектив Інституту вітає колег із державними нагородами та бажає й надалі збагачувати та укріплювати статус правових наук як на теренах України, так і поза її межами!  

Розгорнути

 

За підсумками державної атестації Інститут визнано установою-лідером

У першому півріччі цього року Інститут пройшов державну атестацію.

Серед чотирьох класифікаційних груп експертна комісія віднесла Інститут до І (найвищої) класифікаційної групи, до якої входять наукові установи-лідери, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

Під час процедури атестації враховувалися кадровий потенціал; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників; організація та рівень досліджень за певним науковим, науково-технічним напрямом; основні результати наукової і науково-технічної діяльності; міжнародне науково-технічне співробітництво; практична цінність результатів діяльності для держави; фінансово-економічна діяльність.

Класифікаційна група визначалася на підставі двох оцінок: класифікаційної (за об’єктивними показниками діяльності установи шляхом заповнення Інститутом електронної форми в інформаційно-аналітичній системі з отриманням певної оцінки) та рейтингової, яка визначалася експертною групою на підставі аналізу наданих установою відомостей, аналітичної записки та з урахуванням особливостей діяльності Установи, напрямів наукових досліджень та перспектив її розвитку як середнє арифметичне значення рейтингових оцінок, визначених кожним членом експертної групи, яка проводила оцінювання. Класифікаційна оцінка Інституту склала 3,87 балів, а рейтингова – 4,48 балів.

У результаті обидві оцінки відповідали діапазону значень І класифікаційної групи (3,81 балів – 5,0 балів) і тому експертна комісія автоматично віднесла Інститут до вказаної групи.

Для нас цей результат не був несподіванкою – ми очікували на нього і попередньо проведене самооцінювання підтверджувало наші сподівання. Водночас надзвичайно приємно, що незалежні експерти поставили високі оцінки показникам нашої роботи.

Особливо важливим для нас стало визнання установою-лідером напередодні 25-річного ювілею Інституту. Такий статус мотивує, надихає й водночас зобов’язує і позначає подальші висоти у майбутніх пошуках.

Висновок про результат державної атестації Інституту за результатами засідання експертної комісії затверджено наказом МОН України «Про результати державної атестації наукових установ» від 17.06.2020 р. № 817.

Посилання:

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/74773/

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/atestatsiya-ustanov/2020/06/17/Zvedena%20tablytsya%20rezultativ.pdf

Аеросвітлина: Василь Білоус.

З Днем Національної поліції України!

Колектив Інституту щиро вітає друзів і колег, які служать в органах поліції, із професійним святом – Днем Національної поліції України!

Наш Інститут тісно і плідно співпрацює з відомчими закладами вищої освіти системи МВС України. Тому у цей святковий день насамперед хочемо привітати наших дружніх партнерів і побажати їм творчого натхнення, добрих умов для проведення необхідних для суспільства наукових досліджень, терпіння у вихованні та навчанні молодого покоління правоохоронців!

Служба в поліції є справжнім покликанням, оскільки вимагає виняткової відповідальності, сумлінності, високої фахової підготовки та самовідданості. Сьогодні на органи поліції покладені важливі завдання, які полягають не лише у захисті життя, здоров’я, прав і свобод громадян, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, протидії злочинності, а й у встановленні довірливих відносин із громадянами та відновленні поваги до професії поліцейського.

Нехай Ваша благородна місія знаходить підтримку наших громадян та міжнародної спільноти, долає усі перешкоди в ім’я подальшої розбудови України! Бажаємо Вам мужності, витримки й оптимізму, міцного здоров’я, родинного затишку та благополуччя!

З повагою дирекція Інституту

Запобігання корупції у приватному секторі: погляди практиків та науковців

В Інституті спільно із Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого проведено науково-практичний «круглий стіл», присвячений 25-річчю Інституту та 95-річчю з дня народження академіка В.В. Сташиса, на тему «Запобігання корупції у приватному секторі». “Круглий стіл” проходив в онлайн режимі за допомогою сервісу ZOOM, що дозволило зібрати чисельну аудиторію  – представників великих приватних компаній, провідних учених України, посадових осіб Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України та Національного агенства з питань запобігання корупції.

Відкрив захід проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України Анатолій Гетьман. У своєму зверненні він наголосив на важливості обговорення питань, пов’язаних із корупцією в бізнесовому середовищі, та побажав плідної роботи і винайдення ефективних шляхів щодо мінімізації таких проявів.

Так само на своєчасності звернення уваги саме на цю специфічну сферу, яка уражена корупцією не менше ніж державна, наголосила директор Інституту, д.ю.н., с.н.с. Владислава Батиргареєва.

Учасники заходу  поділилися цікавим досвідом запровадження антикорупційного коплаєнсу у великих компаніях, заходами протидії корупції у державних антикорупційних органах та силових відомствах, особливостями кваліфікації корупційних злочинів. Так само звернуто увагу на вплив сучасних технологій в контексті протидії корупції, підстави корпоративної відповіадьності юридичної особи в Кримінальному кодексі України та формування антикорупційної ідеології.

 

Підсумовуючи роботу “круглого столу” модератор, д.ю.н., проф. Богдан Головкін висловив вдячність учасникам за доповіді, дискусію та пропозиції щодо напрямів запобігання корупції у приватному секторі.

За результатами заходу буде виданий збірник тез наукових доповідей.

З 1го липня розпочато прийом документів вступників другої хвилі до аспірантури Інституту

З 1 по 17 липня 2020 р. в Інституті здійснюється прийом документів вступників до аспірантури другої хвилі (2020/2021 навчальний рік).

Запрошуємо всіх бажаючих вступити на навчання до аспірантури Інституту з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 081 – Право.

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії (PhD): кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Вступні випробування проводитимуться з 17 серпня по 10 вересня 2020 року.

Зарахування вступників здійснюється не пізніше 15 вересня 2020 р. 

Вступники до аспірантури подають заяву на ім’я директора Інституту, а також такі документи:

1) копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особову картку за формою «Особова картка державного службовця» (затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156), засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

11) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу чи копії наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України або відповідних виданнях за кордоном (не менше 2 статей), підготовлених у межах спеціальності 081 «Право».

 

Детальна інформація для вступників розміщена за посиланням.

Документи на прийом до аспірантури подаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Телефони для довідок: (057) 715-62-07. Приймальня: (057)  715-62-08.