Новости – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулися виїзні освітянські студії в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Реалізація та удосконалення освітньої програми – безперервний процес, що тече без упину. Як відомо, літо для освітян – не тільки і не стільки період відпусток, скільки пора підготовки до нового навчального року.

Нещодавно Інститутська освітянська спільнота вирішила розвивати виїзний формат уже традиційних освітянських студій із метою безпосереднього обміну досвідом із підготовки докторів філософії, перейняття кращих освітянських практик, вивчення можливостей для використання лабораторій установ-партнерів під час проведення досліджень та ін.

Перші виїзні освітянські студії відбулися в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Захід було організовано гарантом освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії ОДУВС, професором кафедри кримінального права та кримінології університету Андрієм Бабенком. Заступник директора з наукової роботи Інституту, гарант освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії Дарина Євтєєва зустрілася із завідувачем відділу докторантури та аспірантури Іриною Теслюк. Бесідували щодо актуальних питань підготовки докторів філософії, обговорювали зауваження та рекомендації, висловлені експертною групою та галузевою експертною радою до освітньо-наукових програм під час їх акредитації, а також заходи з їх врахування. Приділялася увага й запровадженим новелам в освітній діяльності установ, зокрема, новоствореній раді стейкхолдерів університету.

 

Також під час візиту професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Олександр Заєць продемонстрував потужну матеріально-технічну базу університету, зокрема, провів екскурсію лабораторією кримінального аналізу, проілюстрував комплекс програм із 3D-моделювання, а також програму I2 Analyst’s Notebook, що широко використовуються у процесі підготовки здобувачів, показав кімнату, дружню до опитування дітей –інтерактивну аудиторію, в якій створено максимально комфортну обстановку для взаємодії з неповнолітніми, та що є доступною для використання практичними працівниками.

Освітяни ОДУВС подарували бібліотеці Інституту кілька навчально-методичних видань, підготовлених у стінах вишу, які будуть корисними як для аспірантів Інституту, так і для їх викладачів.​Співробітники Інституту, у свою чергу, запросили фахівців Університету до себе зі зворотнім візитом.

 

 

 

До уваги наукової громади та широкого кола читачів! Вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 "

Вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах COVID-19”, яка відбулася 22 червня 2021 р.

У збірнику викладено результати теоретичних та емпіричних досліджень науковців, а також думки практичних працівників щодо проблемних питань юридичних гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах COVID-19. Розглянуто особливості реалізації права на охорону здоров’я, окремі питання публічного здоров’я та вакцинації населення, епідеміологічної безпеки. Наведено аналіз кримінально-правових заходів охорони прав і свобод людини і громадянина під час карантину, впливу пандемії та карантину на стан злочинності в Україні та світі.

Видання стане корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, працівників
правоохоронних органів, а також буде цікавим для широкого кола читачів.

Зі збірником можна ознайомитися у вкладці “Електронні джерела”, рубрика “III МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ І СЕМІНАРІВ” на сайті Інституту або за посиланням

Вийшов друком Вип. 41 збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю»

Шановні колеги! Раді Вам повідомити про вихід у світ чергового випуску збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Чим цікавий 41 номер випуску? Він наглядно демонструє, що питання конвергенції наук, зокрема, юридичної і високих технологій, є тим трендом, який уже визначає наше теперішнє життя. На сторінках журналу авторами розглядаються питання правової «оболонки» паритету атомів і бітів, дотримання правопорядку у пандемічний період, постпандемічного соціально-економічного апокаліпсису та багато інших важливих для нашого суспільства тем.

Традиційно у виданні представлені роботи молодих учених, масштаби задумів яких вражають, адже аспіранти беруться за розв’язання складних проблем, таких як методологічні засади дослідження принципу законності в кримінальному праві або попередження вторинної віктимізації у світлі завдань кримінального провадження. Також у науковому виданні ми взяли за правило популяризувати наукові «новинки», що викликали чималий інтерес у дослідницькому середовищі і належать до категорії «must read».

Все вищесказане – лише короткий огляд змісту наукового видання. Зі збірником наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» можна ознайомитися, придбавши  його у видавництві «Право».

Eurodoc Conference 2021 - знайомимося із сучасними трендами у підготовці докторів філософії в Європі

Науковці та аспіранти НДІ ВПЗ 14-15 липня 2021 р. у межах щорічної масштабної міжнародної події – Eurodoc Conference 2021: Improving Doctoral Training in Europe – долучилися до обговорення актуальних проблем підготовки докторів філософії в Європі.

Конференція проходила у змішаному форматі, у тому числі за допомогою платформи ZOOM. Організаторами заходу у 2021 р. стали Комітет з докторської освіти при Студентській палаті Ради вищих навчальних закладів (Чеська Республіка) та Європейська рада докторантів і молодих дослідників (Eurodoc).

 Під час дводенної роботи конференції учасники заслухали доповідачів із Чехії, Польщі,  Литви, Нідерландів, Фінляндії та інших европейських держав.

Ключовими питаннями конференції було визначено такі: Які найкращі практики існують для докторської підготовки в Європі? Які аспекти сприяють якісній докторській підготовці та як їх реалізувати? Як можна розширити перспективи для кар’єри докторанта після присудження йому наукового ступеня?

З метою віднайти відповіді на ці запитання робота конференції відбувалася у шести секціях:

Секція 1. Посилення якості, відкритості та інтернаціоналізації докторської підготовки в Європі, у межах якої спілкувалися щодо:

-передового досвіду та забезпечення якості докторської підготовки;

-фінансових умов та статусу зайнятості докторантів;

-міжнародної співпраці в докторській підготовці.

Секція 2.Покращення нагляду за ефективною докторською підготовкою, де обговорювалися:

-роль наукового керівника та інституційна підтримка докторантів;

-передові практики наукового керівництва та нагляду за докторською підготовкою;

-комунікація та вирішення конфліктів.

Секція 3. Покращення розвитку кар’єри, професійного гайду та служб підтримки для молодих дослідників, головними питаннями якої були:

-transferable skills, перспективи кар’єри та ринку праці для дослідників, які лише розпочали наукову кар’єру;

-розширення можливостей дослідницького середовища та підтримка дослідницьких інфраструктур;

-сприяння міжгалузевій, міжвідомчій та міжнародній мобільності, а також міжнародній співпраці у сфері розбудови кар’єри молодого науковця.

Секція 4. Впровадження Open Science для молодих дослідників, де обговорювалися:

-дослідницька комунікація у 21 столітті;

-навчання та практика реалізації Open Science;

-дослідження управління даними та передова практика на FAIR.

Секція 5. Сприяння розбудові академічної доброчесності досліджень, етики та належної дослідницької практики, у межах якої доповідачі висловилисяпро:

-передовий досвід розбудови академічної доброчесності докторських досліджень;

-культивації дотримання принципів академічної доброчесності у дослідницькій діяльності докторантів;

-етичні принципи наукового дослідження.

Секція 6. Психічне здоров’я та значення балансу між роботою та життям, на якій обговорювали інформацію про:

-служби психічного здоров’я та підтримки для докторантів та молодих дослідників;

-вплив COVID-19 на психічне здоров’я та самопочуття молодих дослідників;

-посилення соціальної інтеграції докторантів.

   

Деталі: http://eurodoc.net/conference-agm-2021

к.ю.н. Аліна Калініна

 

 

Велика українська кримінологічна енциклопедія

«Енциклопедії самі собою не з’являються — вони мають своїх мудрих творців» (Олесь Гончар).

Наукова бібліотека Інституту поповнилась двутомним виданням “Велика українська кримінологічна енциклопедія” (2021). Ініціатором створення цієї фундаментальної праці є Кримінологічна асоціація України. Багато зусиль для того щоб це видання побачило світ доклав доктор юридичних наук, професор Олексій Литвинов, ставши його науковим редактором. 

Ця масштабна академічна праця присвячена кримінологічній науці. Поряд із загальноприйнятим, усталеним тлумаченням, у деяких статтях видання висвітлене й авторське бачення або розуміння того чи іншого явища. Саме завдяки цьому зберігається принцип плюралізму мислення, оригінальність кругозору і сміливості авторів. Тому недаремно матеріал щодо розуміння окремих термінів представлено у кількох варіантах, що підготовлені різними науковцями. Це видання стало чудовим майданчиком «зіткнення» альтернативних і навіть суперечливих думок. Все це свідчить про динамічність розвитку кримінологічної науки та широке коле явищ, які знаходяться у фокусі її пізнання.

Авторами енциклопедії є академіки і члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, науковці науково-дослідних установ і провідних вищих навчальних закладів юридичного профілю, висококваліфіковані юристи-практики. Серед них й чимало науковців нашого Інституту: Владислава Батиргареєва, Володимир Голіна, Юрій Данильченко, Максим Колодяжний, Анатолій Степанюк, Дарина Євтєєва, Сабріє Шрамко, Олена Гальцова, Аліна Калініна, Наталія Глинська, Галина Авдєєва.

Енциклопедія буде цікава не лише науковцям, але й працівникам правоохоронних органів, фахівцям у галузі державного управління, представникам громадськості і широкому колу читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.

 

Команда НАПрН України стала переможцем у КВЕСТІ «ЗНАВЦІ КОНСТИТУЦІЇ» в номінації «Молоді вчені – правники»

Вітаємо команду НАПрН України з перемогою у науковому онлайн квесті «ЗНАВЦІ КОНСТИТУЦІЇ» з нагоди 25-ї річниці  Конституції України в номінації «Молоді вчені – правники»!
 
Захід був проведений 15 червня 2021 року за ініціативи Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації та підтримки Департаменту науки і освіти Харківській обласній державній адміністрації. Участь у квесті взяли співробітники Президії НАПрН України та науково-дослідних інститутів Академії. Команда у складі молодих учених  Вячеслава Політанського, Олександра Зозулі, Анни Любчич, Олега Новікова, Марини Кисельової пройшла онлайн-тестування менше ніж за 5 хвилин і тим самим отримала перемогу. 
 
Колектив Інституту пишається залученістю та розширенням сфери наукових інтересів науковців відділу кримінологічних досліджень к.ю.н. Олега Новікова та Марини Кисельової та бажає їм натхнення у науковій діяльності та подальшого професійного зростання!

Конституції України 25 років!

Щороку 28 червня українці відзначають свято основного Закону України – День Конституції України. Цього року особлива дата – минуло чверть століття із прийняття джерела права української держави.

В Україні багатовікова історія конституційного процесу. Загальновідома Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була опублікована ще у 1710 році і за оцінками істориків, стала однією з перших європейських конституцій Нового часу. Сучасна же історія Конституції України розпочалася 28 червня 1996 року. Основний закон заклав підґрунтя організації та діяльності держави, формування у ній громадянського суспільства. Конституція України – своєрідний Суспільний договір, у якому український народ визначив основні напрями свого подальшого розвитку та існування, гарантії прав і свобод громадян у суспільстві та завдання держави.

І тому ми не маємо цей день сприймати як свято на честь створення нормативного акту. Це день затвердження наших прав і свобод! Адже Конституція увійшла в суспільне життя як оберіг державності, демократії та соборності України. Її фундаментальними засадами, на яких ґрунтується сучасність і вибудовується майбутнє, є верховенство права, політична, економічна та ідеологічна різноманітність – саме вони гарантують правовий захист українського народу.

Шановні співвітчизники, вітаю Вас із цим національним святом та бажаю затишку і добробуту у родинах, мудрості й далекоглядності, високих досягнень у професійній діяльності, сил та натхнення у розбудові потужної, розвиненої та заможної держави! Нехай навколо панують мир і взаєморозуміння, а принципи демократії, рівності й верховенства права втілюються у наше повсякденне життя.

З повагою директор Інституту Владислава Батиргареєва

В Інституті проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19”

Двадцять другого червня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19”. На онлайн-майданчику з метою обговорення гостро актуальних для сучасного українського суспільства питань щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, гарантованих Конституцією України, зібралися  науковці і практичні працівники.

Із вступним словом до учасників звернулися директорка Інституту Владислава Батиргареєва та радник при дирекції, науковий керівник проєкту «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні»  Вячеслав Борисов.

 

Головними спікерами заходу стали:

Віталій Пашков із доповіддю “Медицина катастроф пандемічного періоду”

Наталія Савінова, яка презентувала доповідь “Ізоляція як каталізатор сімейного насилля”

Владислава Батиргареєва із виступом на тему “Загрози для прав і свобод людини в інформаційному просторі під час пандемії COVID-19”

Юлія Забуга із доповіддю “Захист населення від COVID-19 в Україні: очікування та реальність”

Галина Авдєєва із виступом на тему  “Проблеми реалізації кримінально-правових заходів охорони прав і свобод людини в умовах COVID-19”

Дарина Євтєєва, Вячеслав Борисов, які презентували доповідь “Щодо вдосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення карантинних правил”

Костянтин Автухов, який висвітлив практичні аспекти застосування попередження та внесення органами пробації подання щодо скасування іспитового строку в умовах викликів COVID-19 та ін.

До активного обговорення означених питань долучилися такі науковці Інституту як д.ю.н., проф., академік НАПрН україни Наталія Гуторова, д.ю.н., проф. член-кореспондент НАПрН України Володимир Голіна, д.ю.н., проф. Віктор Шевчук та ін.

У межах роботи конференції групою науковців Інституту було представлено звіт про результати анкетування щодо наслідків пандемії COVID-19 та шляхів їх усунення, яке проводилося з січня по червень 2021 р. на виконання проєкту «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні». Свою точку зору з приводу означених питань висловили: громадськість, медичні працівники, працівники, які здійснюють епідеміологіний нагляд (спостереження), фахівці у галузі економіки та фінансів, члени громадських організацій і волонтери, співробітники Національної поліції.  Проєкт виконується за підтримки Національного фонду досліджень України.

Детальніше зі звітом можна ознайомитися за посиланням: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/06/Звіт_анкетування-дороблений.pdf 

Із відеозаписом події можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1kDbnfyQmHkf-rpCz-6hyqiPJ2gDb_xMT/view?usp=drive_web  

Новину підготувала к.ю.н. А. В. Калініна

Науковці Інституту взяли участь у засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України

Для Комітетів Верховної Ради України стало традицією проводити заходи для обговорення важливих для національної безпеки питань із залученням учених.  Так, 10 червня 2021 року старший науковий співробітник НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса, к.ю.н., доцент Надія Шульженко на запрошення Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Дениса Монастирського взяла участь у роботі “круглого столу” на тему «Законодавче врегулювання форм відповідальності за колабораціонізм як складова реінтеграційного процесу тимчасово окупованих територій України: стан проблеми та шляхи вирішення», організованого Комітетом з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України спільно з Комітетом з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У “круглому столі” взяли участь народні депутати, дипломатичні представництва іноземних держав, члени міжнародних організацій, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, члени правозахисних організацій та науковці. 

Під час заходу учасники обговорили питання доцільності запровадження особливостей юридичної відповідальності за колабораціонізм у контексті реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також інших заходів постконфліктного обмеження прав таких осіб, із врахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, особливо увагу приділено низці законодавчих змін у Кримінальному та Кримінальному процесуальному кодексах.  

 

Вітаємо Тетяну Кагановську з обранням на посаду ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Другого червня стейкхолдер освітньо-наукової програми Інституту з підготовки докторів філософії Тетяна Кагановська здобула перемогу у виборах на посаду ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Колектив Інституту вітає Тетяну Євгеніївну та бажає їй подальших звершень, процвітання й успіхів у подальшому розвитку харківської освіти та науки!