Новости – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Освітянські студії продовжуються: в НДІ ВПЗ відбувся вебінар «Використання методології DATA SCIENCE для проведення кримінально-правових досліджень»

Двадцять четвертого березня в Інституті відбувся вебінар головного наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального права, д.ю.н., проф. Миколи Карчевського «Використання методології DATA SCIENCE для проведення кримінально-правових досліджень». На початку заходу учасників привітала директорка, д.ю.н., проф. Владислава Батиргареєва. Модератором вебінару виступила  старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, к.ю.н. Аліна Калініна.

Партнером заходу стала кафедра кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ. На дискусійному майданчику вебінару об’єдналися наукові, науково-педагогічні працівники і аспіранти НДІ ВПЗ, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

На вебінарі була представлена друга версія веб-застосунку «Інтерактивний довідник ‘Протидія злочинності в Україні: інфографіка’», що є інтеграцією трьох ключових статистичних звітів Офісу Генерального прокурора України та Державної судової адміністрації за 2013–2022 роки.

Микола Віталійович презентував функціонал довідника та відповів на запитання. Особливу увагу учасники заходу звернули на функцію веб-застосунку ‘Конструктор візуалізацій’, завдяки якому можливо створювати власні візуалізації. Професор наочно продемонстрував, що вибір показників для дослідження, зокрема й розділів та статей Особливої частини КК України, може бути множинним. Так, на прохання учасників Микола Віталійович практично представив, як можна створити інформаційний дизайн за запитами «рівень освіти засуджених до покарання у виді обмеження або позбавлення волі», «стать, вік засуджених за всіма розділами Особливої частини КК», «статистичні показники за ст.ст. 111, 305 КК», «співвідношення показників засудження, виправдування та винесення рішення щодо застосування примусових заходів медичного характеру» та ін.

Із записом вебінару всі бажаючі можуть ознайомитися на ютуб-каналі Інституту за покликанням
.

Новину підготували к.ю.н. Аліна Калінана і Дар’я Куковинець

Науковці НДІ ВПЗ взяли участь у круглому столі "Відновлення України: сектор охорони здоров’я" (м. Мюнхен, ФРН, 21 березня 2023 року)

Двадцять першого березня 2023 року в м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) в Інституті Макса Планка для Інновацій та Конкуренцій (Max Planck Institute for Innovation and Competition) відбувся круглий стіл на тему «Відновлення України: сектор охорони здоров’я» («Rebuilding Ukraine: The Case of the Health Sector»), присвячений питанням розвитку фармацевтичної сфери в Україні.

У заході взяли активну участь  завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я НДІ ВПЗ України, доктор юридичних наук, професор Віталій Михайлович Пашков та головна наукова співробітниця  лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я, докторка юридичних наук, професорка, академік НАПрН України Наталія Олександрівна Гуторова.

Віталій Пашков виступив з доповіддю «Фармацевтичний ринок України: правове регулювання та перспективи розвитку» (The Ukrainian Pharmaceutical Market: Legal Regulation and Prospects of Development).

Наталія Гуторова виступила з доповіддю «Правові інструменти протидії незаконному ринку лікарських засобів в Україні».

Доповідачі мали можливість висловити своє бачення подальшого розвитку фармацевтичної діяльності в Україні у післявоєнний період, а також ознайомити іноземних науковців з правовими нормами України у цій сфері.

Після круглого столу було презентовано колективну монографію «Competition and Intellectual Property Law in Ukraine», яка була підготовлена українськими науковцями під редакцією Heiko Richter, Senior Research Fellow Max Plank Institute for Innovation and Competition.

Вітаємо випускницю НДІ ВПЗ Яну Тализіну із опублікуванням монографії!

Вітаємо випускницю аспірантури НДІ ВПЗ 2022 року Яну Тализіну із опублікуванням монографії за результатами її наукового дослідження. Робота під назвою “Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні” була виконана під науковою редакцією доктора юридичних наук, професора, наукового керівника Івана Андрійовича Тітка. 

Монографію  присвячено комплексному дослідженню проблематики нормативного регулювання та практики використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні. Авторкою проаналізовано історію формування конфіденційного співробітництва як засобу розслідування кримінальних правопорушень через призму досвіду оперативно-розшукової діяльності та європейської інтеграції кримінального процесу; вивчено іноземний досвід та систематизовано міжнародні стандарти використання конфіденційного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень; визначено коло осіб, які можуть бути залученими до конфіденційного співробітництва, їхні процесуальні права, обов’язки та гарантіїдіялльності та ін.

Наукова робота буде цікавою для науковців, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів і факультетів, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та широкого кола читачів.

Підсумки конкурсу на зайняття вакантних посад керівників наукових підрозділів Інституту

В Інституті відбувся конкурс  на заміщення вакантних посад трьох завідувачів наукових підрозділів установи.

Підсумки проведення конкурсу:

 – на посаду завідувача відділу дослідження проблем кримінального права обраний Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н, доц.;

 – на посаду завідувача відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права обраний Пивоваров Володимир Володимирович, к.ю.н., доц.;

 – на посаду завідувача лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я обраний Пашков Віталій Михайлович, д.ю.н, проф.

Усі кандидати були обрані на підставі таємного голосування Вченої Ради Інституту 08.03.2023 р. (протокол № 3) та затверджені на посадах на засіданні Президії НАПрН України від 17.03.2023 р.

 

 

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану"

Шістнадцятого березня 2023 року у м. Хмельницькому відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану”. Ініціаторами заходу стали Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Робота конференції була побудована у змішаному форматі.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулися голова Організаційного комітету заступник ректора (проректор) з навчальної та
наукової роботи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, доцент полковник Сергій Білявець та співголова Оргкомітету директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, докторка юридичних наук, професорка Владислава Батиргареєва.

На пленарному засіданні та секціях конференції виступили такі співробітники НДІ ВПЗ:

д.ю.н., проф. Владислава Батиргареєва, директорка, із науковою доповіддю на тему: «Запобігання явищу глорифікації: вхідна інформація»

д.ю.н., проф. Віктор Шевчук, провідний науковий співробітник лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю” із науковою доповіддю на тему: «Сучасні проблеми та перспективи використання цифрових технологій у розслідуванні воєнних злочинів»

д.ю.н., проф. Микола Карчевський,  головний науковий співробітник відділу досліджень кримінального права «Проблема примітивізації кримінально-правової протидії кримінальним правопорушенням проти основ національної безпеки»;

к.ю.н., ст. наук. співроб. Галина Авдєєва, провідний науковий співробітник лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю”;

к.ю.н, ст. досл. Сабріє Шрамко, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, із науковою доповіддю «До питання протидії корупції у світлі повоєнного відновлення України».

Серед активних учасників дискусії на гостро актуальну тему сього дення слід відзначити: д.ю.н., проф. Станіслава Філіпова, д.ю.н., ст. наук. співроб. Олену Бусол, д.ю.н., проф. Олександра Колба, д.ю.н., проф. Наталію Ярмиш,  к.ю.н., доц. Лілію Тимофееву та ін.

За результатами роботи конференції підготовано збірник тез наукових доповідей і повідомлень учасників.

Новину підготувала: к.ю.н. Аліна Калініна

Відбулося засідання Вченої ради НДІ ВПЗ

Двадцять четвертого лютого 2023 р. в Інституті відбулося онлайн-засідання вченої ради, на якому з науковою доповіддю на тему «Цифрові технології у криміналістиці: воєнні виклики, нові завдання, перспективи досліджень» виступив доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» Віктор Шевчук. У науковій доповіді були актуалізовані найгостріші у період воєнного стану питання системи воєнних злочинів, особливостей та складнощів їх розслідування та проведення судових експертиз, в обговоренні яких взяли участь д.ю.н., проф., акад. НАПрН України Валерій Шепітько, д.ю.н, проф. Владислава Батиргареєва, д.ю.н., с.н.с. Михайло Шепітько та к.ю.н., с.н.с. Галина Авдєєва.

Так само на засіданні вченої ради виступила докторка юридичних наук, професорка Людмила Демидова, яка доповіла про результати роботи відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Окремим питання порядку денного засідання стало висунення за результатами таємного голосування наукової праці к.ю.н. Аліни Калініної «Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні» для участі у конкурсі на Премію Верховної Ради України молодим ученим.

На засіданні вченої ради було розглянуто також блок питань, що стосуються діяльності аспірантури. Зокрема, затвердження тем дисертацій, надання академічних відпусток, утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» (спеціалізація 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

 

Освітянські студії продовжуються: в НДІ ВПЗ відбувся вебінар "Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Шлях від подачі заявки до отримання документа"

Двадцять першого лютого 2023 р. в НДІ ВПЗ було проведено інформаційний вебінар на тему “Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Шлях від подачі заявки до отримання документа”. Спікером виступила д.п.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Вікторія Ворожбіт-Горбатюк. Модерувала івент директорка, д.ю.н., проф. Владислава Батиргареєва. На вебінарі були присутні наукові співробітники та аспіранти НДІ ВПЗ,  провідні фахівці ХНПУ імені Г.С. Сковороди (проректорка з навчально-виховної роботи к.п.н. Наталія Борисенко, завідувачка відділу аспірантури і докторантури к.філ.н. Ірина Разуменко, керівниця редакційно-видавничого відділу Олена Шаповал, завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського Олена Коваленко, представники факультету історії і права), аспіранти.
На вебінарі докладно розглядалися шляхи подання заявки про реєстрацію авторського права на твір, її структуру та зміст, особливості оформлення та спрямування до ДУ УКРНОІВІ, строки розгляду та ін.
 
 
Зі словами вдячності за конструктивну співпрацю виступила відома фахівчиня в галузі виховуючого навчання д.п.н. Світлана Золотухіна. НДІ ВПЗ продовжує здійснювати системний обмін науковими і прикладними напрацюваннями для забезпечення якості освіти, творення простору академічної доброчесності, розвитку правосвідомості і правової культури в академічній спільноті.
Із записом вебінару всі бажаючі можуть ознайомитися на ютуб-каналі НДІ ВПЗ за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=nGlzgiHAgWk&t=3451s
 

Вітаємо з успішним захистом дисертації аспіранток НДІ ВПЗ!

Вітаємо з успішним захистом дисертаціїї аспіранток відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Вікторію Березюк та Ганну Бєсєду!

Тринадцятого лютого 2023 року відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бєсєди Ганни Вікторівни “Судове контрольне провадження у досудовому розслідуванні”. Робота виконувалася під науковим керівництвом д.ю.н., проф. Лобойка Леоніда Миколайовича.

У дискусії взяли участь голова та члени разової спеціалізованої вченої ради: д.ю.н., ст. наук. співроб. Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., проф. Гловюк Ірина Василівна, к.ю.н., доц. Городецька Марина Сергіївна, к.ю.н., доц. Пашковський Микола Іванович, к.ю.н. Клепка Дар’я Ігорівна.

За результатами голосування разовою спеціалізованою радою було одноголосно прийнято рішення про присудження Ганні Бєсєді ступеня доктора філософії.

П’ятнадцятого лютого 2023 року відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Березюк Вікторії Володимирівни “Фіксування судового провадження як гарантія права на справедливий суд у кримінальному процесі”. Робота виконувалася під науковим керівництвом д.ю.н., проф. Лобойка Леоніда Миколайовича.

У дискусії взяли участь голова та члени разової спеціалізованої вченої ради: д.ю.н., ст. наук. співроб. Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., проф. Тетерятник Ганна Костянтинывна, к.ю.н., проф. Маринів Володимир Іванович, к.ю.н., доц. Пашковський Микола Іванович, к.ю.н. Клепка Дар’я Ігорівна.

За результатами голосування разовою спеціалізованою радою було одноголосно прийнято рішення про присудження Вікторії Березюк ступеня доктора філософії.

Вітаємо почесного директора Інституту, проф. Вячеслава Борисова з 80-річчям!

Спільнота Інституту щиро вітає з 80-річним ювілеєм Вячеслава Івановича Борисова – видатного вченого-правознавця, висококваліфікованого фахівця в галузі кримінального права, талановитого педагога вищої юридичної школи, мудрого вчителя, доктора юридичних наук, професора, почесного директора та радника при дирекції Інституту!

Присвятити себе улюбленій справі, яка стане не просто роботою, а справжнім покликанням, безумовно, велике щастя. Про те, щоб залишити помітний слід у науці, відстояти крізь час і обставини свої ідеї, дати їм повноцінне життя, напевно, мріє кожен справжній учений. І Вам, дорогий Вячеславе Івановичу, це блискавично вдалося!

Ми знаємо Вас як неординарну, талановиту особистість, висококваліфікованого дослідника та блискучого педагога, вмілого організатора та керівника, який по праву може пишатися набутим досвідом, духовним та інтелектуальним потенціалом, успіхами та досягненнями. Завдяки наполегливій, творчій праці, компетентності, високому професіоналізму, відповідальному ставленню до роботи Ви здобули повагу серед колег, представників вищої школи та науковців як в Україні, так і за кордоном. Притаманні Вам енергія, людяність, відданість справі є гідним прикладом для тих, хто працює поруч із Вами.

Ви є уособленням самої чесності і сумлінності у всіх справах. Вам вдається дивовижним чином поєднувати високі якості педагога і вченого. Скрупульозне та педантичне ставлення до своїх наукових досліджень і до робіт молодих вчених характеризує Ваш стиль наукової та творчої діяльності. Ви вкладаєте в наукову і організаційну роботу не лише талант, даний Вам від природи, а й тепло душі, що властиво натурам глибоким і обдарованим. Ви демонструєте височезні стандарти працездатності та вимогливості, які поєднуються з душевною теплотою та батьківською турботою про всіх, із ким Вам доводиться спілкуватися.

У день Вашого ювілею щиро бажаємо Вам міцного здоров’я та довголіття, мирного неба над головою, добробуту й злагоди в родині, підтримки рідних та близьких. Нехай здійснюються усі Ваші заповітні мрії та бажання, а життя наповнюється лише приємними звістками, щасливими усмішками й добрими людьми. Зичимо Вам невпинного руху вперед, нехай у всіх починаннях Вас супроводжують розуміння й підтримка з боку колег та однодумців, а професійна діяльність буде сповнена задоволенням та творчими перемогами. Бажаємо також, щоб Ваше життя було світлим і радісним, як цей святковий день, а дружні вітання додали життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі!

 

Спільнота НДІ вивчення проблем злочинності імені  академіка В.В. Сташиса НАПрН України

 

 

Співпраця з Тренінговим центром прокурорів України: к.ю.н., доц. Микола Пашковський провів тренінги з актуальних питань правозастосовчої діяльності

Третього лютого 2023 року науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., доц. М. І. Пашковський разом із провідним науковим співробітником Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» к.ю.н., доц. Т. Р. Коротким, дослідницею Женевської академії міжнародного гуманітарного права, к.ю.н., доц. Н.В. Хендель, архітектором, музеєзнавцем С.А. Дяченком, керівницею проєктів ГО «Фонд підтримки фундаментальних досліджень» Я.А. Савченко провів онлайн-тренінг у Тренінговому центрі прокурорів України для прокурорів-процесуальних керівників на тему «Воєнні злочини проти культурної спадщини України (культурні цінності, музеї, нематеріальна культурна спадщина): особливості кваліфікації та доказування»

На тренінгу було розглянуто такі питання:

1) загальна характеристика та застосування норм міжнародного гуманітарного права у кримінальному праві України в контексті захисту культурних цінностей;

2) об’єкти культурної спадщини, які знаходяться під захистом МГП;

3) особливості кваліфікації воєнних злочинів проти культурної спадщини України;

4) особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів проти культурної спадщини України.

Шостого лютого 2023 року науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., доц. М. І. Пашковський разом із провідним науковим співробітником Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» к.ю.н., доц. Т. Р. Коротким, дослідницею Женевської академії міжнародного гуманітарного права, к.ю.н., доц. Н.В. Хендель провів онлайн-тренінг у Тренінговому центрі прокурорів України для прокурорів-процесуальних керівників на тему «Кваліфікація ракетних нападів на об’єкти енергетичної інфраструктури України».

На тренінгу було розглянуто такі питання:

1) загальна характеристика та застосування норм міжнародного гуманітарного права у кримінальному праві України в контексті ракетних нападів на об’єкти енергетичної інфраструктури України;

2) об’єкти енергетичної інфраструктури, які знаходяться під захистом МГП;

3) особливості кваліфікації ракетних нападів на об’єкти енергетичної інфраструктури України.