Новости – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Участь директора Інституту Владислави Батиргареєвої у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронноїдіяльності

8 листопада цього року директор Інституту Владислава Батиргареєва та в.о. вченого секретаря Сабріє Шрамко взяли участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на тему «Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків в практичну діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року».

Нагадаємо, відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» прийнятий Верховною Радою України 22 листопада 2018 року та має набрати чинності 1 січня 2020 р. Разом із цим законом змін потребують біля 130 інших законів.

Доповідачі слухання – народні депутати та керівники органів, на яких покладено обов’язок застосування правових та процесуальних норм зазначеного закону, довели до відома присутніх про стан підготовки впровадження інституту кримінальних проступків в практичну діяльність органів досудового розслідування. Зокрема, про готовність відомства з 1 січня 2020 р. заявили заступник Міністра внутрішніх справ А. Геращенко та голова Національної поліції України І. Клименко.

Інші відомства обґрунтували доцільність відтермінування на шість місяців. Зокрема, не готовим до змін виявився Єдиний реєстр досудових розслідувань, експерти Ради Європи вказали на суперечності цього закону положенням ЄКПЛ.

Експерти-науковці (Ю. Баулін, М. Хавронюк, В. Навроцький, О. Шило) висловилися на підтримку обов’язкового відтермінування набрання чинності закону про кримінальні проступки як мінімум на шість місяців, а краще на рік. 

На закінчення слухань головою Комітету Д. Монастирським постановлено у термін до 12 листопада ц.р. зібрати остаточні відомості щодо стану готовності суб’єктів упровадження цього закону.

13 листопада ц.р. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді Україні відтермінувати впровадження інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року.

Вітаємо Максима Колодяжного з номінацією у конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-практичне видання у 2019 році!

Наукові звершення та перемоги наших дослідників є показником їх невтомної, кропіткої праці й повної віддачі своїй справі та наповнюють скарбницю славетної історії нашого Інституту.

Завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Максим Колодяжний взяв участь у конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-практичне видання у 2019 році. Дослідник здобув ІІІ місце, представивши монографію «Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні» у номінації «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Колектив Інституту вітає Максима Геннадійовича та бажає йому благополуччя, гармонії у сім’ї та подальших перемог. Нехай творче натхнення та наукові ідеї й надалі супроводжують професійний шлях талановитого вченого!

Наші колеги підкорюють нові наукові вершини

Колектив Інституту вітає головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень, доктора юридичних наук Головкіна Богдана Миколайовича із присвоєнням йому вченого звання професора! Теза про те, що наука — це організовані знання (Г. Спенсер) для Богдана Миколайовича не прості слова, а життєвий орієнтир, яким він керується у своїй дослідницькій діяльності. Саме завдяки наполегливій, щоденній праці його ім’я займає достойне місце серед відомих та визнаних науковою спільнотою учених-кримінологів України.

Бажаємо шановному професору всіляких гараздів у житті, нових ідей і здобутків на професійній ниві, натхнення на подальшу реалізацію своїх сміливих задумів!

 

Засідання вченої ради 30 жовтня 2019 р.

30 жовтня 2019 р. на засіданні вченої ради Інституту заслухано наукову доповідь наукового співробітника лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Павлюк Н.В., присвячену питанню застосування науково-технічних засобів та інноваційних продуктів у діяльності органів досудового розслідування. Тема виступу викликала зацікавленість та багато запитань із приводу того, наскільки ці інноваційні технології є доступними в Україні та масштаби їх застосування.

       З інформацією про роботу сектора дослідження проблем запобігання злочинності виступив головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, д.ю.н., проф. Голіна В.В., який виклав основні напрями діяльності наукового підрозділу за рік.

На вченій раді проведені вибори кандидатів на заміщення вакантних наукових посад головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень, наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень, наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою. За результатами таємного голосування на посаду головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень обрано д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Голіну В.В.; наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень – к.ю.н. Калініну А.В.; наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою – к.ю.н. Клепку Д.І.

На засіданні розглядалися й інші питання, зокрема: обговорені та затверджені індивідуальні плани роботи та теми дисертацій аспірантам Інституту першого року навчання; рекомендовано до друку Вип. 38 збірника наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю», оновлено склад його редколегії та ін.

 

Засідання конкурсної комісії

21 жовтня в Інституті відбулося засідання комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад головного та наукового співробітників відділу кримінологічних досліджень та наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На участь у конкурсі на кожну із вакантних наукових посад подано по одній кандидатурі. Члени конкурсної комісії розглянули надані конкурсантами документи та провели з ними співбесіди.

За результатами голосування одноголосно затверджено рішення щодо обрання:

  • на посаду головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень – д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Голіну В.В.
  • на посаду науково співробітника відділу кримінологічних досліджень – к.ю.н. Калініну А.В.
  • на посаду наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою – Клепку Д.І.

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

 

 За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 22 жовтня 2019 р. відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

      1) Краснокутський Олександр Володимирович «Міжнародно-правові механізми забезпечення прав засуджених до позбавлення волі»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Романов Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти: 

доктор юридичних наук, професор Богатирьов Іван Григорович, Університет Державної фіскальної служби України, професор кафедри кримінального права та кримінології, заслужений діяч науки і техніки;

доктор юридичних наук, доцент Ніколаєнко Тетяна Богданівна, Національна академія Державної прикордонної служби України, доцент кафедри кримінального права та процесу.

Дисертант Краснокутський Олександр Володимирович

Офіційні опоненти д.ю.н., проф. Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., доц. Ніколаєнко Тетяна Богданівна

Конференція «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України»

Упродовж трьох днів – з 17 по 19 жовтня цього року – на базі санаторію «Березовий гай» працювала міжнародна наукова конференція «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України».

Захід проведено за організаційного сприяння та фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, разом з якою її співорганізаторами виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України і громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Конференцію було присвячено обговоренню Концепції реформування КК України та інших актів законодавства про відповідальність за правопорушення в публічній сфері, що підготовлена Робочою групою з питань розвитку кримінального права у складі Комісії з питань правової реформи, створеної Указом Президента України № 584/2019 від 07 серпня 2019 р. У роботі конференції взяли участь понад 100 провідних українських науковців – фахівців із кримінального права, а також судді Верховного Суду, працівники Міністерства юстиції України, секретаріату Верховної Ради України, інших органів державної влади. Окрім того, учасниками конференції стали й професори зарубіжних університетів з Латвії, Литви, Німеччини та Польщі.

Інститут представляв наш директор Владислава Батиргареєва, радник при дирекції Вячеслав Борисов, в. о. заступника директора з наукової роботи Дарина Євтєєва, в. о. вченого секретаря Сабріє Шрамко, провідний науковий співробітник Володимир Голіна, головний науковий співробітник Ірина Яковець, старший науковий співробітник Костянтин Автухов, наукові співробітники Анастасія Дзюба, Тетяна Дунаєва та Аліна Калініна, а також у повному складі відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права (провідні наукові співробітники Олександр Пащенко та Михайло Шепітько, старший науковий співробітник Катерина Новікова, науковий співробітник Ольга Попович) з керівником Людмилою Демидовою та модератором одній із панелей Наталією Гуторовою.

У перший день, 17 жовтня, робота конференції розпочалася з урочистого відкриття. З вітальним словом до учасників звернувся ректор Університету Василь Тацій, який наголосив на надзвичайній актуальності фахової дискусії між представниками провідних правничих шкіл України, органів державної влади, іноземних експертів з приводу удосконалення кримінального законодавства.

Далі виступили керівник Компоненту з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фабіан Льовенберг; керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Богдан Драп’ятий; заступник начальника Управління кримінальної юстиції – начальник відділу кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Тетяна Якимчук; професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України Юрій Баулін; професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступник голови робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України Микола Хавронюк.

Після цього відбулися наукові дискусії в рамках першої панелі, що мала назву «Соціальна обумовленість модернізації Кримінального кодексу України». Її спікери – професори Вячеслав Борисов (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України), Євген Стрельцов (Національний університет «Одеська юридична академія»), Павло Фріс (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Пітер-Алексіс Альбрехт (Інститут кримінально-правових наук та філософії права Університету Гете, Німеччина), Гінтерас Шведас (Вільнюський університет, Литва) Тома Бірмонтієне (Університет Миколаса Ромеріса, Литва), модератор – професор Юрій Баулін та всі учасники конференції обговорили питання про соціально-політичні зміни, які відбулися в Україні, та їх вплив на розвиток кримінального законодавства; законодавчі, теоретичні (доктринальні) та правозастосовні підстави модернізації Кримінального кодексу України; вплив міжнародно-правових зобов’язань України та правових позицій міжнародних судів на розвиток національного кримінального законодавства України, стан чинного законодавства України про кримінальну відповідальність та ін.

Окрім того, у перший день «на полях» роботи конференції відбулися загальні збори членів громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», на яких було вирішено низку питань щодо діяльності організації.

Другого дня, 18 жовтня, відбулися дискусії ще за чотирма панелями.

Друга панель конференції мала назву «Питання Загальної частини КК: структура та зміст». Її спікери – професори Володимир Антипов (Університет державної фіскальної служби України), Віталій Куц (Національна академія прокуратури України), Анатолій Музика (Державний науково-дослідний інституту МВС України), Микола Панов (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Вячеслав Туляков (Національний університет «Одеська юридична академія») і Володимир Тютюгін (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) і модератор – професор Микола Хавронюк дискутували щодо концептуальних засад злочину та кримінальної відповідальності як основоположних інститутів кримінального права; предмета і завдання Кримінального кодексу; принципів кримінального права; співвідношення і взаємного впливу національного та міжнародного права; питань структурування та форми кримінального закону тощо.

Третя панель конференції – «Кримінальне правопорушення: поняття, види, особливості законодавчого закріплення» була представлена такими спікерами: доцент Денис Азаров (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), професор Володимир Бурдін (Львівський національний університет ім. Івана Франка), професор Олександр Житний (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), доцент Василь Киричко (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), професор Юрій Нікітін (Університет державної фіскальної служби України) та професор Малгожата Галашка (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ). Спільно з модератором професором Наталією Гуторовою та учасниками конференції вони підіймали такі концептуальні проблеми як: можливість збереження чи необхідність відмови від категорії суспільної небезпечності діяння у новому кримінальному законі; підстава та принципи криміналізації діянь; окреслення кола осіб, що можуть бути суб’єктами злочину; співвідношення понять суб’єкта злочину і суб’єкта кримінальної відповідальності та ін.

Четверта панель конференції мала назву «Покарання та інші заходи кримінально-правового характеру». Її учасники – доцент Олексій Горох (Національний університет «Києво-Могилянська академія», професори Сандра Кайя (Ризький університет імені Страдиня, Латвія), Микола Карчевський (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка), Олександр Козаченко (Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»), Наталія Орловська (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького), Євген Письменський (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка), Ірина Яковець (Державна установа «Центр пробації» Міністерства юстиції України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України), Андрій Ященко (Харківський національний університет внутрішніх справ), спільно з модератором доцентом Юрієм Пономаренком і всіма учасниками конференції обговорили широке коло найважливіших питань, присвячених кримінально-правовим засобам реагування на злочин. Зокрема, їхні дискусії торкнулися питань про поняття, зміст і систему таких засобів; реформування системи і окремих видів покарань у майбутньому КК України; реальному запровадженню пробації і її ролі в досягненні цілей кримінального законодавства; проблемам інститутів призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності чи звільнення від покарання та ін.

П’ята панель конференції – «Питання Особливої частини Кримінального кодексу України» була представлена такими спікерами: професори Андрій Бойко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), Роман Вереша (Академія адвокатури України), Олександр Дудоров (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка), Олег Федосюк (суддя Верховного Суду Литви), Петро Хряпінський (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»), доцент Михайло Шепітько (провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України). Разом із модератором професором Вячеславом Навроцьким та учасниками конференції вони дискутували щодо питань структури і змісту Особливої частини наступного КК України; формулювання у ній приписів щодо окремих видів злочинів; загальних та спеціальних правил кваліфікації злочинів тощо.

У третій день (19 жовтня) відбулися виступи модераторів панелей, а також загальна дискусія учасників конференції, в якій особливо активну участь взяли судді Верховного Суду Герман Анісімов, Наталія Антонюк та Ольга Булейко,

а також професор Микола Панов, професор Вячеслав Борисов, професор Наталія Савінова, професор Олександр Бантишев, доцент Наталія Лащук, професор Володимир Шаблистий, професор Лариса Брич, доцент Тарас Созанський, доцент Михайло Колос.

За результатами конференції члени робочої групи з питань розвитку кримінального права отримали значну кількість рекомендацій щодо удосконалення Концепції реформування КК України та інших актів законодавства про відповідальність за правопорушення в публічній сфері, а також щодо розробки окремих інститутів наступного КК України.

Фото Олександр Семенець.

Чи можна врятувати Україну, якщо її душу роз’їдає корупція?

Науковці Інституту взяли активну участь  в активному обговоренні актуальних питань у сфері протидії корупції кримінально-правовими та кримінологічними засобами на Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду» (17 жовтня 2019 р.). Захід відбувся на базі Харківського національного університету внутрішніх справ за участі представників правоохоронних органів і громадськості.

Із вітальним словом до присутніх звернулися ректор ХНУВС, кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Швець, голова Громадської ради при МВС України, голова громадської спілки «Центр запобігання та протидії корупції» Володимир Мартиненко, начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Валерій Сокуренко і директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації Олексій Максимов. У своїх зверненнях до учасників конференції доповідачі проаналізували сучасне антикорупційне законодавство в Україні, ефективність його застосування та перспективи розвитку. «Корупція руйнує інститути держави», – зазначив Валерій Сокуренко. «Навіщо рятувати тіло України, якщо її душу роз’їдає корупція?», – з гіркотою згадав слова американських експертів Олексій Максимов.

Продовжили захід виступи провідних учених із науковими доповідями. Зокрема, Олександр Бандурка розглянув традицію як форму відтворення корупції, Сергій Гусаров звернув увагу на поняття та види корупційних правопорушень, за вчинення яких установлено кримінальну відповідальність, Сергій Яременко розкрив деякі аспекти реалізації антикорупційної політики МВС України, а Юрій Орлов акцентував увагу на корупції як кризі соціальної ідентичності.

Також про стан корупції в Україні і перспективи співробітництва нашої держави та ЄС щодо протидії їй доповів Роберт Жулкєвскі – координатор Регіонального представництва Консультативної місії Європейського Союзу у м. Харкові.

Свої пропозиції з приводу актуальних проблем у сфері протидії корупції в Україні висловили і співробітники Інституту. Зокрема, директор Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Владислава Батиргареєва проаналізувала результати опитування громадськості щодо поширення корупційних практик у медичній сфері в Україні. Головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Володимир Голіна і в.о. вченого секретаря Інституту, кандидат юридичних наук Сабріє Шрамко у своїх доповідях розкрили стратегічні напрями запобігання корупції в Україні. Також свої думки з приводу явища корупції в України висловили старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, кандидат економічних наук, доцент Інна Христич, наукові співробітники кандидат юридичних наук Аліна Калініна та кандидат юридичних наук Олег Новіков, молодший науковий співробітник Світлана Панова, науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, кандидат юридичних наук Тетяна Дунаєва.

Під час роботи конференції було презентовано методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС.

Зі збірником тез доповідей конференції можна ознайомитися за посиланням: https://visnikkau.webnode.com.ua/news/do-konferentsiji-z-nagodi-25-richchya-khnuvs/

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду» (17 жовтня 2019 р.)

Детальніше: http://univd.edu.ua/uk/news/5847

Новий етап у житті збірника Інституту

Команда Інституту рада повідомити, що збірник наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю», який є фаховим авторитетним виданням у сфері наук кримінально-правового циклу, віднині індексується в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus»!

У 2018 р. Index Copernicus Value (або ICV, тобто «показник сили» наукового журналу, який визначається якістю опублікованих матеріалів та затребуваністю юридичною спільнотою) збірника склав 81,57, що є одним із найвищих показників серед провідних вітчизняних правничих фахових наукових видань.

Такий здобуток є важливим кроком у досягненні ще однієї нашої мети – входження видання до рейтингової категорії «Б» у Переліку фахових видань. Для цього запрошуємо приєднатися до редколегії видання вчених, які мають публікації у виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Окрім того, відтепер у будь-якому відділенні «Укрпошти» стало можливим оформлення підписки на «Питання боротьби зі злочинністю» (індекс видання у каталозі – 76097).