Слайдер – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інтерактивний довідник "Протидія злочинності в Україні: інфографіка"

Головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ, д.ю.н., проф. Микола Карчевський презентує версію 3.0 інтерактивного довідника «Протидія злочинності в Україні: інфографіка».

Довідник є результатом роботи з даними кримінальної статистики за методологією Data Science і є повністю відтворюваним. Дослідники можуть повторити процес завантаження вхідних даних з офіційних інтернет-джерел, відтворити трансформацію цих даних у форму, що дає можливість їх автоматизованої обробки, а також перевірити коректність обробки даних і відтворити візуалізації, які наведено в роботі. У довіднику систематизовано щорічні статистичні звіти Офісу Генерального Прокурора України та Державної судової адміністрації України.

Особливості інтерактивного довідника:

– період спостережень охоплює десять років (2013-2022); 

– більше ніж 100 параметрів аналізу застосування кримінального законодавства;

– набір даних, який налічує більше 10 мільйонів показників функціонування національної системи кримінальної юстиції;

– режим створення власних візуалізацій та наборів даних, можливість комбінувати параметри, визначати період спостережень, рівень узагальнення, та необхідність обрахунку відносних значень;

– режим побудови фонових картограм на основі регіональних даних;

– одна з перших спроб систематизувати статистичні дані щодо протидії злочинності у форматі відтворюваного дослідження за методологією Data Science.

Посилання на довідник: Карчевський, М (2023) Протидія злочинності в Україні : інфорграфіка : інтерактивний довідник. Версія 3.0. URL : https://karchevskiy.com/i-dovidnyk/

Інститут оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2023/2024 навчальний рік за спеціальністю 081 – Право

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

конкурсний  прийом до аспірантури на 2023/2024 навчальний рік

з відривом та без відриву від виробництва

за науковою спеціальністю 081 – Право

 

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії (PhD): кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Прийом документів до аспірантури відбувається: 1 потік: початок – 1 березня 2023 року; закінчення – 30 березня 2023 року; 2 потік: початок – 1 червня 2023 року; закінчення – 30 червня 2023 року.

Вступні випробування  проводяться: 1 потік – з 03 квітня по 14 квітня 2023 року; 2 потік – з 21 серпня по 08 вересня 2023 року.

Зарахування вступників здійснюється до 15 вересня 2023 р.

Вступники до аспірантури подають заяву на ім’я директора Інституту, а також такі документи:

1) копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особову картку за формою «Особова картка державного службовця» (затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19.05.2020 р. № 77-20), засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

11) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу чи копії наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України або відповідних виданнях за кордоном (не менше 2 статей), підготовлених у межах спеціальності 081 «Право».

Освітньо-наукова програма, за якою здійснюється підготовка кадрів в аспірантурі, є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Після захисту дисертації видається диплом державного зразка.

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Електронна пошта для додаткових запитань: officemanager@aprnu.rol.net.ua.

Детальніше про вступ до аспірантури за посиланням.

Наукові висновки та консультації

Шановні пані та панове!
 
В Інституті тривалий час існує практика підготовки науково-правових висновків та надання консультацій на замовлення фізичних або юридичних осіб із питань тлумачення та застосування законодавства.
 
Фахівці нашої установи здійснюють, зокрема, дослідження:
– з кримінального права;
– з кримінального процесу;
– з авторського права та суміжних прав;
– з питань антикорупційного законодавства;
– криміналістичні види досліджень;
– з питань інших галузей права;
– комплексні дослідження (із правничих та інших наук).
 
Великий досвід та професіоналізм наших науковців є запорукою підготовки якісних висновків у справах будь-якої складності.
 
Приклад наукового-правового висновку, підготовленого фахівцями Інституту: http://surl.li/fzhkw
(витяг із висновку розміщений за згодою замовника та зі збереженням конфіденційності персональних даних).
 
Наразі Інститут розширює аналітико-консультативну діяльність – відтепер відкритий АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАПРЯМ,  який охоплює науково-правові висновки та консультації з питань додержання вимог і обмежень щодо:

– конфлікту інтересів;

– одержання подарунків;

– несумісності;

– декларування майна;

– перевірки доброчесності під час доборів до органів державної влади.

Послуги за цим напрямом будуть актуальними для:

– кандидатів на посади державної служби;

– суддів;

– співробітників правоохоронних органів;

– посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;

– всіх інших осіб, на яких поширюється законодавство про запобігання корупції.

Фахівці Інституту мають як теоретичні напрацювання, так і практичний досвід із зазначених питань.

 
Також в Інституті функціонує перший в Україні КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСАХ НА ПОСАДИ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ.

Фахівцями Центру надаються послуги консультування щодо:

  • підготовки мотиваційного листа;
  • написання автобіографії;
  • оформлення декларацій: про майновий стан, доброчесності та родинних зв’язків;
  • проходження співбесіди;
  • додержання етики та доброчесності;
  • OSINT-перевірки кандидатів (за інформацією з відритих джерел);
  • презентації ідей кандидата.

Послуги за цим напрямом будуть актуальними для претендентів на конкурсні посади суддів Верховного Суду, Конституційного Суду України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідування, Бюро економічної безпеки, Національного агентства із запобігання корупції, Вищої ради правосуддя та інших органів.

Фахівці Центру мають досвід участі у конкурсних комісіях, оцінювання компетентності, етики та доброчесності кандидатів.

Якщо Вас або Ваших колег зацікавили наші послуги, звертайтеся до нас за більш детальною консультацією електронною поштою:  officemanager@aprnu.rol.net.ua.

Запрошуємо до співпраці!