Слайдер – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інститут оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 081 – Право

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

конкурсний  прийом до аспірантури на 2021/2022 навчальний рік

з відривом та без відриву від виробництва

за науковою спеціальністю 081 – Право

 

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії (PhD): кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.

Вступники в аспірантуру складають іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Прийом документів до аспірантури відбувається: 1 потік: початок – 15 березня 2021 року; закінчення – 31 березня 2021 року; 2 потік: початок – 14 червня 2021 року; закінчення – 30 червня 2021 року.

Вступні випробування  проводяться: 1 потік – з 26 квітня по 11 травня 2021 року; 2 потік – з 16 серпня по 03 вересня 2021 року.

Зарахування вступників здійснюється не пізніше 15 вересня 2021 р.

Вступники до аспірантури подають заяву на ім’я директора Інституту, а також такі документи:

1) копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особову картку за формою «Особова картка державного службовця» (затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19.05.2020 р. № 77-20), засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

11) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу чи копії наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України або відповідних виданнях за кордоном (не менше 2 статей), підготовлених у межах спеціальності 081 «Право».

 

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Телефони для довідок:  (057)  700-65-81;  (057) 706-02-91. 

Детальніше про вступ до аспірантури за посиланням.

Науково-правові висновки

Шановні колеги!
 
В Інституті тривалий час існує практика підготовки науково-правових висновків із питань тлумачення та застосування законодавства, у тому числі у кримінальних справах.
Великий досвід та професіоналізм наших науковців є запорукою підготовки якісних висновків у справах будь-якої складності.
Якщо Вас або Ваших колег зацікавили наші послуги, звертайтеся до нас у зручний для Вас спосіб.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49.
Електронна пошта: officemanager@aprnu.rol.net.ua.
Телефон: 057 700-65-81.