Слайдер – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інтерактивний довідник "Протидія злочинності в Україні: інфографіка"

Головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ, д.ю.н., проф. Микола Карчевський презентує версію 3.0 інтерактивного довідника «Протидія злочинності в Україні: інфографіка».

Довідник є результатом роботи з даними кримінальної статистики за методологією Data Science і є повністю відтворюваним. Дослідники можуть повторити процес завантаження вхідних даних з офіційних інтернет-джерел, відтворити трансформацію цих даних у форму, що дає можливість їх автоматизованої обробки, а також перевірити коректність обробки даних і відтворити візуалізації, які наведено в роботі. У довіднику систематизовано щорічні статистичні звіти Офісу Генерального Прокурора України та Державної судової адміністрації України.

Особливості інтерактивного довідника:

– період спостережень охоплює десять років (2013-2022); 

– більше ніж 100 параметрів аналізу застосування кримінального законодавства;

– набір даних, який налічує більше 10 мільйонів показників функціонування національної системи кримінальної юстиції;

– режим створення власних візуалізацій та наборів даних, можливість комбінувати параметри, визначати період спостережень, рівень узагальнення, та необхідність обрахунку відносних значень;

– режим побудови фонових картограм на основі регіональних даних;

– одна з перших спроб систематизувати статистичні дані щодо протидії злочинності у форматі відтворюваного дослідження за методологією Data Science.

Посилання на довідник: Карчевський, М (2023) Протидія злочинності в Україні : інфорграфіка : інтерактивний довідник. Версія 3.0. URL : https://karchevskiy.com/i-dovidnyk/

Інститут оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2023/2024 навчальний рік за спеціальністю 081 – Право

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

конкурсний  прийом до аспірантури на 2023/2024 навчальний рік

з відривом та без відриву від виробництва

за науковою спеціальністю 081 – Право

 

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії (PhD): кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Прийом документів до аспірантури відбувається: 1 потік: початок – 1 березня 2023 року; закінчення – 30 березня 2023 року; 2 потік: початок – 1 червня 2023 року; закінчення – 30 червня 2023 року.

Вступні випробування  проводяться: 1 потік – з 03 квітня по 14 квітня 2023 року; 2 потік – з 21 серпня по 08 вересня 2023 року.

Зарахування вступників здійснюється до 15 вересня 2023 р.

Вступники до аспірантури подають заяву на ім’я директора Інституту, а також такі документи:

1) копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особову картку за формою «Особова картка державного службовця» (затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19.05.2020 р. № 77-20), засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

11) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу чи копії наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України або відповідних виданнях за кордоном (не менше 2 статей), підготовлених у межах спеціальності 081 «Право».

Освітньо-наукова програма, за якою здійснюється підготовка кадрів в аспірантурі, є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Після захисту дисертації видається диплом державного зразка.

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Електронна пошта для додаткових запитань: officemanager@aprnu.rol.net.ua.

Детальніше про вступ до аспірантури за посиланням.

Наукові висновки та консультації

Шановні пані та панове!
 
В Інституті тривалий час існує практика підготовки науково-правових висновків та надання консультацій на замовлення фізичних або юридичних осіб із питань тлумачення та застосування законодавства.
 
Фахівці нашої установи здійснюють, зокрема, дослідження:
– з кримінального права;
– з кримінального процесу;
– з авторського права та суміжних прав;
– з питань антикорупційного законодавства;
– криміналістичні види досліджень;
– з питань інших галузей права;
– комплексні дослідження (із правничих та інших наук).
 
Великий досвід та професіоналізм наших науковців є запорукою підготовки якісних висновків у справах будь-якої складності.
 
Наразі Інститут розширює аналітико-консультативну діяльність – відтепер відкритий АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАПРЯМ,  який охоплює науково-правові висновки та консультації з питань додержання вимог і обмежень щодо:

– конфлікту інтересів;

– одержання подарунків;

– несумісності;

– декларування майна;

– перевірки доброчесності під час доборів до органів державної влади.

Послуги за цим напрямом будуть актуальними для:

– кандидатів на посади державної служби;

– суддів;

– співробітників правоохоронних органів;

– посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;

– всіх інших осіб, на яких поширюється законодавство про запобігання корупції.

Фахівці Інституту мають як теоретичні напрацювання, так і практичний досвід із зазначених питань.

 
Приклад наукового-правового висновку, підготовленого фахівцями Інституту: http://surl.li/fzhkw
(витяг із висновку розміщений за згодою замовника та зі збереженням конфіденційності персональних даних) 
 
 
Якщо Вас або Ваших колег зацікавили наші послуги, звертайтеся до нас за більш детальною консультацією у зручний для Вас спосіб:

– через онлайн-форму, після заповнення якої ми зв’яжемося з Вами найближчим часом: https://forms.gle/zTe88BBZyBYkoM1g6;

– електронною поштою:  officemanager@aprnu.rol.net.ua.