Круглий стіл “Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану” (23 грудня 2022 року) – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Круглий стіл "Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану" (23 грудня 2022 року)

Шановні колеги, відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України запрошує Вас до участі у круглому столі «Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану», який відбудеться 23 гроудня 2022 року. Захід присвячено Всеукраїнському тижню права. 

Проведення круглого столу планується в онлайн-форматі на платформі Zoom. За результатами роботи круглого столу буде видано електронний збірник тез наукових доповідей і повідомлень.
 
Робота круглого столу планується за такими напрямами:
1)”цифрові” новації кримінального процесуального
2) законодавства під час воєнного стану;
3) цифрова трансформація досудового розслідування;
4) використання діджитал технологій під час судового розгляду;
5) цифровізація кримінального провадження vs захист прав та законних інтересів людини;
6) штучний інтелект і кримінальне провадження;
7) цифрові інструменти боротьби зі злочинністю.
 
Для участі у круглому столі необхідно до 21 грудня заповнити заявку за QR Code або посиланням:
 
Вимоги до тез доповідей:
Формат А4, поля: верхнє, нижнє праве, ліве – 2 см, шрифт Times New
Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, відступ 1,25.
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт жирний).
Нижче через один інтервал по центру – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де працює/навчається автор.
Через один інтервал текст тез, посилання на використані джерела по тексту наводяться у квадратних дужках.
Обсяг тексту до 5 сторінок зі списком літератури включно.
Текст тез доповіді необхідно надіслати на електронну пошту konferenziandivpz@gmail.com до 21 грудня 2022 року.
 
Усі тези публікуються в авторській редакції.
Оплата організаційного внеску за участь у круглому столі не передбачена.
 
 
Програма заходу: