Хроніки V Харківського міжнародного юридичного форуму: «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Хроніки V Харківського міжнародного юридичного форуму: «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення»

     Двадцять першого вересня 2021 р. науковцями Інституту проведено сателітний захід «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення» у межах V Харківського міжнародного юридичного форуму, що організовується та проводиться Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Зокрема, партнерами цього заходу стали Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». Ідейним натхненником та модераторкою цієї сателітної панелі виступила д.ю.н., професорка, завідувачка лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Наталія Гуторова.

Відкрив захід ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман, наголосивши на важливості вдосконалення медичного та фармацевтичного правового регулювання, особливо під час діючої медичної реформи. Зокрема, він висловив сподівання, що частина тих питань, які потребують нагальної відповіді, будуть обговорені під час роботи заходу.

З привітаннями та вступними промовами виступили керівник Проєкту ЄС «Pravo-Justice» Довітас Віткаускас; голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», член Ради Міжнародної фармацевтичної федерації, член Американської асоціації фармацевтів Олег Клімов; суддя Верховного Суду Семен Стеценко. Всі вони висловилися про актуальність та важливість створення майданчиків для вирішення проблем у сфері медичного та фармацевтичного права України.

Особливу зацікавленість викликали доповіді іноземних колег, зокрема: професора економічного (цивільного, підприємницького, корпоративного) права Університету прикладних наук м. Висмара (ФРН), наукового керівника Східного інституту м. Висмара Ханс-Йоахим Шрамма (Новое регулирование договора об оказании медицинских услуг в Германском гражданском уложении), керівника Проєкту ЄС «Pravo-Justice» Довідаса Віткаускаса (Паспорти вакцинації – європейські та глобальні тренди), провідного наукового співробітника юридичного факультету Ризького університету Страдіня, експертки Латвійської ради наук у галузі соціальних наук Каріни Палкової (Digital transformation VS children’s rights?).

Далі робота заходу тривала за секційними напрямами: «Медична реформа в Україні – забезпечення доступної та якісної медичної допомоги або порушення конституційних прав людини?» (модераторка – Наталія Гуторова); «Фармацевтична діяльність – здоров’я пацієнта VS отримання надприбутку» (модератор – Віталій Пашков); «Охорона здоров’я в умовах COVID-19: кримінологічні та кримінально-правові проблеми» (модераторка – Владислава Батиргареєва).

        Секція, присвячена кримінологічним та кримінально-правовим  проблемам охорони здоров’я в умовах COVID-19, проводилася на виконання грантового проєкту Національного фонду досліджень України «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні». Із доповідями виступили: д.ю.н., професор, радник при дирекції Інституту Вячеслав Борисов (Права людини та їх обмеження в умовах пандемії: у пошуках балансу); д.ю.н., професорка, директорка Інституту Владислава Батиргареєва (Епідемічна свідомість: чи готове населення України до…?); д.ю.н., професорка, завідувачка кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України Ірина Сенюта (Новельні підходи до криміналізації діянь у сфері охорони здоров’я крізь призму проєкту нового Кримінального кодексу України: окремі аспекти); к.ю.н., ст. дослід., заступниця директорки з наукової роботи Інституту Дарина Євтєєва (Вакцинація від COVID-19 в Україні: соціально-правовий вимір); к.ю.н., наукова співробітниця відділу кримінологічних досліджень Інституту Аліна Калініна (Медичні працівники про public health в Україні в умовах COVID-19); к.ю.н., науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Юлія Забуга ((Не)виправданість очікувань щодо захисту населення від COVІD-19 в Україні); к.ю.н., доцентка, старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Тетяна Михайліченко (Допущення медичним працівником помилки в умовах пандемії: проблеми кримінальної відповідальності); д.ю.н., професорка, завідувачка лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Наталія Гуторова (Дискусійні питання кримінальної відповідальності за злочини проти прав людини на здоров’я  та його охорону у проекті Кримінального кодексу України).

Зокрема, під час заходу д.ю.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Віталій Пашков презентував підручник «Медичне право України».

Учасники сателітного заходу «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення» високо оцінили виступи спікерів, а також організацію та комунікацію під час роботи заходу. Все це стало можливим завдяки зусиллям невтомних науковців лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту.