24-го травня 2019 року проведено засідання вченої ради Інституту – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

24-го травня 2019 року проведено засідання вченої ради Інституту

24-го травня 2019 року проведено засідання вченої ради Інституту на якому заслухано інформативну доповідь провідного наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, академіка НАПрН України Наталії Гуторової на тему «Публікація результатів наукових досліджень: сучасні вимоги та наслідки їх порушення». Зокрема, доповідачкою було звернуто увагу питанню академічної доброчесності, особливості опублікування наукових статей у зарубіжних виданнях із високим імпакт-фактором.

Із інформацією про підсумки проведення в Інституті XІІI Всеукраїнського фестивалю науки виступила директор Інституту, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Владислава Батиргареєва.

Про успішне проведення круглого столу «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення» 17 травня 2019 р. доповіла головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Людмила Демидова.

Також на засіданні були затверджені Тематичний план науково-дослідних робіт НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, що фінансуватимуться з коштів державного бюджету, на 2020 рік та Положення про атестацію наукових працівників Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

На вченій раді обговорені й інші організаційні питання, що стосуються діяльності науковців та аспірантів Інституту. Зокрема, рекомендовано до друку наукові праці співробітників Інституту: монографія Калініної А.В. «Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання» за заг. ред. В.В. Голіни та науково-практичний посібник Автухова К.А., Човгана В.О., Яковець І.С. «Оцінка ризиків і сучасна кримінальна юстиція».

Наприкінці засідання старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Костянтин Автухов презентував громадську організацію «Україна без тортур».