23 вересня проведено засідання вченої ради – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

23 вересня проведено засідання вченої ради

23 вересня 2019 р. проведено засідання вченої ради Інституту на якому заслухано наукову доповідь наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Дарини Клепки на тему «Якість кримінального процесуального законодавства в контексті забезпечення доступу особи до правосуддя під час досудового розслідування: окремі аспекти».

На вченій раді обговорені та затверджені Положення про гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, а також Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Крім того на засіданні урочисто підписані угоди з аспірантами Інституту першого року навчання та призначено їх наукових керівників. Також нагороджено відзнакою та подарунком за найвищий результат при вступних випробуваннях аспірантку першого року навчання Д. Д. Гарькавенко.

Нагородження аспірантки Д. Д. Гарькавенко відзнакою за найвищий результат при складанні вступних випробувань