2021 рік проголошено роком аспіранта в Інституті – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

2021 рік проголошено роком аспіранта в Інституті

У нашій установі уже склалася добра традиція визначати вектор руху напередодні нового року. Цей рік вирішено відзначити як Рік аспіранта.

Слово «аспірант» походить від латинського аspirare – «віяти», а також «намагатися досягти чого-небудь». Така етимологія наштовхує на думку, що всі професійні науковці – свого роду аспіранти, адже всі дослідники залежні від віянь – як від мінливих тенденцій у доктрині, так і від ефірного натхнення. Окрім того, їм властиве постійне прагнення до вдосконалення пера, відкриттів, здолання труднощів при проведенні розвідок. Цього року спільнота Інституту намагатиметься активніше залучати аспірантів до наукового життя, покращувати якість освіти, вдосконалюватися у викладацькій майстерності, впроваджувати новели в освітній процес, всіляко сприяти реалізації освітніх потреб та інтересів наших здобувачів у тренді аспірантоцентризму.

У 2021 році продовжуватиметься практика проведення нашого ноу-хау – так званих освітянських студій, на які для обміну досвідом ми запрошуватимемо гарантів та групи забезпечення спеціальностей з інших освітніх установ; також відбудеться низка інших корисних і цікавих заходів для здобувачів освіти (онлайн-кави з адвокатами, майстер-класи, бінарні лекції, конкурси та ін.); не знижуватиметься активність із популяризації академічної доброчесності в аспірантській спільноті; будуть впроваджені нові вибіркові дисципліни; стимулюватиметься участь викладачів у підвищенні кваліфікації.

У фокусі уваги традиційно перебуватиме й процес атестації аспіранта як кінцевий його пункт в рамках навчання. До середини травня триватиме робота спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Також планується опанування практики створення разових спеціалізованих вчених рад. Активні зусилля докладатимуться й для поповнення лав наших аспірантів (дні відкритих дверей, кампанія з пошуку вступників).

Примітно, що колишні випускники аспірантури та докторантури Інституту нині плідно працюють в його стінах, у тому числі в дирекції та на керівних посадах структурних підрозділів. Тому якісна підготовка кадрів є запорукою успішної діяльності нашої установи. 

Тож для нас важливо тримати курс на успіх на одній хвилі з аспірантами.

 

Аеросвітлина: Василь Білоус