Професор Віктор Шевчук взяв участь в XI Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Професор Віктор Шевчук взяв участь в XI Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»

Професор Віктор Шевчук, провідниий науковиий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 19 травня 2023 року взяв участь у XI Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» – “Relevant Issues of Forensic Science and criminalistics” DEDICATED TO ANNIVERSARIES OF OUTSTANDING SCIENTISTS! 95TH ANNIVERSARY OF L. YU. AROTSKER’S BIRTH (arotsker’s Readings)AND 1O5TH ANNIVERSARY OF M. V SALTEVSKYI’S BIRTH. 
Міжнародний науково-практичний захід проходив у змішаному форматі на базі Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера («Ароцкерівські читання») і 105-річчя від дня народження М. В. Салтевського та було присвячено актуальним проблемам сучасної криміналістики та судової експертизи. 


Професор Віктор Шевчук  представив наукову доповідь на тему «РОЛЬ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ПРОФЕСОРА М. В. САЛТЕВСЬКОГО У РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ (ДО 105-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)» / «THE ROLE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF PROFESSOR M. V. SALTEVSKYI IN THE DEVELOPMENT OF CRIMINALISTICS (ON THE OCCASION OF THE 105TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY)». У своєму виступі професор звернув увагу на вплив наукових здобутків професора М. В. Салтевського  на розвиток криміналістики, судової експертизи та формування і створення  наукової школи. Коли згадується відомий вислів “Учитель, виховай учня, щоб потім було у кого вчитися…”., то розуміємо, що мова йде це саме про М.В. Салтевського – УЧИТЕЛЯ з великої букви, корифея криміналістики. Відомо, що 8 листопада 2022 року виповнилося 105 років від дня народження  доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, провідного фахівця у галузі криміналістики та судової експертизи, українського вченого-криміналіста, фундатора вітчизняної криміналістики Михайла Васильовича Салтевського (08.11. 1917 — 23.08.2009). 


Віктор Шевчук зазначив, що проф. М. В. Салтевський   — УЧИТЕЛЬ   багатьох поколінь юристів-практиків і науковців, генератор наукових ідей, відомиий, талановитий учений, безмежно відданиий КРИМІНАЛІСТИЦІ.  Він є одним із фундаторів криміналістичної науки в Україні, новатором та генератором наукових ідей та концепцій. Внесок проф. Салтевського М.В. у розвиток юридичної науки та освіти в Україні на межі тисячоліть є досить вагомим. Практика та час довели, шо професор М. В. Салтевський – видатна, знакова постать в історії криміналістики та судової експертизи.  
Доповідач також звернув увагу на те, що вагомим є внесок професора М.В. Салтевського й у розвиток загальної теорії криміналістики, теоріії криміналістичної ідентифікаціії, окремих криміналістичних теорій, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. З іменем Михайла Васильовича пов’язані наи‌яскравіші сторінки становлення и‌ розвитку криміналістики в Украіїні та далеко за її межами.
Підсумовуючи виступ, було визначено, що науковий спадок видатного українського вченого-криміналіста професора М. В. Салтевського й натепер не втратив актуальності та своєї науково-практичної цінності, залишаючись затребуваним науковцями, практиками, судовим експертами, працівниками правоохоронних структур, суддями та практикуючими юристами. Добротний фундамент, закладениий М. В. Салтевським у науковій спадщині, і сьогодні допомагає у протидії сучасній злочинності та впливає на розвиток криміналістики та судової експертизи.


Віктор Шевчук на завершення подякував організаторам цього  міжнародного науково-практичного  заходу і зазначив, що в сучасних реаліях  криміналістика та судова експертиза об’єднують нас, наукоців  України та Європи,  і дають надію на нашу перемогу і мир на всій планеті та на перспективи розвитку сучасної науки у сфері подальшого мирного та сталого розвитку цивілізаціі.
Разом наближаємо Перемогу!!!
Слава Україні!!! 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦