Відбулася міжнародна наукова конференція VІI Харківські кримінально-правові читання на тему «Кримінально-правові рефлексії на актуальні виклики сьогодення» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулася міжнародна наукова конференція VІI Харківські кримінально-правові читання на тему «Кримінально-правові рефлексії на актуальні виклики сьогодення»

Двадцять восьмого квітня 2023 року відбулася міжнародна наукова конференція – VІI Харківські кримінально-правові читання на тему «Кримінально-правові рефлексії на актуальні виклики сьогодення», співорганізаторами якої виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України та громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права України».

У відкритті конференції взяли участь і звернулися з вітальними промовами до її учасників перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Микола Петрович Кучерявенко, та професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», голова Робочої групи з розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Юрій Васильович Баулін.

Далі на конференції були оголошені підсумки проведеного кафедрою кримінального права першого Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт на здобуття медалей пам’яті видатних професорів кафедри.

Про хід проведення конкурсу, подані на нього роботи і їх оцінювання розповіла голова організаційного комітету, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального права Алеся Вікторівна Горностай. Результати конкурсу оголосив завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, доцент Юрій Анатолійович Пономаренко.

За рішенням журі були присуджені:

Велика медаль пам’яті професора М. І. Бажанова – Вікторії Бабенко (Національна академія внутрішніх справ);

Велика медаль пам’яті професора В. В. Сташиса – Ірині Борко (Академія Державної пенітенціарної служби);

Мала медаль пам’яті В. В. Сташиса – Анатолію Ковальському (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Велика медаль пам’яті професора В. Я. Тація – Дар’ї Луцюк (Національна академія внутрішніх справ);

Мала медаль пам’яті професора В. Я. Тація – Вадиму Діденку (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);

Велика медаль пам’яті професора Л. М. Кривоченко – Артему Михайлину (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);

Велика медаль пам’яті професора В. С. Трахтерова – Євгенію Бороху (Університет Тарту);

Мала медаль пам’яті професора В. С. Трахтерова – Анатолію Кречику (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

В інших номінаціях журі не визнало за можливе присудити медалі.

Водночас, журі прийняло рішення відзначити заохочувальними подарунками від кафедри кримінального права Марію Грицишин (Український католицький університет), Ірину Кибиш (Державний податковий університет) та Надію Шимків (Український католицький університет), чиї роботи набрали високу кількість балів у номінаціях з високою конкуренцією.

Після цього були заслухані доповіді та презентації учасників конференції, яку модерували завідувач кафедри кримінального права Юрій Анатолійович Пономаренко та старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук Катерина Андріївна Новікова.

Харківська школа кримінального права має велику й славну історію. Восени, в час збирання урожаю і підведення підсумків, проводиться конференція «дорослих» учених; навесні ж, у час розквіту садів та пробудження природи – конференція молодих науковців: студентів.

Тематика наукових робіт, яка цікавить сьогоднішню студентську молодь, достатньо широка, але найбільшу увагу вони приділяють виробленню пропозицій на вирішення проблем в умовах дії воєнного стану та вдосконаленню кримінального законодавства з початком повномасштабної агресії росії проти України. Значну увагу викликають кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, зокрема – питання розмежування правопорушень, які мають спільні ознаки. Студенти у своїх дослідженнях звертаються до вивчення суміжних питань, які лежать на стику різних галузей юридичної науки, як-то: конституційного, цивільного, міжнародного права тощо, використовують набуті навички при вивченні основ теорії права, багато уваги приділяють аналізу зарубіжного законодавства, актуальним питанням, які потребують вирішення на етапі вступу України до Європейського Союзу. Цікавлять студентів і законотворчі проблеми, аналізу піддаються положення проєкту нового Кримінального кодексу України, який розробляється Робочою групою з розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України. Важливою є проблематика протидії корупції, якій також було присвячено декілька доповідей. Також впливають на коло наукових інтересів молоді і сучасні зміни у науці та техніки, окремого значення набувають проблеми використання штучного інтелекту у кримінальному праві.

Студентська наука безумовно є однією з найбільш вагомих складових в сучасній університетській освіті, адже тільки проводячи самостійні дослідження молодий науковець і виробляє та закріплює навички до пошуку інформації, її аналізу, синтезу, оцінки, прогнозування подальшого розвитку.

 

Огляд підготувала: к.ю.н. Катерина Новікова