Інститут успішно пройшов акредитацію освітньої програми – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інститут успішно пройшов акредитацію освітньої програми

Цієї новини освітянська спільнота Інституту очікувала усе літо.

Освітньо-наукова програма «Право» з підготовки докторів філософії здобула АКРЕДИТАЦІЮ, успішно пройшовши процедуру оцінювання її якості. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 27 серпня 2021 р.

 

Цей результат є спільним досягненням усієї команди Інституту, девіз якої – BONA FIDES (доброчесність, добросовісність, чесні засоби), – втілюється в кожному прояві її діяльності.

Представники Агентства відмітили, зокрема:

• більш ніж достатній рівень матеріального забезпечення Інституту для провадження програми;

• умови для проведення досліджень та їх апробації;

• наявність процедур, які дозволяють формувати здобувачам індивідуальну освітню траєкторію;

• активну практику участі наукових керівників у дослідницьких проєктах, панування культури якості за програмою;

• чіткі та зрозумілі політику і стандарти та процедури дотримання норм академічної доброчесності, та практику популяризації академічної доброчесності;

• сприяння міжнародній активності здобувачів вищої освіти через участь у закордонних наукових заходах, стажуваннях, публікаціях у визнаних іноземних виданнях тощо.

Така позитивна оцінка для освітян Інституту є індикатором правильно обраних векторів роботи і безумовно вона стимулює на подальше вдосконалення освітньої діяльності.

 

Дарина Євтєєва,
гарант освітньо-наукової програми