Інститут провів серію освітянських студій щодо дослідницької роботи молодого вченого – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інститут провів серію освітянських студій щодо дослідницької роботи молодого вченого

Протягом 25-26 вересня 2023 р. Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України в онлайн-форматі проведено серію освітянських студій «Дослідницька робота молодого вченого». Партнером заходу виступив Офіс підтримки вченого та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

У форматі шести студій розглядалися питання формулювання наукових результатів, їх оприлюднення та апробації, мови та стилю наукової роботи, soft skills дослідника, участі в зарубіжних наукових програмах та грантах, підготовки законопроєктів за результатами дослідження.

Двадцять п’ятого вересня відкрила зустріч к.ю.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи Інституту Дарина Євтєєва, яка присвятила свій виступ формулюванню наукових результатів. Вона навела мовні конструкції, які можуть стати для цього в нагоді, висвітлила типові помилки та ознайомила аудиторію з чек-листом “Як не слід відображати наукові результати” із конкретними прикладами.

Д.ю.н., доцент, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, стейкхолдер освітньо-наукової програми Інституту Андрій Лапкін доповідав про мову та стиль написанні наукової праці. Зокрема, він зазначив про специфіку викладу наукового матеріалу, на прикладах охарактеризував стиль написання наукової роботи, висвітлив риси наукової мови та навів рекомендовані до використання мовні кліше.

К.ю.н., голова Ради молодих вчених, старший науковий співробітник Інституту Аліна Калініна висвітлила особливості оприлюднення й апробації наукових результатів. Особливу увагу доповідачка звернула на формування та реалізацію публікаційної стратегії науковця, коротко окреслила платформи, на яких можна створювати авторські профілі. Під час доповіді Аліна Калініна також розкрила поняття “хижацькі видання” та ризики, що з ними пов’язані, для авторів.

Двадцять шостого версеня д. пед.н., професор, старший науковий співробітник Інституту Вікторія Ворожбіт-Горбатюк презентувала авторське бачення психологічного супроводу формування соціально значимих навичок у дослідницькій роботі аспіранта з позицій психології оптимізації з елементами ортобіотичного підходу. Нею було акцентовано увагу на вправах із формування цілеспрямованості особистості дослідника.

К.ю.н., старший науковий співробітник Інституту Катерина Новікова поділилася актуальними довгостроковими і короткостроковими грантовими можливостями для вчених та розказала про особливості підготовки документів для перемоги в таких програмах. Також вона поділилася особистим досвідом стажувань, участі в грантах та викладацької діяльності за кордоном.

К.ю.н., старший науковий співробітник Інституту Олег Новіков розповів про особливості розробки законопроектів за результатами наукових досліджень.  Зокрема, доповідач наголосив на важливості підготовки концепції законопроекту перед його розробкою, визначив ключові розділи концепції та їх значення.

Під час виступів спікери  щиро ділилися набутими за роки свого наукового шляху знаннями, досвідом та секретами щодо актуальних питань, які виникають під час творчого процесу дослідника, а також проводили інтерактиви та відповідали на питання аудиторії. 

У заході взяли участь близько 50 молодих вчених із НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України,  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Університету Короля Данила, Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України”. Після закінчення освітянських студій гості поділилися своїми позитивними враженнями та відмітили користь, яку вони винесли від заходу. 

Відеозапис освітянських студій розміщено на Youtube-каналі Інституту:

день 1 (студія 1-3)

день 2 (студія 4-6)