Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України із 1 травня 2024 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 – головного наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права (1 ставка);

 – старшого наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права (0,5 ставки);

 – старшого наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою (1 ставка);

–  наукового співробітника лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я (1 ставка).

 

На заміщення посади головного наукового співробітника може претендувати особа, яка має науковий ступінь доктора наук.

На заміщення посади старшого наукового співробітника може претендувати особа, яка має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук).

На заміщення посади наукового співробітника може претендувати особа, яка має яка має науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук).

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто до відділу кадрів або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п ’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукових праць), зокрема опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

– у наукових виданнях інших держав;

– в іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності (документи про підвищення кваліфікації, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу, наукові праці (монографії, посібники тощо), посилання на власні наукові онлайн-профілі, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді);

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі, перелік наукових робіт за останні 5 років та довідку про підвищення кваліфікації.

Кінцева дата прийняття документів – 31 травня 2024 р.

Адреса для подання документів: 61002, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 49. Веб-сайт: https://ivpz.kh.ua/.

За більш детальною інформацію потрібно звернутися на електронну пошту: officemanager@aprnu.rol.net.ua або evteeva.dar@gmail.com.

Контактні особи:

– Євтєєва Дарина Петрівна, заступник диреткора з наукової роботи Інституту;

– Симонюк Наталія Анатоліївна, старший інспектор з кадрів.

 

1 травня 2024 р.