Інститутом проведено онлайн-семінар із питань академічної доброчесності – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інститутом проведено онлайн-семінар із питань академічної доброчесності

«Знищення будь-якої нації не вимагає атомних бомб чи використання ракет дальнього радіусу дії. Потрібне тільки зниження якості освіти і дозволити учням списувати на іспитах. Пацієнти вмирають від рук таких лікарів. Будинки руйнуються від рук таких інженерів. Гроші губляться від рук таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачається в руках таких юристів і суддів. Крах освіти – це крах нації».

Стелленбош (Universiteit Stellenbosch) (ПАР).

Саме ця цитата стала прологом до  онлайн-семінару “Академічна доброчесність“, який відбувся 22 липня 2022 р. в Інституті в рамках тижня доброчесності з метою обговорення актуальних проблем  наукової етики. Відкрила захід директор Інституту Владислава Батиргареєва, яка наголосила на тому, що  в науковій спільноті Інституту відводиться непересічна увага  академічній доброчесності й в установі запроваджено перманентну практику проведення заходів із її популяризації.

Спікером семінару виступила Наталія Гуторова – головний науковий співробітник  лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член Комісії Інституту з наукової етики.

Ключовими питаннями її виступу стали академічний плагіат, самоплагіат, фальсифікація та фабрикація. Наталія Олександрівна поділилася секретами майстерності з написання наукових текстів, а так само, будучи членом редакційних колегій журналів «Socrates», «Wiadomości Lekarskie», Вісник «Академії правових наук України», «Медичне право», «Право України», продемонструвала рецензійні вимоги щодо новизни та принципів дотримання правил академічної доброчесності. 

До івенту долучилися представники закладів вищої освіти – партнерів Інституту, зокрема, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Одеського державного університету внутрішніх справ, інших вишів, а також фахівці та аспіранти Інституту.  Тематика заходу обумовила дискусію щодо низки питань, з якими стикаються дослідники при написанні наукових праць та їх опублікуванні.