В Інституті відбувся челендж бінарних занять – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

В Інституті відбувся челендж бінарних занять

Бінарні лекції та семінари, що передбачають участь двох викладачів, є вельми корисними для здобувачів,  адже вони вчаться вести наукову дискусію,  підходити до аналізу явищ із різних боків, а також дізнаються про вирішення спірних теоретичних питань на практиці. З другого боку, бінарні заняття  збільшують імовірність несподіванок та вимагають від викладача здібностей до імпровізації через фактор другого спікера, який є настільки ж фаховим у розглядуваних питаннях, що й основний викладач. Тому такий формат завжди є певним викликом  для кожного педагога й поштовхом до його подальшого професійного зростання. 

В Інституті  у відповідь на побажання аспірантів збільшити кількість зустрічей із фахівцями з практичним досвідом було організовано березневий челендж (challenge – виклик, змагання, задача) бінарних занять. Фахівці установи проводили лекції та  семінари спільно з провідними  науковцями та практиками за різними дисцпилінами.

К.ю.н., доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Інна Христич обговорила особливості обліку кримінальних правопорушень в Україні  з Лесею Колодій – заступницею начальника управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи – начальницею відділу організаційного забезпечення Єдиного реєстру Офісу Генерального прокурора  (дисципліна – “Теорія правової статистики”).

К.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу кримінологічних досліджень Максим Колодяжний у рамках дисципліни “Основи сучасної кримінології” провів лекцію спільно з к.ю.н. Артемом Бугайцем – керівником з питань банківської безпеки Департаменту безпеки Національного банку України  з проблем злочинності проти власності та її запобігання.

К.ю.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи  Дарина Євтєєва дискутувала з питань  напрямів реформування юридичної науки в Україні та обмінювалася думками з приводу кар’єри сучасного науковця з Андрієм Лапкіним – к.ю.н., доцентом, доцентом кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  (дисципліна –  “Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку”).

Д.ю.н., професор, академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту Вячеслав Борисов спільно з випускником Інституту, к.ю.н., прокурором Київської місцевої прокуратури Вячеславом Олійниченком висвітлювали проблеми застосування кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти власності на лекції з предмета “Доктринальні засади кримінально-правового регулювання”.

Взяли участь у бінарних заняттях і стейкхолдери освітньо-наукової програми Інституту з підготовки докторів філософії. Зокрема, на лекції з основ науково-дослідної діяльності д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського університету внутрішніх справ Андрій Бабенко долучився до обговорення науково-дослідницької діяльності як соціального феномена, її сутності та значення для суспільного прогресу з  д.ю.н., професором, директором Інституту Владиславою Батиргареєвою, а Ірина Гловюк – д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Львівського дердавного університету внутрішніх справ, адвокат, науковий радник адвокатського об’єднання «Баррістерс», член науково-консультативної ради при Верховному Суді, спільно з Галиною Авдєєвою – к.ю.н., старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником лабораторії Інституту “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю” полемізували з приводу сучасної юридичної освіти та практики  у рамках предмета “Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку“.

Проведений челендж бінарних занять було визнано Інститутською науковою спільнотою успішним. Передбачається, що такий формат стане новою традицією в освітньому процесі.

 

Дарина Євтєєва