Формування складу Ради прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне провадження – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Формування складу Ради прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне провадження

Девятого вересня в м. Київ відбувся з”їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ з метою обрання членів Ради прокурорів України та відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

Делегати – 107 представників вищих навчальних закладів та наукових установ шляхом таємного голосування обрали до складу Ради прокурорів України Шило Ольгу Георгіївну, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, головного наукового співробітинка НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (79 голосів) та Шайтуро Ольгу Павлівну, доктора юридичних наук, доцента,  доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (77 голосів).

До складу відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, обрані Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (67 голосів) та Захарова Олена Семенівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (65 голосів).

Вітаємо шановну Ольгу Гергіївну та колег із обранням та бажаємо плідної та безперешкодної праці в ім’я верховенства закону в нашій державі!