Фахівці Інституту взяли участь у наукових читаннях «Медичне право України: історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи розвитку», присвячені пам’яті З. С. Гладуна – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Фахівці Інституту взяли участь у наукових читаннях «Медичне право України: історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи розвитку», присвячені пам’яті З. С. Гладуна

Одинадцятого липня 2022 р. в онлайн форматі пройшли наукові читання: «Медичне право України: історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи розвитку», присвячені пам’яті Зіновія Степановича Гладуна (12.04.1950 – 11.07.2021), до участі в яких долучилися всі працівники Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту. Організатором заходу виступила д.ю.н., професор, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Голова Комітету медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ Ірина  Сенюта. 

Вітальним словом відкрив наукові читання доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, голова Верховної Ради України Руслан  Стефанчук. Перша частина читань була присвячена життєвому і творчому шляху Зіновія Степановича Гладуна, спогадами про якого ділилися близькі, учні та колеги (О.З. Гладун, П.М. Рабінович, М.Г. Телішевська, В.М. Дейнека, І.В. Гущук та інші), тоді як друга – ознаменувалася вельми плідною та насиченою дискусією щодо історичних аспектів медичного права, спектра приватноправових і публічно-правових відносин у сфері надання медичної допомоги та інших досить актуальних проблем медичного права сьогодення.

Із цікавими та ґрунтовними доповідями виступали й працівники Лабораторії. Так, Віталій  Пашков, д.ю.н., професор, в.о. завідувача лабораторії доповідав про правову характеристику аптечної діяльності в умовах війни. Наталія  Гуторова, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник лабораторії свій виступ присвятила темі: «Правові засоби запобігання корупції у сфері надання медичної допомоги». Були серед присутніх та доповідачів і чимало видатних вчених, зокрема, Роман  Майданик (д.ю.н., професор, завідувач кафедрою цивільного права), Сібілла Булеца (д.ю.н., професор, завідувачка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ»), Вікторія Валах (к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова) та ін.

Члени Лабораторії висловлюють щиру подяку організаторам за можливість доєднатися до такого важливого й цікавого заходу, а учасникам – за змістовні й актуальні доповіді!

Новина: к.ю.н., доц. Тетяна Михайліченко