Фахівці та стейкхолдери Інституту увійшли до Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Фахівці та стейкхолдери Інституту увійшли до Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України

Кінець минулого року відзначився важливою подією для правничої спільноти – Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук утворив Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України (розпорядження № 502 від 30.12.2021 р.).

Така Рада являє собою консультативно-дорадчий орган, що функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до законопроектної роботи, підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради України, які потребують наукового забезпечення.

Основними завданнями органу є:
1) підготовка пропозицій щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України;
2) вивчення проблемних питань щодо застосування норм права, які виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України нормативно-правових актів;
3) науковий супровід законопроектної роботи.

До Ради було відібрано провідних вітчизняних фахівців у сфері права, які погодилися брати участь в її роботі. Зокрема, до її персонального складу увійшли такі науковці Інституту: 

• Владислава Батиргареєва — директор Інституту;

• Ольга Шило — головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;

• Лідія Москвич — головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;

• Павло Фріс завідувач навчально-наукової лабораторії дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю.

До Ради також залучені стейкхолдери освітньо-наукової програми Інституту з підготовки докторів філософії з числа роботодавців та представників наукової спільноти: 

• Анатолій Гетьман — ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

• Тетяна Кагановська — ректор Харківського національного  університету імені В. Н. Каразіна;

• Юрій Баулін — голова відділеня кримінально-правових наук Національної академії правових наук України;

• Юрій Пономаренко завідувач кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

• Андрій Лапкін — доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

• Ірина Гловюк — головний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.

Така подія безперечно є відзнакою вагомих наукових здобутків та авторитетності наших фахівців та партнерів. Разом із тим це й стимулювання до подальшої плідної праці, й свого роду виклик на ще більш відданий труд на користь держави й суспільства.