Участь співробітників Інституту в установчому засіданні Робочої групи з питань забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Участь співробітників Інституту в установчому засіданні Робочої групи з питань забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

Сьомого грудня 2021 року науковці нашого Інституту взяли участь в установчому засіданні Робочої групи щодо обговорення та доопрацювання законопроєктів «Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. № 5751) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. № 5752), утвореної на базі Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України.

До складу Робочої групи увійшли науковці нашого Інституту: завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, д.ю.н., ст.н.с. Наталія Глинська та науковий співробітник, к.ю.н., доц. Микола Пашковський. Участь у засіданні як делегат взяла науковий співробітник, к.е.н. Юлія Рєпіна.

Під час обговорення учасники заходу звернули увагу на необхідністю оновлення національного законодавства, що регулює питання забезпечення  безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя, адже чинний інститут втратив свою ефективність і довіру в суспільстві та не відповідає сучасним викликам та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. 

Найбільшу дискусію викликали питання створення окремого органу – Національного агентства з питань забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, актуальності його створення, статусу та функцій, умови, строки та перелік заходів забезпечення безпеки тощо. За результатами зустрічі було прийнято рішення про внесення відповідних змін та доповнень до законопроекту із врахуванням пропозицій та зауважень, висловлених під час обговорення та їх розгляд на наступному засіданні Робочої групи.