УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУТУ У СПІЛЬНИХ КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАННЯХ НА ТЕМУ «Перспективи розвитку, проблематика формування та функціонування інституту присяжних в Україні» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУТУ У СПІЛЬНИХ КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАННЯХ НА ТЕМУ «Перспективи розвитку, проблематика формування та функціонування інституту присяжних в Україні»

Дванадцятого лютого 2020 р. Комітет з питань правоохоронної діяльності та Комітет з питань правової політики провели спільні комітетські слухання на тему: «Перспективи розвитку, проблематика формування та функціонування інституту присяжних в Україні».

Під час слухань відбулося жваве експертне обговорення проектів законів України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення порядку формування списку присяжних» №2709 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя» №2710, а також альтернативних до них законопроектів за №2709-1 та №2710-1.

У зазначеному заході взяли участь народні депутати України, представники Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Державної судової адміністрації, Офісу Генерального прокурора, правоохоронних та судових органів, адвокатури, наукових установ, міжнародних організацій, національних громадських організацій.

Від НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на парламентських слуханнях були присутні директор Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Батиргареєва В.С., головний науковий спвробітник, доктор юридичних наук, професор Шило О.Г., головний науковий спвробітник, доктор юридичних наук Москвич Л.М. 

У своєму виступі О.Г. Шило звернула увагу не лише на актуальність реалізації конституційних засад безпосередньої участі народу при здійсненні правосуддя, а й окреслила ті питання, без завчасного розв’язання яких виникатимуть проблеми функціонування в Україні сучасного інституту суду присяжних.

За результатами обговорення висловлені учасниками слухань пропозиції будуть враховані у Рекомендаціях органам державної влади.