Участь науковців Інституту у науковому мості. Питання кримінальних проступків – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Участь науковців Інституту у науковому мості. Питання кримінальних проступків

Двадцять п’ятого червня відбувся науковий диспут за темою«Кримінальні проступки в контексті захисту прав людини: міжнародний та вітчизняний вимір», що був організований Одеським державним університетом внутрішніх справ.

Ця подія сталася на часі, оскільки з 1 липня 2020 року набирає чинності закон, яким передбачається запровадження у національну площину інституту кримінальних проступків. Для нас це новий – «старий» інститут. Адже, з одного боку, він відомий багатьом розвинутим країнам світу, до того ж про кримінальні проступки вже понад 10 років точаться дискусії й в Україні. А з другого боку цей інститут тілько-но починає de facto втілюватися у правове життя України.

Саме це й викликало інтерес наукової громадськості і практиків до обговорення до обговорення непростих питань, пов’язаних із правовим буттям цього інституту.

Участь у науковому заході онлайн та офлайн взяли працівники органів досудового розслідування, прокуратури, суду, адвокати та вчені, зацікавлені у висвітленні зазначеної проблематики.

Від Інституту зацікавленість виявили фахівці відділів дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, кримінологічних досліджень, дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, а також лабораторією дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я. Аспіранти Інституту так само активно долучилися до роботи наукового диспуту, тим самим почерпнув корисну інформацію від досвідчених науковців та практиків для їх майбутніх наукових  пошуків.