«Стратегія Vision Zero: уроки для України»: опублікована монографія Максима Колодяжного – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

«Стратегія Vision Zero: уроки для України»: опублікована монографія Максима Колодяжного

Вийшла друком монографія «Стратегія Vision Zero: уроки для України» (Харків, видавництво “Право”), підготовлена завідувачем відділу кримінологічних досліджень Інституту, кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником Колодяжним Максимом Геннадійовичем у межах окремого наукового напряму фундаментальної теми дослідження «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні».

          Наукова праця ґрунтується на результатах здійсненого теоретичного й емпіричного дослідження й присвячена сучасним напрямам убезпечення дорожнього руху та експлуатації транспорту у розвинених країнах світу. У роботі міститься чимало пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення правотворчої й правозастосовної практики в Україні у вказаній царині з огляду на прогресивний світовий досвід.

          Монографія Максима Колодяжного є зайвим доказом життєздатності й, певним чином, неприродної активності представників кримінологічної школи Інституту попри воєнний стан та інші негаразди, з ним пов’язані. Ця книга свідчить, що наука може і повинна розвиватись, незважаючи на жодні воєнні, соціальні та інші перепони.

          У добрий шлях, Максиме Геннадійовичу, у добрий шлях, шановні кримінологи! Так тримати!

 

Володимир Голіна, головний науковий співробітник відділу
кримінологічних досліджень, доктор юридичних наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України