Статистика за 2017 та 2018 роки

Показники про стан та структуру кримінальних
правопорушень в Україні за 2017 р. та 2018 р.*

http://www.ivpz.org/images/stories/stats_2017_2018_16_01_19.jpg

Джерела інформації: *Довідка про стан та структуру кримінальних правопорушень на території України за 2017 рік і Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2018 року – Генеральна прокуратура . – К., 2019.

** Розраховано укладачем.

 

Складено

11 січня 2019 р.                                                            ст. н. с. Христич І.О.

 

На сайті використано уривок з композиції angelo badalamenti

Офіційний веб-сайт © Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 1995-2019

Усі права на матеріали, що розміщені на сайті www.ivpz.kh.ua, охороняються відповідно до законодавства України.

Науково-дослідний інститут вивчення проблем. https://ivpz.kh.ua