Статистика за 2017 та 2018 роки – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Статистика за 2017 та 2018 роки

Показники про стан та структуру кримінальних
правопорушень в Україні за 2017 р. та 2018 р.*

http://www.ivpz.org/images/stories/stats_2017_2018_16_01_19.jpg

Джерела інформації: *Довідка про стан та структуру кримінальних правопорушень на території України за 2017 рік і Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2018 року – Генеральна прокуратура . – К., 2019.

** Розраховано укладачем.

 

Складено

11 січня 2019 р.                                                            ст. н. с. Христич І.О.