Спеціалізована вчена рада – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Спеціалізована вчена рада

 

                                                                                                                                                                                                             Додаток 1

до наказу Міністерства освіти

і науки України 22.12.2016 № 1604

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України спеціалізована вчена рада К 64.502.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком на три роки.

                                                                                                                                                                                                                           Додаток 2

                                до наказу Міністерства освіти

і науки України 22.12.2016 № 1604

Науково-дослідний  інститут  вивчення  проблем  злочинності імені академіка  В. В. Сташиса НАПрН України К 64.502.01

 

Голова ради:

1. Борисов Вячеслав Іванович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Заступник голови:

2. Батиргареєва Владислава Станіславівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

3. Нетеса Наталія Володимирівна, к.ю.н., вчений секретар, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Члени ради:

4. Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

5. Лобойко Леонід Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

6. Яковець Ірина Станіславівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

7. Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;8.

8. Головкін Богдан Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

9. Панов Микола Іванович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

10. Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

11. Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

12. Пащенко Олександр Олександрович, к.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

13. Шепітько Михайло Валерійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, докторант, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

14. Автухов Костянтин Анатолійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

15. Павленко Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 12.00.08.