Спеціалізовані вчені ради – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Спеціалізовані вчені ради

РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

2024 рік

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.015 із захисту дисертації Є. В. Полях

Здобувач ступеня доктора філософії: Полях Євгенія Володимирівна

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання порушенню недоторканності приватного життя»

Науковий керівник: к.ю.н. Новіков Олег Володимирович

Склад ради:

Голова ради:Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Калініна Аліна Владиславівна, к.ю.н., ст. досл., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Орлов Юрій Володимирович, д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, Харківський університет внутрішніх справ

Радутний Олександр Едуардович, к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Рецензія рецензента М. Г. Колодяжного

Файл КЕП рецензії рецензента М. Г. Колодяжного

Рецензія рецензента А. В. Калініної

Файл КЕП рецензії рецензента А. В. Калініної

Відгук офіційного опонента Ю. В. Орлова

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Ю. В. Орлова

Відгук офіційного опонента О. Е. Радутного

Файл КЕП відгуку офіційного опонента О. Е. Радутного

Дата і час захисту: 

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради

2023 рік

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.014 із захисту дисертації К. С. Білоус

Здобувач ступеня доктора філософії: Білоус Каріна Станіславівна

Тема дисертації: «Правове регулювання підготовки до звільнення засуджених до позбавлення волі»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Степанюк Анатолій Хомич

Склад ради:

Голова ради: Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пивоваров Володимир Володимирович, к.ю.н., доцент, завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Карелін Владислав Володимирович, д.ю.н., проф., професор кафедри військового права військового факультету міжнародних відносин та права Військового інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Пузирьов Михайло Сергійович, д.ю.н., старший дослідник, професор кафедри правових дисциплін гуманітарного факультету, Національна академія Національної гвардії України.

Гальцова Олена Володимирівна, к.ю.н., викладач кафедри права і національної безпеки Військово-юридичного інституту, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента В. В. Пивоварова

Файл КЕП рецензії рецензента В. В. Пивоварова

Відгук офіційного опонента В. В. Кареліна

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. В. Кареліна

Відгук офіційного опонента М. С. Пузирьова

Файл КЕП відгуку офіційного опонента М. С. Пузирьова

Відгук офіційного опонента О. В. Гальцової

Файл КЕП відгуку офіційного опонента О. В. Гальцової

Дата і час захисту: 06 березня 2024 року, 10.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.013 із захисту дисертації О. О. Квітки

Здобувач ступеня доктора філософії: Квітка Олександр Олексійович

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повятряного транспорту»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Борисов Вячеслав Іванович. 

Склад ради:

Голова ради: Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доц., завідувач відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., ст. досл., заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Новікова Катерина Андріївна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., проф., професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Багіров Сергій Рамізович, к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента Д. П. Євтєєвої

Файл КЕП рецензії рецензента Д. П. Євтєєвої

Рецензія рецензента К. А. Новікової

Файл КЕП рецензії рецензента К. А. Новікової

Відгук офіційного опонента В. А. Мисливого 

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. А. Мисливого 

Відгук офіційного опонента С. Р. Багірова

Файл КЕП відгуку офіційного опонента С. Р. Багірова

Дата і час захисту: 11 березня 2024 року, 10.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.012 із захисту дисертації Б. А. Пазія

Здобувач ступеня доктора філософії: Пазій Богдан Андрійович 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам, що вчиняються в Україні в умовах воєнного або надзвичайного стану»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., Батиргареєва Владислава Станіславівна. 

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, к.ю.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Волкова Юлія Анатоліївна, д.ю.н., доц., завідувачка кафедри конституційного і адміністративного права, Національний авіаційний університет.

Васильєв Андрій Анатолійович, к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента С. С. Шрамко

Файл КЕП рецензії рецензента С. С. Шрамко

Рецензія рецензента М. Г. Колодяжного

Файл КЕП рецензії рецензента М. Г. Колодяжного

Відгук офіційного опонента Ю. А. Волкової

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Ю. А. Волкової

Відгук офіційного опонента А. А. Васильєва

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. А. Васильєва

Дата і час захисту: 29 лютого 2024 року, 12.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.010 із захисту дисертації А. Є. Олійниченко

Здобувач ступеня доктора філософії: Олійниченко Ангеліна Євгенівна

Тема дисертації: «Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Борисов Вячеслав Іванович

Склад ради:

Голова ради: Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доц., завідувач відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., ст. досл., заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Новікова Катерина Андріївна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Ященко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Романцова Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента Д. П. Євтєєвої

Файл КЕП рецензії рецензента Д. П. Євтєєвої

Рецензія рецензента К. А. Новікової

Файл КЕП рецензії рецензента К. А. Новікової

Відгук офіційного опонента А. М. Ященка

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. М. Ященка

Відгук офіційного опонента С. В. Романцової

Файл КЕП відгуку офіційного опонента С. В. Романцової

Дата і час захисту: 09 лютого 2024 року, 13.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.011 із захисту дисертації С. В. Волкова

Здобувач ступеня доктора філософії: Волков Сергій Вікторович

Тема дисертації: «Запобігання злочинності в сфері обігу гуманітарної допомоги в Україні»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., Батиргареєва Владислава Станіславівна

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Калініна Аліна Владиславівна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Орлов Юрій Володимирович, д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, Харківський університет внутрішніх справ

Мовчан Роман Олександрович, д.ю.н., проф., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. Г. Колодяжного

Файл КЕП рецензії рецензента М. Г. Колодяжного

Рецензія рецензента А. В. Калініної

Файл КЕП рецензії рецензента А. В. Калініної

Відгук офіційного опонента Ю. В. Орлова

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Ю. В. Орлова

Відгук офіційного опонента Р. О. Мовчана

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Р. О. Мовчана

Дата і час захисту: 22 лютого 2024 року, 10.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.009 із захисту дисертації А. А. Донченка

Здобувач ступеня доктора філософії: Донченко Артур Анатолійович

Тема дисертації: «Своєчасність процесуальних рішень, що приймаються під час досудового розслідування»

Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. Глинська Наталія Валеріївна

Склад ради:

Голова ради: Борисов Вячеслав Іванович, д.ю.н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., доц., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Басиста Ірина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ.

Дроздова Олена Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. І. Пашковського

Файл КЕП рецензії рецензента М. І. Пашковського

Рецензія рецензента Д. І. Клепки

Файл КЕП рецензії рецензента Д. І. Клепки

Відгук офіційного опонента І. В. Басистої

Файл КЕП відгуку офіційного опонента І. В. Басистої

Відгук офіційного опонента О. В. Дроздової

Файл КЕП відгуку офіційного опонента О. В. Дроздової 

Дата і час захисту: 02 лютого 2024 року, 11.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.008 із захисту дисертації А. С. Яковлева

Здобувач ступеня доктора філософії: Яковлев Андрій Сергійович 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин»

Науковий керівник: к.ю.н., ст. наук. співроб. Колодяжний Максим Геннадійович

Склад ради:

Голова ради: Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Нетеса Наталія Володимирівна, к.ю.н., вчений секретар, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Калініна Аліна Владиславівна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Гладкова Євгенія Олексіївна, д.ю.н., ст. досл., провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Ступник Ярослав Валерійович, к.ю.н., доц., в.о. завідувача кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента Н. В. Нетеси

Файл КЕП рецензії рецензента Н. В. Нетеси

Рецензія рецензента А. В. Калініної

Файл КЕП рецензії рецензента А. В. Калініної

Відгук офіційного опонента Є. О. Гладкової

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Є. О. Гладкової

Відгук офіційного опонента Я. В. Ступника

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Я. В. Ступника

Дата і час захисту: 28 грудня 2023 року, 10.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації А. С. Яковлева

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.007 із захисту дисертації Ю. С. Лимаренко

Здобувач ступеня доктора філософії: Лимаренко Юлія Сергіївна 

Тема дисертації: «Запобігання і протидія домашньому насильству за матеріалами Харківського регіону»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Голіна Володимир Васильович. 

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Калініна Аліна Владиславівна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Блага Алла Борисівна, д.ю.н., доц., завідувачка кафедри цивільного та  кримінального права і процесу, Чорноморський національний університет  імені Петра Могили.

Васильєв Андрій Анатолійович, к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. Г. Колодяжного

Файл КЕП рецензії рецензента М. Г. Колодяжного

Рецензія рецензента А. В. Калініної

Файл КЕП рецензії рецензента А. В. Калініної

Відгук офіційного опонента А. Б. Благої

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. Б. Благої

Відгук офіційного опонента А. А. Васильєва

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. А. Васильєва

Дата і час захисту: 17 жовтня 2023 року о 10.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації Ю. С. Лимаренко

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.006 із захисту дисертації В. С. Яковлевої

Здобувач ступеня доктора філософії: Яковлева Вікторія Сергіївна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання втручанню в діяльність судових органів»

Науковий керівник: к.ю.н., ст. наук. співроб. Колодяжний Максим Геннадійович

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, к.ю.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Орлов Юрій Володимирович, д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, Харківський університет внутрішніх справ.

Дикий Олег Вікторович, к.ю.н., доц., декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, Національний університет «Одеська юридична академія».

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента В. В. Голіни

Файл КЕП рецензії рецензента В. В. Голіни

Рецензія рецензента С. С. Шрамко

Файл КЕП рецензії рецензента С. С. Шрамко

Відгук офіційного опонента Ю. В. Орлова

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Ю. В. Орлова

Відгук офіційного опонента О. В. Дикого

Файл КЕП відгуку офіційного опонента О. В. Дикого

Дата і час захисту: 23 травня 2023 року об 11.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації В. С. Яковлевої

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.005 із захисту дисертації Г. В. Бєсєди

Здобувач ступеня доктора філософії: Бєсєда Ганна Вікторівна

Тема дисертації: «Судове контрольне провадження у досудовому розслідуванні»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лобойко Леонід Миколайович

Склад ради:

Голова ради: Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., доц., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Гловюк Ірина Василівна, д.ю.н., проф., головний науковий співробітник відділу організації наукової роботи, Львівський державний університет внутрішніх справ

Городецька Марина Сергіївна, к.ю.н., доц., завідувачка кафедри організації досудового розслідування факультету № 1, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. І. Пашковського

Файл КЕП рецензії рецензента М. І. Пашковського

Рецензія рецензента Д. І. Клепки

Файл КЕП рецензії рецензента Д. І. Клепки

Відгук офіційного опонента І. В. Гловюк

Файл КЕП відгуку офіційного опонента І. В. Гловюк

Відгук офіційного опонента М. С. Городецької

Файл КЕП відгуку офіційного опонента М. С. Городецької 

Дата і час захисту: 13 лютого 2023 року о 13.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації Г. В. Бєсєди

Рішення спеціалізованої вченої ради

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.004 із захисту дисертації В. В. Березюк

Здобувач ступеня доктора філософії: Березюк Вікторія Володимирівна

Тема дисертації: «Фіксування судового провадження як гарантія права на справедливий суд у кримінальному процесі»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лобойко Леонід Миколайович

Склад ради:

Голова ради: Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., доц., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Тетерятник Ганна Костянтинівна, д.ю.н., проф., завідувачка кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, Одеський державний університет внутрішніх справ.

Маринів Володимир Іванович, к.ю.н., проф., професор кафедри кримінального процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. І. Пашковського

Файл КЕП рецензії рецензента М. І. Пашковського

Рецензія рецензента Д. І. Клепки

Файл КЕП рецензії рецензента Д. І. Клепки

Відгук офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Відгук офіційного опонента В. І. Мариніва

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. І. Мариніва 

Дата і час захисту: 15 лютого 2023 року о 12.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації В. В. Березюк

Рішення спеціалізованої вченої ради

 

2022 рік

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.003 із захисту дисертації Я. О. Тализіної

Здобувач ступеня доктора філософії: Тализіна Яна Олегівна

Тема дисертації: «Нормативне забезпечення та реалізація конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Тітко Іван Андрійович

Склад ради:

Голова ради: Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., ст. наук. співроб., провідний науковий співробітник лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю”, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Тетерятник Ганна Костянтинівна, д.ю.н., доц., завідувачка кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, Одеський державний університет внутрішніх справ.

Рогальська Вікторія Вікторівна, к.ю.н., доц., професорка кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань, Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента Г. К. Авдєєвої

Файл КЕП рецензії рецензента Г. К. Авдєєвої

Рецензія рецензента Д. І. Клепки

Файл КЕП рецензії рецензента Д. І. Клепки

Відгук офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Відгук офіційного опонента В. В. Рогальської 

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. В. Рогальської 

Дата і час захисту: 25 листопада 2022 р., 11.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації Я. О. Тализіної 

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.002 із захисту дисертації А. О. Бабича

Здобувач ступеня доктора філософії: Бабич Артур Олегович

Тема дисертації: «Необережне співзаподіяння при вчиненні кримінального правопорушення»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Борисов Вячеслав Іванович

Склад ради:

Голова ради: Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доц., головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Новікова Катерина Андріївна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Музика Анатолій Ананійович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права юридичного факультету, Європейський університет.

Павликівський Віталій Іванович, д.ю.н., проф., перший проректор, ТОВ «Харківський університет».

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента О. О. Пащенка

Файл КЕП рецензії рецензента О. О. Пащенка

Рецензія рецензента К. А. Новікової

Файл КЕП рецензії рецензента К. А. Новікової

Відгук офіційного опонента А. А. Музики

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. А. Музики

Відгук офіційного опонента В. І. Павликівського

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. І. Павликівського

Дата і час захисту: 14 грудня 2022 р., 11.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації А. О. Бабича

Рішення спеціалізованої вченої ради

 

2021 рік

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.001 

Здобувач ступеня доктора філософії: Кібальник Станіслав Олегович

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Батиргареєва Владислава Станіславівна, д.ю.н., професор, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., старший дослідник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Бабенко Андрій Миколайович, д.ю.н., професор, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Кондратов Дмитро Юрійович, к.ю.н., доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України»

Захист дисертації планується: 21 травня 2021 р., об 11 год. 00 хв., Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 49)

Інформація про прийняття до захисту дисертації:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок НДІ ВПЗ

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Повідомлення про прийняття прийняття дисертації до розгляду

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії