Спеціалізовані вчені ради – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Спеціалізовані вчені ради

РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

2022 рік

Здобувач ступеня доктора філософії: Тализіна Яна Олегівна

Тема дисертації: «Нормативне забезпечення та реалізація конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Тітко Іван Андрійович

Склад ради:

Голова ради: Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., ст. наук. співроб., провідний науковий співробітник лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю”, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Опоненти:

Тетерятник Ганна Костянтинівна, д.ю.н., доц., завідувачка кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, Одеський державний університет внутрішніх справ.

Рогальська Вікторія Вікторівна, к.ю.н., доц., професорка кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань, Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Анотація дисертації

Дисертація

 

Здобувач ступеня доктора філософії: Бабич Артур Олегович

Тема дисертації: «Необережне співзаподіяння при вчиненні кримінального правопорушення»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Борисов Вячеслав Іванович

Склад ради:

Голова ради: Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доц., головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Новікова Катерина Андріївна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Опоненти:

Музика Анатолій Ананійович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності, Державний науково-дослідний інститут МВС України.

Павликівський Віталій Іванович, д.ю.н., проф., перший проректор, ТОВ «Харківський університет».

Анотація дисертації

Дисертація

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.001 

Здобувач ступеня доктора філософії: Кібальник Станіслав Олегович

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Батиргареєва Владислава Станіславівна, д.ю.н., професор, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., старший дослідник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Опоненти:

Бабенко Андрій Миколайович, д.ю.н., професор, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Кондратов Дмитро Юрійович, к.ю.н., доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України»

Захист дисертації планується: 21 травня 2021 р., об 11 год. 00 хв., Науководослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 49)

Інформація про прийняття до захисту дисертації:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок НДІ ВПЗ

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Повідомлення про прийняття прийняття дисертації до розгляду

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії

 

 

К 64.502.01 за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

 

 

Відповідно до наказу МОН від 28.12.2019 № 1643 в Інституті утворено спеціалізовану вчену раду К 64.502.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» терміном до 31 грудня 2020 року.

 

Склад ради:

Голова ради:

  1. Борисов Вячеслав Іванович, д.ю.н., професор, радник при дирекції, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Заступник голови:

  1. Батиргареєва Владислава Станіславівна, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

  1. Нетеса Наталія Володимирівна, к.ю.н., вчений секретар, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Члени ради:

Тацій Василь Якович, д.ю.н., професор, академік НАН України, академік НАПрН України, ректор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Степанюк Анатолій Хомич, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Головкін Богдан Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Тютюгін Володимир Ілліч, к.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Автухов Костянтин Анатолійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.