Спеціалізовані вчені ради – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Спеціалізовані вчені ради

РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

2023 рік

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.007 із захисту дисертації Ю. С. Лимаренко

Здобувач ступеня доктора філософії: Лимаренко Юлія Сергіївна 

Тема дисертації: «Запобігання і протидія домашньому насильству за матеріалами Харківського регіону»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Голіна Володимир Васильович. 

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Калініна Аліна Владиславівна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Блага Алла Борисівна, д.ю.н., доц., завідувачка кафедри цивільного та  кримінального права і процесу, Чорноморський національний університет  імені Петра Могили.

Васильєв Андрій Анатолійович, к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. Г. Колодяжного

Файл КЕП рецензії рецензента М. Г. Колодяжного

Рецензія рецензента А. В. Калініної

Файл КЕП рецензії рецензента А. В. Калініної

Відгук офіційного опонента А. Б. Благої

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. Б. Благої

Відгук офіційного опонента А. А. Васильєва

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. А. Васильєва

Дата і час захисту: 17 жовтня 2023 року о 10.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації Ю. С. Лимаренко

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.006 із захисту дисертації В. С. Яковлевої

Здобувач ступеня доктора філософії: Яковлева Вікторія Сергіївна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання втручанню в діяльність судових органів»

Науковий керівник: к.ю.н., ст. наук. співроб. Колодяжний Максим Геннадійович

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, к.ю.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Орлов Юрій Володимирович, д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, Харківський університет внутрішніх справ

Дикий Олег Вікторович, к.ю.н., доц., декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, Національний університет «Одеська юридична академія».

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента В. В. Голіни

Файл КЕП рецензії рецензента В. В. Голіни

Рецензія рецензента С. С. Шрамко

Файл КЕП рецензії рецензента С. С. Шрамко

Відгук офіційного опонента Ю. В. Орлова

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Ю. В. Орлова

Відгук офіційного опонента О. В. Дикого

Файл КЕП відгуку офіційного опонента О. В. Дикого

Дата і час захисту: 23 травня 2023 року об 11.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації В. С. Яковлевої

Рішення спеціалізованої вченої ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.005 із захисту дисертації Г. В. Бєсєди

Здобувач ступеня доктора філософії: Бєсєда Ганна Вікторівна

Тема дисертації: «Судове контрольне провадження у досудовому розслідуванні»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лобойко Леонід Миколайович

Склад ради:

Голова ради: Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., доц., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Гловюк Ірина Василівна, д.ю.н., проф., головний науковий співробітник відділу організації наукової роботи, Львівський державний університет внутрішніх справ

Городецька Марина Сергіївна, к.ю.н., доц., завідувачка кафедри організації досудового розслідування факультету № 1, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. І. Пашковського

Файл КЕП рецензії рецензента М. І. Пашковського

Рецензія рецензента Д. І. Клепки

Файл КЕП рецензії рецензента Д. І. Клепки

Відгук офіційного опонента І. В. Гловюк

Файл КЕП відгуку офіційного опонента І. В. Гловюк

Відгук офіційного опонента М. С. Городецької

Файл КЕП відгуку офіційного опонента М. С. Городецької 

Дата і час захисту: 13 лютого 2022 року о 13.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації Г. В. Бєсєди

Рішення спеціалізованої вченої ради

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.004 із захисту дисертації В. В. Березюк

Здобувач ступеня доктора філософії: Березюк Вікторія Володимирівна

Тема дисертації: «Фіксування судового провадження як гарантія права на справедливий суд у кримінальному процесі»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лобойко Леонід Миколайович

Склад ради:

Голова ради: Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., доц., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Тетерятник Ганна Костянтинівна, д.ю.н., проф., завідувачка кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, Одеський державний університет внутрішніх справ.

Маринів Володимир Іванович, к.ю.н., проф., професор кафедри кримінального процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента М. І. Пашковського

Файл КЕП рецензії рецензента М. І. Пашковського

Рецензія рецензента Д. І. Клепки

Файл КЕП рецензії рецензента Д. І. Клепки

Відгук офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Відгук офіційного опонента В. І. Мариніва

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. І. Мариніва 

Дата і час захисту: 15 лютого 2023 року о 12.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації В. В. Березюк

Рішення спеціалізованої вченої ради

 

2022 рік

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.003 із захисту дисертації Я. О. Тализіної

Здобувач ступеня доктора філософії: Тализіна Яна Олегівна

Тема дисертації: «Нормативне забезпечення та реалізація конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні»

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Тітко Іван Андрійович

Склад ради:

Голова ради: Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., ст. наук. співроб., провідний науковий співробітник лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю”, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Тетерятник Ганна Костянтинівна, д.ю.н., доц., завідувачка кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, Одеський державний університет внутрішніх справ.

Рогальська Вікторія Вікторівна, к.ю.н., доц., професорка кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань, Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента Г. К. Авдєєвої

Файл КЕП рецензії рецензента Г. К. Авдєєвої

Рецензія рецензента Д. І. Клепки

Файл КЕП рецензії рецензента Д. І. Клепки

Відгук офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Файл КЕП відгуку офіційного опонента Г. К. Тетерятник

Відгук офіційного опонента В. В. Рогальської 

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. В. Рогальської 

Дата і час захисту: 25 листопада 2022 р., 11.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації Я. О. Тализіної 

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.002 із захисту дисертації А. О. Бабича

Здобувач ступеня доктора філософії: Бабич Артур Олегович

Тема дисертації: «Необережне співзаподіяння при вчиненні кримінального правопорушення»

Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Борисов Вячеслав Іванович

Склад ради:

Голова ради: Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доц., головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Новікова Катерина Андріївна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Музика Анатолій Ананійович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права юридичного факультету, Європейський університет.

Павликівський Віталій Іванович, д.ю.н., проф., перший проректор, ТОВ «Харківський університет».

Анотація дисертації

Дисертація

Файл КЕП дисертації

Рецензія рецензента О. О. Пащенка

Файл КЕП рецензії рецензента О. О. Пащенка

Рецензія рецензента К. А. Новікової

Файл КЕП рецензії рецензента К. А. Новікової

Відгук офіційного опонента А. А. Музики

Файл КЕП відгуку офіційного опонента А. А. Музики

Відгук офіційного опонента В. І. Павликівського

Файл КЕП відгуку офіційного опонента В. І. Павликівського

Дата і час захисту: 14 грудня 2022 р., 11.00 год.

Місце захисту: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (вул. Пушкінська, 49, м. Харків). 

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/channel/UCnl1yMCDkw66mPzC-JRNdbg

Відеозапис захисту

Електронна печатка НДІ ВПЗ на відеозапис захисту дисертації А. О. Бабича

Рішення спеціалізованої вченої ради

 

2021 рік

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.001 

Здобувач ступеня доктора філософії: Кібальник Станіслав Олегович

Склад ради:

Голова ради: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Рецензенти:

Батиргареєва Владислава Станіславівна, д.ю.н., професор, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., старший дослідник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Бабенко Андрій Миколайович, д.ю.н., професор, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Кондратов Дмитро Юрійович, к.ю.н., доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України»

Захист дисертації планується: 21 травня 2021 р., об 11 год. 00 хв., Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 49)

Інформація про прийняття до захисту дисертації:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок НДІ ВПЗ

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Повідомлення про прийняття прийняття дисертації до розгляду

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії

 

 

К 64.502.01 за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

 

 

Відповідно до наказу МОН від 28.12.2019 № 1643 в Інституті утворено спеціалізовану вчену раду К 64.502.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» терміном до 31 грудня 2020 року.

 

Склад ради:

Голова ради:

  1. Борисов Вячеслав Іванович, д.ю.н., професор, радник при дирекції, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Заступник голови:

  1. Батиргареєва Владислава Станіславівна, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

  1. Нетеса Наталія Володимирівна, к.ю.н., вчений секретар, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Члени ради:

Тацій Василь Якович, д.ю.н., професор, академік НАН України, академік НАПрН України, ректор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Степанюк Анатолій Хомич, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Головкін Богдан Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Тютюгін Володимир Ілліч, к.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

Автухов Костянтин Анатолійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.