Склад Комісії з наукової етики Інституту – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Склад Комісії з наукової етики Інституту

 

1) Борисов Вячеслав Іванович – д.ю.н., проф., радник при дирекції Інституту (голова Комісії)

2) Колодяжний Макисм Геннадійович – к.ю.н., с.н.с., завідувач відділу кримінологічних досліджень (заступник голови Комісії)

3) Новікова Катерина Андріївна – к.ю.н. старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права (секретар Комісії, представник від ради молодих вчених)

4) Журавель Володимир Андрійович – д.ю.н., проф., головний учений секретар Президії НАПрН України

5) Гуторова Наталія Олекснадрівна – д.ю.н., проф., завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я

6) Глинська Наталія Валеріївна – д.ю.н., с.н.с., завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою

7) Калініна Аліна Владиславівна – к.ю.н., науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень (представник від ради молодих вчених)

8) Зелінська Ірина Анатоліївна – аспірантка

 

Склад Комісії сформовано на підставі:

1) рішення зборів наукових працівників Інституту (протокол № 2 від 27
травня 2020 р. про обрання до складу Комісії В. І. Борисова, В. А. Журавля, Н. О. Гуторової, Н. В. Глинської, М. Г. Колодяжного);

2) рішення Ради молодих вчених Інституту від 22 травня 2020 р. (протокол № 1 про обрання до складу Комісії К. А. Новікової та А. В. Калініної).

3) рішення Ради молодих вчених Інституту від 20 січня 2021 р. (протокол № 1 про обрання до складу Комісії І. А. Зелінської).

Електронна пошта секретаря Комісії Катерини Новікової: knovikovaua@gmail.com.