СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ, СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ, СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ, СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
Глинська Наталія Валеріївна

СПІВРОБІТНИКИ

Глинська Наталія ВалеріївнаГлинська Наталія Валеріївна – доктор юридичних наук (2015 р.), старший науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1998 р.); кандидатська дисертація «Обґрунтування рішень у кримінальному процесі» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (2004 р.); докторська дисертація «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень» (2015 р.) за цією ж спеціальністю.

Автор понад 40 наукових праць у галузі кримінального процесуального права, серед яких монографії: Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія. – К. : Істина, 2014 . – 588 с.; Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / колектив авт.; за заг. ред.: В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – С. 155–174 (344 с.); Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія/ кол. авт.; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010 – С. 149–227 (400 с.).

Згідно з постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 2 від 27 квітня 2007 р. Глинській Н. В. призначалася стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених строком на 2 роки. Вона є членом спеціалізованої вченої ради у НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. Н.В. Глинська є членом науково-консультативної ради при Верховному Суді за кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне право.

Шило Ольга ГеоргіївнаШило Ольга Георгіївна – керівник наукових робіт, головний науковий співробітник, доктор юридичних наук (2011 р.), професор. член-кореспондент НАПрН України.

Освіта: Харківський юридичний інститут (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1988 р.). У 1996 р. закінчила аспірантуру, а в 2008 р. – докторантуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Захист у кримінальних справах та проблеми його реалізації в стадії касаційного провадження» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, у 2011 р. – докторську дисертацію  «Право на судовий захист у кримінальному процесі та проблеми його забезпечення» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Шило О. Г. брала активну участь у підготовці наукових висновків до Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні та до проекту Кримінального процесуального кодексу України, що розроблялися Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а також багатьох проектів законів України, що стосуються правового забезпечення кримінально-процесуальної діяльності. За рішенням Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Шило О. Г. була членом спеціальної робочої групи з доопрацювання проекту Кримінального процесуального кодексу України.

Указом Президента України № 328/2012 від 17 травня 2012 р. Шило О. Г. включена до складу Конституційної асамблеї України, яка утворена з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України. Відповідно до Рішення Координаційного бюро Конституційної Асамблеї України від 17 вересня 2013 р. Шило О. Г. є членом робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України, є членом Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Є членом Робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії по правовій реформі при Президентові України; науково-консультативної Ради при Державному бюро розслідувань; вченим секретарем відділення кримінально-правових наук НАПрН України, науково-консультативної ради Верховного Суду за кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне право; науково-консультативної Ради при Державному бюро розслідувань; робочої групи щодо напрацювання системних змін до Кримінального процесуального кодексу України при Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України під головуванням народних депутатів України А. Яценка та В. Купрія; робочої групи Національної школи суддів України Вищої кваліфікаційної комісії суддів України спільно з проектом Ради Європи «Боротьба з корупцією в Україні» з розробки навчального курсу для підготовки суддів апеляційних судів на тему: «Судова практика в кримінальних провадженнях за фактом корупції при проведенні негласних (слідчих) розшукових дій.

 О.Г. Шило є членом колегії юридичних журналів «Право України» і «Проблеми законності», збірників наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» та «Вісник Національної академії правових наук України», науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства». Є автором понад 100 наукових праць.

Наукова, правозастосовна і викладацька діяльність Шило О. Г. відмічена двома подяками Міністра освіти України (2009 р.), пам’ятним знаком «Слідче управління Служби безпеки України» (2009 р.), відзнакою МВС України «За безпеку народу» (2010 р.), Почесною грамотою Союзу юристів України (2012 р.), подяками Харківського міського голови і начальника Головного управління МВС України в Харківській області (2012 р.). Шило О. Г. – двічі лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2010 р, 2012 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).

http://ivpz.org/images/stories/moskvich.jpgМосквич Лідія Миколаївна – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, член колегії юридичних журналів «Право України» і «Проблеми законності», збірників наукових праць та «Вісник Національної академії правових наук України», «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства», член редакційної колегії 19 тому Великої української юридичної енциклопедії.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (спеціальність – правознавство; диплом з відзнакою); Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (спеціальність – фінанси; диплом з відзнакою).

Наукова робота: кандидатська дисертація “Організаційно-правові проблеми статусу суддів в Україні” за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2003 р.); докторська дисертація «Проблеми підвищення ефективності судової системи» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2012 р.).

Москвич Л. М.  є членом науково-консультативної ради Конституційного суду України та Конкурсної комісії з добору Голови Державного бюро розслідувань.

Москвич Л.М. є автором та співавтором більш ніж 100 наукових та начально-методичних видань в галузі судоустрою та статусу суддів, з яких 4 монографії: авторські – «Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз» (2004 р.), «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» (2011 р.); у співавторстві: Москвич Л. М., Подкопаєв С. В., Прилуцький С. В. «Статус судді: питання теорії та практики» (2004 р.), Москвич Л. М., Іваницький С. О., Русанова І. О. «Правовий статус носіїв судової влади (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)» (2009 р.).

У 2006 р. Л. М. Москвич проходила стажування в Хартфордширском університеті (Велика Британія); у 2012 р. – стажування за програмою Community Connections Program з тематики “Удосконалення судового адміністрування та менеджменту” (штат Невада, м. Рино, США).

Відзнаки: грамота спілки юристів «Кращий молодий викладач 2004 р.», почесна грамота лауреата конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2005 р.). У 2009 р. Москвич Л. М. у складі співавторів підручника «Організація судових та правоохоронних органів» отримала Премію імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти», у 2011 р. стала стипендіатом Стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених, у 2012 р. Президією НАН України нагороджена Грамотою за монографію «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» та отримала Подяку Харківського міського голови за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня науки.

Дунаєва Тетяна Євгенівна Назаров Іван Володимирович – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (спеціальність – правознавство).

Наукова робота: кандидатська дисертація “Правовий статус Вищої Ради юстиції” за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2005); докторська дисертація «Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2011).  

Є заступником Голови робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України та членом Комітету з державної премії України в галузі освіти МОН України.

Назаров І.В. є автором та співавтором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних видань в галузі судоустрою та статусу суддів, з яких 3 монографії: авторські – «Правовий статус Вищої Ради юстиції» (2006), «Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння» (2011).

Пашковський Микола Іванович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук (2003 р.), доцент (2006 р.).
Освіта: Одеська державна юридична академія (нині Національний університет «Одеська юридична академія») (1998 р.). У 2002 закінчив аспірантуру Одеської національної юридичної академії (нині Національний університет «Одеська юридична академія»).
У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика і судова експертиза на тему: “Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги”.
Підготував п’ять кандидатів юридичних наук, є автором понад 70 наукових праць з кримінального процесу, міжнародного публічного права (права захисту прав людини і міжнародного кримінального права).
Брав участь у міжнародних дослідницьких та освітніх проектах. 
Проект Британської Ради з розвитку партнерських зв’язків (Великобританія, REAP), який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії (2000-2002 рр.) з метою розробки навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини в сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи» (спільно з Ноттінгемським університетом, Великобританія).
Проект “Правові студії в Україні: Київ та окремі регіони” за програмою Tacis Європейського Союзу (2002-2005 рр.). Міжнародний проект американського університету (Вашингтон, США) «Центри з вивчення транснаціональної злочинності і корупції (TraCCC)» (2003-2005 рр.) (US International project “Transnational crimes and corruption centers study (TraCCC).  Tempus IV Project 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR “European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe -InterEULawEast” (2013-2016 рр.).
Адвокат, науковий радник, адвокат Адвокатського об’єднання «Баррістерс». Бере участь у роботі Української асоціації міжнародного права.
Напрям наукової діяльності: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, міжнародне кримінальне право, практика ЄСПЛ з питань кримінальної юстиції, забезпечення ефективності участі адвоката-захисника і представника у кримінальному провадженні.
 
Подкопаєв Сергій Васильович – старший науковий співробітник, доктор юридичних наук (2021 р.), доцент.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1998 р.); кандидатська дисертація «Дисциплінарна відповідальність суддів» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2003 р.); докторська дисертація  «Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні»  за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2021).

Є автором понад 80 наукових, науково-практичних та методичних робіт у сфері судоустрою, теорії і практики прокурорської діяльності, статусу суддів та прокурорів, з яких 3 монографії: авторські – «Дисциплінарна відповідальність суддів» (2003 р.), «Організація та діяльність прокуратури в Україні» (2020 р.), у співавторстві: Москвич Л.М., Подкопаєв С.В., Прилуцький С.В. «Статус судді: питання теорії та практики» (2004 р.).

Подкопаєв С.В. брав активну участь у розробці Порядку проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (2015 р.), Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017 р., Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Регламенту всеукраїнської конференції прокурорів, Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури (2017 р.), Положення про автоматизовану систему розподілу дисциплінарних скарг (2019 р.) та інших нормативних актів прокуратури.

У 2015 р. проходив підвищення кваліфікації прокурорів в рамках навчального візиту до США для ознайомлення зі змагальною системою кримінального процесу (округ Колумбія, м. Вашингтон) та вивчення особливостей підвищення кваліфікації федеральних прокурорів –  Національний тренінговий центр прокуратури США (штат Південна Кароліна, м. Колумбія).

З 2015 по 2019 р. – член науково-методичної ради Генеральної прокуратури України.

Відзнаки: подяка ректора Національної академії прокуратури України (2009, 2010 р.р.); подяка Генерального прокурора України за сумлінну службу в органах прокуратури ІІІ ступеня (2011 р.); нагороджений іменним годинником Генерального прокурора України (2015 р.); заслужений юрист України (2016 р.).

Дунаєва Тетяна Євгенівна   Дунаєва Тетяна Євгенівна –  науковий співробітник, кандидат юридичних наук (2012 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості» (за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф. О. Г. Кальман).

Напрями наукової діяльності: теоретичні та практичні проблеми запобігання злочинності у сфері службової діяльності та службовій недбалості тощо; проблеми запобігання корупції; законодавство країн Європи у сфері протидії організованій злочинності та корупції, теоретичні підходи і практична реалізація заходів, спрямованих на мінімізацію даного виду злочинності, дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері протидії організованій злочинності та корупції, питання адаптації українського законодавства у даній сфері з законодавством ЄС і Ради Європи, проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів України; міжнародні структури боротьби з організованою злочинністю.  

 Автор понад 60 наукових праць у галузі кримінального права та кримінології. Серед яких монографії у співавторстві: Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, координації заходів протидії : монографія [Текст] / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Кальмана О.Г. – Х. : Новасофт, 2005. – 255 с.; Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії : монографія / В. І. Борисов, О. Г. Кальман, Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва. – 2006. – 222 с. Деп. В ДНТБ України 5.06.2006. №40-Ук2006..; Проблемизабезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія [Текст] / кол. авт. ; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010. – 400 с.; Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу [Текст] : монографія / О.Ю.Шостко, О.В.Сердюк, О.М.Овчаренко [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право,  2013. – 256 с.; Актуальні проблеми протидії корупційним правопорушенням / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Киричко В. М. та ін. ; за заг. ред. Борисова В. І. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2012. – 221 с. – Бібліогр. : 156 назв. – Укр. – Деп. У ДНТБ Укр. 13.02.2013, ДР № 1-Ук2013.; Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз: монографія / Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків , 2015. – 242 с. – Бібліогр.: 324 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України 08.04.15, № 4-Ук15.

http://ivpz.org/images/stories/marochkin.jpgМарочкін Олексій Іванович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2006 р.). У 2014 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Мотивування процесуальних рішень слідчого» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, наукові керівники – академік НАПрН України, д.ю.н., професор Грошевий Ю. М., член кореспондент НАПрН України д.ю.н., професор Шило О.Г.). Автор понад 40 наукових праць у галузі кримінального процесу, серед яких монографія «Мотивування процесуальних рішень слідчого» (К., Національна академія прокуратури України, 2015. – 214 с.).

Напрям наукової діяльності: система кримінального процесуального законодавства.

Клепка Дар’я Ігорівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук. 

Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2012 р.). У 2017 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, науковий керівник – д.ю.н., доцент Трофименко В.М.). Автор понад 40 наукових праць у галузі кримінального процесу.

Напрям наукової діяльності: якість норм кримінального процесуального законодавства в частині доступу особи до правосуддя під час досудового розслідування.

Барабаш Анастасія Анатоліївна – молодший науковий співробітник 

Бєлоусов Артур Євгенович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Грушевська Марина Ігорівна – аспірантка. Науковий керівник – к. ю. н. В.І. Маринів. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Геник Віталій Миколайович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Донченко Артур Анатолійович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Березюк Вікторія Володимирівна  – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Л.М. Лобойко. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сектор вивчення проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності є складовою частиною відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який здійснює фундаментальні дослідження в галузях кримінального процесуального права.
Науковий профіль сектора відповідає науковому профілю відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який визначається на підставі рішень Національної академії правових наук України, статуту Інституту та відповідних постанов вченої ради Інституту, а конкретні завдання й обсяг роботи – затвердженим тематичним планом.

Співробітники сектора у своїй роботі керуються чинним законодавством; Статутом Інституту; наказами, розпорядженнями вищестоящого керівництва; положенням про відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності; посадовими інструкціями; стандартами, що регламентують проведення науково-дослідних робіт; положенням про сектор.

Основним завданням сектора є проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузях кримінального процесуального права та організації і функціонування судової влади.
Функціями сектора являються проведення на високому науковому рівні науково-дослідних й пошукових робіт, здійснення взаємодії з іншими підрозділами Інституту з метою вдосконалення наукових досліджень і використання їх у прикладних дослідженнях і розробках.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Видами робіт, що виконує сектор дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності, є:

• проведення науково-дослідних робіт відповідно до тематичних планів;
• участь у конкурсах з виконання науково-дослідних робіт;
• оформлення результатів науково-дослідних робіт у вигляді звітів, публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях;
• подання результатів науково-дослідних робіт у вигляді доповідей на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах.
Науковці сектора також:
• беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань реформування судоустрою України, кримінального процесуального законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;
• розробляють зауваження та пропозиції до постанов Пленумів Верховного Суду України;
• здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

21 червня 1995 р. постановою Президії Академії правових наук України (тепер Національна академія правових наук України) за № 4/5 Н були затверджені Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності (нині НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України) та його організаційна структура, яка містила три наукових відділи. Одним з них став відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який очолив кандидат юридичних наук, доцент Василь Михайлович Хотенець. Він був на цій посаді майже дев’ять років, доки раптово, передчасно ні пішов із життя у березні 2004 р.

Широкий кругозір Василя Михайловича Хотенця, глибоке знання проблем, що постали перед наукою кримінально-процесуального права, у поєднанні з такими людяними якостями, як доброта, чутливість, опікування молодих науковців, реальна допомога, сприяли творчому зростанню та швидкому становленню наукового колективу відділу і, зокрема, сектора дослідження проблем судової діяльності, який є складовою відділу. На час створення у секторі працювали три наукових співробітника.

З моменту створення сектора дослідження проблем судової діяльності (нині сектор дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності) його очолила кандидат юридичних наук, доцент Наталія Василівна Сібільова, яка у квітні 2004 р. також була призначена на посаду завідуючою відділом дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності. Під керівництвом Н. В. Сібільової науковці сектора досягли значних результатів у дослідженні таких проблем кримінального процесу, як: теоретичні основи реформування кримінально-процесуального законодавства; розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запропонування шляхів її підвищення; визначення місця суду у механізмі захисту прав обвинуваченого на досудовому провадженні; розв’язання кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину; процесуальний статус суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності; доказування у кримінальному судочинстві; прийняття процесуальних рішень та ін. У грудні 2011 р. тяжка хвороба забрала життя Наталії Василівни Сібільової.

http://ivpz.org/images/stories/shiloistor_1obsh.jpg

 

http://www.ivpz.org/images/stories/moskv_vist_kiiv_istor_1.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/moskv_vist_kiiv_istor_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/glinsk_dok_dis_istor.jpg

http://ivpz.org/images/stories/loboiko_lviv_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/maroch_sem_mol_vch.jpg

 

Довгі роки у наукових дослідженнях сектора з кримінальних процесуальних напрямків брав участь  заступник директора Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Серафимович Зеленецький. Він також здійснював наукове керівництво низкою досліджуваних вченими сектора та інституту тем. Зеленецький В. С. був головним науковим співробітником сектора з березня 2012 р. по травень 2013 р., коли після тяжкої хвороби він пішов із життя.

Вагомий внесок у результати наукових досліджень сектора внесли Микола Анатолійович Погорецький – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, який працював провідним науковим співробітником з 2001 р. по 1 квітня 2014 р.

Лобойко Леонид Миколайович – завідувач відділу з січня 2014 р. по жовтень 2017 р., доктор юридичних наук (2007 р.), професор, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства». Л. М. Лобойко є членом Координаційного бюро з проблем кримінального процесу відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій. Л. М. Лобойко призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України за конкурсом (Указ Президента України № 357/2017 від з 10 листопада 2017 р.)

Кадрове забезпечення:

Кількість співробітників сектору – 6 осіб, у тому числі – наукових співробітників – 5, з них докторів юридичних наук – 3, кандидатів юридичних наук – 2.
Штатними співробітниками є: завідувач відділу доктор юридичних наук, доцент Н. В. Глинська; науковий співробітник, кандидат юридичних наук Т. Є. Дунаєва.
За сумісництвом працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора, доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило; головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор Л. М. Москвич; науковий співробітник, кандидат юридичних наук О. І. Марочкін; лаборант відділу А.А. Барабаш. 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Науковцями сектора здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

– «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – доц. Шило О. Г.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/3 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000284).

– напрям «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України» теми «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу» (термін виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2016 р., керівник підтеми – доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило). Номер державної реєстрації 0112U001331. Затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р.
Наукове дослідження націлене на аналіз концептуальних основ кримінального процесу України; здійснення моніторингу нового кримінального процесуального законодавства з метою оцінки його ефективності; формулювання науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення національної системи кримінального судочинства, створення дієвого механізму, при якому належним чином забезпечується баланс публічних та приватних інтересів, досягається справедливість у вирішенні соціально-правового конфлікту, забезпечується ефективний судовий захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. 
Науковими результатами дослідження стало виконання двох етапів дослідження: «Моніторинг кримінально-процесуального законодавства, міжнародних актів у сфері кримінального судочинства та напрацювання кримінальної процесуальної тематики дослідження» та «Вивчення основних дефектів та потреб правозастосовної практики органів кримінальної юстиції», а також початок виконання третього етапу «Формулювання науково обґрунтованих засад удосконалення кримінального процесуального законодавства України в частині побудови сучасного кримінального судочинства». За час роботи над напрямом опубліковано чотири монографії та розділ монографії («Доследственный уголовный процесс» (Зеленецкий В. С., Лобойко Л. Н., 2012 р.); «Свод монографических работ новой научной направленности» (Зеленецкий В. С., 2012 р.); «Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС» (Погорецький М. А. та ін., 2012 р.); «Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика)» (Погорецький М. А. та ін., 2012 ; «Система оценки эффективности судебной системы / Теория уголовного процесса: состязательность» (розділ монографії, Москвич Л. Н., 2013 р.), підручник, два навчальні посібники, два науково-практичні коментарі, 36 статей та 31 теза наукових доповідей; розроблено алгоритми, програмні модулі та створено підсистему «Побудова кримінального процесу» автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія», база даних якої поповнено нормативними та науковими матеріалами; надано експертні висновки, доповнення та зауваження до 20 законопроектів, що стосуються кримінального процесуального провадження;
– напрям «Удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України з метою протидії корупції» (термін виконання: І кв. 2013 р. – ІV кв. 2015 р., керівник – доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило). Виконується згідно зі зведеним планом науково-дослідних робіт НАПрН України на 2013 р., затвердженим постановою Президії НАПрН України № 82/3 від 25 травня 2012 р. в межах загального дослідження «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» (на виконання п. 4 розділу ІІІ «Розроблення методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування» та п. 2 розділу ІХ «Проведення аналізу ефективності діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції на підставі практичних результатів їх роботи та оцінки громадськості» Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки) (науковий керівник – член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. Я. Настюк).
Дослідниками буде здійснено: аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України та правозастосовної практики з м%B