ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА СУДОУСТРОЮ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА СУДОУСТРОЮ

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
Глинська Наталія Валеріївна

СПІВРОБІТНИКИ

Кадровий склад структурного підрозділу представлений 9-ма науковими співробітниками, три з яких – доктори юридичних наук, чотири – кандидати юридичних наук та один – кандидат економічних наук. 

Глинська Наталія Валеріївна

Глинська Наталія Валеріївна – завідувачка відділу (2018 р.), керівниця наукових робіт, докторка юридичних наук (2015 р.), старша наукова співробітниця (2011 р.).

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1998 р.); У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Обґрунтування рішень у кримінальному процесі» (за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); у 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень» (2015 р.) за цією ж спеціальністю.

З 2002 р. розпочала свою наукову діяльність на посаді молодшого наукового співробітника у нашому Інституті. У  2018 р. очолила відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Інституту. За сумісництвом перебувала на посаді доцентки кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2016 – 2022 р.)

У 2020-2021 рр. брала участь у міжнародному дослідницькому проєкті Ради Європи «Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України».

Авторка понад 100 наукових праць та навчальних посібників, підручників у галузі кримінального процесуального права, серед яких 5 монографій (4 у співавторстві).

Глинська Н.В. є членкинею науково-консультативної ради при Верховному Суді за кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне право; Союзу юристів України. Входить до складу вченої ради НДІ ВПЗ.

Відзнаки: диплом учасника конкурсу наукових робіт молодих вчених з тематики прав людини (2011 р.); подяка Президента НАПрН України за сумлінну і плідну працю (2013 р.).

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: Стандарти доброякісності кримінальних процесуальних рішень, нормативно-правові основи забезпечення якості кримінальних процесуальних рішень, теоретичні основи та стандарти якості кримінального процесуального законодавства, цифровізація кримінального провадження.

У межах виконання навчального плану з підготовки аспірантів НДІ ВПЗ викладає дисципліну «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку», «Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності».

Google Scholar 

ORCID ID – 0000-0001-5835-3798

Scopus Author ID – 57215523848

http://ivpz.org/images/stories/moskvich.jpg

Москвич Лідія Миколаївна – головна наукова співробітниця відділу, докторка юридичних наук (2012 р.), професорка (2013 р.).

 Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (спеціальність – правознавство; диплом з відзнакою); Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (спеціальність – фінанси; диплом з відзнакою).

У 2003 р. кандидатська дисертація «Організаційно-правові проблеми статусу суддів в Україні» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2003 р.); докторська дисертація «Проблеми підвищення ефективності судової системи» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2012 р.).

З 2015 р. професор кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2018 р. по 2022 р. завідувачка кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Москвич Л.М. є авторкою та співавторкою більш ніж 120 наукових та начально-методичних видань в галузі судоустрою та статусу суддів, з яких 7 монографій (6 у співавторстві).

Відзнаки: почесна грамота лауреата конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2005 р.). У 2009 р. Москвич Л. М. у складі співавторів підручника «Організація судових та правоохоронних органів» отримала Премію імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти», у 2011 р. стала стипендіатом Стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених, у 2012 р. Президією НАН України нагороджена Грамотою за монографію «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» та отримала Подяку Харківського міського голови за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону, підготовку висококваліфікованих фахівців; у 2017 р. отримала Грамоту Верховної Ради України, Відзнаку Верховного Суду України, Почесну грамоту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Почесну грамоту Харківської обласної організації Союзу юристів України, Почесну грамоту Національної школи суддів; у 2018 р. відзначена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації.

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: судоустрій і статус суддів, судова влада, прокурорська діяльність, статус прокурора.

Google Академія 

ORCID

Scopus

Подкопаєв Сергій Васильович – старший науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук (2021 р.), доцент (2005 р.), Заслужений юрист України (2016).

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1998 р.). У 2003 р.  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Дисциплінарна відповідальність суддів» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. У 2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні»  за цією ж спеціальністю.

З 2015 по 2019 р. – член науково-методичної ради Генеральної прокуратури України. З 2022 р. працює заступником начальника управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріату) відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора. 

Є автором понад 80 наукових, науково-практичних та методичних робіт у сфері судоустрою, теорії і практики прокурорської діяльності, статусу суддів та прокурорів, з яких 4 монографії (2 у співавторстві).

Відзнаки: у 2011 р. Генеральний прокурор оголосив С. В. Подкопаєву подяку з врученням нагрудного знаку «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ ступеня. У 2015 р. нагороджений іменним годинником Генерального прокурора. У 2016 р. присвоєно почесне звання Заслуженого юриста України.

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: реформа прокуратури, статус суддів і прокурорів, їх професійна етика та дисциплінарна відповідальність, теорія прокурорської діяльності.

ORCID ID : 0000-0002-5281-3981

Google Scholar

 

Пашковський Микола Іванович – науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук (2003 р.), доцент (2006 р.).

Освіта: Одеська державна юридична академія (нині Національний університет «Одеська юридична академія») (1998 р.). У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика і судова експертиза на тему: «Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги».

Брав участь у міжнародних дослідницьких та освітніх проєктах: проєкт Британської Ради з розвитку партнерських зв’язків (Великобританія, REAP),  координатор: Департаментом міжнародного розвитку Великобританії (2000-2002 рр.) з розробки навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини в сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи» (спільно з Ноттінгемським університетом, Великобританія); проект «Правові студії в Україні: Київ та окремі регіони» за програмою Tacis Європейського Союзу (2002-2005 рр.); міжнародний проєкт американського університету (Вашингтон, США) «Центри з вивчення транснаціональної злочинності і корупції (TraCCC)» (2003-2005 рр.) (US International project “Transnational crimes and corruption centers study (TraCCC).  Tempus IV Project 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR “European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe -InterEULawEast” (2013-2016 рр.).

Адвокат, науковий радник, адвокат Адвокатського об’єднання «Баррістерс». Бере участь у роботі Української асоціації міжнародного права.

Автор понад  60 наукових праць з кримінального процесу, міжнародного публічного права (права захисту прав людини і міжнародного кримінального права) із яких 2 монографії (у співавторстві).

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, міжнародне кримінальне право, практика ЄСПЛ з питань кримінальної юстиції, забезпечення ефективності участі адвоката-захисника і представника у кримінальному провадженні.

Google Академія 

ORCID ID :  0000-0002-9412-3727

Scopus

 

http://ivpz.org/images/stories/marochkin.jpg

Марочкін Олексій Іванович – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук (2014 р.)

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2006 р.). У 2014 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Мотивування процесуальних рішень слідчого» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

З 2013 р. асистент кафедри кримінального процесу та опреративно-розшукової діяльності  кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а з 2021 р. асистент кафедри  кримінальної юстиції НЮУ ім. Я. Мудрого.

Член ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Є автором понад 100 наукових, науково-практичних та методичних робіт у сфері кримінальногї юстиції, з яких 4 монографії (3 у співавторстві).

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: кримінальне процесуальне законодавство, кримінальні процесуальні рішення, особливості доказвування в умовах цифровізації кримінального провадження.

Викладач навчальних дисциплін «Актуальні питання судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури», «Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності».

Google Академія

ORCID

Web of Science 

Клепка Дар’я Ігорівна – наукова співробітниця відділу, кандидатка юридичних наук (2017 р.), асистентка кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2018-2020 р.р.)

Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2012 р.). У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, науковий керівник – д.ю.н., доцент Трофименко В.М.).

Авторка понад 50 наукових праць у галузі кримінального процесу, із яких 3 монографії (у співавторстві).

У 2020-2021 рр. брала участь у міжнародному дослідницькому проєкті Ради Європи «Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України»

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: якість норм кримінального процесуального законодавства в частині доступу особи до правосуддя під час досудового розслідування, забепечення права на оскарження під час досудового розслідування.

Викладає навчальну дисципліну «Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності».

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0001-8423-4581

Scopus Author ID : 57215523296

Рєпіна Юлія Сергіївна – наукова співробітниця відділу (2020 р.),  кандидатка економічних наук (2003 р.), доцентка (2009 р.),

Освіта: Харківська державна академія культури (1994-1999), спеціальність – Менеджмент організацій (диплом спеціаліста з відзнакою); Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва (2012-2014), спеціальність – Захист рослин (диплом спеціаліста); Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2014-2017), спеціальність – Правознавство (диплом бакалавра з відзнакою);  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2017-2019), спеціальність – Право (диплом магістра)

Наукова робота: кандидатська дисертація «Формування інформаційного ринку в перехідній економічній системі» зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія (2003 р.), доцент (2009 р.)

Авторка більше, ніж 40 наукових публікацій з питань економіки та права.

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: проблеми правосуддя, інноваційні технології у судочинстві, правове забезпечення цифровізації кримінального провадження.

ORCID ID: 0000-0002-3157-3181

Google Scholar

Дунаєва Тетяна Євгенівна

Дунаєва Тетяна Євгенівна – наукова співробітниця відділу, кандидатка юридичних наук (2012 р.).

Освіта: Національна юридична академія України іменіЯрослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2003 р.). У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості» (за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф. О. Г. Кальман).

 Авторка понад 100 наукових праць у галузі кримінального права та кримінології, серед яких 7 монографій (у співавторстві).

Голова профбюро Інституту (з 2017 року).

Входить до складу вченої ради НДІ ВПЗ.

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: теоретичні та практичні проблеми запобігання злочинності у сфері службової діяльності та службовій недбалості тощо; проблеми запобігання корупції; питання адаптації українського законодавства з законодавством ЄС і Ради Європи, правове регулювання сфери юстиції і внутрішніх справ ЄС.  

Google Scholar

ORCID

Scopus

Барабаш Анастасія Анатоліївна – молодша наукова співробітниця відділу (2015 р.)

Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2015 р.).

Авторка понад 20 наукових праць, яких 1 монографія (у співавторстві).

Напрями основних наукових досліджень та інтересів: теоретичні та практичні проблеми досудового розслідування, забезпечення прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, цифровізація кримінального провадження.  

Google Scholar

ORCID

Аспіранти:

Геник Віталій Миколайович

Тема дисертації: «Реалізація принципу пропорційності при обмеженні прав та свобод людини під час досудового розслідування». Науковий керівник: д.ю.н., ст.н.с. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2018. Рік затвердження теми дисертації – 2018.

Гомоляко Влада Євгеніївна

Науковий керівник: к.ю.н. Д. І. Клепка. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022.

Гриненко Сергій Володимирович

Науковий керівник: д.ю.н.,  доц. С. В. Подкопаєв. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022.

Донченко Артур Анатолійович

Тема дисертації: «Своєчасність процесуальних рішень, що приймаються під час досудового розслідування». Науковий керівник: д.ю.н., с.н.с. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми дисертації – 2017.

Іваницька Ольга Павлівна

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Лобойко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022.

Клепка Олександр Григорович.

Тема дисертації: «Завершення досудового розслідування як етап кримінального провадження». Науковий керівник: к.ю.н., О. І. Марочкін. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2021. Рік затвердження теми дисертації – 2021.

Мілов Дмитро Володимирович

 Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022.

Павлійчук Кристина Вікторівна

Тема дисертації: «Процесуальні рішення сторони обвинувачення під час досудового розслідування». Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019.

Сахута Павло Володимирович

Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022

Тітічко Вадим Володимирович

Тема дисертації: «Провадження щодо кримінальних проступків: особливості нормативного реагування і практики здійснення». Науковий керівник: к.ю.н., доц. В. В. Вапнярчук. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік затвердження теми дисертації – 2020.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Положенням про відділ на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінального процесуального права відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінального процесуального законодавства України, діяльності правоохоронних органів,  концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з Головним управлінням Служби безпеки України, Офісом Генерального прокурора, Верховного Суду України, Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Основним завданням відділу є проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузях кримінального процесуального права та організації і функціонування правоохороних органів та  судової влади.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З 1 січня 2017 р. по грудень 2021 р. відділ проводив дослідження за темою «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Шило О. Г.).

З січня 2022 р. співробітники відділу розпочали роботу над темою «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування» Термін виконання I кв. 2017 р. – IV кв. 2021 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х.

З 1 січня 2022 р. науковці відділу розпочали роботу над новою фундаментальною темою дослідження «Теоретико-правові проблеми цифровізації кримінального провадження в Україні» (№ держ. реєстрації 0121U114401). Термін виконання I кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., ст.н.с. Глинська Н.В.

ЗАКОНОПРОЄКТНІ РОБОТИ

Науковцями за власною ініціативою розроблені наступні законопроекти:

2021 р.:

проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (розробник – М. І. Пашковський) (вих. № 394-01-52 від 19.11.2021 р.);

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення регламентації затримання за підозрою у вчиненні кримінального проступку», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (розробники – Н. В. Глинська, О. Г. Шило) (вих. 394/1-01-23 від 19.11.2021 р.).

2020 р.:

–            проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо вдосконалення підстав застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні)», , пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (розробники – Н. В. Глинська, О. Г. Шило) (вих. № 45/1-01-23 від 31.01.2020 р.).

Монографії:

 1. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні / В. І. Борисов [и др.] Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. 160 с.
 2. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі / В. І. Борисов, Н.В. Глинська, В. С. Зеленецкий,, О.Г. Шило. Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. 352 с.
 3. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції / В. С. Зеленецький та ін. ; заг. ред. В. С. Зеленецький, Н. В. Сібільова. Харків : Страйд, 2006. 778 с.
 4. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины / В. С. Зеленецкий, Н. В. Глинская. Харьков : Страйд, 2006. 336 с.
 5. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. Харків : Право, 2010. 400 с.
 6. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. : В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. Харків : Право, 2011. 344 с.
 7. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія. Київ : Істина, 2014. 586 с.
 8. Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін, Л. М. Москвич, О. Г. Шило : монографія. Харків : НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрНУ, 2016. (депоновано у Державній науково-технічній бібліотеці України 20.02.2017, довідка № 34 – РІД/Ук – 2017)
 9. Окремі питання застосування тримання під вартою. Єдність судової практики у вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України : монографія / за заг. ред. О. Г. Шило ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2021. С. 296-307.
 10. Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін, Л. М. Москвич, О. Г. Шило : монографія. Харків : НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрНУ, 2016. (депоновано у Державній науково-технічній бібліотеці України 20.02.2017, довідка № 34 – РІД/Ук – 2017).
 11. Подкопаєв С.В. Організація та діяльність прокуратури в Україні: монографія. Харків: Право, 2020. 364 с.
 12. Єдність судової практики у вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України : монографія / за заг. ред. О. Г. Шило ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2021. 352 с.

ІСТОРІЯ

21 червня 1995 р. відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (нині- відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою) очолив кандидат юридичних наук, доцент Василь Михайлович Хотенець. Він був на цій посаді майже дев’ять років, доки раптово, передчасно ні пішов із життя у березні 2004 р.

Широкий кругозір Василя Михайловича Хотенця, глибоке знання проблем, що постали перед наукою кримінально-процесуального права, у поєднанні з такими людяними якостями, як доброта, чутливість, опікування молодих науковців, реальна допомога, сприяли творчому зростанню та швидкому становленню наукового колективу відділу і, зокрема, сектора дослідження проблем судової діяльності, який є складовою відділу. На час створення у секторі працювали три наукових співробітника.

З 2004 р.  відділ  очолила кандидат юридичних наук, доцент Наталія Василівна Сібільова,. Під керівництвом Н. В. Сібільової. У грудні 2011 р. тяжка хвороба забрала життя Наталії Василівни Сібільової.

Довгі роки у наукових дослідженнях сектора з кримінальних процесуальних напрямків брав участь  заступник директора Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Серафимович Зеленецький. Він також здійснював наукове керівництво низкою досліджуваних вченими сектора та інституту тем. Зеленецький В. С. був головним науковим співробітником сектора з березня 2012 р. по травень 2013 р., коли після тяжкої хвороби він пішов із життя.

Вагомий внесок у результати наукових досліджень сектора внесли Микола Анатолійович Погорецький – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, який працював провідним науковим співробітником з 2001 р. по 1 квітня 2014 р.

Лобойко Леонид Миколайович – завідувач відділу з січня 2014 р. по жовтень 2017 р., доктор юридичних наук (2007 р.), професор, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства». Л. М. Лобойко є членом Координаційного бюро з проблем кримінального процесу відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій. Л. М. Лобойко призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України за конкурсом (Указ Президента України № 357/2017 від з 10 листопада 2017 р.)

З 2018 року відділ очолює докторка юридичних наук, старша наукова співробітниця Глинська Наталія Валеріївна.

http://ivpz.org/images/stories/shiloistor_1obsh.jpg

 

http://www.ivpz.org/images/stories/moskv_vist_kiiv_istor_1.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/moskv_vist_kiiv_istor_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/glinsk_dok_dis_istor.jpg

http://ivpz.org/images/stories/loboiko_lviv_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/maroch_sem_mol_vch.jpg