ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

СПІВРОБІТНИКИ

http://www.ivpz.org/images/stories/stepanuk.jpg   Степанюк Анатолій Хомич – завідувач відділу, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації: “Уголовная ответственность за изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов” (спеціальність 12.00.08, 1982 р.).

Тема докторської дисертації: “Актуальні проблеми виконання  покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретичне правове дослідження)” (спеціальність – 12.00.08, 2002 р.).

Коло досліджуваних наукових проблем: сутність виконання кримінальних покарань, концептуальні засади організації діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.

Автор поняд 100 наукових публікацій.

Google Академія

ORCID 

Scopus

http://www.ivpz.org/images/stories/yakovec1.jpg   Яковець Ірина Станіславівна – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Тема кандидатської дисертації: “Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань” (спеціальність – 12.00.08, 2006 р.)

Тема докторської дисертації: “Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань” (спеціальність – 12.00.08, 2014 р.).

Указом Президента України від 01 грудня № 1122/2008 Яковець І.С. присуджено премію Президента України для молодих вчених 2008 року.

Коло досліджуваних наукових проблем: вивчення загальнотеоретичних питань реформування діяльності ДКВС України, дослідження питання щодо можливості створення служби пробації в Україні.

Автор понад 100 наукових публікацій, з них 6 монографій, 2 у співавторстві.

Google Академія

ORCID 

Scopus

http://ivpz.org/images/stories/pashenko.jpgПащенко Олександр Олександрович – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину» (спеціальність 12.00.08, р.).

Тема докторської дисертації: “Соціальна обумовленість кримінально-правових норм” (спеціальність 12.00.08, 2019 р.).

Брав участь у розробці та підготовці наукових висновків до багатьох проектів Законів України та постанов Пленумів Верховного Суду України.

Напрями наукової діяльності: соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність, відповідальність  за злочини, пов’язані з порушенням правил безпеки. Автор понад 100 наукових праць, із них 4 монографії.

Google Академія

ORCID 

Scopus

http://ivpz.org/images/stories/altuhov.jpg  Автухов Костянтин Анатолійович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Тема кандидатської дисертації:  “Виконання покарання у виді арешту” (спеціальність – 12.00.08, 2012 р.).

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Коло досліджуваних наукових проблем: теоретичні і прикладні питання джерел кримінально-виконавчого права.

Автор понад 70 публікацій, з них 8 монографій.

Google Академія

ORCID 

Scopus

http://www.ivpz.org/images/stories/kutepov_1.jpgКутєпов Максим Юрійович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Тема кандидатської дисертації: “Кримінологічні засади формування кримінально-виконавчої політики України на сучасному етапі” (спеціальність – 12.00.08, 2015 р.).

Коло досліджуваних наукових проблем: принципи та завдання кримінально-виконавчої політики; трансформація кримінально-виконавчої політики на сучасному етапі розвитку України; наукові засади дослідження кримінально-виконавчої політики; міжнародні стандарти виконання покарань та їх реалізація у кримінально-виконавчій політиці України; дослідження проблем виправлення та ресоціалізації засуджених.

Автор понад 70 публікацій, з них 1 монографія.

Google Академія

ORCID 

Scopus

http://ivpz.org/images/stories/galtsova.jpgГальцова Олена Володимирівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, викладач військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тема кандидатської дисертації: “Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні та відбуванні покарань” (спеціальність – 12.00.08, 2015 р.).

Коло досліджуваних наукових проблем: дотримання прав і свобод людини під час виконання та відбування покарань.
Автор понад 80 публікацій, з яких 2 монографії.

Google Академія

ORCID 

Scopus

Аспіранти

Волков Сергій Вікторович – науковий керівник: д.ю.н., проф. А. Х. Степанюк. Рік вступу до аспірантури – 2017.  Тема дисертації: “Правове регулювання учасників кримінально-виконавчої діяльності”. Рік затвердження теми дисертації – 2017. 

Гавриленко Надія Андріївна –  науковий керівник: д.ю.н., проф. А. Х. Степанюк. Рік вступу до аспірантури – 2020.  Тема дисертації: “Створення безпечного середовища установ виконання покарань, як елемент реформування кримінально-виконавчої системи”. Рік затвердження теми дисертації – 2020. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Положенням про відділ на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінально-виконавчого права відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінально-виконавчої політики України, кримінально-виконавчого законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з Державною кримінально-виконавчою службою України, Міністерством соціальної політики, Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики.

У межах наукових досліджень проводиться робота за напрямами:

1) теоретичні та практичні проблеми застосування норм  Кримінально-виконавчого кодексу України; 
2) проблеми реформування державної кримінально-виконавчої служби України; 
3) питання правового статусу засуджених в Україні; 
4) розподіл засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань;
5) особливості відбування покарання засудженими жінками; 
6) соціально-виховна робота  осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

ІСТОРІЯ

Сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства у складі відділу кримінально-правових проблем та кримінально-виконавчого законодавства був створений 21 червня 1995 р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук України «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності» № 4/5-н. У такому вигляді сектор проіснував до 2007 р. У цьому році постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, а відділ отримав назву – відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

З 01 жовтня 2022 р. сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства перетворено у самостійний структурний підрозділ – відділ дослідження проблем кримінально-виконавчого права.

Колектив відділу у 2014 р.

(Зліва направо: К.А. Автухов, О.В. Лисодєд, І.С. Яковець, І.С. Михалко,
А.Х. Степанюк, О.І. Опанасенков)

 

http://ivpz.org/images/stories/vseukr.tig.prava_12.12.2014_2.jpg

Виступ провідного співробітника сектора дослідження проблем

кримінально-виконавчого законодавства д.ю.н., с.н.с. Яковець І.С.

12 грудня 2014 року на «круглому столі» «Забезпечення прав людини

при виконанні кримінальних покарань» в рамках проведення

Всеукраїнського тижня права.

http://www.ivpz.org/images/stories/kr_stil_17052016_1.jpg

Виступ старшого наукового співробітника сектора дослідження проблем
кримінально-виконавчого законодавства к.ю.н., доц. Лисодєд О.В.
17 травня 2016 року на «круглому столі» «Правовий статус
засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення»
в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.

КАДРОВИЙ СКЛАД
Творчий колектив відділу складається із 6 науковців, з яких докторів юридичних наук – 3, кандидатів юридичних наук – 3.
Штатними співробітниками є: завідувач відділом, керівник теми, д.ю.н., професор Степанюк А.Х.; головний науковий співробітник Пащенко О.О.; науковий співробітник, кандидат юридичних наук Гальцова О.В.
За сумісництвом працюють: головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Яковець І.С., старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Автухов К.А., науковий співробітник, кандидат юридичних наук Кутєпов М.Ю.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З 1 січня 2012 р. по грудень 2017 р. сектор проводив дослідження за темою «Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України». Термін виконання фундаментального дослідження: I кв. 2012 р. – IV кв. 2016 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х.

З січня 2017 р. співробітники сектору розпочали роботу над темою «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування» Термін виконання I кв. 2017 р. – IV кв. 2021 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х.

З 1 січня 2022 р. науковці відділу розпочали роботу над новою фундаментальною темою дослідження «Дотримання прав людини при виконанні покарань і поводженні із засудженими в Україні». Термін виконання I кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х.

Співробітники сектору також були членами таких тем наукових досліджень:

«Теоретичні і прикладні питання  реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року)» виконувалася на підставі Договору на проведення наукових досліджень № 25-12/ВПЗ від 25 грудня 2009 р., номер державної реєстрації 0110U001497, Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ НАПрН України № 3 від 28 грудня 2009 р. та постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 р. Керівник теми Борисов В. І., доктор юридичних наук, академік НАПрН України, директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Виконавці: зав. сектором дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, д.ю.н., проф. Степанюк А. Х., провідний науковий співробітник, к.ю.н. Яковець І. С., мол. науковий співробітник Опанасенков О. І. Термін виконання: І кв. 2010 р. – ІV кв. 2013 р.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями за власною ініціативою розроблені наступні законопроекти:

2021 р.:

проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо застосування стягнення у виді переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери)» (вих. № 65-01-23 від 26.02.2021 року) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, М.Ю. Кутєпов) (отримано Акт впровадження № 59-01-23 від 19.03.2021 р.).

проєкт Закону України “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо виконання покарання у виді штрафу (вих. № 204-01-23 від 04.06.2021 р.) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова).

проєкт Закону України “Про узгодження Закону України “Про Державно-кримінальну виконавчу службу Україниз Кримінально-виконавчим кодексом України та Законом України “Про пробацію” (вих. № 237-01-23 від 06.07.2021 р.) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова).

2022 рік:

-проєкт Закону України  «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо особливостей правового статусу засуджених з числа військовополонених», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до нього (розробники: А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, О.В. Гальцова);

-проєкт Закону України “Про внесення змін до частини 2 ст. 7 Кримінально-виконавчого кодексу України”, пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, І.С. Яковець).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

1. Степанюк А.Х. Сущность исполнения наказания. Харьков: Фолио, 1999. 256 с.

2. Степанюк А.Х. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми : монографія. Київ: МП “Леся”, 2002. 139 с.

3. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань. Монографія. Харкі: Кроссроуд, 2006. 208 с.

4. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / В.В. Голіна,  І.С. Яковець та ін. За заг.ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. Харків : Право, 2006. 292 с.

5. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Впровадження міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. Харків: ТОВ „Кроссроуд”, 2007. 184 с.

6. Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами  України / Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Погорецький М.А., Лукашевич С.Ю., Лисодєд О.В. Харків, 2008. 284 с.  Деп. В ДНТБ України 04.04.08 №21 – УК2008  (12 др.арк.).

7. Правова система України: історія , стан та перспективи: у 5 т. – Харків : Право, 2008. Т.5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. 840 с.  

8. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, О. В. Лисодєд та ін. ; за заг ред. д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. Харків : Кроссроуд, 2011. 326 с. 

9. Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. М. : PRI, 2012. 212 с.

10. Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія. Харків : Право, 2013. 200 с.

11. Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів та стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія. Харків : Право, 2013. 200 с.

12. Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: монографія. Харків : Право, 2013. 392 с.

13. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених : монографія / В.В. Карелін, І.С. Яковець, К.А. автухов ; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків : Право, 2014. 240 с.

14. Дуюнова Т.В., І. С. Яковець Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі : монографія / за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків : Право, 2015. 192 с.

15. Сучасна кримінально-виконавча політика України : монографія / І. С. Яковець, К. А. Автухов, М. Ю. Кутєпов. Харків : Право, 2016. 172 с.

16. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України : теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. 192 с. 

17. Правовий вплив на неправомірну поведінку : актуальні грані : монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. Миколаїв : Іліон, 2016. 768 с. 

18. Інститут помилування в Україні та світі: монографія / за заг. ред. Є. Бараша, М. Рудницьких. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2018. 173 с.

2021 р.

Посібники:

 1. Автухов К. Яковець І. Правові засади та практика скасування іспитового строку суб`єктів пробації в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії. Київ: ФОП Нестеренко А. А., 2021, 42 с. (Автухов 0,75 д.а., Яковець І.С. 0,75 д.а.);
 2. Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К. А. Автухов, А. П. Мукшименко, І.С. Яковець  – К. Рада Европи, 2021 . – 75 с. (Автухов К.А. 1,0 д.а., Яковець І.С. 3,0 д.а.);
 3. COVID-19 у місцях несвободи системи соціального захисту: підсумки першого року епідемії. За заг. ред. К.А. Автухова. Харків. 2021. С. 54 (Автухов К.А. 0,2 д.а.);
 4. Право засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їх людської гідності: навч. посіб. за заг ред. д.ю.н., проф. Коваленко В.В., Колба О.Г.. Луцьк: ПП «Волинська друкарня», 2021. С. 204. Підрозділ 1.3 С. 39-62 (Автухов К.А. 0,7 д.а.);
 5. Автухов К., Грищенко К., Крейденкова В., Шиба І., Яковець І., « Так простіше». Як призначають покарання неповнолітнім в Україні?. Київ, 2021. 62 с. (Автухов К.А. 1,00 д.а., Яковець І.С. 2,5 д.а.);

Енциклопедії:

Гальцова О.В. Катування. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : “Факт”, 2021 С. 664-666 . (853 с). (0,2 д.а.);

Гальцова О.В. Степанюк Анатолій Хомич. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : “Факт”, 2021 С. 536-539. (869 с). (0,2 д.а.);

Степанюк А.Х. Тюрма. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : “Факт”, 2021 С. 739-743. (869 с.) (0,29 д.а.).

Статті:

 1. Автухов К. А. Проблемні аспекти скасування іспитового строку звільнених від відбування з випробуванням. Журнал східноєвропейського права, № 94, 2021. С. 244 – 250 (0,7 д.а.)
 2. Автухов К.А., Гальцова О.В., Кутєпов М.Ю., Лисодєд О.В. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України / зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 103-112. (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) (заг. обсяг 0,9 д.а.: Автухов К.А. 0,15 д.а., Гальцова О.В. 0,15 д.а., Кутєпов М.Ю. 0,15 д.а., Лисодєд О.В. 0,15 д.а., Степанюк А.Х. 0,15 д.а., Яковець І.С. 0,15);
 3. Кутєпов М.Ю. Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених до позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. (0,77 д.а.). (Журнал включений до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща)).   
 4. Кутєпов М.Ю. Навчання осіб, засуджених до позбавлення волі, як один із важливих напрямів ресоціалізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 235-238. Режим доступу:  URL: http://www.lsej.org.ua/2_2021/59.pdf (журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща) (0,53 д.а.).
 5. Степанюк А.Ф. Радянська тюрма – дітище НКВС. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2021. № 1 (15). С.21-38 (1,4 д.а.) (Журнал внесено до наукометричної бази Index Copernicus International, бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США)).
 6. Степанюк А. Х., Гальцова О. В. Класифікація і розподіл засуджених до позбавлення волі. Питання боротьби зі злочинністю / редкол. : В.С. Батиргараеєва та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 73-82 (0,4/0,4 д.а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

Тези:

 1. Автухов К. А. Практичні аспекти застосування попередження та внесення органами пробації подання щодо скасування іспитового строку в умовах викликів епідемії COVID-19. Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2021 р.). Харків : НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Право. С 12-14 (0,2 д.а.).
 2. Автухов К. А. Скасування іспитового строку звільнених від відбування з випробуванням: правові підстави та порядок реалізації. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України : збірник тез міжнар. конф. (м. Харків, 22 вер. 2021 р.). Харків: Юрайт. С 61-63 (0,2 д.а.).
 3. Гальцова О.В. Порушення прав засуджених на тимчасово окупованих територіях. Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16–17 квітня 2021 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021. Ч. 2. С. 56-59 (0,2 д.а.).
 4. Гальцова О.В. Про фінансування установ виконання покарань. Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23–24 квітня 2021 р). Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 84–87 (0,2 д.а.).
 5. Гальцова О.В. Приведення умов тримання засуджених до вимог міжнародних стандартів. Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23–24 квітня 2021 р.). Запоріжжя, Запорізька міська громадська організація «Істина», 2021. С. 84-87 (0,2 д.а.).
 6. Гальцова О.В. Про рейтингування установ виконання покарань в Україні. Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4–5 червня 2021 р.). Харків: Східно-українська наукова юридична організація, 2021. С.144-146 (0,2 д.а.).
 7. Гальцова О.В. Платні камери: право на належні умови тримання чи дискримінація засуджених? Сучасне правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4–5 червня 2021 р.). Дніпро: Правовий світ, 2021. С.102-106 (0,2 д.а.).
 8. Гальцова О.В. Довічне позбавлення волі крізь призму статті Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.  Сучасний стан  і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18–19 червня 2021 р.). Львів: Захілноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2021. С.169-172 (0,2 д.а.).
 9. Гальцова О.В. Виклики, що постали перед кримінально-виконавчим законодавством України. Юридична наука: виклики і сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11–12 червня 2021 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С.72-75 (0,2 д.а.).
 10. Гальцова О.В. Оптимізація діяльності установ виконання покарань чи порушення права на сімейні зв’язки засуджених?  Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18–19 червня 2021 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2021. С.70-74 (0,2 д.а.).
 11. Кутєпов М.Ю. Щодо впровадження зарубіжного досвіду ресоціалізації засуджених до позбавлення волі. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Одеса, 12-13 лютого 2021 р.). Одеса:  Причорноморська фундація права, 2021. С. 100-103 (0,24 д.а.).
 12. Кутєпов М.Ю. Виправлення і ресоціалізація осіб засуджених до довічного позбавлення волі. Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19–20 березня 2021 р.).  Харків:  Асоціація аспірантів-юристів, 2021. С. 74-77 (0,19 д.а.).
 13. Кутєпов М.Ю. Деякі аспекти процесу ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі. Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16–17 квітня 2021 р.). Львів: Центр правничих ініціатив, 2021. С. 64-68  (0,25 д.а.).
 14. Кутєпов М.Ю. Ресоціалізація жінок як «вразливих» груп засуджених та звільнених з місць позбавлення волі. Юридична наука: виклики і сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11-12 червня 2021 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права».  С. 78-82 (0,22 д.а.).
 15. Кутєпов М.Ю. Виправлення та ресоціалізація засуджених неповнолітніх з акцентом на соціально-виховну роботу. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів 17-18 вересня 2021 р.). Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив».  С.  116-118 (0,18 д.а.).
 16. Кутєпов М.Ю. Громадський вплив як один з найважливіших засобів виправлення засуджених. Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів 15-16 жовтня 2021 р.). Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив».  С.  122-125 (0,18 д.а.).
 17. Степанюк А.Х. Деякі нотатки щодо книги з проєкту нового Кримінального кодексу. Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.). Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Право, 2021. С.107-110 (0,3 д.а.).
 18. Степанюк А.Ф. Руйнація особистості в місцях позбавлення волі. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26–27 березня 2021 р.). Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Друкарня Мадрид, 2021. С.106-107 (0,3 д.а.).
 19. Степанюк А.Ф. Класифікація засуджених до позбавлення волі. Класифікація як проблема епістемології у кримінально-правових науках : матеріали наук. семінару присвяченого 90-річчю від дня народження проф. Л. М. Кривоченко (м. Харків, 20 квітня 2021 р.). Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. С.85-90. (0,3 д.а.).
 20. Степанюк А.Ф. Виконання кримінальних покарань чи поводження із засудженими: динамічні і статичні розбіжності між кримінально-виконавчим правом і міжнародними стандартами. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України : збірник тез міжнар. конф. (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021 – С.261-266 (0,2 д.а.).  320 с. 
 21. Степанюк А.Ф. Проєкт КК України як втілення каральної кримінально-правової системи. Науковий  захід «Проєкт Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права». – направлено до V Харківського міжнародного юридичного форуму. (0,2 д.а.).

2022 рік:

Підручники та навчальні посібники/розділи (підрозділи) в підручнику (навчальному посібнику) за темами фундаментальних досліджень :

 1. Степанюк А. Ф. Сутність та зміст поняття персоналу УВП як об’єкта запобігання кримінальним правопорушенням у сфері виконання покарань. Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом установ виконання покарань України: навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 192 с. Підрозд. 1.2. С.28-41 (авт.: 0,3 д.а.).

Збірники наукових праць за темами фундаментальних досліджень:

 1. Право на охорону здоров’я та медичну допомогу в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах: сучасний стан і перспективи: Інформаційно-аналітичний дайджест / Уклад. Степанюк А. Х, Яковець І. С., Гальцова О. В. та ін. Харків : Юрайт, 2022. 304 с. (Яковець І.С. – 5,0 д.а., Степанюк А.Х. – 1,0 д.а., Гальцова О.В. – 2,0 д.а.; заг. обсяг – 12,6 д.а.).

Статті:

Яковець І.С., Гальцова О.В. Правовий статус військовополонених в процесі виконання кримінальних покарань в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 43 (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) (Яковець І.С. 0,5 д.а., Гальцова О.В. 0,5 д.а). С.

Тези наукових доповідей за темами фундаментальних досліджень :

 1. Автухов К.А. Базові засади захисту прав жертв/свідків катувань за стандартами ООН. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V  Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 15-18 (0,2 д.а.);
 2. Пащенко О. Щодо режиму поводження із засудженими в умовах воєнного стану. Діяльність державних органів в умовах воєнного стану: збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару (м. Кривий Ріг, 29 квітня 2022 р.). Кривий Ріг: Донецьк. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 353–355 (0,2 д.а.);
 3. Степанюк А.Ф. Обмеження прав і свобод засуджених: від виконання вироку до виконання покарань. Актуальні і проблеми кримінального права    процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V  Всеукр. Наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 року). м. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С.404-407 (0,2 д.а.); 
 4. Степанюк А. Х. Обмеження прав і свобод засуджених: від виконання вироку до виконання покарань. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т.А. Денисової : збірник матеріалів (м. Запоріжжя, 10 берез. 2022 р.). Класичний приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 343-346 (0,2 д.а.) 480 с.
 5. Яковець І. С. Проблеми правового й соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т.А. Денисової : збірник матеріалів (м. Запоріжжя, 10 берез. 2022 р.). Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. 480 с. – С. 419-422 (0,2 д.а.);
 6. Яковець І. С. Правові засади обміну засудженими військовополоненими в умовах воєнного тану. Український  дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних і юридичних наук : онлайн конференція (м. Рига, 31 трав. 2022 р.) // https://www.rsu.lv/en/events/online-conference-ukrainian-research-area-conditions-military-intervention (0,2 д.а.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ” 

Науковці відділу у 2022 році взяли участь у таких наукових заходах, зокрема:
 1. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). (А.Х. Степанюк, О.О. Пащенко);
 2. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової. (м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р.). (А.Х. Степанюк, О.О. Пащенко, І.С. Яковець);
 3. Семінар «Гуманітарні виклики для України в умовах військового стану та їх правове вирішення» (06 квітня 2022 р. ) (І. С. Яковець);
 4. Міжнародний науково-практичний онлайн-семінар «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану» (Кривий Ріг, 29 квіт. 2022 р.). (О.О. Пащенко);
 5. Міжнародний круглий стіл «Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні» (Харків, 5 трав. 2022 р.). (О.О. Пащенко);
 6. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави» (Черкаси, 20 трав. 2022 р.). (О.О. Пащенко);
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022», (Чернігів, 10 черв. 2022 р.). (О.О. Пащенко);
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 20-тої річниці заснування Полтавського юридичного інституту «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти» (Полтава, 29 верес. 2022 р.) (А.Х. Степанюк, О.О. Пащенко);
 9. VІ Харківський міжнародний юридичний форум (панельна дискусія «Проблеми адаптації кримінального законодавства України до acquis communautaire
  Європейського Союзу» (Харків, 5 жовтня 2022 р.) (О.О. Пащенко);
 10. Міжнародна наукова конференція «Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?» (Харків, 21-22 жовтня 2022 р.) (А. Ф. Степанюк, О.О. Пащенко);
 11. Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених» (м. Київ, 10 листопада 2022 року) (А.Х. Степанюк, І.С. Яковець).

ІНШІ ЗАХОДИ

− Тренінг у Національній школі суддів, на тему «Методика підготовки та викладання тренінгів у НШСУ» (2-3 березня 2017 р., м. Харків) (Автухов К.А.).

− ІІ Конгрес Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі (8 листопада 2017 р. м Харків) (Автухов К.А.).

– 1 червня 2017 р., в Інституті відбулася зустріч за участю науковця сектора Автухова К.А. із представниками Консультативної місії Європейського Союзу щодо практики здійснення прав потерпілих від злочинів, на виконання проекту «Покращення нормативно-правової бази для захисту прав потерпілих від злочинів».

– 4 квітня 2016 р. участь в прес-конференції, присвяченій «закону Савченко» і закону про довічно ув’язнених в якості експерта (Яковець І.С.).

– 16 квітня 2016 р. участь у засіданні підкомітету по роботі з Державної пенітенціарною службою України комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України за темою «Законодавче забезпечення дотримання прав людини у пенітенціарній системі України» (Яковець І. С., Автухов К. А.).

– 12 травня 2016 р. надання інтерв’ю журналісту газети «Узнік» (Яковець І. С.).

– 1-3 червня 2016 р. участь у тренінгу «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених» (м. Миколаїв, Яковець І. С.).

– 27 травня 2014 р. участь у інформаційному занятті для начальників районних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції Управління ДПтС України у Харківській області.

– 28 травня 2014 р.  прийом засуджених з особистих питань в Олексіївській виправній колонії (№ 25) Управління ДПтС України у Харківській області.