СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

 

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАПрН УКРАЇНИ
Голіна Володимир Васильович

СПІВРОБІТНИКИ

З дня існування і до теперішнього часу сектор очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В.В. Голіна. 

Кадровий склад сектора представлений 5-ма науковими співробітниками, з них – один доктор юридичних наук та чотири кандидати юридичних наук. Всі науковці є штатними співробітниками Інституту.

Голіна Володимир Васильович   Голіна Володимир Васильович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук (1994 р.), професор (1997 р.), член-кореспондент Національної академії правових наук України (2002 р.), заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1993 р.) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.).

Завідувач відділу кримінологічних досліджень (2010-2015 рр.), завідувач сектора дослідження проблем запобігання злочинності (1998-2015 рр.), Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1996-2015 рр.).

Голіна В.В. у 1958 р. закінчив Ленінградський державний університет ім. О.О. Жданова. У 1972 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидати юридичних наук, у 1994 р. – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голіна В.В. вніс значний особистий внесок у розвиток та організацію правової науки України. Йому належить науковий пріоритет у створенні і поглибленні теорії запобігання злочинності в цілому та її окремих проявів, зокрема, запобігання насильницьким злочинам проти особи, запобігання насильству в сім’ї, злочинності неповнолітніх, бандитизму. Крім того, до сфери наукових інтересів В.В. Голіни входять питання планування й програмування запобіжних заходів тощо.

Професор Голіна В.В. є автором понад 250 наукових праць, серед яких чимало монографій, навчальних посібників, підручників із Загальної та Особливої частин кримінології.

Напружену наукову і педагогічну діяльність Володимир Васильович плідно поєднує з громадською діяльністю. Він є членом редколегії збірника наукових праць, членом спеціалізованої вченої ради з питань захисту докторських та кандидатських дисертацій, заступником Голови Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України та членом вченої ради Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України.

 

  Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук (2010 р.), старший науковий співробітник (2013 р.).

У 2010 р. захистив дисертацію «Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним з насильством» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Колодяжний М.Г. є автором понад 90 наукових публікацій, з яких 5 монографій (3 у співавторстві). У коло його наукових інтересів входять проблеми корисливо-насильницької злочинності, міжнародного досвіду протидії злочинності, питання планування й програмування заходів запобігання злочинності, громадського впливу на злочинність.

Колодяжний М.Г. є головою первинної організації Харківської обласної організації Союзу юристів Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. Є членом спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Здійснює наукове керівництво трьох здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

За високі показники наукової діяльності Колодяжний М.Г. відзначався: у 2012–2014 рр. – стипендією Кабінету Міністрів України як молодий учений; у 2013 р. – подякою від Голови Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України; у  2015 р. – подякою від Голови Харківської обласної державної адміністрації; у 2017 р. – Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

У 2019 р. монографію Колодяжного М. Г. «Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні» відзначено Дипломом за ІІІ місце у конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-практичне видання у номінації «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

http://ivpz.org/images/stories/shramko1.jpg Шрамко Сабріє Сейтжеліївна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за темою  «Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна.

У коло наукових інтересів входять проблеми запобігання злочинності за допомогою громадськості.

 

Калініна Аліна Владиславівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за темою  “Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні” за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України – В.В. Голіна.

У коло наукових інтересів входить дослідження проблем запобігання злочинності в Україні.

http://ivpz.org/images/stories/samoilova1.jpg  Самойлова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію за темою  «Кримінологічна характеристика та запобігання умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються особами похилого віку» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна.

У коло наукових інтересів входить дослідження проблем тяжкої насильницької злочинності осіб похилого віку та її запобігання.

Данильченко Юрій Броніславович – старший науковий співробітник, доктор юридичних наук (2018 р.), доцент.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему “Тероризм: феномен, детермінація, протидія” за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Коло наукових інтересів становить дослідження питань організації та здійснення протидії тероризму в Україні,  а також забезпечення кримінологічниї безпеки.

Юрій Броніславович нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, нагрудними знаками “Почесний працівник прокуратури України”, “Державність. Справедливість. Сумлінність”, “За довготривалу й бездогану службу в органах прокуратури” та ін.  За значний особистий внесок у розбудову правової держави, захист конституційних прав і свобод громадян, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України”.

 

 

Романаускас Крістіна Андріївна – здобувачка (2014 р.)

Науковий керівник – к.ю.н., ст. наук. співроб. М. Г. Колодяжний.

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання невиплаті заробітньої плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат”

Кібальник Станіслав Олегович – аспірант (2017 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України».

Лимаренко Юлія Сергіївна – аспірантка (2018 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Тема дисертації: “Запобігання і протидія домашньому насильству за матеріалами Харківського регіону”

Пазій Богдан Андрійович – аспірант (2018 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., ст. наук. співр. В. С. Батиргареєва.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави”

Аманова Аліна Валеріївна – аспірантка (2019 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Віценко Сергій Миколайович – аспірант (2019 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Гончарова Олена Олександрівна – аспірантка (2019 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Романенко Аліна Романівна – аспірантка (2019 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., ст. наук. співр. В. С. Батиргареєва.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Яковлев Андрій Сергійович – аспірант (2019 р.).

Науковий керівник – к.ю.н., ст. наук. співроб. М. Г. Колодяжний.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Яковлева Вікторія Сергіївна – аспірантка (2019 р.).

Науковий керівник – к.ю.н., ст. наук. співроб. М. Г. Колодяжний.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання втручанню в діяльність судових органів”

Основні напрями наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінології відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектора також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінологічної політики України, законодавства України у сфері запобігання та протидії злочинності, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– розробляють зауваження та пропозиції до нормативно-правових актів органів державної влади;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

Сектор попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді у складі Відділу загальної теорії кримінології та кримінологічних досліджень був створений 21 червня 1995р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності». У такому вигляді сектор проіснував до 2007р. У цьому році Постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у Сектор дослідження проблем запобігання злочинності у складі Відділу кримінологічних досліджень.

З моменту створення сектор розпочав проведення актуальних для теорії та практики фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю. За цей час було виконано значний обсяг наукових досліджень, в основу яких покладено не тільки теоретичні, а переважно емпіричні дослідження. Ці дослідження були спрямовані на з’ясування науково-обґрунтованих уявлень про кримінологічну характеристику злочинності в Україні та її проявів, її детермінацію, особу злочинця та її запобігання. Наукові результати вчених сектора отримують позитивний резонанс у суспільстві, про що свідчать, зокрема, схвальні відгуки та акти про впровадження результатів дослідження у практику боротьби зі злочинністю.
Співробітники сектора приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах з актуальних для життя країни питань.

http://www.ivpz.org/images/stories/semin24.042014_2.jpg

Виступ керівника наукових робіт сектора д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН
України Володимира Голіни 24 квітня 2014 р. на науково-практичному семінарі
«Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні
та протидії корупції»

http://www.ivpz.org/images/stories/kolodyagnii_govten2015.jpg

Нагородження подякою М.Г. Колодяжного 
головою Харківської обласної державної адміністрації І.Л. Райніним 
до Дня юриста України (8 жовтня 2015 р.)

Керівник наукових робіт сектора д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Володимир Голіна під час роботи міжнародної науково-практичної конференції “Кримінально-правовое забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації” з д.ю.н., проф., академіком НАН України Василем Тацієм та д.ю.н., проф., академіком НАПрН України Василем Шакуном (12-13 жовтня 2017 р.)

 

http://www.ivpz.org/images/stories/kolodyagnii_december2017_2.jpg

Нагородження Колодяжного М.Г. медаллю “Трудова слава” ІІ ступеня Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна” 22 грудня 2017 р.

 

Директор Інституту Владислава Батиргареєва і науковці сектора Сабріе Шрамко та Аліна Калініна під час проходження професійної кваліфікаційної програми “Методологія права та методи викладання права в Німечині” для викладачів вищої школи в місті Вісмар (ФРН), липень-серпень 2019 року

З першим омбудсменом України Ніною Карпачовою та президентом НАПрН України Олександром Петришиним на нагородженні грамотами від Союзу юристів України до Дня юриста України (8 жовтня 2019 р.)

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Науковцями сектора здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

– «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2020 р., Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В. Виконаці: Батиргареєва В.С., Колодяжний М. Г., Шрамко С. С., Калініна А.В., Самойлова О. М.). Метою наукового дослідження є здійснення теоретичних напрацювань у пізнанні природи, антикриміногенних можливостей, основних форм реалізації стратегії зменшення практичних можливостей учинення злочинів, а також досягнення якісно нового рівня кримінологічної профілактики, відвернення та припинення різних видів злочинів і правопорушень в Україні.

– «Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід». (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В.). Виконаці: Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М., Шрамко С. С., Калініна А. В. 

Отримані наукові результати:

  • досліджено питання ефективності діяльності громадських формувань у запобіганні злочинності в Україні;
  • визначено кількісні та якісні показники оцінки ефективності діяльності громадських формувань при запобіганні злочинності;
  • досліджено засади теорії та практики громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах;
  • визначено перспективи удосконалення участі громадськості у запобіганні та протидії злочинності в Україні з урахуванням міжнародного досвіду;
  • досліджено регіональні форми участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні;
  • вивчено основні напрями діяльності громадськості щодо запобігання та протидії злочинності неповнолітніх, постпенітенціарній злочинності, злочинам проти власності, вуличній злочинності, деяким фоновим явищам злочинності (зокрема, безпритульності та бездоглядності);
  • узагальнено міжнародний досвід у сфері участі громадськості у запобіганні злочинності на основі Конгресів ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя;
  • узагальнено сучасні програми профілактики злочинності за участю недержавних суб’єктів у європейських країнах та ін.

2. Співробітники сектора брали участь у конкурсних дослідженнях:

– «Злочини проти особистої волі людини: теорія і практика боротьби та попередження». Виконавець – Голіна В.В.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектора розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, РНБО України, центральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади:

2018 р.:

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

– пропозиції та зауваження до проекту Плану невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки. Висловлено зауваження щодо змістовної та формальної частин Плану (вх. лист № 10-а від 23.03.2018 р.; вих. лист № 207-01-52 від 29.03.2018 р.);

– пропозиції та зауваження на проект Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 (реєст. № 9015 від 07.08.2018 р.) та альтернативний проект Закону про Про стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року (реєст. № 9015-1 від 20.08.2018 р.) (вх. лист № 20 (ел. пошта) від 16.10.2018 р.; вих. лист № 353-01-52 від 22.10.2018 р.).

За дорученням Голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ Кожем’якіна А.А. підготовлено пропозиції та зауваження до проектів Законів України «Про Державне бюро військової юстиції», внесеним народними депутатами України Кожем’якіним А.А., Матіосом А.А., Лапіним І.О. (реєстр. № 8387 від 21.05.2018 р.) та «Про Державне бюро військової юстиції», внесеним народним депутатом України Купрієм В.М. (реєстр. № 8387-1 від 25.05.2018 р.). (вх. лист № 108-01-53 від 02.07.2018 р.; вих. лист № 359-01-23 від 10.07.2018 р.).

За дорученням Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України підготовлено пропозиції щодо плану роботи Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України на 2019 рік, критеріїв оцінки криміногенної ситуації в Україні, а також методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю (вх. лист № 132-01-55 від 26.07.2018 р.; вих. лист № 394-01-55 від 30.07.2018 р.)

2017 р.:

За ініціативою науковців сектора було розроблено та спрямовано до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до статті 22 Закону України “Про Національну поліцію” щодо розширення основних повноважень керівника поліції» (вих. лист № 724-05-23 від 06.12.2017 р.). У проекті пропонується надати керівнику Національної поліції України повноваження приймати у визначеному порядку рішення про матеріальне і моральне заохочення громадян, які надали достовірну інформацію про вчинений злочин чи злочинця, який перебуває у розшуку, або які іншим чином надали допомогу в охороні правопорядку та запобіганні правопорушенням.

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення проблемних питань проведення АТО та посилення боротьби з тероризмом» (вих. лист № 193-04-23 від 29.03.2017 р.);

– пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи» (вих. лист № 592-0103-53 від 02.10.2017 р.);

– пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Національного фонду досліджень України» та тексту проекту Положення про Національний фонд досліджень України (вих. лист № 648-01-52 від 26.10.2017 р.);

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» (вих. лист № 662-01-52 від 06.11.2017 р.).

За дорученням Штабу Антитерористичного центру при СБУ підготовлено пропозиції до нової редакції Концепції боротьби з тероризмом (вих. лист № 315-01-52 від 06.06.2017 р.).

За дорученням Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України (вих. лист № 504-0103-55 від 05.09.2017 р.) надано пропозиції до Плану роботи Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.

2016 р.:

За дорученням Першого заступника Міністра юстиції України був підготовлений кримінологічний прогноз показників злочинності на 2017 р. та на період 2016-2021 рр. (Вих. лист № 600-012-31 від 25.08.2016 р.).

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:
пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ» (Вих. лист № 238-0102-52 від 21.04.2016 р.);

– інформацію щодо реалізації заходів, передбачених Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки (Вих. лист № 241-01-52 від 22.04.2016 р.);

– пропозиції до проекту рішення спільного засідання президій Національної академії правових наук України, Національної академії медичних наук України та Національної академії педагогічних наук України на тему «Правові, медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні» (Вих. лист № 288-01-52 від 27.05.2016 р.);

– пропозиції і зауваження стосовно реформування наукової сфери та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-міністра України В. В. Гройсмана з ученими (Вих. лист № 576-0104-52  від 01.08.2016 р.);

– пропозиції за пунктами 2, 4, 5, 8 протоколу наради «Про реформування наукової сфери, розвиток академічної науки» від 26 вересня 2016 р. (Вих. лист № 684-01-52 від 12.10.2016 р.);

– пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України (Вих. лист № 746-01-52 від 16.11.2016 р.);

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками» (Вих. лист № 757 01-52 від 18.11.2016 р.).

За дорученням керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України:
– підготовлено пропозиції до Плану Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України на 2017 рік (Вих. лист № 621-0102-55 від 20.09.2016 р.);

– пропозиції щодо оновлення Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленою указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011 (Вих. лист № 30.11.2016 р. від 30.09.2016 р.).

За дорученням заступника голови Харківської обласної державної адміністрації розроблено рекомендації до проекту Антикорупційної програми в Харківській обласній державній адміністрації на 2017 рік (Вих. лист № 783-01-47 від 30.11.2016 р.).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 2018. 215 с.

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків : Право, 2017. 284 с.

Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М. Г. Колодяжний ; за ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2017. 252 с.

Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна, В. К. Грищук, О. В. Зайчук, В. О. Навроцький, О. В. Наден, Ю. В. Нікітін, Н. М. Оніщенко, Ю. А. Пономаренко, М. І. Хавронюк, О. В. Харитонова, В. І. Шакун. Київ : ВАІТЕ, 2015. 688 с.

Голина В.В., Маршуба М.О.. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине: монография. Харків : Право, 2014. 280 с.

Марченко М. Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / за ред. В. В. Голіни. Харків : Кроссроуд, 2014. 212 с.

Голіна В.В. Правова доктрина України: у 5-т. Харків : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. 1240 с.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодяжний М.Г. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності. Харків : Право, 2012. 304 с.

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса ; кол. сост. : В.В. Голина, М.Г. Колодяжный ; под общ. ред. В.В. Голины. Киев : Ред. журн. «Право Украины» ; Харьков : Право, 2013. (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины» ; вып. 22).
Кн. 1., 2013., 188 с.
Кн. 2., 2013, 184 с.
Кн. 3, 2013, 168 с.

Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / за ред. В.В. Голіни. Харків : Кроссроуд, 2010. 288 с.

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. Харків : Кроссроуд, 2008. 364 с.

Голіна В. В., Ємельянов В. П., Лукашевич С. Ю. та ін. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / за заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. Харків: «Кроссроуд», 2007. 156 с.

Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / Кол. авторів: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін.; За заг. ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова – Х.: Право, 2006. – 292 с.

Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. Харків : Нац. юрид. акад. України., 2011. 120 с.

Голіна В.В. Судимість. Монографія. Харків: Харків Юридичний, 2006.

Зеленецький В.С., Ємельянов В.П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом. Науково-практичний посібник. Харків: Кроссроуд, 2006.

Голіна, В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія. Харків : Регіон-інформ, 2004. 212 с.

Батиргареєва, В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. Харків : Одіссей, 2003. 256 с.

Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія. Харків: Регіон-інформ, 2004. 212 с.

Голіна В. В., Ємельянов В. П., Воднік В. Д. та ін. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: монографія / за заг. ред. В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. Харків: Право, 2006. 292 с.

Голіна В. В., Ємельянов В. П., Лукашевич С. Ю. та ін. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / за заг. ред. В.В. Голіни. Харків: «Кроссроуд», 2007. 156 с.

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. Харків: Вид-во Кроссроуд, 2008. 364 с.

Підручники та навчальні посібники:

Віктимологія : навч. посіб. / за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2017. 308 с.

Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М, Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2014. 440 с.

Ефективність діяльності органів кримінального переслідування по запобіганню злочинам / Лукашевич С. Ю., Блага А. Б., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М.; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. Харків, 2010. 48 с. Бібліогр.: 6 назв. Укр.  Деп. в ДНТБ України 20.06.2010, № 60 – Ук2010

Кримінологія : підручник : Загальна та Особлива частини / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. 2-ге вид. перероб і доп. Харків : Право, 2009. 288 с.

Правова статистика : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2009. 196 с.

Курс лекций по криминологии / Под ред. проф. Даньшина И.Н. (Общая часть) и проф. Голины В.В. (Особенная часть). Харьков: «Одиссей», 2006.

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у

2018 р.:

Голіна В. В. «Тіньова» злочинність. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС. 2017. № 1 (1). С. 134-143. (0,5 д.а.) (не увійшло до звіту за 2017 р.);

Батиргареєва В. С. Проблемні питання запровадження замісної терапії у місцях позбавлення волі. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні.Завтра. 2017. № 1 (1). С. 107-118(0,5 д.а.) (не увійшло до звіту за 2017 р.);

Колодяжний М. Г. Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід й шляхи упровадження в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 20–29.(0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського));

Колодяжний М. Г. Патрулювання як складова стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків: ХНУВС, 2018. № 1. С. 37–46. (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»);

Колодяжний М. Г. Теоретична основа для формування нових підходів скорочення злочинності в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. № 1. С. 243–251. (0,5 д.а.)(входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»);

Шрамко С. С. Убезпечення від злочинності у великому місті. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків: ХНУВС, 2018. № 1 (18). (0,5 д.а.) С. 82-88. (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»)

Маршуба М. О.Взаємозв’язок стратегій «community policing» й зменшення можливостей учинення злочинів Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 44–54. (0,5 д.а.)(входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського));

Калініна А. В.Кримінологічне законодавство у пострадянських державах. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 55-68. (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).

2017 р.:

Батиргареєва В. С. Щодо можливості запровадження замісної підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі // Питання боротьби зі злочннністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 32. – С. 50-69 (не ввійшло до звіту 2016 р.) (входить до переліку фахових видань України).

Батиргареєва В. С. Завдання вітчизняної кримінології в умовах криміногенної ситуації в Україні // Вісник кримінологічної асоціації України. – № 3 (14). – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 120-130 (не увійшло до звіту 2016 р.) (входить до переліку фахових видань України).

Колодяжний М.Г. Стратегії протидії корупції у діяльності органів правосуддя // Право України. – 2017. – № 1. – С. 37–44 (журнал включено до міжнародних науко метричних баз «HeinOnline», «EBSCO Publishing, Inc.» (США); Index Copernicus International (Польща)).

Колодяжний М.Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: поняття, принципи, значення // Вісн. кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред. ) та ін.) – Х. : ХНУВС, 2017. – № 1. – С. 93–99 (входить до переліку фахових видань України)

Калініна А. В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 137. – С. 132-141 (журнал включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Польща)).

 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

Співробітники сектора брали безпосередню участь в організації та проведенні:

1) наук.-практ. семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», який проводився НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, 24 квіт. 2014 р.).