ВІДДІЛ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ВІДДІЛ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відділ кримінологічних досліджень очолює завідувач відділу – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Колодяжний Максим Геннадійович.

Керівником наукових робіт відділу є доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Володимир Васильович Голіна. 

СПІВРОБІТНИКИ

Google Академія

ORCID 

Scopus

КОЛОДЯЖНИЙ Максим Геннадійович / Kolodyazhny Maxim

завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук (2010 р.), старший науковий співробітник (2013 р.).

Кандидатська дисертація: «Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним з насильством», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2010 р.).

Участь у колегіальних органах: член Вченої ради й спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 в НДІ ВПЗ (до 2020 р.); заступник голови Комісії з наукової етики Інституту; голова Правління Ради молодих учених Інституту (2012–2017 рр.).

Членство у професійних організаціях: голова осередку Харківської обласної організації Союзу юристів України.

Нагороди та відзнаки: почесна грамота Харківського міського голови (2020); диплом за 2 місце у конкурсі імені Святого Володимира за монографію «Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні» (2019 р.); перемога у номінації «Науковець року», запровадженої в Інституті (2019 р.); подяки, грамоти, почесні грамоти Союзу юристів України (2019 р., 2018 р., 2013 р.); нагороджений медаллю «Трудова слава» ІІ ступеня Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2017 р.); подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2015 р.); стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений (2012–2014 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку», «Проблеми сучасної кримінології».

Google Академія 

ORCID 

Scopus

ГОЛІНА Володимир Васильович / Golina Volodymyr

головний науковий співробітник, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук (1994 р.), професор (1997 р.), член-кореспондент Національної академії правових наук України (2002 р.).

Кандидатська дисертація: “Погашення та зняття судимості за радянським кримінальним правом”, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (1972 р.).

Докторська дисертація: “Спеціально-кримінологічне попередження злочинності (теорія і практика)”, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (1994 р.).

Участь у колегіальних органах: член Вченої ради  НДІ ВПЗ, член Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України.

Членство у професійних організаціях: член Союзу юристів України, ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права”.

Нагороди та відзнаки: заслужений діяч науки і техніки України (2004), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2004), медаль «Ветеран праці» (1993), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011).

Навчальна дисципліна, яку викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: “Проблеми сучасної кримінології”.

Google Академія

ORCID 

Scopus

Web of Science

ГОЛОВКІН Богдан Миколайович /  Holovkin Bohdan 

головний науковий співробітник, доктор юридичних наук (2011р.), професор (2012 р.).

Кандидатська дисертація: «Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2003 р.).

Докторська дисертація: «Теоретичні і прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2011 р.).

Участь у колегіальних органах: член Вченої ради НДІ ВПЗ, голова редакційної колегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Член Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (2022 р.).

Нагороди та відзнаки: подяка Ради національної безпеки і оборони (2015 р.), подяка Харківського міської ради (2016 р.), почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.), грамота Харківської обласної ради (2019 р.), грамота Служби безпеки України (2019 р.), Грамота Верховної Ради України (2021 р.). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2012 р.).

Google Академія

ORCID 

Scopus

ШРАМКО Сабріє Сейтжеліївна / Shramko Sabriie

старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук (2019 р.), старший дослідник (2020 р.).
Кандидатська дисертація: “Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні”, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2019 р.).

Членство у професійних організаціях: членкиня Союзу юристів України, ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права”.

Навчальні дисципліни, які викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку», «Проблеми сучасної кримінології».

Google Академія

ORCID 

Scopus

КАЛІНІНА Аліна Владиславівна / Kalinina Alina

старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук (2019 р.).

Кандидатська дисертація: “Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні”, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2019 р.).

Участь у колегіальних органах: членкиня Вченої ради НДІ ВПЗ, заступниця голови Ради молодих учених НДІ ВПЗ, членкиня Комісії з академічної етики НДІ ВПЗ, членкиня Ради молодих учених НАПрН України.

Членство у професійних організаціях: членкиня Союзу юристів України, ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права”.

Навчальна дисципліна, яку викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: “Основи науково-дослідної діяльності”.

За сумісництвом обіймає посаду інспектора з аспірантури НДІ ВПЗ.

Google Академія

ORCID 

Scopus

НОВІКОВ Олег Володимирович /  Novikov Oleg

старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук (2015 р.).

Кандидатська дисертація: “Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності”, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2015 р.).

 

Google Академія

ORCID 

 

ХРИСТИЧ Інна Олександрівна / Khristich Inna

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук (1976 р. ), доцент (1988 р.).

Кандидатська дисертація: “Статистическое изучение движения и текучести рабочих кадров в промышленности (на матеріалах машиностроительных предприятий Харьковской области)” (1976 р.).

Нагороди та відзнаки: медаль «Ветеран праці» (1995 р.).

Навчальна дисципліна, яку викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: “Теорія правової статистики”.

 

АСПІРАНТИ

Аманова (Гребенюк) Аліна Валеріївна – аспірантка (2019 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна.

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання завідомо неправдивому повідомленню про загргозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”. 

Полях Євгенія Володимирівна – аспірантка (2020 р.).

Науковий керівник – к.ю.н. О. В. Новіков.

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти приватності”.

Бєлоусова Олеся Миколаївна – аспірантка (2021 р.).

Науковий керівник: к.ю.н. А. В. Калініна.

Тема дисертації: “Жорстоке поводження з тваринами: кримінологічна характеристика, детермінація, запобігання”.

Сірець Олександр Олександрович – аспірант (2022 р.).

Науковий керівник – к.ю.н., доц. В. В. Пивоваров.

Тема дисертації: “Запобігання кримінальним правовопорушенням у сфері житлового будівництва”.

Захожай Костянтин Сергійович – аспірант (2022 р.).

Науковий керівник: к.ю.н. А. В. Калініна.

Козловський Андрій Ігорович – аспірант (2022 р.).

Науковий керівник – к.ю.н. О. В. Новіков.

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання службовим кримінальним правопорушенням у сфері обігу земель”.

Копча Вадим Володимирович – аспірант (2022 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф. В. С. Батиргареєва.

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання виправдовуванню, визнанню правомірною, запереченню збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників”.

Моруженко Владислава Костянтинівна – аспірантка (2022 р.).

Науковий керівник – к.ю.н., ст. наук. співроб. М. Г. Колодяжний.

Тема дисертації: “Кримінологічна характеристика та запобігання корупційним кримінальним правопорушенням у сфері правосуддя”.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Положенням про відділ на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінології відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці відділу також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінологічної політики України, законодавства України у сфері запобігання та протидії злочинності, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– розробляють зауваження та пропозиції до нормативно-правових актів органів державної влади;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

Звіт завідувача відділу М. Г. Колодяжного про роботу відділу у 2023 р.

Розгорнути

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковцями відділу здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

«Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту України» (термін виконання: І квартал 2021 р. – ІV квартал 2024 р.). Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф., член-кореспондент НАПрН України Голіна В.В. Виконаці: Батиргареєва В.С., Колодяжний М. Г., Головкін Б. М., Шрамко С. С., Калініна А.В., Новіков О. В., Христич І. О.Самойлова О. М.

«Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика» (термін виконання: І квартал 2017 р. – ІV квартал 2020 р.). Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В. Виконаці: Батиргареєва В.С., Колодяжний М. Г., Шрамко С. С., Калініна А.В., Самойлова О. М.

«Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері» (термін виконання: І квартал 2017 р. – ІV квартал 2020 р.). Науковий керівник теми –  д.ю.н., доц. Головкін Б. М. Виконаці: Новіков О. В., Христич І. О., Дзюба А. Ю., Панова С. В.

«Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід» (термін виконання: І квартал 2012 р. – ІV квартал 2016 р.). Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В. Виконаці: Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М., Шрамко С. С., Калініна А. В. 

«Проблема латентної віктимності та шляхи її розвязання в Україні» (термін виконання: І квартал 2012 р. – ІV квартал 2016 р.). Науковий керівник теми –  д.ю.н. доц. Головкін Б. М. Виконаці: Христич І. О.,  Шевченко , Дарнопих Г. Ю.,  Новіков О. В., Оберемко Ю. О., Дзюба А. Ю., Ведернікова А. О.

Співробітники відділу також брали участь у:

– конкурсному дослідженні «Злочини проти особистої волі людини: теорія і практика боротьби та попередження». Виконавець – Голіна В.В.;

– грантовому проєкті «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні» (термін виконання: ІV квартал 2020 р. – ІV квартал 2021 р.). Науковий керівник проєкту – д.ю.н., проф., академік НАПрН України Борисов В. І. Виконавці: Батиргареєва В. С., Євтєєва Д. П., Колодяжний М. Г., Шрамко С. С., Калініна А. В.  

НОРМОПРОЕКТНА РОБОТА

За ініціативи науковців відділу було підготовлео такі проекти нормативних актів:

2022 р.: розроблено та спрямовано до Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів» (вих. лист № 254-01-23 від 28.12.2022 р.). Упроекті запропоновано доповнити ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення новою ч. 8 і викласти її у такій редакції: «Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів менше, ніж на 20 км/год, – тягне за собою попередження».

2020 р.: розроблено та спрямовано до Кабінету Міністрів України нормопроєкт «Про внесення доповнень до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження плану заходів  з  реалізації Стратегії  розвитку  органів  системи  Міністерства  внутрішніх справ на  період до 2020 року» (вих. лист № 460-01-22 від 29.12.2020 р.). У нормопроєкті  запропоновано доповнити розділ І «Створення безпечного середовища» після завдання 5 Плану заходів новим підрозділом «Запровадження напрямів щодо зменшення можливостей учинення правопорушень», який включатиме нові завдання під номерами 6-9. 

2019 р.: розроблено та спрямовано до Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо редакції статті 1261 «Домашнє насильство»» (вих. лист № 1222-01-23 від 12.12.2019 р.). У законопроекті запропоновано: зміни до частини першої статті 1261 КК України у частині визначення домашнього насильства, доповнення статті 1261 КК України частиною другою, яка визначає кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства щодо двох чи більше осіб або неповнолітньої особи, або вчинене особою, яка має судимість за цей злочин) та приміткою, в якій додатково роз’яснюються особливості домашнього насильства; виключити адміністративну відповідальність за домашнє насильство.

2017 р.: розроблено та спрямовано до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до статті 22 Закону України “Про Національну поліцію” щодо розширення основних повноважень керівника поліції» (вих. лист № 724-05-23 від 06.12.2017 р.). У проекті пропонується надати керівнику Національної поліції України повноваження приймати у визначеному порядку рішення про матеріальне і моральне заохочення громадян, які надали достовірну інформацію про вчинений злочин чи злочинця, який перебуває у розшуку, або які іншим чином надали допомогу в охороні правопорядку та запобіганні правопорушенням.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

Колодяжний М. Г. Стратегія Vision Zero: уроки для України: монографія. Харків: Право, 2022. 300 с.

Зменшення можливостей вчинення злочинів: стратегічний підхід : монографія / за заг. ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2020. 287 с.

Запобігання корупції у приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 286 с. 

Голіна В. В. Вибрані праці. Харків : Право, 2020. 592 с.

Калініна А. В. Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання : монографія / за наук. ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2019. 304 с.

Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 2018. 215 с.

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків : Право, 2017. 284 с.

Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М. Г. Колодяжний ; за ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2017. 252 с.

Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна, В. К. Грищук, О. В. Зайчук, В. О. Навроцький, О. В. Наден, Ю. В. Нікітін, Н. М. Оніщенко, Ю. А. Пономаренко, М. І. Хавронюк, О. В. Харитонова, В. І. Шакун. Київ : ВАІТЕ, 2015. 688 с.

Голина В.В., Маршуба М.О.. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине: монография. Харків : Право, 2014. 280 с.

Марченко М. Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / за ред. В. В. Голіни. Харків : Кроссроуд, 2014. 212 с.

Голіна В.В. Правова доктрина України: у 5-т. Харків : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. 1240 с.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодяжний М.Г. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності. Харків : Право, 2012. 304 с.

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса ; кол. сост. : В.В. Голина, М.Г. Колодяжный ; под общ. ред. В.В. Голины. Киев : Ред. журн. «Право Украины» ; Харьков : Право, 2013. (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины» ; вып. 22).
Кн. 1., 2013., 188 с.
Кн. 2., 2013, 184 с.
Кн. 3, 2013, 168 с.

Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / за ред. В.В. Голіни. Харків : Кроссроуд, 2010. 288 с.

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. Харків : Кроссроуд, 2008. 364 с.

Голіна В. В., Ємельянов В. П., Лукашевич С. Ю. та ін. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / за заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. Харків: «Кроссроуд», 2007. 156 с.

Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / Кол. авторів: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін.; За заг. ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова – Х.: Право, 2006. – 292 с.

Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. Харків : Нац. юрид. акад. України., 2011. 120 с.

Голіна В.В. Судимість. Монографія. Харків: Харків Юридичний, 2006.

Зеленецький В.С., Ємельянов В.П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом. Науково-практичний посібник. Харків: Кроссроуд, 2006.

Голіна, В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія. Харків : Регіон-інформ, 2004. 212 с.

Батиргареєва, В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. Харків : Одіссей, 2003. 256 с.

Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія. Харків: Регіон-інформ, 2004. 212 с.

Голіна В. В., Ємельянов В. П., Воднік В. Д. та ін. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: монографія / за заг. ред. В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. Харків: Право, 2006. 292 с.

Голіна В. В., Ємельянов В. П., Лукашевич С. Ю. та ін. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / за заг. ред. В.В. Голіни. Харків: «Кроссроуд», 2007. 156 с.

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. Харків: Вид-во Кроссроуд, 2008. 364 с.

Підручники та навчальні посібники:

Віктимологія : навч. посіб. / за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2017. 308 с.

Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М, Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2014. 440 с.

Ефективність діяльності органів кримінального переслідування по запобіганню злочинам / Лукашевич С. Ю., Блага А. Б., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М.; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. Харків, 2010. 48 с. Бібліогр.: 6 назв. Укр.  Деп. в ДНТБ України 20.06.2010, № 60 – Ук2010

Кримінологія : підручник : Загальна та Особлива частини / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. 2-ге вид. перероб і доп. Харків : Право, 2009. 288 с.

Правова статистика : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2009. 196 с.

Курс лекций по криминологии / Под ред. проф. Даньшина И.Н. (Общая часть) и проф. Голины В.В. (Особенная часть). Харьков: «Одиссей», 2006.

Наукові статті за 2022 рік:

1.Батиргареєва В. С. Методологія кримінологічного вивчення правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. зб. наук.пр. Харків: Право, 2022. Вип. 44.

2. Батиргареєва В. С., С.С. Шрамко, А.В. Калініна. Україна в огні російської агресії: кримінологічний прогноз стану злочинності у воєнний та післявоєнний періоди. Питання боротьби зі злочинністю. зб. наук.пр. Харків: Право, 2022. Вип. 44.

3. Голіна В. В. Запобігання транспортним правопорушенням в Україні в контексті євроінтеграції. Південноукраїнський правничий часопис. Вип. № 4 (у редакції).

4. Голіна В. В. Актуальні питання убезпечення безпеки дорожнього руху: правові та кримінологічні аспекти. Питання боротьби зі злочинністю.зб. наук.пр. Харків: Право, 2022. Вип. 44.

5. Колодяжний М. Г. Нормативно-правові засади безпеки дорожнього руху у зарубіжних країнах. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук.пр. Харків: Право, 2022. Вип. 43. С. 102–112.

6. Колодяжний М. Г. Європейська стратегія Vision Zero: сутність й напрями запровадження в Україні. Нове українське право. Київ: КРЦ НАПрН України, 2022. Вип. 4.

7. Колодяжний М. Г. Міфи у сфері безпеки дорожнього руху в Україні крізь призму сучасного європейського досвіду. Ампаро. Запоріжжя: Гельветика, 2022. Спецвипуск. Т. 1. С. 145–151.

8. Новіков О. В. Статистичне співвідношення між облікованими дорожньо-транспортними пригодами, адміністративними правопорушеннями у сфері дорожнього руху та кримінальними правопорушеннями проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Journal «ScienceRise: Juridical Science». № 1 (19). С. 57–63.

9. Новіков О. В. Регіональні особливості розподілу порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України). Journal «ScienceRise: JuridicalScience». № 2 (20). С. 50–58.

10. Головкін Б.М. Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків в Україні. Проблеми законності: зб. наук. пр. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Вип. 156. С. 52-75.

11. Христич І.О. Латентність правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні.Публічне право. № 4.

12. Христич І.О. Основні тенденції кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту під час воєнного стану в Україні. DICTUM FACTUM. 2022. № 2 (12).

13. Шрамко С. С. Впровадження в Україні державної політики щодо зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод. Вісник Асоціації кримінального права, Вип. 2(18). С. 172-185.

14. Шрамко С. С., Самойлова О.М. Запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 12.

15. Danylchenko Y. Criminogenic Factors Of Organizational And Managerial Nature As Determinants Of Road Traffic Offenses. Archives of Criminology and Forensic Science 2021. № 2 (4). Р. 69-78. DOI: https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021.

16. Калініна А. В. Запобігання дорожньо-транспортним пригодам в умовах воєнного стану. Питання боротьби зі злочинністю.зб. наук.пр. Харків: Право, 2022.  Вип. 44.

17. Кисельова М.С. Нормативно-правове регулювання створення аварійного коридору під час дорожньо-транспортної пригоди: зарубіжний досвід. Аналітично-порівняльне правознавство. № 6.

18. Панова С.В. Дорожньо-транспортний травматизм і смертність в умовах зовнішньої воєнної загрози суверенітету і територіальної цілісності України. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2022. Вип. 43. С. 67-73.

Тези наукових доповідей і повідомлень за 2022 рік:

1.Батиргареєва В. С. Дорожній рух у прифронтовому регіоні: виклики воєнного стану. Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: мат-ли Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 8-11.

2. Батиргареєва В. С. Безпека дорожнього руху під час воєнного стану: до аналізу ситуації на автошляхах України. Актуальні проблеми приватного та публічного права: мат-ли ІV Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 93-річчю з дня народження членакореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (м. Харків, 21 травня 2022 р.). Харків, 2022. C. 306-309.

3. Батиргареєва В.С. Статистичний аналіз правопорушень у сфері дорожнього руху: про коректність співставлення. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 лист.2022 р.). Одеса,   С. 153-156.  

4. Голіна В.В. Об’єкт запобіжного впливу у сфері забезпечення дорожнього руху Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро, 2022. 103-107.

5. Голіна В. В. Культурологічний вектор у системі напрямів підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 2022. С. 97-99.

6. Голіна В. В. Покарання як єдність примушування та переконання. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: зб. мат-лів. (Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 111-115.

7. Голіна В.В. Об’єкт запобіжного впливу у сфері забезпечення дорожнього руху. Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 103-107.

8. Голіна В. В. Деякі спірні питання виокремлення і розміщення кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту за чинним КК України та Проєктом нового КК України (de lege ferenda). Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?: мат-ли Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 21-22 жовт. 2022 р.). Харків, 2022. 

9. Голіна В. В. Деякі спірні питання виокремлення і розміщення кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту за чинним КК України та Проєктом нового КК України (de lege ferenda). Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?: мат-ли Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 21-22 жовт. 2022 р.).

10. Голіна В. В. “Людський фактор” – вирішальний чинник дорожньо-транспортних пригод: спроба осмислення поняття. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: мат-ли Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 25 листоп. 2022 р.). С. 162-165.

11. Голіна В. В. “Криваві війни на дорогах”: шляхи забезпечення прав людини на життя та здоров’я в Україні. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: мат-ли VI Медико-прав. Форуму.(м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). Харків, 2022. 

12. Голіна В. В. Культурологія дорожнього руху в умовах воєнного стану. Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 24 листоп. 2022 р.).

13. Голіна В. В. Безпека дорожнього руху та шляхи її забезпечення в Україні. Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022 С. 38-41.

14. Голіна В. В. Підхід до визначення поняття дорожнього руху як складова публічної безпеки і правопорядку. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 1 липня 2022 р.). Донецький держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 91-94.

15. Голіна В. В. Окремі питання вдосконалення кримінально-правової охорони суспільних відносин у сфері дорожнього руху. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали «круглого столу» (м. Львів, 23 верес. 2022 р.). Львів. держ. ун-т внутр справ. Інститут права. Львів : ЛДУВС, 2022. С. 29-31.

16. Голіна В. В. Етична складова, або три «С» культурологічного напряму запобігання транспортним правопорушенням в Україні. Нова архітектура безпекового середовища : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 груд. 2022 р.). Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. СташисаНАПрНУкаїни та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2022.

17. Колодяжний М. Щодо системи міжнародно-правового регулювання безпеки дорожнього руху. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V  Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 2022. С. 669–672.

18. Колодяжний М. Г. Війна – нова умова сучасної української соціальної дійсності. Кримінологічний вимір сучасності: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (Харків, 14 квіт. 2022 р.,). Харків, 2022. С. 38–40.

19. Колодяжний М. Г. Запобігання автотранспортній злочинності в Україні крізь призму поглядів Т. А. Денисової. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: збірник матеріалів (Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 198–201.

20. Колодяжний М. Г. Запобігання злочинності в Україні під час війни: кримінологічні аспекти. Діяльність державних органів в умовах воєнного стану: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. онлайн-семінару (Кривий Ріг, 29 квіт. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 75–77.

21. Колодяжний М. Г. Інформація як складова національної безпеки. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 трав. 2022 р.) / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 171–175.

22. Колодяжний М. Г. Правове убезпечення дорожнього руху: зарубіжний досвід. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнар. кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О. І. (Харків, 21 трав. 2022 р.). Харків, 2022. С. 324–327.

23. Колодяжний М. Г. Правопорушення у сфері дорожнього руху: карати чи профілактувати? Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 66–69.

24. Колодяжний М. Г. Стан безпеки дорожнього руху у Латвії й в Україні та шляхи його покращення.Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних і юридичних наук: зб. мат. доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків–Рига, 31 трав.   2022 р.). Харків,  С. 114–116.

25. Колодяжний М. Г. Економічна засада убезпечення дорожнього руху: європейська теорія і практика. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період:  тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 18 листоп. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 84–86.

26. Колодяжний М. Г. Гармонізація законодавства України і ЄС у сфері безпеки дорожнього руху. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: зб. тез доповідей ІІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. 60-річчю Хмельниц. нац. ун-ту (Хмельницький, 17 квіт. 2022 р.) Хмельницький: ХНУ, 2022. С. 112–115.

27. Колодяжний М. Г. Захист права громадян на безпеку у сфері дорожнього руху в Україні. Права людини та публічне врядування в сучасних умовах: матеріали V Міжнар. правничого форуму (Чернівці, 10 черв. 2022 р.) / уклад. І. В. Ковбас, І. І. Бабін, О. І. Ющик, І. Ж. Торончук, П. І. Крайній. Чернівці: Технодрук, 2022. С. 205–208.

28. Колодяжний М. Г. Перспективи формування нульової толерантності щодо порушення правил дорожнього руху. Нова архітектура безпекового середовища України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 23 груд. 2022 р.). Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУкаїни та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2022.

29. Головкін Б.М. Щодо смертності в ДТП в Європейському Союзі. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства, присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2022. С. 34-38.

30. Головкін Б.М. Щодо жертв дорожньо-транспортних пригод. Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матер. Всеукр.наук.-практ. онлайн-конференції, (м. Кривий Ріг, 27 травня 2022 року). Кривий Ріг, 2022. С. 41-46.

31. Головкін Б.М. Рівень дорожньо-транспортного травматизму і смертності в Європейському Союзі та Україні. Організаційно-правові аспекти взаємодії правоохоронних та судових органів під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією рф проти України.: Матер. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 30 квітня 2022 року). Дніпро: Луган. Держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2022. С. 9-16.

32. Головкін Б.М. Фактори ризику дорожньо-транспортного травматизму і смертності в умовах воєнного стану. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: Матер. Міжвідом. Наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 24 листопада 2022 року). Киъв, 2022. С. 37-43.

33. Головкін Б.М. Корупційні ризики у сфері державного контролю за безпекою дорожнього руху. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: Мат. VII Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 8-9 грудня 2022 року). Київ, 2022. С. 23-27.

34. Головкін Б.М. Корупційні ризики у сфері перевезень автомобільним транспортом. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: збір. тез допов. учасників VІІI Всеукр. круглого столу (м. Львів, 08 грудня 2022 року). Львів, С. 48-51.

35. Головкін Б.М. Сучасні виклики безпеці дорожнього руху. Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики.: мат. Всеукр. наук. конф. м. Одеса, 12 грудня 2022 р. С. 18-20.

36. Головкін Б.М. Системний підхід до забезпечення безпеки на дорогах в Європейському Союзі. Нова архітектура безпекового середовища.: Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Харків, 23 грудня 2022 р.

37. Шрамко С. С. До питання визначення об’єкта громадського запобіжного впливу на злочинність. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: зб. матеріалів. (м. Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 411-413.

38. Шрамко С. С. Забезпечення безпеки дорожнього руху крізь призму прав людини. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V Всеукр. наук-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 2022. С. 463-465.

39. Шрамко С. С. Людський чинник як об’єкт запобігання дорожньо-транспортного травматизму. Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро : ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет». С. 183-185.

40. Шрамко С. С. Щодо запобіжного впливу громадської думки. Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних і юридичних наук : збірник матеріалів доповідей учасників міжнародної науковопрактичної конференції. (Харків-Рига, 31 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 234-236.

41. Шрамко С. С. Епідемічні загрози: виклики для України і країн Європи. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану : мат-ли міжнар. круглого столу. (Харків, 16 черв. 2022 р.). Харків, 2022. С. 154-157.

42. Шрамко С. С. До питання забезпечення права людини на безпеку в умовах воєнного стану. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 30 вересня 2022 року). Кривий Ріг, 2022. С. 81-83.

43. Шрамко С. С. Соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 18 листопада 2022 року). Кривий Ріг, 2022. С. 180-183.

44. Шрамко С. С. Наслідки екологічних кримінальних правопорушень, вчинених під час війни, для громадського здоров’я. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму (Полтава-Харків, 25 лист. 2022 р.) Харків, 2022.

45. Шрамко С. С. Роль громадських інституцій у зниженні дорожньо-транспортного травматизму та смертності в Україні. Нова архітектура безпекового середовища : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 груд. 2022 р.). Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН Укаїни та ін. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2022.

46. Данильченко Ю. Б. Український перехід: від невизначеності до стратегії. Кримінологічний вимір сучасності: наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). Харків, 2022. С. 17-20.

47. Христич І. О. Кримінальні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Необережні кримінальні правопорушення: проблеми теорії та практики: Мат-ли круглого столу, проведеного в межах днів науки на факультеті правничих наук Національного університету Києво-Могилянської академії. (м. Київ, 28 січ. 2022 р.). Київ, 2022. С. 84 – 87.

48. Христич І.О. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: кримінологічний дискурс. Кримінологічний вимір сучасності: зб. тез доп. наук. -практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). Харків, 2022. С. 88-89.

49. Христич І. О. Основні тенденції у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 2022. С. 448-450.

50. Христич І. О. Актуальні питання відповідальності за кримінальні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: зб. матеріалів. (м. Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 387-388.

51. Христич І. О. Проблеми ведення обліку транспортних засобів в умовах військового стану. Діяльність державних органів в умовах воєнного стану: мат-ли міжнар. наук.-практич. онлайн-семінару. (м. Кривий Ріг, 29 квіт. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 234-235.

52. Христич І. О. Чинники, що впливають на безпеку дорожнього руху в умовах воєнного стану. Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: мат-ли всеукр. наук.-практич. онлайн-конф. (м. Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 106-109.

53. Христич І. О. Стан кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в реаліях карантинного періоду. Право та суспільство в реаліях карантинного періоду: мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 лют. 2022 р.). Киів, 2022. С. 175-177.

54. Христич І. О. Проблеми безпеки дорожнього руху у повоєнний період. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кривий Ріг, 18 лист. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 167 – 169. 

55. Новіков О. В. До питання про «географію» перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху в Україні. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: зб. матеріалів (м. Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. C. 269–271.

56. Новіков О. В. Деякі проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах воєнного стану. Діяльність державних органів в умовах воєнного стану: мат-ли міжнар. наук.-практич. онлайн-семінару (м. Кривий Ріг, 29 квіт. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 95–96.

57. Новіков О. В. Щодо регіональних особливостей розподілу порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України).Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: мат-ли XX міжнар. наук.-практич. конф. (м. Бухарест (Румунія), 07 трав. 2022 р.). Бухарест, 2022. С. 117–122.

58. Новіков О. В. Щодо причин дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: мат-ли всеукр. наук.-практич. онлайн-конф. (м. Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. C. 85-88.

59. Новіков О. В. До питання про коефіцієнти злочинності у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: ДУІТ, 2022. 226 с. C. 55–59.

60. Новіков О. В. До питання про криміналізацію «агресивного водіння» у проєкті нового кримінального кодексу України. Міжнародна наукова конференція «Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?», (м. Харків, 21-22 жовтня 2022 р.).

61. Калініна А. В. Смертність на дорогах України: норма чи аномалія? Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 2022. С. 158–160.

62. Калініна А. В. Дорожня безпека у населених пунктах під час воєнного стану. Діяльність державних органів в умовах воєнного стану: мат-ли міжнар. наук.-практ. онлайн-семінару, (м. Кривий Ріг, 29 квіт. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 63–64.

63. Калініна А. В. Водій як учасник дорожнього руху в умовах воєнного стану: гарант безпеки чи перший порушник? Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: мат-ли всеукр. наук.- практ. онлайн-конференції, (м. Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 63–65 (0,2 д.а.).

64. Калініна А. В. Інформаційна безпека особи в умовах воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: мат-ли Міжнар. наук-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти.(м. Рівне,11-12 трав.). Рівне,  2022 року. С. 384-386.

65. Калініна А. В. Транспортні правопорушення у проекті Кримінального кодексу України. Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: Мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 жовт.). Київ, 2022. С.413-415.

66. Калініна А. В. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху під час воєнного стану. Правова політика України: історія та сучасність: мат-ли IІІ Всеукр. наук.-практ. семінару. (м. Житомир, 7 жовт. 2022 р.). Житомир, 2022. С. 19–21.

67. Калініна А. В. Запобігання транспортним правопорушенням кримінально-правовими засобами у проєкті КК України. Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?: мат-ли Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 21-22 жовт. 2022 р.). Харків, 2022.

68. Калініна А. В. Убезпечення дорожнього руху в умовах воєнного стану. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період: мат-ли Між нар. наук.-практич. конф. (м. Кропивницький, 18 лист.). Кропивницький, 2022.

69. Калініна А. В. Особливості запобігання дорожньо-транспортним пригодам в умовах воєнного стану. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: мат-ли Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 25 листоп. 2022 р.). С. 172-175.

70. Калініна А. В. Транспортні правопорушення у проекті Кримінального кодексу України. Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 жовт. 2022р.) Київ, 2022.С. 413-415.

71. Калініна А. В. Безпека держави, безпека дорожнього руху та інформаційна безпека: які наслідки тимчасових змін, викликаних введенням воєнного стану? Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 24 листоп.2022 р.). Хмельницький, 2022.

72. Панова С. В. Деякі питання безпеки у сфері дорожнього руху в Україні. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V всеукраїнська науково-практична конференції (25 лютого 2022 р. м. Хмельницький). Хмельницький, 2022. С. 301-302.

73. Панова С. В. Дорожньо-транспортний травматизм і смертність в умовах загрозливих зовнішніх викликів. Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (14 квітня 2022 р., м. Харків). Харків, 2022. С. 68-70.

74. Панова С.В. Зниження показників загиблих на автошляхах України в умовах воєнної загрози. Подолання війни – правові та економічні перспективи вільної України : матер. наук. конф. Бізнес-Школа Вісбадена. (Вісбаден, Німеччіна, 10 червн. 2022 р.).

75. Panova S. New the responsibility for drunk driving the war in Ukraine. Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних і юридичних наук: мат-ли між нар. наук.- практ. Конф.. (Харків-Рига, 31 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 19-20.

76. Панова С.В. Питання ефективності забезпечення безпеки дорожнього руху органами Національної поліції в умовах воєнної агресії. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стан : мат-ли всеукр. наук.-дослід. Конф. (м. Кропивницький, 1 липн. 2022 р.). Кропивницький, 2022. С. 281.

77. Панова С.В. Питання відповідальності за керування у стані сп’яніння під час війни. Розвиток науки та техніки у сучасному світі : мат-ли міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Вінниця, 13 липн. 2022 р.). С. 91-94.

78. Панова С.В. До проблеми водіння у нетверезому стані на дорогах України в умовах воєнної агресії. Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів): мат-ли наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 07 верес. 2022 р.). Київ, С. 205-206.

79. Панова С.В. Дорожньо-транспортний травматизм: вплив на сектор охорони здоров’я. Правове регулювання діяльності у у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: мат-ли VI Медико-правов. форуму (Полтава, 25 листоп. 2022 р.). Полтава, 2022.

80. Панова С.В. Необхідність стратегічного регіонального впровадження для підвищення безпеки дорожнього руху в Україні. Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні в умовах сучасних викликів : матеріали всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Одеса, 12 груд. 2022 р.). (0,2 д.а.).

81. Панова С.В. Дорожньо-транспортний травматизм і смертність: нові енергетичні виклики в умовах війни в Україні. Правові виклики сучасності : матеріали круг. столу (м. Харків , 20 груд. 2022) (0,2 д.а.) Харківський педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

82. Панова С.В. Щодо показників дорожньо-транспортних пригод з травмованими та загиблими в умовах воєнної агресії. Нова архітектура безпекового середовища України : матеріали всеукраїнськ. нау-практ. конф.(м. Харків, 23 груд. 2022 р.) (0,2 д.а.).

83. Кисельова М. С. Діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я у забезпеченні кримінологічної безпеки в сфері дорожнього руху. Актуальні проблеми кримінального права, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 2022. С. 185-189.

84. Кисельова М. С. Порядок організації дорожнього руху в умовах воєнного стану. Діяльність державних органів в умовах воєнного стану: мат-ли міжнар. наукю-практичю. онлайн-семінару.(м. Кривий Ріг, 29 квіт. 2022). Кривий Ріг, 2022. С. 66-69.

85. Кисельова М.С. Вплив дорожньо-транспортної інфраструктури на рівень смертності на дорогах України. Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика: мат-ли V міжнар. Літнього наукового симпозіуму. (м. Одеса, 29-30 лип. 2022 р.) Одеса, 2022. С. 59-61.

86. Кисельова М.С. Європейський досвід регулювання питання заборони користування засобами мобільного зв’язку за кермом. Адаптація правової системи України до права європейського союзу: теоретичні та практичні аспекти: мат-ли Всеукр. Наук.-практ. конф. з нагоди 20-ї річниці заснування Полтав. юр. Інституту (м. Полтава, 29 вер.). Полтава, 2022. (0,2 д.а.).

87. Кисельова М.С. Щодо питання організації швидкісного режиму в Україні. Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства: V Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 28-29 жовт.). Київ, 2022. С. 92-94.

88. Кисельова М.С. Автоматизовані системи фіксації порушень правил дорожнього руху: європейський підхід. Жовтневі наукові читання: мат-ли XI Міжнар. інтернет — конф. (м. Івано-Франківськ, 28 жовт. 2022 р.). (0,2 д.а.).

89. Кисельова М.С. Досвід впровадження нульової толерантності до смертності на дорогах у Швеції (на прикладі концепції Vision Zero). Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період: мат-ли Між нар. наук.-практич. конф. (м. Кропивницький, 18 лист.). Кропивницький, 2022. (0,2 д.а.).

90. Кисельова М.С. Переваги впровадження автоматизованих систем фіксації порушень правил дорожнього руху в Україні. До дня прав людини: матеріали Міжнар. круглого столу (м. Запоріжжя, 01 лист., 2022). Запоріжжя, 2022. (0,2 д.а.). (0,2 д.а.).

91. Кисельова М.С. Антикорупційні складові системи фіксації правопорушень у сфері убезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі: мат-ли VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 8-9 груд.).

92. Кисельова М.С. Німецький досвід впровадження автоматизованої системи фіксацій порушень правил дорожнього руху. Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки: мат-ли VІ Міжнародній науково-практичній конференції  (м. Київ, 23-24 груд. 2022р.).

93. Кисельова М.С. Вплив «блекауту» на безпеку дорожнього руху в Україні. Наукові підсумки 2022 року: мат-ли CXV Міжнар. Інтернет- конф. (м. Чернігів, 27 груд. 2022 р.). (0,2 д.а.).

94. Самойлова О. М. Щодо ролі автошкіл у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: зб. матеріалів. (м. Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. C.322-324.

95. Самойлова О.М. До питання щодо повноважень органів місцевого самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху. Правова політика України: історія та сучасність: мат-ли IІІ Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Житомир, 7 жовт. 2022 р.). Житомир, 2022. С. 86-89.

96. Самойлова О.М. Щодо дотримання правил дорожнього руху у воєнний час. Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 77-80.

97. Самойлова О.М. Окремі аспекти дорожньо-транспортних пригод, що вчиняються водіями похилого віку. Актуальні проблеми приватного та публічного права: мат. ІV Міжнар. науково-практ. конф. присвяченої 93-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І.: зб. матеріалів (м. Харків, 21 трав. 2022 р.). Харків, 2022. С. 345-347.

98. Новіков О. В. Деякі питання забезпечення прав і свобод осіб, що вчинили правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, в умовах воєнного стану. Розвиток молодіжної науки в умовах воєнного стану: мат-ли курсантсько-студентського круглого столу (м. Кривий Ріг, 22 квіт. 2022 р.). Кропивницький, 2022. С. 126–128.

99. Христич І. О. Стан кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в умовах воєнного стану. Протидія кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 27 жовт. 2022 р.).  м. Кропивницький , 2022.

ІСТОРІЯ

Сектор попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді у складі Відділу загальної теорії кримінології та кримінологічних досліджень був створений 21 червня 1995р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності». У такому вигляді сектор проіснував до 2007р. У цьому році Постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у Сектор дослідження проблем запобігання злочинності у складі Відділу кримінологічних досліджень.

З моменту створення сектор розпочав проведення актуальних для теорії та практики фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю. За цей час було виконано значний обсяг наукових досліджень, в основу яких покладено не тільки теоретичні, а переважно емпіричні дослідження. Ці дослідження були спрямовані на з’ясування науково-обґрунтованих уявлень про кримінологічну характеристику злочинності в Україні та її проявів, її детермінацію, особу злочинця та її запобігання. Наукові результати вчених сектора отримують позитивний резонанс у суспільстві, про що свідчать, зокрема, схвальні відгуки та акти про впровадження результатів дослідження у практику боротьби зі злочинністю.
Співробітники сектора приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах з актуальних для життя країни питань.

http://www.ivpz.org/images/stories/semin24.042014_2.jpg

Виступ керівника наукових робіт відділу д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН
України Володимира Голіни 24 квітня 2014 р. на науково-практичному семінарі
«Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні
та протидії корупції»

 

Керівник наукових робіт відділу д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Володимир Голіна під час роботи міжнародної науково-практичної конференції “Кримінально-правовое забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації” з д.ю.н., проф., академіком НАН України Василем Тацієм та д.ю.н., проф., академіком НАПрН України Василем Шакуном (12-13 жовтня 2017 р.)

 

http://www.ivpz.org/images/stories/kolodyagnii_december2017_2.jpg

Нагородження Колодяжного М.Г. медаллю “Трудова слава” ІІ ступеня Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна” 22 грудня 2017 р.

 

Директор Інституту Владислава Батиргареєва і науковці відділу Сабріе Шрамко та Аліна Калініна під час проходження професійної кваліфікаційної програми “Методологія права та методи викладання права в Німечині” для викладачів вищої школи в місті Вісмар (ФРН), липень-серпень 2019 року

З першим омбудсменом України Ніною Карпачовою та президентом НАПрН України Олександром Петришиним на нагородженні грамотами від Союзу юристів України до Дня юриста України (8 жовтня 2019 р.)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика” (5 листопада 2021 року) (проводилася у змішаному фороматі)