ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Відділ дослідження проблем кримінального права очолює завідувач відділу – доктор юридичних наук, доцент Пащенко Олександр Олександрович.

Керівником наукових робіт є доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту Борисов Вячеслав Іванович.

СПІВРОБІТНИКИ

Google Scholar

ORCID

Scopus

ПАЩЕНКО Олександр Олександрович / Pashchenko Oleksandr

Завідувач відділу, доктор юридичних наук (2019 р.), доцент (2012 р.).

Кандидатська дисертація: «Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину» – спеціальність 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2004 р.).

Докторська дисертація: «Соціальна обумовленість кримінально-правових норм»: спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2019 р.)

Участь у колегіальних органах: член Вченої ради НДІ ВПЗ.

Членство у професійних організаціях: Всеукраїнська асоціація кримінального права України.

Нагороди та відзнаки: лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2017).

Навчальні дисципліни, які викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку», «Доктринальні засади кримінально-правового регулювання».

 

   

Google Scholar

ORCID

Personal website

КАРЧЕВСЬКИЙ Микола Віталійович /  Karchevskyi Mykola

 Головний науковий співробітник, доктор юридичних наук (2013 р.), професор (2014 р.).

Кандидатська дисертація: «Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (аналіз складу злочину)» – спеціальність 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2003 р.).

Докторська дисертація: «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України»: спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2013 р.)

Членство у професійних організаціях: член Міжнародної асоціації кримінального права

Нагороди та відзнаки: Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання, організованого Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» у номінації «Довідкові видання» (2022), Дипломом І ступеня щорічного конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, у номінації «Мультимедійне видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосібники тощо)» (2019).

 

Google Scholar

ORCID

Web of Science 

Scopus

ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович / Shepitko Mykhaylo

Провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук (2018 р.), старший науковий співробітник (2015 р.).

Кандидатська дисертація: «Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання» – спеціальність 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2011 р.).

Докторська дисертація: «Теоретико-методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя»: спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;  12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (2018 р.)

Участь у колегіальних органах: член Галузевої експертної ради Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, заступник голови Ради молодих учених при Мінінстерстві освіти та науки України, член Вченої ради НДІ ВПЗ.

Членство у професійних організаціях: радник-секретар Міжнародного конгресу криміналістів, секретар Української національної групи Міжнародної асоціації карного права, член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Нагороди та відзнаки: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014, 2015); почесна грамота Інституту вивчення проблем злочинності за високі досягнення у науковій праці (2015); лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2017); стипендіат та дипломант відповідно до стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук (2020).

 

   

Google Scholar

ORCID

НОВІКОВА Катерина Андріївна – старша наукова співробітниця відділу, кандидатка юридичних наук; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (2011 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Обмеження волі як вид покарання» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2015 р.); науковий керівник: доктор юридичних наук Ю. А. Пономаренко.

Напрями наукової діяльності: засоби кримінального права, кримінально-правова охорона інформаційної безпеки, психологія і кримінальне право.

Авторка 150 наукових праць, активна учасниця та переможиця міжнародних програм та грантів (Республіка Польща, Республіка Литва).

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2017 р.).

Google Scholar

ORCID

Web of Science

Scopus

БАЗЕЛЮК Вікторія Володимирівна /  Bazeliuk Viktoriia

Молодша наукова співробітниця, кандидатка юридичних наук (2012 р.), доцентка (2021 р.).

Кандидатська дисертація: «Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини» – спеціальність 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2012 р.).

Членство у професійних організаціях: Всеукраїнська асоціація кримінального права

   

Google Scholar

ORCID

Academia.edu

КУКОВИНЕЦЬ Дар’я Олександрівна / Kukovynets Daria

Молодша наукова співробітниця, здобувачка Інституту.

Участь у колегіальних органах: членкиня Ради молодих учених НДІ ВПЗ.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії: «Кримінальна відповідальність за домагання дитини для сексуальних цілей: ґенеза, склад кримінального правопорушення та караність», спеціальність 081 – Право.

   

АСПІРАНТИ  ТА ЗДОБУВАЧІ ВІДДІЛУ

Вареник Катерина Володимирівна

Тема дисертації: «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією: соціальна обумовленість кримінальної відповідальності та склад кримінального правопорушення». Науковий керівник: к.ю.н., ст.досл. Д. П. Євтєєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік затвердження теми дисертації – 2021.

Жуковська (Махно) Карина Віталіївна

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за невиконання рішень Європейського суду з прав людини». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ю. П. Дзюба. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. затвердження теми дисертації – 2017. Перебуває в академічній відпустці (наказ № 19 «А» від 03 вересня 2020 р.).

Крот Марина Анатоліївна

Тема дисертації: «Колабораційна діяльність: поняття, склад кримінального правопорушення та кваліфікація». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Н. В. Шульженко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. затвердження теми дисертації – 2022.

Куковинець Дар’я Олександрівна

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за домагання дитини для сексуальних цілей: ґенеза, склад кримінального правопорушення та караність».  Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. Рік затвердження теми дисертації – 2022.

Мельниченко Владислав Сергійович

Тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженням службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми». Науковий керівник: к.ю.н., ст. досл. Д. П. Євтєєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури –2021. Рік затвердження теми дисертації – 2019 (затверджено Вченою радою Запорізького національного університету).

Олійниченко Ангеліна Євгенівна

Тема дисертації: «Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство». Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019.

Ромашкін Сніжана Іванівна

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за насильницьке зникнення». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Н. В. Шульженко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019.

Федюк Віталій Владленович

Тема дисертації: «Об’єкт критичної інфраструктури як предмет кримінального правопорушення: поняття, види, вплив на кваліфікацію». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2021. Рік затвердження теми дисертації – 2021.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Положенням про відділ основна задача відділу дослідження проблем кримінального права – проведення фундаментальних досліджень у галузі кримінального права.

 Види робіт, що виконуються відділом дослідження проблем кримінального права:

проведення науково-дослідних робіт відповідно до тематичних планів;

участь у конкурсах по виконанню науково-дослідних робіт;

оформлення результатів науково-дослідних робіт у вигляді звітів, публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях;

подання результатів науково-дослідних робіт у вигляді доповідей на семінарах, на науково-практичних конференціях, вебінарах, симпозіумах, семінарах тощо.

ІСТОРІЯ

Сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю у складі відділу кримінально-правових проблем та кримінально-виконавчого законодавства (нині – відділ дослідження проблем кримінального права) був створений 21 червня 1995 р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності». У такому вигляді сектор проіснував до 2007 р. У тому ж році Постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, а відділ отримав назву – відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

27 вересня 2022 р. на підставі Постанови Президії НАПрН України
№ 123/6  були здійснені зміни в організаційній структурі Інституту та сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю було трансформовано у відділ дослідження проблем кримінального права.

З дня існування до 2000 р. сектор очолював канд. юрид. наук, доцент В.П. Ємельянов. У 2000-2001 роках структурним підрозділом керувала канд. юрид. наук, доц. Л.В. Дорош; з 2002 р. по 2006 р. – докт. юрид. наук, проф. Н.О. Гуторова; з 2006 р. по жовтень 2011 р. – канд. юрид. наук, доц.
Л. М. Демидова. З листопада 2011 р по серпень 2014 р. – канд. юрид. наук., доц. О. О. Пащенко, з вересня 2014 р. по  березень 2023 р. – докт. юрид. наук, проф. Л. М. Демидова, з березня 2023 р. – докт. юрид. наук, доц.
О. О. Пащенко.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.Науковцями відділу здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

«Теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми кримінально правової охорони інформаційної безпеки в Україні» (термін виконання: 1 кв. 2022 р. – 4 кв. 2025 р., наукова керівниця теми – д.ю.н., проф. Л. М. Демидова). Тема затверджена постановою постановою Президії НАПрН України № 118/5 від 15.06.2021 р.  (номер державної реєстрації 0121U114324).

«Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – акад. НАН України, д.ю.н., проф. В.Я. Тацій; керівник наукових робіт: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2017 р. (номер державної реєстрації 0117U000285).

«Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування» (термін виконання: 1 кв. 2012 р. – 4 кв. 2016 р., науковий керівник теми – акад. НАН України, д.ю.н., проф. В.Я. Тацій; керівник наукових робіт: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. (номер державної реєстрації 0112U001335).

2. Інші знакові наукові здобутки співробітників відділу: головний науковий співробітник відділу М. В. Карчевський є автором та розробником інтерактивного довідника «Протидія злочинності в Україні: інфографіка». З актуальною версією застосунку можна ознайомитися за посиланням:https://karchevskiy.org/i-dovidnyk/

ЗАКОНОПРОЄКТНІ РОБОТИ

Ініціативні законопроєкти:

1.«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо терористичного акту та погрози вчинення такого злочину». Розробники:
Л. М. Демидова, О. С. Попович. Отримано акт впровадження за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського (вх. № 637-01-23 від 23.12.2019 р.).

2. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за організацію та участь в оплачуваних політичних масових заходах або примушування до участі у політичних масових заходах». Розробники: Л. М. Демидова,
О. О. Пащенко.
Отримано акт впровадження за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України

Д. А. Монастирського (вх. № 38-01-23 від 23.12.2019 р.).

3. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження альтернативних позбавленню волі заходів щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані зі станом наркотичної залежності». Розробники: В. С. Батиргареєва,
Д. П. Євтєєва, О. О. Пащенко.

4. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)». Розробники:
В. І. Борисов, В. В. Олійниченко. Отримано акт впровадження за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського (вх. № 247-01-23/1 від 29.12.2020 р.).

Наукові експертні висновки  для вищих та центральних органів  державної влади за 2022 рік:

Для комітетів Верховної Ради України:

1.Пропозиції та зауваження на законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь (реєстр. № 6397 від 06.12.2021 р.) (щодо кримінально-правових питань) (вх. лист № 338 від 28.12.2021 р., вих. лист № 22-01-52 від 19.01.2022 р.).

2. Пропозиції та зауваження на законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь (реєстр. № 6397-1 від 22.12.2021 р.) (щодо кримінально-правових питань) (вх. лист ел. поштою № 02 від 05.01.2022 р., вих. лист № 21-01-52 від 19.01.2022 р.).

3. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за правопорушення в сфері реалізації права на мирне зібрання» (реєстр. № 7097 від 22.02.2022 p.) (вх. лист ел. поштою б/н від 01.07.2022 р., вих. лист № 109-01-52 від 08.07.2022 р.).

4. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 7290 від 15.04.2022 р.) (вх. лист ел. поштою б/н від 01.07.2022 р.,вих. лист № 109-01-52 від 08.07.2022 р.).

5. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю» (реєстр. № 7569 від 19.07.2022 p.) (вх. лист ел. поштою б/н від 12.08.2022 р., вих. № 134-01-52 від 08.2022 р.).

6. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України ««Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колаборційну діяльність та суміжні кримінальні правопорушення» (реєстр. № 7570 від 20.07.2022) (вх. лист ел. поштою б/н від 12.08.2022 р, вих. № 134-01-52 від 08.2022 р.).

7. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (реєстр. № 7647 від 08.08.2022 р.) та проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України» (реєстр. №7646 від 08.08.2022 р.) (вх. лист ел. поштою б/н від 17.09.2022 р., вих. № 176-01-52 від 09.2022 р.).

8. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 111-1 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (реєстр. № 8077 від 26.09.2022 р.) (вх. лист ел. поштою б/н від 19.10.2022 р., вих. № 211-01-52 від 28.10.2022 р.).

9. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо протидії російській паспортизації» (реєстр. № 8057 від 19.09.2022 р.) (вх. лист б/н від 19.10.2022 р., вих. № 211-01-52 від 28.10.2022 р.).

Для Офісу Генерального прокурора:

1.Роз’яснення щодо певних кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, громадської безпеки й проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (статті 111, 1111, 1112, 1142, 2583, 2585, 260, 4362, 438 КК) (вх. лист б/н від 26.05.2022 р., вих. лист № 96-01-55 від 10.06.2022 р.).

2. Науково-правовий висновок щодо участі дітей у збройних конфліктах (вх. лист б/н від 16.09.2022 р., вих. № 199-01-52 від 12.10.2022 р.).

3. Роз’яснення щодо певних кримінальних правопорушень (статті 190, 200, 361 КК України) (вх. б/н від 28.10.2022 р., вих. № 215-01-32 від 04.11.2022 р.).

4. Роз’яснення щодо ст. 441 КК (вх. б/н від 05.12.2022 р., вих. № 237-01-32 від 12.12.2022 р.).

Для Служби безпеки України:

1.Відповідь щодо актуальних кримінально-правових питань воєнного періоду (вх. б/н від 21.09.2022 р., вих. № 192-01-40 від 04.10.2022 р.).

2. Науково-правовий висновок щодо законопроєктів з питань боротьби з тероризмом (реєстр. № 7349 від 05.05.2022 р., № 7350 від 05.05.2022 р. і № 7699 від 26.08.2022 р.) (вх. б/н від 24.09.2022 р., вих. № 188-01-40 від 28.09.2022 р.).

3. Відповідь щодо кваліфікації дій осіб, які у складі приватних військових кампаній беруть участь у військовій агресії проти України (вх. б/н від 12.10.2022 р., вих. № 203-01-40 від 20.10.2022 р.).

4. Відповідь щодо кваліфікації дій осіб окремих категорій як колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України) (вх. б/н від 06.11.2022 р.,вих. № 228-01-40 від 14.11.2022 р.).

Для Верховного Суду:

1.Науково-правовий висновок щодо визнання працівників ФОП колективом, який, відповідно до ст. 47 КК України, може клопотати про передачу особи на поруки (вх. № 318 від 06.12.2021 р., вих. лист № 69-02-35 від 21.02.2022 р.).

2. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень ч. 4 ст. 307 КК України (вх. № 319 від 07.12.2021 р., вих. лист № 25-02-35 від 20.01.2022 р.).

3. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень примітки до ст. 358 КК України (вх. № 333 від 23.12.2021 р.,вих. лист № 27-02-35 від 20.01.2022 р.).

4. Науково-правовий висновок щодо змісту ознак кримінального правопорушення, передбаченого нормою ч. 1 ст. 426 КК України «Бездіяльність військової влади» (вх. № 319 від 339/1 від 30.12.2021 р., вих. лист № 43-02-35 від 31.01.2022 р.).

5. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень статей 5 та 2032 КК України (вх. б/н від 12.05.2022 р., вих. лист № 97-02-35 від 13.06.2022 р.).

6. Науковий висновок щодо співвідношення норм, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 75 КК України (вх. б/н від 08.2022 р., вих. № 152-01-35 від 29.08.2022 р.).

7. Науково-правовий висновок стосовно тлумачення ч. 1 ст. 154 КК України (вх. б/н від від 12.08.2022 р., вих. № 177-01-35 від 19.09.2022 р.).

8. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень ст. 366 КК України (вх. лист № 08.09.2022 р., вих. № 201-01-35 від 18.10.2022 р.).

9. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень ст. 15 КК України (у частині можливості оцінки поведінки неосудної особи як замаху на вчинення кримінального правопорушення) (вх. б/н від 19.10.2022 р., вих. лист № 224-01-35 від 11.11.2022 р.).

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

1. Demidova L.N. Property as an object of criminal and legal protection: New approach to understanding and the ways of its implementation. Current problems of the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologi by the editors of respected sor Emil W. Pływaczewski and  Professor Ewa M. Guzik-Makaruk: Сollective monograph. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. P. 44−62.

2. Nevidoma N. Commitment of a Crime by an organized group: comparative juridical inquiry. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. Р. 182-200.

3. Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України: монографія / В. Я. Тацій; Л. М. Демидова,
В. І. Борисов та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, Л. М. Демидової, В. І. Борисова. Харків : Право, 2021. 632 с.

4. Демидова Л. М. Кримінальний проступок як кримінально-процесуальна проблема і кримінально-правова проблема. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія /за заг. ред. Ю. П. Аленина; відповід. за вип. І. В. Гловюк. Одеса: Гельветика, 2018. С. 1071-1093.

5. Демидова Л. М. Фінансування тероризму за Кримінальним кодексом України: актуальні проблеми кваліфікації. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: coll. monograph. Vol. 2. Sandomierz: Baltija Publishing, 2018. P. 161-178 (1, 0 д.а.);

6. Демидова Л. М., Назарчук В. В. Кримінально-правова охорона національної безпеки України: кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації. Харків: Право, 2019. 400 с.

7. Демидова Л. М., Попович О. С. Кримінально-правова охорона національної безпеки України: терористичний акт : монографія /за заг. ред. Л.М. Демидової. Харків : Право, 2021. 400 с.

8. Невідома Н.В. Вчинення злочину організованою групою: монографія. Х.: Право, 2017. 224 с.

9. Новікова К. А. Обмеження свободи як вид покарання. Харків: Право, 2019. 288 с.

10. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність. Харків: Юрайт, 2018. 446 с.

11. Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя: монографія. Харків: Апостиль, 2021. 192 с.

12. Шепітько М. В. Кримінальна юстиція в латинських висловах і термінах. Харків: Право, 2020. 180 с.

13. Шульженко Н. В. Поняття стійкості злочинних об’єднань: аналіз правових позицій Верховного Суду. Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. С. 847-857.

Наукові статті за 2022 рік:

1. Borysov V., Shakun V., Babanina V. Application of constitutional  principles  in criminal  legislation of Ukraine. Revista de la Universidad del Zuli. Vol. 13, № 38. 2022. Р. 140-158. DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.38.10

2. Novikova K. Dopuszczalne ograniczenia prawa do osobistej wolności w międzynarodowych traktatach i konstytucjach poszczególnych krajów Europy Wschodniej. Evropský politický a právní diskurz. 2022. V. 9, Iss. 1. 6-11. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2022/2022-9-1/03.pdf

3. Shepitko M., Senatorova O., Zadoia K., Ponomarenko Yu. International Criminal Law Perspectives on Artificial Intelligence in Ukraine: between the war and legal reformation. Вісник асоціації кримінального права. 2022, № 2(18). С. 34-51. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267202

4. Yevtieieva D. Criminal Offense or Civil Law Dispute: to the Issue of Assessing Unfair Information Business under the Criminal Legislation of Ukraine. Teisė. 2022. Vol. 124. Рp. 117–124. DOI: 10.15388/Teise.2022.124.9

5. Базелюк В. В. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за посягання на культурну спадщину як унікальне джерело інформації про минуле (порівняльний аналіз ст. 298 КК України та проєкту нового КК). Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44. С. 82-87. DOI: 10.31359/2079-6242-2022-44-82.

6. Борисов В. І. Кримінальний кодекс України 2001 року: хроніки підготовки та прийняття. Вісник Асоціації кримінінального права України. 2022, № 2 (18). С. 16-33. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267491.

7. Демидова Л. М. Сучасна доктрина кримінального права європейської України: проблеми визначення та формування. Юридичний науковий електронний журнал. 2022.  № 10. С. 549-552.  DOI: 10.32782/2524-0374/2022-10/137.

8. Демидова Л. М. Синхронізація українського кримінального законодавства з Хартією основних прав Європейського Союзу. Вісник Асоціації кримінінального права України. 2022, № 2 (18). С. 118-133. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267143.

9. Карчевський М. В. Обчислювальне кримінологічне аргументування: поняття, можливості та перспективи використання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 4 (100). С. 112-126. DOI: 33766/2524-0323.100.112-126

10. Карчевський М. В. Протидія злочинності в Україні у форматі DATA SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 2(98). С. 202-227. URL: https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227

11. Куковинець Д. О. Кримінальна відповідальність за розповсюдження зображень сексуального характеру без згоди особи: до постановки питання. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44. С. 128-139. DOI: 10.31359/2079-6242-2022-44-128

12. Лапкін А. В., Євтєєва Д. П. Кримінально-правова оцінка дій вчителів (викладачів) за викладання на окупованих територіях. Право та державне управління. 2022. № 4. С. 122-129. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2022.4.17

13. Нетеса Н. В. Впровадження стандартів освіти країни-агресора як форма кримінально протиправного освітянського колабораціонізму: проблемні аспекти тлумачення та правозастосування. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44. С. 76-81. DOI: 10.31359/2079-6242-2022-44-76

14. Новікова К. А. Місце обмежувальних засобів в системі засобів кримінального права. Повітряне і космічне право. 2022. № 2 (63). С. 189-194. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/16728

15. Шепітько М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки під час здійснення правосуддя. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44. С. 69-75. DOI: 10.31359/2079-6242-2022-44-69

16. Шульженко Н. В. Інформаційна безпека суспільства від загроз організованої злочинності. Наукові перспективи. Вип. № 12(30), 2022. С. 367-373. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-12(30)-367-373

17. Шульженко Н. Інформаційна безпека суспільства від загроз транснаціональної організованої злочинності. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022, № 6. С. 307-310. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.55

Тези наукових доповідей і повідомлень за 2022 рік:

1. Базелюк В. В. Відповідальність росії за знищення культурної спадщини України як джерела інформації про минуле нашої країни. Кримінальна юстиція в Україна: реалії та перспективи: матеріали круглого столу (м. Львів, 23 вересня 2022 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 11–14.

2. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за посягання на об’єкти культурної спадщини як унікальне джерело інформації про минуле нашої країни (порівняльний аналіз ст. 298 КК України та проєкту нового КК). Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути? : матеріали міжнар. наук.конференції, м. Харків, 21–22 жовт. 2022 р./редкол.: В. Я. Тацій, Ю.А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та ін. Харків: Право, 2022. С. 330-334.

3. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за пошук об’єктів археологічної спадщини як унікального джерела інформації про минуле нашої країни (порівняльний аналіз ч. 1 ст. 298 КК України та проєкту нового КК). Актуальні проблеми національного законодавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). С. 113–115.

4. Базелюк В. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки суспільства щодо моральності. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 199–201. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978‑966‑998‑424-1.

5. Базелюк В. В. Особливості кваліфікації в умовах воєнного стану посягань на культурні цінності як джерело інформації про минуле України. Протидія кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27 жовтня 2022 р.). С. 66–69. URL: https://dnuvs.in.ua/naukovi-zahody

6. Базелюк В. В. Посягання в період збройного конфлікту на культурні цінності як об’єкти інформації про минуле України. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: матеріали міжнародного круглого столу (м. Харків, 5 травня 2022 р.). С. 293–299.

7. Базелюк В. В. Посягання на об’єкти культурної спадщини під час збройного конфлікту. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнародної науково-практичної конференції онлайн (м. Чернігів, 10 червня 2022 р.). С. 220–223.

8. Базелюк В. В. Проблеми кваліфікації посягань в мовах воєнного стану на об’єкти культурної спадщини як джерело інформації про минуле нашої країни. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 листоп. 2022 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.] / упоряд. А. А. Вознюк, О. М. Шармар, О. А. Федоренко. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 18-20. URL: http://surl.li/glksn

9. Борисов В. І., Байда А. О., Базелюк В. В. Інформаційна безпека як споріднена ознака кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 1142 та 4362 КК України: питання розмежування. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції онлайн (м. Маріуполь, 23 червня 2022 р.). Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ: МДУ, 2022. С. 34–38.

10. Борисов В. І. Інформація в системі ознак кримінальних правопорушень, передбачених нормами Особливої частини КК України. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 136-141. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1

11. Демидова Л. М. Охорона громадської безпеки в умовах воєнного стану: проблеми новелізації кримінального законодавства та судової практики. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнар. наук. конф., (м. Харків, 5 трав. 2022 р.). Харків : Право, 2022. С. 55-61.

12. Демидова Л. М. Інформаційна безпека в умовах глобалізації й інформатизації суспільних процесів: про свободу та обмеження. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 21-26. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978‑966‑998‑424-1

13. Демидова Л. М. Формування сучасної доктрини кримінального права й удосконалення кримінального законодавства України-кандадатки в члени Європейського Союзу: завдання та шляхи їх виконання. Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути? : матеріали міжнар. наук.конференції, м. Харків, 21–22 жовт. 2022 р./редкол.: В. Я. Тацій, Ю.А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та ін. Харків: Право, 2022. С. 157-161.

14. Євтєєва Д. П. «Інфошахрайство»: кримінально-правова оцінка. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. 268 с. С. 136-141. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1

15. Євтєєва Д. П. Обізнаність винного щодо віку дитини при вчиненні деяких кримінальних правопорушень: проблеми кваліфікації. Кримінологічний вимір сучасності: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (14 квітня 2022 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України; Харків, Наук. парк «Наука та безпека». Харків: ХНУВС, 2022. С. 31-34.

16. Євтєєва Д. П. Щодо ставлення до наслідків під час залишення в небезпеці у формі бездіяльності-невтручання. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2022 р., м. Хмельницький). Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2022. 1064 с. С. 132-134.

17. Євтєєва Д. П. Щодо моменту закінчення втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23-24 червня 2022 р. / за заг. ред. Б. Р. Стецюка. Кропивницький, ЛА НАУ, 2022. С. 66-67.

18. Євтєєва Д. П., Лапкін А. В. Щодо кримінально-правової оцінки викладання вчителями (викладачами) предметів на основі стандартів освіти держави-агресора на окупованих територіях. Нова архітектура безпекового середовища України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 грудня, 2022 р.). Харків: Юрайт, 2022. С. 70-74.

19. Карчевський М. В. DATA SCIENCE та протидія злочинності в Україні. Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 року). упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 117-134.

20. Карчевський М. В. Використання методології DATA SCIENCE для дослідження протидії злочинності в Україні. Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів): матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 07 вересня 2022 р.)) / [редкол.: Вербенський М. Г., Опришко І. В., Кулик О. Г. та ін.]. Київ : ДНДІ МВС України; Харків: Мачулін. 2022. С. 25-34.

21. Карчевський М. В. Кримінально-правове регулювання інформаційної безпеки. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 46-52. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978‑966‑998‑424-1

22. Карчевський М. В. Основні тенденції протидії злочинності в Україні (2013-2021): погляд на проблему з позицій науки про дані. Правова політика України: історія та сучасність: матеріали IІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Житомир, 7 жовтня 2022 року). Ж.: Житомирська політехніка, 2022. С. 22-30. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/full-text.pdf

23. Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання у сфері національної безпеки у 2014-2021 роках: аналіз статистичних даних. Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (електронне видання), 20 квітня 2022 р. / упоряд. : Євген Письменський. Нац. акад. внтур. справ, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Дніпропет. держ. ун-т внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Київ – Львів – Дніпро, 2022. C. 16-21.

24. Куковинець Д. О. Вчинення кримінальних правопорушень за розділом IV КК України в епоху інформаційного суспільства. Наукові підсумки 2022 року: матеріали CXV Міжнародній інтернет — конференції (27 грудня, м. Чернігів). URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/chernihiv_27122022.pdf

25. Куковинець Д. О. Деякі аспекти кримінально-правової охорони інформації про сексуальне здоров’я особи. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму (м. Харків, 25 листопада 2022 р.). Харків: Право, 2022. DOI: https://doi. org/10.31359/978-966-998-461-6.

26. Куковинець Д. О. До проблеми кримінально-правової охорони дитини від домагання для сексуальних цілей в інформаційному просторі: європейський досвід. Проблеми та перспективи реалізації  та  впровадження міждисциплінарних  наукових  досягнень:  матеріали IV Міжнародної  наукової  конференції, м. Тернопіль, 4 листопада, 2022 р.  /  Міжнародний  центр  наукових  досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 75-77. DOI: https://doi.org/10.36074/mcnd-04.11.2022

27. Куковинець Д. О. Кримінальна відповідальність за розповсюдження зображень сексуального характеру без згоди особи: погляд Європейського Союзу. Правова та соціальна трансформація сучасного суспільства в умовах євроінтеграції України: збірник наукових праць за метеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 листопада 2022 р.). Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2022. С. 42- URL: http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/pravo_2022.pdf

28. Куковинець Д. О. «Мова ворожнечі» у цифровому просторі щодо представників ЛГБТ-спільноти: деякі проблемні питання кримінально-правової охорони. Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 грудня 2022 року). Львів: Львівський науковий форум, 2022. С. 28-29.

29. Куковинець Д. О. Покарання за розповсюдження зображень сексуального характеру без згоди особи: досвід зарубіжних країн. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: Х Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Чернігів, 2 грудня 2022 р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2022. URL: https://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/H-zaochna-Vseukrainska-NPK-KVS-Ukraini-ta-ii-rol-u-rozbudovi-pravovoi-i-socialnoi-derzhavim.-Chernigiv-02-grudnya-2022-roku.pdf

30. Куковинець Д. О. Порушення рівноправності громадян за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в інформаційному просторі: кримінально-правові аспекти охорони. Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 27 грудня 2022 р.): у 2 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 28-30. URL: http://www.economics.in.ua/2023/01/27-1.html

31. Куковинець Д. О. Сексуальне насильство в інтернеті: до проблеми визначення в Кримінальному кодексі України окремих його форм. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 254-258. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978‑966‑998‑424-1

32. Куковинець Д. О. Сексуальне насильство в інформаційному просторі: щодо термінологічного аспекту. Частина 1. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кременчук, 2–3 грудня 2022 року). Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 176-179. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-277-0-47

33. Куковинець Д. О. Цифровий вимір сексуального домагання: до проблеми кримінально-правової охорони в Україні. Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення: збірник тез Науково-практичного круглого столу, присвяченого 74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Хмельницький, 9 грудня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.104-106.

34. Максименко А. І. Проблемні питання суб’єктів «злочинного впливу». Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 236-237.

35. Нетеса Н. В. Деякі аспекти кримінальної відповідальності за освітній колабораціонізм як новий виклик сучасності. Правові виклики сучасності: Матеріали круглого столу (20 грудня 2022 р.). Харків: Державний біотехнологічний університет, 2022. С. 83-85. URL: http://surl.li/glkpm

36. Нетеса Н. В., Мокляк В. В. Спеціальні інформаційні операції як елемент гібридної війни та сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 12 груд. 2022 р. / електрон. наук. вид., редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), Г. К. Авдєєва, М. О. Соколенко. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Лаб. «Використання сучас. досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю». Харків : Право, 2022. С. 66-70. URL: http://surl.li/glknx

37. Нетеса Н. В., Мокляк В. В. Терористична діяльність та сучасні інформаційно-комунікаційні технології: до питання визначення точок дотику в умовах військової гібридної агресії. Нова архітектура безпекового середовища України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 23 грудня 2022 р.). Харків: Юрайт, 2022. С. 117-121. URL: http://surl.li/ejcql

38. Нетеса Н. В. Щодо актуальних загроз кібернетичній безпеці України в умовах воєнного часу та деяких аспектів її кримінально-правового забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). Харків, 2022. С. 335-338.

39. Нетеса Н. В. Щодо сучасного стану та окремих проблемних аспектів кримінально-правової охорони кібернетичної безпеки України. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 243-247. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978‑966‑998‑424-1.

40. Новікова К. А. Деякі новели кримінально-правового забезпечення інформаційної безпеки в умовах воєнного стану. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 194-198. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978‑966‑998‑424-1.

41. Новікова К. А. До питання про кримінально-правове обмеження свободи слова в Україні. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2022. С. 289-280.

42. Новікова К. А. Щодо правового регулювання інформаційної безпеки в Україні. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 271-274.

43. Попович О. С. Інформаційний тероризм як загроза національного і світового масштабів. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 105-108. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1

44. Попович О. С. Кримінальна відповідальність за терористичні злочини за кримінальним законодавством Французької Республіки. Сімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 21-22 грудня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Львів : ФО-П Шпак В.Б. С. 87-90. URL: http://www.spilnota.net.ua/data/downloads/file_1674214064.pdf

45. Попович О.С. Щодо поняття «інформаційний тероризм в кримінальному законодавстві. Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 27 грудня 2022 р.): у 2 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 35-37. URL: http://www.economics.in.ua/2023/01/27-1.html

46. Шепітько М. В. Здійснення правосуддя та інформаційна безпека в кримінальному праві України. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 71-76. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1

47. Шепітько М. В. Інститут кримінальних правопорушень проти правосуддя та практика Європейського суду з прав людини. Наукові читання, присвячені памʼяті професора Т. А Денисової: збірник матеріалів (Запоріжжя, 10 березня 2022 р.). Класичний приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 400-404.

48. Шепітько М. В. Інформаційне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень проти правосуддя: Матеріали ІХ Міжнародного круглого столу (Одеса, 4 червня 2021 р.). Одеса: Гельветика, 2022. С. 133-137.

49. Шульженко Н. В., Крот М. А. Кібертероризм як загроза інформаційній безпеці. Recent Trend in Science and Technology. Abstracts of the 44 th International scientific and practical conference. Littera Verlag, Munich. 2022. Pp. 64-69. URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/germany_30122022.pdf

50. Шульженко Н. В. Порівняльна характеристика злочинних об’єднань за романо-германською системою права. The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (December 25-27, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 1333-1336. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-25-27.12.22.pdf

51. Шульженко Н. В. Характеристика злочинних об’єднань за КК Литви. Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнародної наукової конференції (13-14 грудня 2022 р). Вип. 46.  URL:http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3491

52. Shulzhenko N. Cyber security from the organized crime threats: international aspect. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 102-104. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1