ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

СПІВРОБІТНИКИ

  Демидова Людмила Миколаївна – завідувачка відділу, керівниця наукових робіт сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю (2006-2011 рр. та вересень 2014 р. – вересень 2022 р.), докторка юридичних наук, професорка; професорка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

  Освіта: Харківський державний університет ім. Горького за спеціальністю «прикладна математика» (1981 р.), Українська державна юридична академія (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1995 р.).     

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2003 р.); науковий керівник: академік Національної академії правових наук України, професор В. В. Сташис.

   Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Кримінально-правова відповідальність за заподіяння майнової шкоди» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2014 р.); наукові консультанти:  академік Національної академії правових наук України, професор
В. В. Сташис (2004 – 2011 рр.) і академік Національної академії наук України і академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В. Я. Тацій (2013-2014 рр.).

    Вчене звання доцента присвоєно в 2006 р., професора – у 2016 р.

   Напрями наукової діяльності: методологія права, теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання, національна і громадська безпека, організовані форми злочинної діяльності.

   Брала участь у науково-правовій експертизі понад 500 проєктів Законів України та інших нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю, розробниця Концепції гуманізації кримінальної відповідальності за окремі злочини невеликої тяжкості та запровадження кримінального проступку в законодавство України.

  Авторка понад 270 наукових праць, із них 11 монографій, 2 з яких оприлюднені в ЄС. Ініціаторка, співавторка і головна редакторка серії наукових видань: «Кримінально-правова охорона національної безпеки України» із оприлюдненням 2-х монографій цієї серії (2019, 2021 рр.).

    Підготувала 5 кандидатів наук.

    Заступниця голови Всеукраїнської асоціації кримінального права України; голова Віокремленого підрозділу Всеукраїнської асоціації кримінального права України в Харківській області; членкиня Національної групи Міжнародної асоціації кримінального права.

          Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2017 р.).

         Нагороджена Почесним знаком (орденом) ІІІ ступеня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на відзнаку заслуг перед університетом (2019 р.).

Google Scholar

ORCID

Web of Science

Scopus

e-mail: d.l.n@ukr.net

Карчевський Микола Віталійович – головний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор.

Освіта: Луганський інститут внутрішніх справ МВС України (нині Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка), (1999 р.).

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (аналіз складу злочину)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2003 р.); науковий керівник: професорка Л. М. Кривоченко.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2013 р.); науковий консультант: доктор юридичних наук, професор Б. Г. Розовський.

Вчене звання доцента присвоєно у 2006 р., професора – у 2014 р.

Напрями наукової діяльності: кримінальні правопорушення в сфері використання інформаційних технологій, соціалізація штучного інтелекту, обчислювальна соціальна наука, ефективність кримінально-правового регулювання.

Google Scholar

ORCID

Personal website

e-mail : comcriminal@gmail.com

Шепітько Михайло Валерійович – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник; професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2008 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2011 р.); науковий керівник: академік Національної академії правових наук України, професор В. І. Борисов.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Теоретико-методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя» за спеціальностями 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність  (захищена в 2018 р.); науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. І. Борисов.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 2015 р.

Напрями наукової діяльності: загальна та окремі теорії кримінального права, міжнародне кримінальне право, криміналістика та судові науки, кримінальні правопорушення проти правосуддя.

Автор понад 200 наукових праць, із них 7 монографій, 7 енциклопедій та довідкових видань. Член редакційних колегій міжнародних науково-практичних журналів «Zagadnenia Spoleczne» (Польща), «Криміналіст першодрукований» (Україна) та «Архів кримінології та судових наук» (Україна).

Радник-секретар Міжнародного конгресу криміналістів, секретар Української національної групи Міжнародної асоціації карного права, член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014, 2015 рр.), нагороджений почесною грамотою Інституту вивчення проблем злочинності за високі досягнення у науковій праці (2015 р.), лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2017 р.), стипендіат та дипломант відповідно до стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук (2020 р.).

Google Scholar

ORCID

Web of Science 

Scopus

Шульженко Надія Володимирівна – старша наукова співробітниця відділу, доцентка; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (2011 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Вчинення злочину організованою групою» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2015 р.); науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Л. М. Демидова.

Вчене звання доцента присвоєно в 2021 р.

Напрями наукової діяльності: стійкі злочинні об’єднання, міжнародне кримінальне право, порівняльне кримінальне право, національна і громадська безпека.

Секретар Відокремленого підрозділу Всеукраїнської асоціації кримінального права України в Харківській області; членкиня Національної групи Міжнародної асоціації кримінального права.

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2017 р.).

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладнихдосліджень та науково-технічних розробок, згідно із постановою Верховної Ради України від 11 липня 2018 року № 2503-VIII.

Google Scholar

ORCID

Web of Science

e-mail: n.v.shulzhenko@nlu.edu.ua

Новікова Катерина Андріївна – старша наукова співробітниця відділу, кандидатка юридичних наук; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (2011 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Обмеження волі як вид покарання» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2015 р.); науковий керівник: доктор юридичних наук Ю. А. Пономаренко.

Напрями наукової діяльності: засоби кримінального права, кримінально-правова охорона інформаційної безпеки, психологія і кримінальне право.

Авторка 150 наукових праць, активна учасниця та переможиця міжнародних програм та грантів (Республіка Польща, Республіка Литва).

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2017 р.).

Google Scholar

ORCID

e-mail: KNovikovaUA@gmail.com

Базелюк Вікторія Володимирівна – молодша наукова співробітниця відділу, кандидатка юридичних наук, доцентка; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2008 р.).

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (захищена в 2012 р.); науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. І. Борисов.

Вчене звання доцента присвоєно в 2021 р.

Напрями наукової діяльності: кримінальна відповідальність за посягання на об’єкти археологічної та культурної спадщини.

Авторка понад 40 наукових праць, із них 1 монографія.

Google Scholar

ORCID

Web of Science

Scopus

e-mail: Basilyukv@gmail.com

Попович Ольга Станіславівна – наукова співробітниця відділу, кандидатка юридичних наук.

Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2015 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Терористичний акт: поняття, склад злочину, кваліфікація» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; науковий керівник: докторка юридичних наук, професорка Л. М. Демидова.

Напрям наукової діяльності : теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми кримінально-правової охорони від терористичних загроз у сфері інформаційної безпеки України.

ORCID

e-mail: olyapopovich21@gmail.com

Куковинець Дар’я Олександрівна – молодша наукова співробітниця відділу; здобувачка Інституту.

Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2020 р.).

Напрями наукової діяльності: кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; сексуальна експлуатація в інформаційному просторі; кіберсексуальне насильство; домагання дитини для сексуальних цілей.

Авторка понад 20 наукових праць.

Google Scholar

ORCID

Academia.edu

e-mail: daria_kukovinez@ukr.net

Максименко Антон Ігорович – молодший науковий співробітник відділу (з листопаду 2020 р.); аспірант кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (з 2020 р.).

Освіта: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (2020 р.).

Напрями наукової діяльності: стійкі злочинні об’єднання, інститут співучасті.

Брав участь у науково-правовій експертизі проєктів Законів України.

Автор наукових праць, співавтор колективної монографії «Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України».

АСПІРАНТИ  ТА ЗДОБУВАЧІ ВІДДІЛУ

Вареник Катерина Володимирівна

Тема дисертації: «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією: соціальна обумовленість кримінальної відповідальності та склад кримінального правопорушення». Науковий керівник: к.ю.н., ст.досл. Д. П. Євтєєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік затвердження теми дисертації – 2021.

Жуковська (Махно) Карина Віталіївна

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за невиконання рішень Європейського суду з прав людини». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ю. П. Дзюба. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. затвердження теми дисертації – 2017. Перебуває в академічній відпустці (наказ № 19 «А» від 03 вересня 2020 р.).

Крот Марина Анатоліївна

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Н. В. Шульженко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. затвердження теми дисертації – 2022.

Куковинець Дар’я Олександрівна

Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. Рік затвердження теми дисертації – 2022.

Мельниченко Владислав Сергійович

Тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженням службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми». Науковий керівник: к.ю.н., ст. досл. Д. П. Євтєєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури –2021. Рік затвердження теми дисертації – 2019 (затверджено Вченою радою Запорізького національного університету).

Олійниченко Ангеліна Євгенівна

Тема дисертації: «Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство». Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019.

Ромашкін Сніжана Іванівна

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за насильницьке зникнення». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Н. В. Шульженко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019.

Федюк Віталій Владленович

Тема дисертації: «Об’єкт критичної інфраструктури як предмет кримінального правопорушення: поняття, види, вплив на кваліфікацію». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2021. Рік затвердження теми дисертації – 2021.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Положенням про відділ основна задача відділу дослідження проблем кримінального права – проведення фундаментальних досліджень у галузі кримінального права.

 Види робіт, що виконуються відділом дослідження проблем кримінального права:

проведення науково-дослідних робіт відповідно до тематичних планів;

участь у конкурсах по виконанню науково-дослідних робіт;

оформлення результатів науково-дослідних робіт у вигляді звітів, публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях;

подання результатів науково-дослідних робіт у вигляді доповідей на семінарах, на науково-практичних конференціях, вебінарах, симпозіумах, семінарах тощо.

ІСТОРІЯ

Сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю у складі відділу кримінально-правових проблем та кримінально-виконавчого законодавства ( нині – відділ дослідження проблем кримінального права) був створений 21 червня 1995 р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності». У такому вигляді сектор проіснував до 2007 р. У цьому році Постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, а відділ отримав назву – відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

З дня існування до 2000 р. сектор очолював канд. юрид. наук, доцент В.П. Ємельянов. У 2000-2001 роках структурним підрозділом керувала канд. юрид. наук, доц. Л.В. Дорош; з 2002 р. по 2006 р. ним завідувала докт. юрид. наук, проф. Н.О. Гуторова; з 2006 р. по жовтень 2011 р. – канд. юрид. наук, доц. Л. М. Демидова. З листопада 2011 р по серпень 2014 р. – канд. юрид. наук., доц. О. О. Пащенко, з вересня 2014 р. по теперішній час керівником наукових робіт сектору є докт. юрид. наук, проф. Л. М. Демидова.

27 вересня 2022 р. на підставі Постанови Президії НАПрН України
№ 123/6  були здійснені зміни в організаційній структурі Інституту та сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю було трансформовано у відділ дослідження проблем кримінального права. Завідувачкою відділу було затверджено докт. юрид. наук, проф.
Л. М. Демидову.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковцями відділу здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

«Теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми кримінально правової охорони інформаційної безпеки в Україні» (термін виконання: 1 кв. 2022 р. – 4 кв. 2025 р., наукова керівниця теми – д.ю.н., проф. Л. М. Демидова). Тема затверджена постановою постановою Президії НАПрН України № 118/5 від 15.06.2021 р.  (номер державної реєстрації 0121U114324).

«Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – акад. НАН України, д.ю.н., проф. В.Я. Тацій; керівник наукових робіт: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2017 р. (номер державної реєстрації 0117U000285).

«Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування» (термін виконання: 1 кв. 2012 р. – 4 кв. 2016 р., науковий керівник теми – акад. НАН України, д.ю.н., проф. В.Я. Тацій; керівник наукових робіт: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. (номер державної реєстрації 0112U001335).

ЗАКОНОПРОЄКТНІ РОБОТИ

Ініціативні законопроєкти:

1.«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо терористичного акту та погрози вчинення такого злочину». Розробники:
Л. М. Демидова, О. С. Попович. Отримано акт впровадження за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського (вх. № 637-01-23 від 23.12.2019 р.).

2. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за організацію та участь в оплачуваних політичних масових заходах або примушування до участі у політичних масових заходах». Розробники: Л. М. Демидова,
О. О. Пащенко.
Отримано акт впровадження за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України

Д. А. Монастирського (вх. № 38-01-23 від 23.12.2019 р.).

3. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження альтернативних позбавленню волі заходів щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані зі станом наркотичної залежності». Розробники: В. С. Батиргареєва,
Д. П. Євтєєва, О. О. Пащенко.

4. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)». Розробники:
В. І. Борисов, В. В. Олійниченко. Отримано акт впровадження за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського (вх. № 247-01-23/1 від 29.12.2020 р.).

Наукові експертні висновки  для вищих та центральних органів  державної влади:

2021 рік:

  1. Для комітетів Верховної Ради України:

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища, працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду України під час виконання ними службових обов’язків» (реестр. № 4459) (б/н; вих. лист № 06-01-23 від 11.01.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. С. Попович, А. І. Максименко);

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації» (реєстр. № 4548) (вх. № 27-01-23 від 26.01.2021 р.; вих. лист № 44-02-52 від 05.02.2021 р.) (виконавець – Л. М. Демидова);

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (реєстр. № 4651)(вх. № 39-01-23 від 10.02.2020 р.; вих. лист № 64-01-22 від 26.02.2021 р.) (виконавець – Л. М. Демидова);

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення невідворотності покарання за корупційні кримінальні правопорушення» (реєстр. № 5137), підготовлений за запитом Верховної Ради України та на виконання доручення Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. № 364 від 02.03.2021 р.; вих. лист № 103-02-52 від 15.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко);

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції)» (реєстр. № 5102) (вх. № 366 від 02.03.2021 р.; вих. лист № 105-02-52 від 16.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко);

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо кримінальної відповідальності за катування» (реєстр. № 5336), підготовлений за запитом Верховної Ради України та на виконання доручення Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. № 390 від 20.04.2021 р.; вих. лист № 177-02-52 від 11.05.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко);

науково-правовий висновок на проєкти Законів України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за адміністративне, економічне, військове, політичне, військово-політичне та інше співробітництво з державою-агресором – колабораціонізм)» (реєстр. № 5135), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів(щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)» (реєстр. №  5143) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. № 5144) (вх. № 56-01-23 від 16.03.2021 р.; вих. лист № 128-01-23 від 29.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко);

науково-правовий висновок на проєкти Законів України щодо амністії з нагоди 30-ї річниці незалежності України (реєстр. №№ 5249, 5249-1) (вх. № 64-01-23 від 05.04.2021 р.; вих. лист № 151-01-23 від 14.05.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько);

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. № 5488) (вх. № 400 від 25.05.2021 р.; вих. лист № 213-02-30 від 10.06.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Д. О. Куковинець).

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації реклами або пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів» (реєстр. № 5496) (вх. № 90-01-23 від 02.06.2021 р.; вих. лист № 219-02-23 від 15.06.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О.С. Попович, А. І. Макименко);

зауваження та пропозиції на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування обмежувальних заходів протидії домашньому насильству» (реєстр. № 5629) (кримінально-правові питання) (вх. № 421 від 23.06.2021 р.; вих. лист № 232-01-52 від 30.06.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. С. Попович, Д. О. Куковинець);

науковий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змiн i доповнень до Кримiнального кодексу Україні» (реєстр. № 5672 вiд 18.06.2021 р.) (вх. лист № 100-01-23 від 30.06.2021 р.; вих. лист № 286-02-23 від 05.07.2021 р.) (виконавець – О. О. Пащенко);

зауваження і пропозиції щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877), підготовлені за запитом Верховної Ради України та на виконання доручення Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. № 463 від 14.09.2021 р.; вих. № 363-01-52 від 12.10.2021) (виконавець – О. О. Пащенко);

науково-правовий висновок щодо ст. 344 КК України (вх. лист № 466 від 15.09.2021 р.; вих. № 329-02-52 від 17.09.2021 р.) (виконавець –
Л. М. Демидова).

зауваження та пропозиції до проєктів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку встановлення поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі» (реєстр. № 6127) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення порядку встановлення поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі» (реєстр. № 6128) (вх. лист № 481 від 19.10.2021 р.; вих. № 374-01-52 від 28.10.2021 р.) (виконавець – К. А. Новікова);

науково-правовий висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра» № 6185 від 18.10.2021 р., підготовлений за запитом Верховної Ради України та на виконання доручення Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 489 від 28.10.2021 р.; вих. № 386-01-52 від 11.11.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко).

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення авторитету адвокатури» (реєстр. № 6207 від 22.10.2021 р.) (вх. лист № 492 від 03.11.2021 р.; вих. № 383-01-52 від 10.11.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко);

науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення, пов’язані з платіжними послугами» (реєстр. № 6295 від 08.11.2021 р.)(вх. лист № 507 від 22.11.2021 р.; вих. № 425-02-52 від 15.12.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко).

  1. Для Кабінету Міністрів України:

науково-правовий висновок на проєкт Закону «Про державну політику перехідного періоду» (вх. лист 12-01-55 від 11.01.2021 р.; вих. лист № 26-01-22 від 22.01.2020) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько).

  1. Для Верховного Суду:

науково-правовий висновок стосовно кваліфікації шахрайства (ст. 190 КК), предметом вчинення якого було майно, попередньо набуте злочином (ст. 289 КК) (вх. лист № 345 від 02.02.2021 р.; вих. лист № 80-02-35 від 03.03.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко);

науково-правовий висновок стосовно критеріїв для віднесення зброї до вогнепальної (вх. лист № 347 від 05.02.2021 р.; вих. лист № 150-02-35 від 14.04.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, М. В. Шепітько);

науково-правовий висновок щодо тлумачення поняття «агресивна війна» у розумінні положень статті 437 Кримінального кодексу Уккраїни (вх. лист № 352 від 16.02.2021 р.; вих. лист № 99-02-35 від 15.03.2021) (виконавці – В. І. Борисов, В. А. Ситник).

науково-правовий висновок щодо застосування ч. 2 ст. 3692 КК за ознаками суб’єкта злочину (вх. лист № 357 від 24.02.2021 р.; вих. лист № 100-01-35 від 15.03.2021) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко);

науково-правовий висновок щодо застосування положень ст. 49 КК України та порядку визначення строків давності для звільнення особи від кримінальної відповідальності (вх. лист № 360 від 26.02.2021 р.; вих. лист № 109-02-35 від 22.03.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко);

науково-правовий висновок щодо застосування положень ст. 71 КК, пов’язаних із можливістю врахування факту повного відбуття покарання за попереднім вироком (вх. лист № 383 від 12.04.2021 р.; вих. лист № 183-02-35 від 13.05.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко);

науковий висновок щодо застосування окремих положень Закону Украiни вiд 14 серпия 2014 р. № 1644-VП «Про санкцii» (вх. лист № 446 від 26.08.2021 р.; вих. лист № 325-01-52 від 13.09.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко);

науково-правовий висновок щодо необхідності встановлення економічної ознаки предмета крадіжки, передбаченої ч. 3 ст. 185 КК України, та відмежування кримінально-караної крадіжки від дрібного викрадення чужого майна, передбаченого ст. 51 КУпАП (вх. № 457 від 09.09.2021 р.; вих. лист № 346-01-35 від 06.10.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, М. В. Шепітько);

науковий висновок щодо тлумачення окремих положень статей 260, 263, 437, 438 КК України (вх. № 479 від 05.10.2021 р.; вих. лист № 376-02-35 від 01.11.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко);

науковий висновок щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України) (вх. № 486/1 від 26.10.2021 р.; вих. лист № 399-02-35 від 23.11.2021 р.) (виконавець – М. В. Шепітько);

науковий висновок стосовно кримінальної відповідальності за незаконну діяльність у сфері грального бізнесу (вх. № 582 від 05.10.2021 р.; вих. лист № 407-01-35 від 26.11.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова);

науковий висновок щодо окремих питань розмежування кримінальних правопорушеь, передбачених ст. 368 КК та ст. 190 КК (вх. № 495/1 від 05.11.2021 р.; вих. лист № 408-02-35 від 26.11.2021 р.) (виконавець – О. О. Пащенко);

науково-правовий висновок щодо кваліфікації за ст. 286 КК дій водія, що вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої померла вагітна жінка та загинув плід дитини (вх. № 502 від 12.11.2021 р.4 вих. лист № 415-02-35 від 07.12.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, А. О. Бабич).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

2021 рік:

1)Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України: монографія / В. Я. Тацій; Л. М. Демидова, В. І. Борисов та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, Л. М. Демидової, В. І. Борисова. Харків : Право, 2021. 632 с.

2) Демидова Л. М., Попович О. С. Кримінально-правова охорона національної безпеки України: терористичний акт : монографія /за заг. ред. Л.М. Демидової. Харків : Право, 2021. 400 с.

3) Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя: монографія. Харків: Апостиль, 2021. 192 с.

4) Шульженко Н. В. Поняття стійкості злочинних об’єднань: аналіз правових позицій Верховного Суду. Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. С. 847-857.

Наукові статті:

2021 рік:

1)Borysov V. I. Corpus delicti and victim`s place in its structure. Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. Kharkiv : Pravo, 2021. № 13. Р. 379 – 389;

2) Demydova, L.M., Demydova, Ye.Ye., Dudchenko, O.Yu., Shulzhenko, N.V. Intellectual property: search of the optimum model of legal protection. Amazonia Investiga. Vol. 10 – Issue 39. Р. 136−148. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.13(журнал індексується у міжнародних наукометричних базах Web of Science);

3) Shulzhenko N., Romashkin, S. Types of individual criminal responsibility according to article 25 (3) of Rome Statute. Juridical Tribune (Tribuna Juridica). Volume 11, Issue 1, March 2021. Р. 72-80 (журнал індексується у міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus);

4) Демидова Л. Міжнародні і національна правові доктрини: про вагомий внесок до їх формування професора Тетяни Андріївни Денисової – видатної особистості зі світовим ім’ям. Новітні кримінально-правові дослідження – 2021 : Альманах наукових праць / за ред. проф. Є.Л. Стрельцова, проф. О.В. Козаченка, PhD О.М. Мусиченко. Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021. С. 6−12;

5) Куковинець Д. О. Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства в Інтернеті в умовах пандемії COVID-19: до питання домагання дитини для сексуальних цілей. Питання боротьби зі злочинністю.  Харків : Право, 2021. Вип. 42. С. 74-83 (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського);

6) Попович О. С. Терористичний акт та інші терористичні загрози в кримінальному праві України на початку ХХІ ст. Аналітично-порівняльне правознавство. Ужгород: Ужгородський національний університет. 2021. № 2. С. 51-54. URL: http://app-journal.in.ua/2021-2 (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International», Academic Resource Index» (ResearchBib, Японія); «Polska Bibliografia Naukova» (Республіка Польща, PBN); «Directory of Research Journals Indexing» (DRJI, Індія); World Catalogue of Scientific Journals (WCOSJ, Республіка Польща); Scientific Journal Impact Factor (SJIF); Crossref; Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor, США); Google Scholar ).