СВОЄЧАСНІСТЬ – ВИМОГА СУЧАСНОГО НАУКОВОГО І ДІЛОВОГО ЖИТТЯ! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СВОЄЧАСНІСТЬ – ВИМОГА СУЧАСНОГО НАУКОВОГО І ДІЛОВОГО ЖИТТЯ!

  Далекоглядність завжди була відмінною рисою керівництва Інституту. Ще кілька місяців тому необхідність створення лабораторії, що досліджувала би проблемні питання у сфері громадського здоровя, не викликала сумнівів. Ситуація, що склалася зараз в Україні, лише підтвердила це. Таким чином, у складі Інституту зявився новий науковий підрозділ – Лабораторія дослідження проблем національної безпеки в сфері громадського здоров’я, керівником якої призначено академіка НАПрН України Гуторову Наталію Олександрівну.

Уже у березні Лабораторія розпочала свою діяльність, визначивши такі пріоритетні напрями для наукового дослідження:  

1) підготовка нормативно-правових актів в частині формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо безпеки громадського здоров’я, а також координації діяльності державних органів з питань забезпечення в Україні безпеки громадського здоров’я;

2) узагальнення практики застосування законодавства України з питань безпеки громадського здоров’я;

3) розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері безпеки громадського здоров’я;

4) виявлення загроз безпеці громадського здоров’я та чинників, що сприяють їх настанню;

5) винайдення дієвих шляхів запобігання та нейтралізації загроз безпеці громадського здоров’я.

Лабораторія розташована у м. Полтава, до її творчого колективу входять досвідчені науковці, які мають чимало напрацювань із окреслених вище питань.

 Вітаємо наших нових колег із входженням до колективу Інституту та бажаємо творчого натхнення та позитивного настрою. Лише завдяки спільній активній діяльності ми досягнемо успіхів і будемо корисними для нашої країни!