Редакційна колегія збірника Інституту – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Редакційна колегія збірника Інституту

Редакційна колегія збірника Інституту

Рік заснування: 1997

Постановою Президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» внесено до переліку фахових видань України

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 2079-6242

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15928-4400ПР від 2 листопада 2009 р.

Проблематика: питання боротьби зі злочинністю із застосуванням положень наук кримінально-правового циклу. Тематичні рубрики збірника: кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, судоустрій, кримінально-виконавче право, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, питання боротьби з корупційними правопорушеннями та ін.

Періодичність видання: 2 номери на рік

Мова видання: українська, російська

Засновники

Національна академія правових наук України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Видавець

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Редакційна колегія

Editoral team 

Головний редактор:

Головкін Б.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Україна.

Chief Editor:

Holovkin Bohdan, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine 

Члени редакційної колегії:

Бараш Є.Ю., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, Україна.

Вільчик Т.Б., д.ю.н., професор, завідувач кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна.

Гловюк І.В., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

Маринів В.І. к.ю.н, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна.

Троцька М.В. к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

Kaija Sandra (Кайа Сандра), PHD, професор юридичного факультету Ризького університету ім. Страдиня, Латвія     

Birmontiene Toma (Бірмонтієне Тома), PHD,  професор Університету Миколаса Ромеріса, Литва

Galazka Malgorzata (Галашка Малгожата), PHD- doctor of law, асистент кафедра кримінального права Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ, Республіка Польща

Albrecht PeterAlexis (Альбрехт Пітер-Алексіс) PHD,  професор Інституту кримінально-правових наук та філософії права Університету Гете, Німеччина

Vugar Mammadov (Вугар Мамедов) PHD, професор, професор судової медицини Азербайджанського медичного університету, професор судової медицини, медичного права та біоетики, юридичний факультет, Баку, професор юридичного та медичного менеджменту Бакінського підрозділу Московського університету імені Сеченова, Азербайджан

Wiak Krzysztof (Віак Криштоф) PHD Hab., професор Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ, Польща , суддя Верховного суду Польщі, Польщa

Батиргареєва В.С., д.ю.н., старший науковий співробітник, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Україна

Шило О.Г. д.ю.н., професор, завідувачка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

Борисов В.І. д.ю.н, професор, радник при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Україна

Голіна В.В., д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектору досліджень проблем запобігання злочинності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Україна

Журавель В.А., д.ю.н., професор, Головний учений секретар Національної академії правових наук України, Україна

Members of the editoral board 

Barash Yevhen, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Vilchyk Tetiana, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Hloviuk Iryna, National University «Odessa Law Academy», Ukraine

Maryniv Volodymyr, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Trotska Maryna, Poltava Law Institute Of Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Kaija Sandra, Riga Stradins University, Latvia

 Birmontiene Toma, Mykolas Romeries University, Lithuania

 Galazka Malgorzata,  John Paul II Catholic University of Lublin, Republic of Poland

 Ahiyevets Sviatlana, National Center of Legislation and Legal Research of the Republic of Belarus, Republic of Belarus

 Albrecht Peter-Alexis, Institute of Criminal Justice and Philosophy of Law Goethe University,  Germany

 Vugar Mammadov, Azerbaijan Medical University, Azerbaijan

 Wiak Krzysztof, John Paul II Catholic University of Lublin, Republic of Poland

 Batyrhareieva Vladyslava, Аcademician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

 Shylo Olha, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

 Borysov Viacheslav, Аcademician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Golina Volodymyr, Аcademician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Zhuravel Volodymyr, National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Адреса редакційної колегії: 61002, Харків, вул. Пушкінська, 49,
тел.: 715-62-08, 700-65-81