Редакційна колегія збірника Інституту

Редакційна колегія збірника Інституту

Рік заснування: 1997

Постановою Президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» внесено до переліку фахових видань України

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 2079-6242

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15928-4400ПР від 2 листопада 2009 р.

Проблематика: питання боротьби зі злочинністю із застосуванням положень наук кримінально-правового циклу. Тематичні рубрики збірника: кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, судоустрій, кримінально-виконавче право, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, питання боротьби з корупційними правопорушеннями та ін.

Періодичність видання: 2 номери на рік

Мова видання: українська, російська

Засновники

Національна академія правових наук України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Видавець

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Редакційна колегія

Головний редактор:

Борисов Вячеслав Іванович – д.ю.н., проф., академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Заст. головного редактора, науковий редактор:
Батиргареєва Владислава Станіславівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Члени редакційної колегії:

Albrecht Peter-Alexis (Альбрехт, Петер-Алексис) – професор, доктор філософії, Інститут кримінально-правових наук та філософії права, Університет Гете, Німеччина
Баулін Юрій Васильович – д.ю.н., проф., академік НАПрН України, Голова Конституційного Суду України

Wiak Krzysztof (Віак Кшиштоф) – доктор наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, заступник декана факультету права, канонічного права й адміністрування Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ, Польща
Голіна Володимир Васильович – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Головкін Богдан Миколайович – д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Демидова Людмила Миколаївна – д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Доктор Кэтрин Эпплтон – старший научный сотрудник Школы права университета Ноттингема (Senior Research Fellow at the School of Law, University of Nottingham)
Дорош Лидия Варфоломеевна – к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Журавель Володимир Андрійович – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Настюк Василь Якович – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Нетеса Наталія Володимирівна – к.ю.н., вчений секретар Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Нургалиев Бахыт Молдатьяевич – доктор юридичеких наук, профессор, Казахстан

Осоян Тудор – Associate-Professor, ведущий научный сотрудник Института юридических и политических исследований акдемии наук Молдовы
Пащенко Олександр Олександрович – к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Prof. Dr. Lorena Bachmaier Winter –  Professor at the Faculty of Law at Complutense University, Madrid, ES
Степанюк Анатолій Хомич – д.ю.н., проф., професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Speedy Rice – Professor of Practice at the Transnational Law Institute of the Washington and Lee University

Тихий Володимир Павлович – д.ю.н., проф., академік НАПрН України, віце-президент НАПрН України, керівник Київського регіонального центру
Шепітько Валерій Юрійович – д.ю.н., проф., академік НАПрН України, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Шило Ольга Георгіївна – д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Яковець Ірина Станіславівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Адреса редакційної колегії: 61002, Харків, вул. Пушкінська, 49,
тел.: 715-62-08, 700-65-81

 

На сайті використано уривок з композиції angelo badalamenti

Офіційний веб-сайт © Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 1995-2019

Усі права на матеріали, що розміщені на сайті www.ivpz.kh.ua, охороняються відповідно до законодавства України.

Науково-дослідний інститут вивчення проблем. https://ivpz.kh.ua