Реалізація освітньої програми – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Реалізація освітньої програми

Акредитація освітньо-наукової програми

Пропозиції та зауваження стейколдерів, здобувачів освіти, випускників аспірантури, викладачів програми та інших зацікавлених осіб просимо надсилати  гаранту освітньої програми  Дарині Євтєєвій на електронну адресу evteeva.dar@gmail.com або через заповнення сторінки для пропозицій та зауважень аспірантів, стейколдерів й інших зацікавлених осіб.

 

Опитування аспірантів Інституту щодо якості освітніх послуг у 2022 р.:

Анкета Результати

 

Документи на реалізацію освітньо-наукової програми “Право”

Затверджена освітньо-наукова програма “Право” з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”на 2022/2023 навчальний рік

Навчальний план освітньо-наукової програми “Право” з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”на 2022/2023 навчальний рік

 

Інститут & стейкхолдери освітньо-наукової програми:
рецензії, відгуки, зустрічі

Освітянські студії: обмін досвідом із реалізації PhD програм

 

Склад групи забезпечення спеціальності Інституту

Склад Ради з якості освіти та освітньої діяльності Інституту

 

Локальні положення та накази

• Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті

•  Положення про організацію освітнього процесу в  Інституті

•  Положення про Раду з якості освіти та освітньої діяльності 

• Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів наукових ступенів в Інституті

• Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Інституті

 

Договори між Інститутом та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого щодо реалізації освітньої програми