Реалізація освітньої програми – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Реалізація освітньої програми

Пропозиції та зауваження стейколдерів, здобувачів освіти, випускників аспірантури, викладачів програми та інших зацікавлених осіб просимо надсилати  гаранту освітньої програми Дарині Євтєєвій на електронну адресу evteeva.dar@gmail.com або через заповнення сторінки для пропозицій та зауважень аспірантів, стейколдерів й інших зацікавлених осіб.

 

Документи на реалізацію освітньо-наукової програми “Право”

Затверджена освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”на 2020/2021 навчальний рік

Проєкт Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”на 2020/2021 навчальний рік

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”, чинна у 2019/2020 навчальному році

• Аналітична довідка щодо результатів вдосконалення освітньо-наукової програми НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України з підготовки докторів філософії на 2020-2021 навчальний рік

Протоколи випускових відділів

 

Локальні положення та накази

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

•  Положення про організацію освітнього процесу у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

•  Положення про викладачів, гаранта та стейкхолдерів освітньо-наукової програми 

•  Наказ директора Інституту “Про призначення гаранта освітньої програми”

•  Наказ директора Інституту “Про склад групи забезпечення спеціальності у 2020-2021 навчальному році”

•  Наказ директора Інституту “Про склад групи моніторингу якості освітньої програми у 2020-2021 навчальному році”

•  Склад групи аспірантів з моніторингу якості освітнього процесу

•  Наказ директора Інституту “Про перехід на дистанційну форму навчання під час карантину”

 

Договори між Інститутом та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого щодо реалізації освітньої програми

Договір про створення спільного Науково-освітнього центру на базі НЮУ імені Ярослава Мудрого та НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Договір про наукове співробітництво у галузі підготовки фахівців вищої освіти

Договір про надання освітніх послуг

Договір про надання послуз з користування гуртожитком та медичним пунктом

 

Відгуки і рецензії роботодавців та стейкхолдерів на освітню програму Інституту

•  Рецензія завідувача кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1  Харківського національного університету внутрішніх справ  Литвинова Олексія Миколайовича

•  Рецензія декана факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ Бабенка Андрія Миколайовича

•  Відгук секретаря Харківської міської ради Новака Олександра Миколайовича

•  Рецензія прокурора Харківської області Фільчакова Олександра Васильовича

•  Рецензія голови Київського районного суду м. Харкова Шаренко Світлани Леонідівни

•  Рецензія начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сокуренка Валерія Васильовича

•  Рецензія декана юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Кагановської Тетяни Євгеніївни

•  Рецензія адвоката, наукового радника АО “Баррістерс” Гловюк Ірини Василівни

 

 

 

Зустрічі зі стейкхолдерами

•  Обговорення освітньо-наукової програми Інституту з прокурором Харківської області Олександром Фільчаковим

•  Обговорення освітньо-наукової програми Інституту з деканом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Тетяною Кагановською та головою Київського районного суду м. Харкова Світланою Шаренко.

 

Освітянські студії: обмін досвідом із реалізації PhD програм

•  Зустріч дирекції Інституту з представниками Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Академії Державної пенітенціарної служби

Зустріч з випускником магістерської програми Школи права Єльського університету Олександром Комаровим

Зустріч представників Інституту та Одеського державного університу внутрішніх справ

Зустріч освітян правничих шкіл із дистанційного навчання в освітньому процесі

 

 

Сертифікати про підвищення кваліфікації викладчів програми