Реалізація освітньої програми – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Реалізація освітньої програми

Пропозиції та зауваження стейколдерів, здобувачів освіти, випускників аспірантури, викладачів програми та інших зацікавлених осіб просимо надсилати  гаранту освітньої програми Дарини Євтєєвої на електронну адресу evteeva.dar@gmail.com.

 

Документи на реалізацію освітньо-наукової програми

Затверджена освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”на 2020/2021 навчальний рік

Навчальний план на 2020/2021 навчальний рік

Проєкт Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”на 2020/2021 навчальний рік

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”, чинна у 2019/2020 навчальному році

• Аналітична довідка щодо результатів вдосконалення освітньо-наукової програми НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України з підготовки докторів філософії на 2020-2021 навчальний рік

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

•  Положення про організацію освітнього процесу у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

•  Наказ директора Інституту “Про затвердження Положення про викладачів, гаранта та стейкхолдерів освітньо-наукової програми” 

•  Наказ директора Інституту “Про призначення гаранта освітньої програми”

•  Наказ директора Інституту “Про склад групи забезпечення спеціальності у 2020-2021 навчальному році”

•  Склад групи аспірантів з моніторингу якості освітнього процесу

 

Відгуки і рецензії роботодавців та стейкхолдерів на освітню програму Інституту

•  Рецензія декана факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ Бабенка Андрія Миколайовича

•  Відгук секретаря Харківської міської ради Новака Олександра Миколайовича

•  Рецензія прокурора Харківської області Фільчакова Олександра Васильовича

•  Рецензія голови Київського районного суду м. Харкова Шаренко Світлани Леонідівни

•  Рецензія начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сокуренка Валерія Васильовича

•  Рецензія декана юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Кагановської Тетяни Євгеніївни

•  Рецензія адвоката, наукового радника АО “Баррістерс” Гловюк Ірини Василівни

 

 

Зустрічі зі стейкхолдерами

•  Обговорення освітньо-наукової програми Інституту з прокурором Харківської області Олександром Фільчаковим

•  Обговорення освітньо-наукової програми Інституту з деканом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Тетяною Кагановською та головою Київського районного суду м. Харкова Світланою Шаренко.

 

Освітянські студії: обмін досвідом із реалізації PhD програм

•  Зустріч дирекції Інституту з представниками Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Академії Державної пенітенціарної служби

Зустріч з випускником магістерської програми Школи права Єльського університету Олександром Комаровим

Зустріч представників Інституту та Одеського державного університу внутрішніх справ

Зустріч освітян праничих шкіл із дистанційного навчання в освітньому процесі