Підсумки роботи Інституту у 2021 році – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Підсумки роботи Інституту у 2021 році

Кінець року – час коли підбиваються підсумки, оцінюється робота установи та її керівника. І це не випадково, адже саме у цей час можна підвести підсумки, наскільки ефективно працювала установа та її керівник. На завершальному у 2021 р. засіданні вченої ради директор Інституту Владислава Батиргареєва висвітлила головні досягнення 2021 року та визначила пріоритети на 2022 рік.

Колектив Інституту продовжував курс на збільшення «коефіцієнту корисності» для суспільства та укріплення власних позицій серед науково-дослідних центрів, діяльність яких перетинається зі статутними завданнями установи. Очевидно, що шлях до цього єдиний – через посилення соціального ефекту від розробок, що проводяться в Інституті.

На 2021 рік директором Інституту було визначено такі орієнтири:

➤ прийняття Стратегії діяльності Інституту на 2021-2025 роки;

➤ 2021 рік оголосити роком аспіранта і сконцентруватися на виявленні та реалізації їх освітніх потреб та інтересів;

➤ стимулювання презентації науковцями здобутків Інституту на наукових заходах, що проводяться як в Україні, так і за кордоном;

➤ проведення чергового медико-правового форуму із запрошенням видавців журналу «Wiadomości Lekarskie».

І. У першій половині 2021 р. Інститут пройшов серйозне випробування – отримав повну акредитацію освітньо-наукової програми «PHD» з елементами зразковості за критерієм 7 «Освітнє середовище та матеріальні ресурси», що дозволило нам готувати аспірантів у наступні 6 (!) років з правом видавати диплом державного зразка. Акредитація відіграла значну роль в об’єднанні всієї спільноти Інституту. Акредитація стала поштовхом для розвитку внутрішньої культури якості, зокрема популяризації академічної доброчесності, а також розвитку нових форм проведення занять та наукових заходів.

Продовжено практику проведення освітянських студій. Для обміну досвідом в ці студії запрошувалися гаранти та групи забезпечення освітньо-наукових програм інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Також проведено низку корисних і цікавих заходів для здобувачів освіти (це майстер-класи, відкриті дискусії, челенджі бінарних занять.

ІІ. У поточному році було прийнято Стратегію розвитку Інституту на 2021-2025 роки, в який закріплено місію, візію, кредо та цінності Інституту, пріоритетні напрями розвитку правової науки та основні завдання розвитку Інституту на найближчі п’ять років у таких сферах, як:

фундаментальні і прикладні дослідження;

зміцнення зв’язків з органами законодавчої, виконавчої та судової влади;

розвиток освітньої діяльності;

міжнародне співробітництво;

розширення співпраці з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

розвиток інформаційної політики, просвітницької та видавничої діяльності;

укріплення зв’язків із громадськістю;

інтеграція науки, освіти та практики;

стратегічне планування наукових досліджень;

розвиток потенціалу та покращання добробуту кадрів, підвищення престижу наукової праці і модернізація робочого процесу.

ІІІ. Важливий напрям діяльності Інституту – розвиток та популяризація збірника наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю». Цього року тривала робота з його модернізації – обиралася актуальна стрижнева тематика для його випусків (штучний інтелект, боротьба з пандемією), до публікацій запрошувалися фахівці з новаторськими ідеями, щоразу розроблялася нова обкладинка, що віддзеркалювала проблематику номерів і на якій відбивалася квінтесенція найцікавіших статей номера.

IV. Фахівці Інституту протягом року брали активну участь у грантових розробках. Колектив науковців на чолі з В. І. Борисовим продовжив роботу над реалізацією гранту Фонду національних досліджень України під назвою «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні». Представниками Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я було отримано грант від РНБО за темою «Правове забезпечення національної безпеки у сфері обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних мікроорганізмів», який розроблювався під керівництвом В. М. Пашкова. Перемогла у конкурсі й здобула індивідуальний малий грант для випускників програми Лейна Кіркланда (Польща), який передбачає розробку курсу за тематикою психології кримінального права та його впровадження в освітній процес установи, К. А. Новікова.

V. Інститут у 2021 році виступив організатором або співорганізатором 12 наукових заходів. Вже традиційною подією стало проведення на базі Інституту разом із польським видавництвом Алуна Міжнародного медико-правового форуму. В цьому році у змішаному форматі відбувся уже П’ятий, ювілейний, форум під назвою «Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії». До слова, у роботі форуму взяли безпосередню участь фахівці із ФРН, Туреччини. Латвії, Польщі, керівництво РНБО України, держлікслужби, Національної служби здоров’я та ін. Найкращі матеріали Медико-правового форуму, а це 42 статті опубліковані у ХІ номері 2021 р. «Wiadomości Lekarskie», що входить до наукометричної бази Scopus.

В Інституті продовжена практика розміщення наукових публікацій у виданнях Web of Science і Scopus.

 VІ. Інститут активно співпрацює з Комітетом з питань правоохоронної діяльності та Комітетом з питань правової політики. Співпраця здійснювалася у таких формах: відвідання засідань Комітету; щотижнева підготовка науково-правових висновків на проекти нових законів або на проекти змін та доповнень до чинних законодавчих актів.

Що важливе, фахівцями Інституту проводиться й ініціативна робота з підготовки проектів нормативно-правових актів у межах виконання тем фундаментальних досліджень  (наприклад, законопроекти «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах», Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо  удосконалення регламентації затримання за підозрою у вчиненні кримінального проступку», Про узгодження Закону України «Про Державно-кримінальну виконавчу службу України» з Кримінально-виконавчим кодексом України та Законом України «Про пробацію» та ін.). Зокрема, законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу», співавтором якого є Г. К. Авдєєва, зареєстрований у Верховній Раді України. Окрім того, її пропозиції були включені до проєкту Закону «Про судово-експертну діяльність та самоврядування судових експертів».

Також здійснювалась підготовка Інститутом науково-правових висновків на запити суддів Верховного та Конституційного Суду.  

У 2021 році продовжено новацію з оприлюднення в друкованому та електронному вигляді збірки матеріалів нормопроектних робіт та науково-правових висновків на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих установ та організацій. Видання із матеріалами за 2020-й рік вмістило майже 100 аналітичних документів.

VІІ. У 2021 р. проводилася активна партнерська співпраця з іншими освітніми установами. Зокрема укладено угоди про співробітництво з:

  • Університетом Вісмара (Університетом прикладних наук, технологій, бізнесу та дизайну) (ФРН);
  • Одеським державним університетом внутрішніх справ;
  • Одеським державним університетом внутрішніх справ;
  • Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди.

Зокрема, з ректором Донецького університету Сергієм Вітвицьким дійшли домовленості про поєднання зусиль установ у проведенні у 2022 році міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої правовим та організаційним аспектам транспортної безпеки. І такі заходи віднині стануть щорічними.

VІІІ. Помітними подіями в житті Інституту стали здобуття Сергієм Подкопаєвим наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10; отримання Сабріє Шрамко вченого звання старшого дослідника.

В Інституті посилено увагу до підвищення кваліфікації викладачів Інституту, а тому постійно стимулюється їх участь у відповідних заходах. Так, виїзні стажування пройшли, зокрема: Катерина Новікова (Ягеллонський університет, Польща), Валерій Шепітько та Михайло Шепітько ( Університет Миколаса Ромериса, Литва), Віталій Пашков (Університет Вісмара, ФРН). Дистанційне стажування пройшов Олексій Марочкін (Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, ФРН).

Отриманий досвід дослідники впроваджують у своїй науково-педагогічній діяльності. 

Дарині Євтєєвій призначено державну іменну стипендію як найкращому  молодому вченому для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. Анатолій Степанюк та Олена Гальцова стали призерами конкурсу наукових видань імені Святого Володимира із монографією «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань».

Результати реалізації роботи підтверджують про виконання намічених роком раніше планів, а також про впевнений рух на нові рубежі й розвиток наукового, кадрового й іміджевого потенціалу. Що стосується планів на наступний рік, то директором Інституту 2022-й проголошений Роком фундаментальної науки. Не випадковим співпадінням виявилося те, що ООН у грудні 2021 року визначив 2022 рік роком фундаментальних досліджень. Отже, саме цей напрям буде розвиватися в Інституті протягом поточного року як пріоритетний.