Проведено перше засідання вченої ради Інституту у 2020 році – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Проведено перше засідання вченої ради Інституту у 2020 році

22 січня 2020 р. засідання вченої ради Інституту розпочалося з урочистостей, приводом яких стала відзнака завідувачів відділами д.ю.н., с.н.с. Наталії Глинської та к.ю.н., с.н.с. Максима Колодяжного почесними грамотами від Союзу юристів України. Нагороди науковцям вручив особисто керівник Харківського осередку Союзу юристів України Кривобок В.В.

  Одним із центральних питань порядку денного засідання вченої ради була інформація про підготовку до атестації Інституту у 2020 р. В.о. заступника директора з наукової роботи, к.ю.н. Дарина Євтєєва довела до відома присутніх особливості проходження державної атестації та показники, на які вийшов Інститут за результатами самоатестації.

Традиційно на засіданні вченої ради заслухано наукову доповідь, яку цього разу презентувала головний науковий співробітник відділу дослідження кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., доцентка Лідія Москвич на тему «Черговий» етап судової реформи: легітимна мета vs. потенційні ризики».

Членами вченої ради було розглянуто питання щодо висунення кандидатури у члени-кореспонденти НАПрН України по відділенню кримінально-правових наук. Шляхом відкритого голосування одноголосно прийнято рішення підтримати кандидатуру директора Інституту, д.ю.н., с.н.с. Батиргареєвої В.С. Так само проведені вибори кандидатів на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень. За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень обрано д.ю.н., доцента Данильченка Ю.Б.

Із інформацією про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю виступила головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Людмила Демидова, яка виклала основні напрями діяльності наукового підрозділу за рік.

На засіданні розглядалися й інші питання, зокрема, обговорені та затверджені Пояснювальні записки до законопроектів і тема дисертаційного дослідження аспірантці Інституту.