Приймальна комісія – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Приймальна комісія

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ В АСПІРАНТУРІ 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі НДІ ВПЗ  за очною та заочною формами навчання у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право». Освітньо-наукова програма, за якою здійснюється підготовка кадрів в аспірантурі, є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.  Пріоритет у підготовці аспірантів в НДІ ВПЗ надається таким напрямам: «кримінальне право», «кримінологія», «кримінальний процес», «кримінально-виконавче право», «криміналістика».

Розгорнути

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію 
Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2024 році

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Заява на вступ до аспірантури НДІ ВПЗ

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

Згода на обробку персональних даних

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

НА ДОПОМОГУ ВСТУПНИКУ

Пам’ятка щодо основних етапів вступу до аспірантури НДІ ВПЗ у 2024 році

Розгорнути

Презентація“Порядки прийому на навчання в 2024 році: ключові норми та основні новації у сферах ФПО та ВО”від Міністерства освіти і науки в Україні.

Єдине вступне випробування:

Зареєструватися для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ), можна у приймальній комісії будь-якого закладу вищої освіти. Приймальна комісія НДІ ВПЗ також здійснює таку реєстрацію, у тому числі й дистанційно (на вибір вступника).

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно подати комплект сканованих копій або фотокопій таких документів на електронну пошту Приймальної комісії ndi_vstup@ukr.net:

1)заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;

2) документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

3) документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

4) документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

5) довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;

6) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці.

Паперові копії документів та заяву-анкету для оформлення екзаменаційного листка можна подати й особисто через канцелярію НДІ ВПЗ (вул. Григорія Сковороди, 49, м. Харків, 61002) з поміткою “Для приймальної комісії”. Режим роботи: понеділок-п’ятниця, з 11.00 до 16.00, Євгенія Олександрівна.

Процедура реєстрації для участі в ЄВІ (Український центр оцінювання якості освіти)

Програма тесту загальної навчальної компетентності (наказ МОН України)

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов (наказ МОН України)

Користні ресурси: 

Тести минулих років ЄВІ (Український центр оцінювання якості освіти): покликання.

Демонстраційні тести з іноземної мови і ТЗНК (ЗНО-ОНЛАЙН): покликання.

 

Вступні випробування до аспірантури НДІ ВПЗ:

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 Право

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ 
(2024)

http://www.ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

 

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ