Приймальна комісія – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Приймальна комісія

Приймальна комісія

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію 
Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

 

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 Право

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ 
(2019)

http://www.ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2019 році

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2018 році

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 1-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 2-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 3-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 4-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 5-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 6-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 7-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 8-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 9-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 10-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 11-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

ПРОТОКОЛ № 12-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

ПРОТОКОЛ № 13-2019
засідання приймальної комісії

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg