Приймальна комісія – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Приймальна комісія

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ В АСПІРАНТУРІ 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі НДІ ВПЗ  за очною та заочною формами навчання у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право». Освітньо-наукова програма, за якою здійснюється підготовка кадрів в аспірантурі, є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.  Пріоритет у підготовці аспірантів в НДІ ВПЗ надається таким напрямам: «кримінальне право», «кримінологія», «кримінальний процес», «кримінально-виконавче право», «криміналістика».

 

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію 
Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2023 році

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Заява на вступ до аспірантури НДІ ВПЗ

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

Згода на обробку персональних даних

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

 

НА ДОПОМОГУ ВСТУПНИКУ

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 Право

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ 
(2023)

http://www.ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png