Перелік дисертацій – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Перелік дисертацій

Перелік докторських дисертацій,

що знаходяться у бібліотеці

НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України

 

 1. Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Батиргареєва Владислава Станіславівна. – Х., 2010. – 466 с.
 2. Борисов В.И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве Украины: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Вячеслав Иванович. – Х., 1992. – 399 с.
 3. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Кальман Олександр Григорович. – Х., 2004. – 433 с.
 4. Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Карпов Никифор Семенович. – К., 2008. – 433 с.
 5. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Матвійчук Валерій Костянтинович. – К., 2008. – 511 с.
 6. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Мисливий Володимир Андрійович. – Д., 2005. – 543 с.
 7. Полянський Є.Ю. Кримінально-правова доктрина США : генезис, обґрунтування, перспективи : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Полянський Євген Юрійович. – Одеса, 2015. – 411 с.
 8. Стрельцов T.Л. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Стрельцов Евген Львович. – Х., 1992. – 488 с.
 9. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Фріс Павло Львович. – К., 2005. – 440 с.
 10. Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Храмцов Олександр Миколайович. – Х., 2015. – 458 с.
 11. Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Яковець Ірина Станіславівна. – Х., 2014. – 417 с.

 

 

Перелік кандидатських дисертацій,

що знаходяться у бібліотеці

НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України

 

 1. Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Абакумова Юлія Вікторівна. – Х., 2006. – 205 с.
 2. Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Автухов Костянтин Анатолійович. – Х., 2012. – 205 с.
 3. Авдєєва Г.К. Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г.К. Авдєєва. – Х., 2006. – 237 с.
 4. Артеменко О.М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби : : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Артеменко Олексій Миколайович. – Х., 2018. –225 с.
 5. Бойко В.В. Криміналістична характеристика та запобігання тяжкій насильницькій злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бойко Вікторія Василівна. – Х., 2019. – 280 с.
 6. Берзін П. С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Берзін Павло Сергійович. – К., 2004. – 311 с.
 7. Білоконь М.А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Білоконь Марія Анатоліївна. – Х., 2013. – 208 с.
 8. Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.О. Бахуринська. – К., 2007. – 235 с.
 9. Бражник А.А. Кримінальна відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст.. 387 КК України): аналіз складу злочину: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бражник Андрій Анатолійович. – Х., – 237 с.
 10. Бугаєць А.В. Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій насильницькій злочинності на залізничному транспорті: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бугаєць Артем Вікторович. – Х.,2015. – 258 с.
 11. Бунін Є.О. Втручання в діяльність судових органів за Кримінальним кодексом України: аналіз складу злочину та питання кваліфікації: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бунін Євген Олександрович. – Х., 2015. – 259 с.
 12. Гальцова О.В. Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гальцова Олена Володимирівна. – Х., 2015. – 237 с.
 13. Гора Р.М. Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гора Роман Михайлович. – Х., 2019. – 207 с.
 14. Грищенко О.В. Кримінально-правова характеристика побоїв і мордування (ст. 126 КК України): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грищенко Олександр Володимирович. – Х., 2014. – 191 с.
 15. Гуд Т. М. Кримінальна відповідальність за приховування злочину (ст. 396 КК України): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гуд Тетяна Миколаївна. – Х., 2016.- 225 с.
 16. Гурстієва Ю. О. Кримінологічна характеристика умисних вбивств із корисливих мотивів та запобігання їм : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гурстієва Юлія Олексіївна. – Х., 2019. – 226 с.
 17. Дзюба А.Ю. Запобігання злочинності неповнолітніх у ФРН: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дзюба Анастасія Юріївна. – Х., 2020. – 239 с.
 18. Григор’єв Р.Г. Кримінологічна характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та заходи запобігання їм в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Григор’єв Руслан Геннадійович. – Х. -2016. – 250 с.
 19. Дем’яненко Ю.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дем’яненко Юлія Іванівна. – Х., 2008. – 215 с.
 20. Денисюк П.Д. Протокольна форма дізнання : дис … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денисюк Петро Дмитрович. – Х., 2005. – 173 с.
 21. Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Доброрез Ігор Олександрович. – Х., 2004. – 221 с.
 22. Дунаєва Т.Е. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дунаєва Тетяна Євгенівна. – Х., 2012. – 215 с.
 23. Дубович О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні : дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.08 / О.В. Дубович. – Х., 2014. – 258 с.
 24. Дуюнова Т.В. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дуюнова Тетяна Василівна. – Х., 2013. – 222 с.
 25. Євтєєва Д.П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Євтєєва Дарина Петрівна. – Х., 2014. – 252 с.
 26. Ермолаєва-Задорожня С.В. Кримінологічна характеристика перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів та його запобігання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Єрмолаєва-Задорожня  Світлана Вікторівна. – Х.,  – 215 с.
 27. Заславська, М.Г. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / М.Г. Заславська. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2005. – 217 с.
 28. Заїчко О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання незаконній порубці лісу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Заїчко Олена Вікторівна. – Х., 2019. – 211 с.
 29. Калініченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст.. 383 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Калініченко Юлія Вікторівна. – Х., 2015. – 229 с.
 30. Карелін В.В. Правове регулювання застосування заходів заохоченя та заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелін Владислав Володимирович. – Х., 2014. – 216 с.
 31. Калініна А.В. Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Калініна Аліна Владиславівна – Х., 2018. – 367 с.
 32. Керик Л.І. Криміналістична характеристики та основи розслідування доведення до самогубства: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Керик Леся Ігорівна. – Х., 2012. – 210 с.
 33. Ковитиди О.Ф. Институт соучастия в уголовном праве Украины: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковитиди Ольга Федоровна. – О., 1999. – 167 с.
 34. Козьяков І.Н. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю за законністю оперативно-розшукової діяльності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Козьяков Ігор Миколайович. – Х., 2001. – 268 с.
 35. Колодяжний М.Г. Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колодяжний Максим Геннадійович. – Х., 2009. – 239 с.
 36. Краснокутський О.В. Міжнародно-правові механізми забезпечення прав засуджених до позбавлення волі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Краснокутський Олександр Володимирович. – Х., 2019. – 200 с.
 37. Кузьминова В.Ю. Правовые и научные основы восстановления утраченных уголовных дел: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьминова Виктория Юрьевна. – Х., 2001. – 226 с.
 38. Кумановський М.В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: соціальна зумовленість та склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / М.В. Кумановський. – Х. : НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2014. – 223 с.
 39. Курафєєв В.В. Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної залежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками ( ст. 161 КК України) : аналіз складу злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Курафєєв Віктор Володимирович. – Х. , 2018. – 223 с.
 40. Кучерук В.И. Кража и ее уголовно-правовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кучерук Валентина Ильинична. – Ст., 2004. – 183 с.
 41. Лобойко Л.Н. Актуальные проблемы доследственного уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лобойко Леонид Николаевич. – Х., 1997. – 185 с.
 42. Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництві: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович. – Х., 2013. – 229 с.
 43. Маршуба М.О. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корысно-насильственного преступника в Украине: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Маршуба Маралджан Оразнепесовна. – Х., 2014. – 236 с.
 44. Метельський І.Д. Працівник правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Метельський Ігор Дмитрович. – Х., 2020. – 247 с.
 45. Михалко И.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михалко Ірина Сергіївна. – Х., 2012. – 202 с.
 46. Михалік О.І. Кримінологічна характеристика та запобігання фальшивомонетництву : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михалік Олександр Ігорович. – Х., 2018. – 230 с.
 47.  Моісеєв О. І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Моісеєв Олександр Ігорович. – Х., 2007. – 217 с.
 48. Мокляк В.В. Протидія терористичній діяльності в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мокляк Володимир Вікторович. – Х., 2020. – 232 с.
 49. Мокляк С.В. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що вчиняються організованою групою : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мокляк Сергій Вікторович. – Х., 2018. – 218 с.
 50. Мульченко В.В. Кримінально-правова охорона недоторканності суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.В. Мульченко. – Х., 2014. – 240 с.
 51. Муратова С. О. Судимість в системі інститутів загальної частини кримінального права України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Муратова Світлана Олександрівна. – Х., 2015. – 229 с.
 52. Назарчук В.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цивільної мобілізації : : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Назарчук Віктор Вікторович. – Х., 2018. – 221 с.
 53. Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення охорони або використання надр: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нетеса Наталя Володимирівна. – Х., 2012. – 242 с.
 54. Нікітіна А.О. Строки в кримінальному праві та їх значення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нікітіна Анастасія Олександрівна. – Х., 2019. – 217 с.
 55. Новікова К. А. Обмеження волі як вид покарання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Новікова Катерина Андріївна. – Х., 2014. – 307 с.
 56. Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Новіков Олег Володимирович. – Х., 2015. – 187 с.
 57. Нуруллаєв І.С. огли Міжнародно-правове співробітництво в системі ради Європи у боротьбі з корупцією : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Нуруллаєв Ільків Садагат огли. – Х., 2008. – 205 с.
 58. Невідома Н.В. Вчинення злочину організованою групою : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Невідома Надія Володимирівна. – Х ., 2015. – 213 с.
 59. Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Овчаренко Олена Миколаївна. – Х., 2007. – 249 с.
 60. Олійник О.С. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.. 2391 КК України): соціальна обумовленість та склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійник Олена Сергіївна. – Х., 2015. – 209 с.
 61. Олійник О.М. Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у збройних силах України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійник Олександр Миколайович. – Х., 2015. – 213 с.
 62. Олійник Д.О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійник Дмитро Олександрович. – Х., 2018. – 231 с.
 63. Олійниченко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійниченко Вячеслав Володимирович. – Х., 2018. – 257 с.
 64. Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панов Микола Миколайович. – Х., 2006. – 194 с.
 65. Пащенко О.О. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Пащенко Олександр Олександрович. – Х., 2004. – 220 с. 65. Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або із тяжкими тілесними ушкодженнями, в Україні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Полтава Катерина Олександрівна. – Х., 2013 . – 243 с.
 66. Павлишин К.О. Запобігання крадіжкам, що вчиняються неповнолітніми: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Павлишин Катерина Олександрівна. – Х., 2018. – 243 с.
 67. Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Розенфельд Наталія Андріївна. – К., 2002. – 222 с.
 68. Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рубащенко Микола Анатолійович. – Х., 2015. – 245 с.
 69. Руднєва О. М. Гендерна рівність у праві України: дис. … канд. юрид. наук : 12.0.01 / Руднєва Олександра Миколаївна. – Х., 2002. – 178 с.
 70. Рябчук С.В. Кримінологічна характеристика та запобігання гральному бізнесу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рябчук Святослав Володимирович. – Х., 2019. – 225 с.
 71. Рак С.В. Кримінальна відповідальність за службову недбалість : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рак Світлана Валеріївна. – Х., 2019. – 297 с.
 72. Самойлова О.М. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання умисним вбивством та умисним тяжким тілесним ушкодженням, що вчиняється особами похилого віку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Самойлова Олена Михайлівна. – Х ., 2019. – 233 с.
 73. Свистуленко М.П. Екстрадиція в правовій системі України: Основні кримінально-правові аспекті: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Свистуленко Мирослава Петрівна. – К., 2005. – 237 с.
 74. Стрижевська А.А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Стрижевська Анжела Анатоліївна. – К., 2007. – 201 с.
 75. Скок О. С. Злочини невеликої тяжкості та питання кримінальної відповідальності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Скок Олександра Сергіївна. – Д., 2016. – 266 с.
 76. Топузян А.Р. Кримінально-правова охорона моральності неповнолітніх в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Топузян Артур Робертович. – Х., 2019. – 249 с.
 77. Усатова Т.І. Кримінологічна характеристика та запобігання створенню або утриманню місць розпусти і звідництву в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Усатова Тетяна Ігорівна. – Х., 2018. – 330 с.
 78. Чечин М.Ю. Освіта як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чечин Микита Юрійович. – Х., 2018. – 233 с.
 79. Шейко К.В. Запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виробництва і обігу алкогольних напоїв: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шейко Костянтин Володимирович. – Х.. 2020. – 216 с.
 80. Шрамко С.С. Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні : дис…. канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Шрамко Сабріє Сайтжеліївна. – Х., 2018. – 225 с.
 81. Чумаченко Т. А. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст.188 КК України): Кримінально-правова характеристика: 12.00.08 Чумаченко Тетяна Анатоліївна. – К., 2008. – 223 с.
 82. Чуб І.М. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу: кваліфікація та відмежування від суміжних злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / І.М. Чуб. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 224 с.
 83. Юртаєва К.В. Місце скоєння злочинів міжнародного характеру: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Юртаєва Ксенія Володимирівна. – Х., 2009. – 229 с.
 84. Ясиновський П.В. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань : : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ясиновський Павло Володимирович. – Х., 2018. – 234 с.
 85. Яровий А. О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Яровий Анатолій Олександрович. – Х., 2001. – 211 с.
 86. Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна. – К., 2014. – 267 с.