Перевірка наукових робіт здобувачів Інституту на антиплагіат – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Перевірка наукових робіт здобувачів Інституту на антиплагіат

Перевірці на академічний плагіат в Інституті обов’язково підлягають підготовлені здобувачами установи дисертаційні роботи та статті, подані до збірника наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю». 

 Інститут  використовує систему виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості «Unicheck» (https://unicheck.com/), рекомендовану МОН України. Використання такої системи відбувається відповідно до укладених угод з юридичною особою, яка має право надавати послуги користування цією системою. Перевірка на антиплагіат є безкоштовною.

Процедура й принципи виявлення та запобігання плагіату в Інституті визначається Положенням про систему виявлення та запобігання академічному плагіату в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Аспіранти можуть самостійно перевірити свої наукові праці на антиплагіат за допомогою:

програмного забезпечення для пошуку плагіату, зокрема Viper http://www.scanmyessay.com(лише для англ. текстів)

 онлайн ресурсів для пошуку плагіату, зокрема, http://www.turnitin.com/en_us/home

інших ресурсів: