Освітянські студії: Інститут & Одеський державний університет внутрішніх справ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Освітянські студії: Інститут & Одеський державний університет внутрішніх справ

Представники Інституту – директор Владислава Батиргареєва, в.о заступника директора з наукової роботи Дарина Євтєєва (гарант освітньо-наукової програми), провідний науковий співробітник Олександр Пащенко, а також вступники до аспірантури – зустрічалися з представниками Одеського державного університету внутрішніх справ – деканом факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Андрієм Бабенком (гарант освітньо-наукової програми університету), т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури Іриною Теслюк, ад’юнктами та аспірантами університету.

Андрій Бабенко, який виступив стейколдером освітньої програми Інституту, відмітив, що університет у навчальному процесі запозичує у тому числі й позитивний досвід нашої установи.

На заході обговорювали сильні сторони університету в реалізації освітньої програми, ділилися особливостями проведення просвітницької роботи, що ведеться в установах з популяризації академічної доброчесності, а також формами залучення стейкхолдерів до освітнього процесу.