Освітянські студії: дистанційне навчання в освітньому процесі – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Освітянські студії: дистанційне навчання в освітньому процесі

Поточний рік докорінно переформатував освітній процес в усіх закладах освіти та науки України. В учасників освітнього процесу постала необхідність швидко освоювати онлайн платформи, програми та застосунки. Для обміну досвідом щодо дистанційних форм навчання представники Інституту – директор Владислава Батиргареєва, в.о. заступника директора з наукової роботи Дарина Євтєєва (гарант освітньо-наукової програми), в.о. вченого секретаря Сабріє Шрамко та інспектор з аспірантури Аліна Калініна зустрілися з освітянами, аспірантами та ад’юнктами  Одеського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ та Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів).

Андрій Бабенко (гарант освітньо-наукової програми Одеського державного університету внутрішніх справ, декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування) поділився досвідом поєднання очного та дистанційного режимів освітнього процесу. Він розказав про локальну документацію в університеті, співвідношення очних та дистанційних занять, програмне забезпечення.

Директор Інституту Владислава Батиргареєва наголосила на тому, що, враховуючи невелику кількість здобувачів в Інституті, навчання більшості здобувачів на заочній формі навчання та їх мешкання поза межами Харкова, заняття в режимі онлайн в Інституті стане постійною практикою. Разом із тим вона висловила побоювання, що зловживання такими формами може призвести до послаблення і навіть втрати духу академічної спільноти.

 

В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту Дарина Євтєєва висловила пропозицію на подальших освітянських студіях обговорити вибірковість дисциплін, студентоцентризм, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Виклик був підтриманий т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури Одеського державного університету внутрішніх справ Іриною Теслюк та керівником відділу ад’юнктури (аспірантури) Академії Державної пенітенціарної служби Яною Крупко.

Дарина Євтєєва