Освітянські студії: міряємося PhD програмами – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Освітянські студії: міряємося PhD програмами

Наступний навчальний рік кидає новий виклик Інституту – проходження акредитації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право».

У підготовці до цієї події ми спілкуємося з іншими правничими школами України, обмінюючись досвідом, ділячись секретами майстерності та здійснюючи взаємний моніторинг діяльності з надання освітніх послуг. Так, директор Інституту д.ю.н, с.н.с. Владислава Батиргареєва виступила рецензентом освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Академії Державної пенітенціарної служби.

 

На цьому тижні відбулися освітянські рандеву з представниками вказаних вишів. На зустрічі дирекції Інституту (директора Владислави Батиргареєвої та в.о. заступника директора з наукової роботи, гаранта освітньо-наукової програми Інституту Дарини Євтєєвої) з колективом юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на чолі з директором, д.ю.н., проф. Валентиною Васильєвою було підкреслено, що оновлена освітньо-наукова програма останнього відповідає вимогам сучасного ринку праці, який ставить перед закладами вищої освіти завдання з підготовки фахівців якісно нового професійного рівня, здатних ефективно працювати в сучасних умовах реформування правової системи, демонструвати високий інтелектуальний і творчий потенціал, засвідчувати фахову мобільність та впевненість у професійному майбутньому. Програма має всі необхідні структурні та змістові складові та в цілому відповідає вимогам вищої школи, має комплексний та цільовий підхід та рекомендується для реалізації в освітній діяльності.

Обговорюючи освітню програму Академії Державної пенітенціарної служби з керівником відділу ад’юнктури (аспірантури) к.ю.н., доц. Яною Крупко та співробітником Академії Сергієм Царуком, Владислава Батиргареєва зауважила, що оформлення програми відповідає всім критеріям та має необхідні змістовні й структурні компоненти, що віддзеркалюють сучасні тенденції підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)» за спеціальністю 081 «Право». Разом із тим для більш наочного структурування програмних результатів навчання за аналізованою освітньо-науковою програмою рекомендується спиратися на дескриптори результатів навчання відповідного рівня оновленої Національної рамки кваліфікацій.

Ознайомившись із особливостями реалізації освітньо-наукових програм в зазначених правничих школах, робочою групою освітян нашого Інституту було прийнято рішення запозичити деякі позитивні практики, зокрема, перейняти певні особливості визнання результатів неформальної освіти, а також принцип висвітлення інформації про кредитну мобільність здобувачів освіти.

Учасники зустрічей оцінили такий формат заходу, як «освітянські студії», тож надалі очікується їх проведення і з іншими правничими школами.

 

Дарина Євтєєва