Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України оголошує конкурс на зайняття вакантної посади заступника директора з наукової роботи.

На заміщення наукових посад в Інституті можуть претендувати особи, професійні й морально-етичні якості яких відповідають вимогам законодавства, Статуту Інституту та умовам конкурсу.

На заміщення посади заступника директора з наукової роботи може претендувати особа, яка має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та вчене звання професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (як виняток – доцента), досвід (наукової, науково-педагогічної, науково-організаційної) роботи – не менше 10 років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або свідоцтв, патентів.

Для участі у конкурсі необхідно подати до відділу кадрів Інституту заяву на ім’я директора Інституту, написану власноруч, до якої додається: копія паспорта та копія трудової книжки, завірені в установленому порядку; особова карта з обліку кадрів, власноруч заповнена претендентом; автобіографія; копії документів: про вищу освіту, про підвищення кваліфікації, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) та інші документи, що свідчать про професійні якості претендента; список наукових праць; письмова згоду на обробку персональних даних

Кандидати, які є співробітниками Інституту, подають лише заяву про участь у конкурсі, перелік наукових робіт та довідку про підвищення кваліфікації.

Кінцева дата прийняття документів – 2 листопада 2020 р.

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49

Більш детальна інформація за телефоном (057) 715-62-08.

Контактна особа – Сабріє Сейтжелієвна Шрамко, в.о. ученого секретаря Інституту