Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника (0,5 ставки).

На заміщення наукових посад претенденти мають відповідати таким вимогам:

– мати повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за відповідною науковою посадою та, як правило, науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) за відповідного наукового напряму;

– мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом установленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних

На заміщення посади старшого наукового співробітника можуть претендувати особи, які мають: науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), досвід (наукової, науково-педагогічної, науково-організаційної, практичної) роботи – не менше п’яти років, публікацій – не менше п’яти за останні п’ять років та/або патентів.

Для участі у конкурсі необхідно подати до відділу кадрів Інституту заяву на ім’я директора Інституту, написану власноруч, до якої додається: копія паспорта та копія трудової книжки, завірені в установленому порядку; особова карта з обліку кадрів, власноруч заповнена претендентом; автобіографія; копії документів: про вищу освіту, про підвищення кваліфікації, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) та інші документи, що свідчать про професійні якості претендента; список наукових праць; письмова згоду на обробку персональних даних

Кандидати, які є співробітниками Інституту, подають лише заяву про участь у конкурсі, перелік наукових робіт та довідку про підвищення кваліфікації.

Кінцева дата прийняття документів – 17 вересня 2020 р.

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49

Більш детальна інформація за телефоном (057) 715-62-08.

Контактна особа – Сабріє Сейтжелієвна Шрамко, в.о. ученого секретаря Інституту