Інститут оголошує конкурс на зайняття вакантних посад – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інститут оголошує конкурс на зайняття вакантних посад

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 – завідувача відділу дослідження проблем кримінального права (1 ставка);

 – завідувача відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права (1 ставка);

 – завідувача лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я (1 ставка);

 – головного наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права (1 ставка).

На заміщення наукових посад претенденти мають відповідати таким вимогам:

– мати повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за відповідною науковою посадою та, як правило, науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) за відповідного наукового напряму;

– мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом установленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних

На заміщення посади завідувача наукового відділу/лабораторії можуть претендувати особи, які мають: ступінь доктора наук (як виняток – доктора філософії (кандидата наук)), вчене звання професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (як виняток – доцента), досвід (наукової, науково-педагогічної, науково-організаційної) роботи – не менше семи років, публікацій – не менше п’яти за останні п’ять років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

На заміщення посади головного наукового співробітника можуть претендувати особи, які мають: науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора, доцента, або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), досвід (наукової, науково-педагогічної, науково-організаційної або практичної) роботи – не менше десяти років, публікацій – не менше десяти за останні п’ять років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Для участі у конкурсі необхідно подати до відділу кадрів Інституту заяву на ім’я директора Інституту, написану власноруч, до якої додається: копія паспорта та копія трудової книжки, завірені в установленому порядку; особова карта з обліку кадрів, власноруч заповнена претендентом; автобіографія; копії документів: про вищу освіту, про підвищення кваліфікації, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) та інші документи, що свідчать про професійні якості претендента; список наукових праць; письмова згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які є співробітниками Інституту, подають лише заяву про участь у конкурсі, перелік наукових робіт та довідку про підвищення кваліфікації.

Кінцева дата прийняття документів – 01 березня 2023 р.

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49.

За більш детальною інформацію потрібно звернутися на електронну пошту: officemanager@aprnu.rol.net.ua або evteeva.dar@gmail.com.

Контактні особи:

Євтєєва Дарина Петрівна, заступник диреткора з наукової роботи Інституту;

Симонюк Наталія Анатоліївна, старший інспектор з кадрів.