Оголошення ВГО – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Оголошення ВГО

Громадська організація
«Всеукраїнська асоціація кримінального права»

07.10.2019
До уваги! 

У Національній академії внутрішніх справ (м. Київ, Солом’янська площа, 1, акт. зал)           09 жовтня 2019 року о 14.00 год відбудеться засідання Київського міського осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Передбачається заслухати звіт керівника Київського міського осередку академіка НАПрН України, д.ю.н, професора В.І. Шакуна, а також обрати делегатів на Загальні збори ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», які відбудуться 17 жовтня 2019 р. у      м. Харкові.

До участі у зборах запрошуються всі члени міського осередку та бажаючі вступити до ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Контактні телефони: 0675033240 – Шакун В. І., ел. пошта: crimbureau@ukr.net

0679679480 – Процюк О. В.

Київський міський осередок ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

22.08.2018
До уваги! 

Академія Державної пенітенціарної служби та Чернігівський міський осередок ГО «Всеукраїнська Асоціація кримінального права» запрошують Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи», яка відбудеться 1 листопада 2018 року за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

Інформаційний лист 

30.05.2017

Шановні колеги, долучайтеся до голосування!

До участі у конкурсі до Ради громадського контролю при НАБУ висунуті члени ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Григорій Усатий та Олександр Козаченко.

Голосування відбудеться на сайті НАБУ 31 травня з 9:00 до 21:00 години.

https://nabu.gov.ua/novyny/vybory-novogo-skladu-rgk-pry-nabu-56-kandydativ-vid-35-organizaciy-spysok-onovleno

25.04.2017
ШАНОВНІ КОЛЕГИ

Харківський обласний осередок Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» разом із сектором дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 26 травня 2017 року проводить круглий стіл за темою: «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України»,що буде проходити за адресою: вул. Пушкінська 49, НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. До участі у круглому столі запрошуються науковці, представники державної влади та місцевого самоврядування, працівники правоохоронних органів та судді, які активно займаються дослідженнями у цій сфері.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі круглого стола повинні надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 10 травня 2017 року такі документи:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді;

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Заборовський_Заявка, Заборовський_Тези.

Електронна адреса: kh.oo.vakp@ukr.net.

Вимоги до тез доповіді:

– Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman 14, жирний).
– Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де працює автор; шрифт Times New Roman 14.
– Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5.
– Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою на порядковий номер джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 4 сторінок зі списком використаних джерел.
Зразок оформлення заявки:
– Прізвище, ім’я, по батькові учасника
– Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник
– Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
– Контактний телефон
Сплата організаційного внеску не передбачається. Тези доповіді будуть оприлюднені.

Просимо повідомити про Вашу участь.

29.04.2014
 Довідник «Науковці України – провідні фахівці в галузі кримінального права»

25.03.2014

 ВГО «Асоціація кримінального права» отримано наукові видання від Міжнародної асоціації кримінального права.

 Зі змістом ознайомитися можна перейшовши нижче за посиланнями.

1) International review of penal law (XIX International Congress of penal law) (ХІХ Міжнародний Конгрес кримінального права. Підготовчий колоквіум. Верона (Італія), 28-30 листопада 2012 р.);

2) Transitional Justice. Proceedings of the 2nd Symposium of the Young Penalists (Відновна Юстиція. Діяльність 2-го симпозіуму молодих криміналістів. Ля Роше (Франція) 29 вересня – 1 жовтня 2011 р.).