Ні копіпасті в науці: Інститутом проведено майстер-клас із дотримання академічної етики – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Ні копіпасті в науці: Інститутом проведено майстер-клас із дотримання академічної етики

У рамках святкування в НДІ вивчення проблем злочинності імені  академіка В. В. Сташиса НАПрН України Фестивалю науки 13 травня відбувся майстер-клас із дотримання академічної етики в режимі онлайн.

Відкриваючи захід, директор Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Владислава Батиргареєва відмітила, що некоректне запозичення чужих ідей (плагіат) завжди було і буде  найстрашнішим гріхом науковця. Останніми роками в Україні про цю проблему заговорили вголос. Тож проведення такого майстер-класу обумовлено посиленням інтересу громадськості до цієї теми.

Надалі взяла слово іноземний гість – викладач канадського коледжу Флемінга, доктор філософії Ірина Лосиця, яка поділилася зарубіжним досвідом дотримання принципів академічної доброчесності, розповівши про наслідки академічного плагіату у Канаді.

Основну доповідь, присвячену вимогам та рекомендаціям щодо недопущення порушень академічної доброчесності, зробила доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувачка лабораторії Інституту, член редакційної колегії видання «Wiadomości Lekarskie» (Польща), що входить до наукометричної бази Scopus, Наталія Гуторова. У своєму виступі вона окреслила поняття академічної доброчесності, плагіату, самоплагіату, фальсифікації та фабрикації; охарактеризувала межі плагіату та самоплагіату та надала поради, як уникнути цих явищ; висвітлила вимоги до посилань у наукових статтях; зазначила маркери проведення справжніх наукових досліджень, результати яких оприлюднюються.

Захід викликав інтерес у науковій юридичній спільноті – до нього долучилися майже 90 учасників, серед яких були як аспіранти й молоді науковці, так і досвідчені вчені. Тематика майстер-класу зацікавила дослідників різних юридичних дисциплін, які представляли НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Донецький юридичний інститут МВС України, а також Національну академію внутрішніх справ.

Тематика заходу обумовила жваву дискусію й обговорення, адже, незважаючи на існування законодавчих визначень порушень академічної доброчесності, багато питань щодо розуміння цих явищ, їх меж, а також способів їх уникнення та боротьби з ними залишаються відкритими.

Успіх заходу надихнув Інститутську спільноту на ідею проведення у подальшому науково-творчих вечорів досвідчених вчених, на яких вони ділилися б із аспірантами своїм досвідом здійснення перших кроків та помилок у науці. І, оскільки ідеї не охороняються авторським правом, Інститут також підтримає інші заклади освіти та наукові установи, якщо й вони вирішать провести подібні заходи.

Дарина Євтєєва

Презентація професора  Наталії Гуторової “Академічна доброчесність: вимоги та рекомендації щодо недопущення порушень”

Розгорнути