Німецький Університет Вісмара – новий партнер Інституту – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Німецький Університет Вісмара - новий партнер Інституту

Розвиток міжнародного сіпвробітництва та співпраця Інституту із закладами вищої освіти є пріоритетними напрями Стратегії розвитку установи. 

Наприкінці поточного року в Інституті відбулася знаменна подія – було укладено рамкову угоду про співробітництво з Університетом Вісмара – Університетом прикладних наук, технологій, бізнесу та дизайну  (Німеччина). Цій події передувало налагоження науково-навчальних зв’язків між установами, адже науковці та аспіранти Інституту (В. Батиргареєва, Н. Гуторова, В. Пашков, С. Шрамко, А. Калініна, І. Христич, І. Здоровило) уже проходили стажування в Університеті, а представники Університету беруть участь у заходах, організованих Інститутом.

Представники сторін: Дімітрій Олєйнік та Владислава Батиргареєва

Угодою про співпрацю, укладеною на V Медико-правовому форумі, який відбувся 9-10 грудня 2021 р. у м. Харкові, передбачено, зокрема, реалізація спільних наукових проєктів, організація спільних академічних та наукових заходів, курсів, конференцій, семінарів, симпозіумів та лекцій; академічний та науковий обмін; обмін здобувачами; обмін бібліографічними та іншими інформаційними матеріалами, що представляють обопільний інтерес.

Представники сторін – директор Інституту  Владислава Батиргареєва та науковий співробітник Інституту східного права при Університеті Вісмара – Дімітрій Олєйнік обговорили  конкретні заходи для можливої  співпраці, зокрема, спільне проведення занять, академічну мобільність, пропагування принципів доброчесності наукової праці та ін.