НДІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ – 25 РОКІВ! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

НДІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ – 25 РОКІВ!

Історія становлення Інституту – це історія успіху! Двадцять п’ять років тому колектив Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України розпочав проведення комплексних досліджень фундаментальних і прикладних проблем боротьби зі злочинністю, попит на які у суспільстві до цього часу не знижується.

За свою багаторічну діяльність Інститут без перебільшення здобув статус провідного мозкового центру України у сфері боротьби зі злочинністю, що забезпечується завдяки якісній роботі висококваліфікованих кадрів. Формуванню потужного колективу приділяли особливу увагу директори Інституту: у 1995–2005, 2008–2019 роках – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Вячеслав Іванович Борисов, у 2005–2008 роках – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Юрій Васильович Баулін, із 2019 року – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Владислава Станіславівна Батиргареєва.

Як відомо, чверть століття – це строк становлення та виховання одного людського покоління. Проте за мірками науки у ракурсі запровадження панівних ідей, наукових шкіл, поглядів – це мить, адже відомі наукові концепції створювалися та утверджувалися десятиліттями.  За цей проміжок часу Інститут виховав плеяду фахівців, які продовжили славетні традиції наших вчителів, розвиваючи та збагачуючи їх наукову скарбницю, а так само заклавши вектори майбутніх дослідницьких пошуків. Із гордістю можна відзначити, що в наших стінах працювали і нині працюють батьки-засновники законодавства з питань боротьби зі злочинністю.

Двадцятип’ятирічний шлях успіху був і залишається для колективу Інституту шляхом пошуку. Завдяки його зусиллям дослідження існуючих проблем боротьби зі злочинністю є багатоаспектними та має не лише загальнотеоретичне, а й практичне значення. Держава відзначила значущість такої діяльності, віднісши Інститут за підсумками атестації наукових установ у 2020 р. до першої (найвищої) класифікаційної групи. Це свідчить, що наша установа є установою-лідером та має високий рівень ефективності та визнана в Україні та світі.

Є дуже влучний вислів відомого фізика, засновника харківської школи теоретичної фізики Льва Ландау: «Кожен має достатньо сил, щоб гідно прожити життя. А всі ці розмови про те, який зараз важкий час, це хитромудрий спосіб виправдати свою бездіяльність, лінь і різні смутності. Працювати треба, а там, дивись, і часи зміняться». Ось і колектив Інституту рухається вперед, ставить перед собою завдання, виконує їх, не зважаючи на будь-які суспільно-політичні та економічні обставини. Порівнюючи себе теперішніх із собою попередніми, ми констатуємо, що стали креативнішими, сміливішими, слідуємо сучасним науковим трендам, а також ще більше розширили коло своїх наукових інтересів

Ми дуже вдячні нашому керівному органу – Президії Національної акдемії правових наук України, усім нашим партнерам і друзям за багаторічну підтримку, спільні проекти та слушні настанови! Впевнені, що це лише розгін, а надалі нас чекає захоплюючий політ!  

З повагою дирекція Інституту.