Анонси наукових заходів – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Анонси наукових заходів

Інформаційні листи щодо наукових конференцій, круглих столів та інших заходів
у 2022 році

1 лютого: онлайн майстер-клас “Перевірка доброчесності кандидатів під час доборів до органів державної влади”. Організатор: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

25 лютого: всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності”.Співорганізатори: Національна академія ДПтС України імені Богдана Хмельницького та НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

10 березня: наукові читання, присвячені памяті проф. Т. А. Денисової. Співорганізатори: Запорізький та Чернігівський місцеві осередки ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Кримінологічна асоціація України, Класичний приватний університет та ін.

28 квітня: науково-практичний семінар «Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану». Організатор: Львівський державний університет внутрішніх справ

29 квітня: Міжнародний науково-практичний онлайн-семінар «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану». Організатор: Донецький державний університет внутрішніх справ

5 травня: міжнародний круглий стіл «Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні». Організатори: НЮУ імені Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Інформаційний лист.

12 травня: VI міжнародна науково-практична конференція “Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки. Організатори: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, НЮУ імені Ярослава Мудрого, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Інформаційний лист українською мовою. Іnformation letter in English. List informacyjny w języku polskim.

21 травня: ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвячена 93-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І. Організатори: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Стамбульський університет (Турецька Республіка) Вроцлавський університет (Республіка Польща) Університет Цзинань (Китайська Народна Республіка).

16 червня: міжнародний круглий стіл «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану». Організатори: НЮУ імені Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». Інформаційний лист.

23 вересня: круглий стіл «Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи». Організатор: Інститут права Львівського державного університету внутрішні справ.  Інформаційний лист.

28 вересня: науково-практична конференція «Біобезпека в умовах воєнного стану». Організатори: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, БО “100 % життя – мережа ЛЖВ”,  ГО “Асоціація фармацевтичного та медичного права”. Інформаційний лист.

29 вересня: всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 20-ї річниці заснування Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти». Організатор: Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Інформаційний лист.

21-22 жовтня: міжнародна конференція «Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути». Організатори: Комісія з питань правової реформи при Президентові України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України та ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права”. Інформаційний лист.

25 листопада: VI Медико-правовий форум «Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення». Організатори:  НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, видавництво “ALUNA”,  ГО “Асоціація фармацевтичного та медичного права” та ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права”. Інформаційний лист.

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених: https://drive.google.com/file/d/1gGXO-x5UzIJSjWzj7w1ylDUih6JkLD8r/view