Заплановані наукові заходи – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Заплановані наукові заходи

Інформаційні листи щодо наукових конференцій, круглих столів та інших заходів
у 2022 році

1 лютого: онлайн майстер-клас “Перевірка доброчесності кандидатів під час доборів до органів державної влади”. Організатор: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

25 лютого: всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності”.Співорганізатори: Національна академія ДПтС України імені Богдана Хмельницького та НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

10 березня: наукові читання, присвячені памяті проф. Т. А. Денисової. Співорганізатори: Запорізький та Чернігівський місцеві осередки ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Кримінологічна асоціація України, Класичний приватний університет та ін.

28 квітня: науково-практичний семінар «Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану». Організатор: Львівський державний університет внутрішніх справ

29 квітня: Міжнародний науково-практичний онлайн-семінар «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану». Організатор: Донецький державний університет внутрішніх справ

5 травня: міжнародний круглий стіл «Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні». Організатори: НЮУ імені Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Інформаційний лист.

12 травня: VI міжнародна науково-практична конференція “Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки. Організатори: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, НЮУ імені Ярослава Мудрого, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Інформаційний лист українською мовою. Іnformation letter in English. List informacyjny w języku polskim.

21 травня: ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвячена 93-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І. Організатори: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Стамбульський університет (Турецька Республіка) Вроцлавський університет (Республіка Польща) Університет Цзинань (Китайська Народна Республіка).

16 червня: міжнародний круглий стіл «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану». Організатори: НЮУ імені Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». Інформаційний лист.

 

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених: https://drive.google.com/file/d/1gGXO-x5UzIJSjWzj7w1ylDUih6JkLD8r/view