Наукові заходи ГО ВАКП – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Наукові заходи ГО ВАКП

Завершив роботу міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки»

http://www.ivpz.org/images/stories/krst_18052018_1.jpg

Організаторами заходу, що проходив 18 травня 2018 р., є Харківський обласний осередок ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

У роботі наукового форуму взяли участь понад 60 учених вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії прокуратури України, Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Академії державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Національного університету «Одеська юридична академія», Луганського державного  університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також учені з Польщі та Білорусі

Серед учасників наукового заходу 3 академіка НАН України й НАПрН України: доктор юридичних наук, професор Василь Якович Тацій, доктор юридичних наук, професор Юрій Васильович Баулін і доктор юридичних наук, професор Вячеслав Іванович Борисов16 докторів юридичних наук та/або професорів, 28 кандидатів юридичних наук та/або доцентів. До наукової дискусії приєдналися представники правоохоронних органів (Служби безпеки України, прокуратури, Національної поліції України), адвокати. 

Відкрила захід  голова Харківського обласного осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного факультету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України Людмила Миколаївна Демидова. З привітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», почесний президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Василь Якович Тацій. Учасників заходу привітав і  заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Вячеслав Іванович Борисов.

На круглому столі відбулося обговорення питань за такими напрямами: 

• удосконалення кримінального законодавства з питань боротьби з терористичними злочинами;

• організована злочинність як сучасна загроза громадській безпеці України;

• незаконний обіг зброї, вибухових речовин та інших загально небезпечних предметів.

З науковими доповідями виступили;  д.ю.н., проф. Л. М. Демидова; д.ю.н., с.н.с. В. С. Батиргареєва; д.ю.н., проф. В. П. Ємельянов; хаб. доктор філософії, професор К. Лясковська (Республіка Польща); д.ю.н., доц. І. І. Митрофанов; к.ю.н., доц. О. Е. Радутний; к.ю.н., доц. С. В. Гринчак; к.ю.н., доц. Ю. А. Пономаренко; к.ю.н., доц. С. В. Гізімчук; к.ю.н., доц. О. О. Пащенко; к.ю.н., доц. В. М. Киричко; к.ю.н., доц. Т. А. Павленко; к.ю.н. Д. П. Євтєєва; к.ю.н. Н. В. Невідома; к.ю.н. Г. С. Крайник; к.ю.н. Т. А. Дунаєва; к.ю.н. К. А. Новікова; асп. А. С. Климосюк; асп.  М. С. Дуднік; асп. О. С. Попович та ін.

За підсумками роботи «круглого столу» прийнято рекомендації та буде опубліковано збірник тез наукових доповідей.

Програма проведення Міжнародного круглого столу 18 травня 2018 р.

Л. М. Демидова – д.ю.н., проф., голова Харківського обласного осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»,

Д. П. Євтєєва – к.ю.н., голова первинної організації НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України Харківського обласного осередку  ГО «ВАКП»

http://www.ivpz.org/images/stories/krst_18052018_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/krst_18052018_3.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/krst_18052018_4.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/krst_18052018_5.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/kriminalno_pravovi_doslidgennya_2016.jpg

20 квітня 2016 року на базі кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», під патронатом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» відбулася щорічна Міжнародна наукова конференція, присвячена обговоренню актуальних проблем розвитку кримінального права. Щорічне проведення наукового заходу саме в цей день є невипадковим, оскільки 20 квітня 2000 року Одеська юридична академія набула статусу національного навчального закладу, який був визнаний та, відповідно до вимог сьогодення, залишається центром проведення фундаментальних юридичних досліджень в Україні. В роботі конференції прийняли участь більше 100 дослідників, що представляють як найбільш відомі в Україні навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців в галузі права, так і представники судових та правоохоронних органів, тобто всі ті, кому не байдужі проблеми розвитку кримінального права.

За результатом проведення конференції був підготовлений та виданий збірник наукових праць «Новітні кримінально-правові дослідження – 2016», який вже за традицією складається з двох частин. До першої групи наукових праць увійшли дослідження вже відомих фахівців в галузі кримінального права, наукові здобутки яких визнані не тільки в Україні, але й за її кордонами. Не вдаючись до детального аналізу представлених наукових праць, слід зазначити, що наукові статті академіка Тихого В.П. (Київ), докторів наук, професорів Бурдіна В.М. (Львів), Дудорова О.О. (Запоріжжя), Житного О.О. (Харків), Кириченка О.А. (Миколаїв), Книженко О.О. (Київ), Козаченка О.В. (Миколаїв), Криницького І.Є. (Полтава), Лихової С.Я. (Київ), Орловської Н.А. (Одеса), Письменськеого Є.О. (Миколаїв), Хряпінського П.В. (Дніпропетровськ), Арпентьєвої М.Р. (Калуга, РФ) та інших науковців  спрямовані на вирішення нагальних проблем розвитку кримінального права та практики його застосування. І хоча жодна з розміщених у першій частині збірника публікація не претендує на завершене наукове дослідження, однак, безумовно, закладає підвалини подальших наукових звитяг для всіх, кому не байдужі проблеми кримінального права. Сторінки другої частини збірника традиційно віддані молодим науковцям, які роблять перші, але слід визнати, достатньо впевнені кроки на шляху осмислення власних наукових напрацювань. Безумовно, деякі з представлених наукових робіт молодих дослідників ще не виглядають бездоганними, їх структура інколи викликає нарікання, а деякі висновки потребують додаткової аргументації, однак, всі вони підкорюються загальній ідеї  – зробити свій оригінальний та особистий внесок в пошук шляхів підвищення ефективності кримінально-правової охорони.

Саме таке поєднання досвіду та вагомості із завзятістю та оптимізмом відрізняє даний збірник наукових праць. Обидві групи авторів об’єднує небайдужість до проблем і перспектив розвитку кримінального права в сучасних умовах розбудови соціальної і правової держави, яка повинна функціонувати на засадах верховенства права.

Професорсько-викладацький склад кафедри вдячний всім, хто поділяє нашу впевненість в тому, що мирний час, який обов’язково настане на теренах України, не стане мирним для злочинності у різних формах свого прояву, а тому пошук шляхів ефективного і допустимого кримінально-правового впливу з метою протидії злочинності буде предметом роздумів представників кримінально-правової доктрини. А це значить, що наступного року, в цей же час виникне необхідність продовжити дискусію з питань, які або не знайшли свого вирішення, або вимагають розпочати нові дослідження, здатні протистояти викликам, що постали або ще постануть перед нашим суспільством та державою і вирішувати які покликана наукова спільнота.

Відбулася Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Четверті харківські кримінально-правові читання» (16-17 травня 2014 р.)

 

ЧЕТВЕРТІ ХАРКІВСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЧИТАННЯ

 

Наука – найважливіше, найпрекрасніше і найнеобхідніше в житті людини, вона була і буде вищим проявом Любові, тільки нею одною людина переможе природу і себе (А. П. Чехов).

http://ivpz.org/images/stories/konf_16_17_05_2014_1.jpg

Любов’ю і турботою зелений Харків зустрів у своїх стінах студентів та аспірантів із різних міст України та світу. Приводом для цього стала Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Четверті харківські кримінально-правові читання», яка вже традиційно з року в рік проводиться з ініціативи кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Співорганізаторами виступилиНауково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Всеукраїнські громадські організації «Асоціація кримінального права», Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Ліга студентів Асоціації правників України.

http://ivpz.org/images/stories/konf_16-17.05.2014_2.jpg

У конференції взяли участь понад 200 учасників з усієї України, а також 7 зарубіжних країн: Білорусі, Індонезії, Литви, Польщі, Росії, США, Таджикистану. Подолавши трьохступінчатий конкурсний відбір, вони були запрошені відвідати ніжний весняно-літній Харків, який чіпляє за серце розкішними каштанами, квітучими яблунями та квітами. Окрім представників рідної альма-матір, на форумі були присутні делегати з Академії МВС Республіки Таджикистан (Душанбе), Білоруського державного університету (Мінськ), Варшавського університету (Польща), Вільнюського університету (Литва), Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Донецького юридичного інституту МВС України, Казанського (Приволзького) федерального університету (Росія), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету права Національної академії наук України, Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Маріупольського державного університету, Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (Росія), Московського державного юридичного університету імені О. Є. Кутафіна (Росія), Національного авіаційного університету, Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» (Москва, Росія), Національного університету «Одеська юридична академія», Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національної академії Служби безпеки України, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Південно-Уральського державного університету (Челябінськ, РФ), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Самарського юридичного інституту Федеральної служби виконання покарань (Росія), Санкт-Петербурзького юридичного інституту (філіалу) Академії Генеральної Прокуратури Російської Федерації, Саратовської державної юридичної академії (Росія), Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Ужгородського національного університету, Ульяновського державного університету (Росія), Університету Індонезії (Джакарта), Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Харківського національного університету внутрішніх справ, Юридичного університету Чикаго-Кент (США) та інших вузів країни та світу.

Відкрив захід ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, президент Національної академії правових наук України В. Я. Тацій. Із вітальним словом та зверненням до учасників виступили завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України М. І. Панов та директор НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В. І. Борисов. Доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент Ю. А. Пономаренко озвучив вітання учасникам конференції від Голови Конституційного Суду України, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Ю. В. Бауліна.

Робота конференції здійснювалась в режимі пленарного засідання та в рамках семи секцій, чотири з яких були присвячені питанням Загальної частини («Кримінально-правова політика, кримінальне право та кримінальний закон»; «Загальні питання вчення про злочин»; «Виключення кримінальної відповідальності, звільнення від неї та від покарання»; «Застосування кримінальної відповідальності»), а три – Особливої частини кримінального права («Злочини проти особи»; «Злочини проти власності та суспільства»; «Злочини проти держави та міжнародного правопорядку»).

Учасниками конференції було піднято широке коло проблемних питань кримінального права, серед яких питання стабільності кримінального законодавства; декриміналізації шляхом створення окремого Кодексу суспільно небезпечних проступків та постійного посилення кримінальної репресії, у тому числі й шляхом передбачення нових заходів кримінально-правового впливу.

http://ivpz.org/images/stories/konf_16-17.05.2014_3.jpg

Після плідної праці учасники мали змогу відвідати святковий концерт у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, присвячений Дню науки. Рівень організації і талант творчого колективу зачепив серця учасників конференції, де-не-де залишаючи на очах сльози.

Наступного дня культурні заходи продовжились відвідинами музею криміналістики, після чого учасникам запропонували насолоджуватись пам’ятками першої столиці України. Ми вдячні голові профспілкового комітету студентів Університету Олексію Юрійовичу Лялюку за організацію автобусної екскурсії містом. Завершенням насиченої подіями конференції став мюзикл «Дон Жуан» у стінах Молодіжного театру «Мадригал». Вистава вразила гостей своєю щирістю, неповторністю голосів і акторським талантом людей, які повністю віддаються своїй справі.

Ми впевнені, що наш захід добра, любові та наукової мудрості не залишив байдужими жодного гостя, який у ці дні завітав до стін Університету і сподіваємося на нові зустрічі наступного року.

http://ivpz.org/images/stories/konf_16-17.05.2014_4.jpg

Катерина Новікова, аспірантка НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України